Kirjallisuutta pykäliin 934–942

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1975: Suomen akkusatiivi: Funktionaalinen näkökulma. – Vir. 79 s. 339–363.
Ikola, Osmo
1950: Infinitiivin objektista: Suomen objektisääntöjen tarkistusta. – Vir. 54 s. 468–474.
1957: Infinitiivin objektia koskevien sääntöjen soveltamisesta. – Vir. 61 s. 342–345.
1961a: Infinitiivin objektista. – Ikola 1961b s. 64–80.
1986: Infinitiivin objektin muodosta. – Kielikello 3/1986 s. 217–223.
1989a: Mistä infinitiivin objektin horjuvuus johtuu? – Vir. 93 s. 452–456.
Karlsson, Göran
1966a: ”Akkusatiivi” suomen kieliopin terminä. – Vir. 70 s. 16–28.
1979a: Irrallisen infinitiivin akkusatiiviobjekti. – Vir. 83 s. 179–199.
Lindén, Eeva
1956: Infinitiivin objektista: Uuden objektisäännön soveltamisesta. – Vir. 60 s. 414–420.
Timberlake, Alan
1975: The nominative object in Finnish. – Lingua 35 s. 201–230.
Yli-Vakkuri, Valma
1978: ”Hän sanoi nimekseen Virtanen”: Erään päätteettömän objektityypin taustaa. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 306–322. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.