Kirjallisuutta pykäliin 891–906

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [Luku 6]
Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Schot-Saikku, Päivi
1993: What makes Finnish different? Remarks on a sentence type theory of Finnisch. – Holmberg – Nikanne (toim.) 1993 s. 207–224.
Tiainen, Outi
1997: Suomen eksistentiaalilause – päättymätön tarina. – Vir. 101 s. 563–571.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS. [S. 155–175]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.