Asetelma 15: Astevaihtelutyyppien lekseemimäärät Perussanakirjassa
Suora astevaihtelu Käänteinen astevaihtelu Yht.
pp : p 274 karppi : karpin
hyppiä : hypin
p : pp 106 opas : oppaan
tampata : tamppaan
380
tt : t n. 2980 tonttu : tontun
saattaa : saatan
t : tt n. 1290 kate : katteen
mitata : mittaan
n. 4250
kk : k n. 1220 palkka : palkan
liikkua : liikun
k : kk n. 540 hake : hakkeen
kurkata : kurkkaan
n. 1750
mp : mm 25 kumpi : kumman
empiä : emmin
mm : mp 15 lumme : lumpeen
kammata : kampaan
40
nt : nn 1432 hento : hennon
myöntää : myönnän
nn : nt 114 vanne : vanteen
rynnätä : ryntään
n. 1550
ŋk : ŋŋ 120 aurinko : auringon
tunkea : tungen
ŋŋ : ŋk 17 rengas : renkaan
hangata : hankaan
n. 140
lp : lv 13 halpa : halvan lv : lp 5 kelvata : kelpaan 18
lt : ll 98 ilta : illan
yltää : yllän
ll : lt 32 sivellin : siveltimet
vallata : valtaan
130
lk : l 22 pelko : pelon l : lk 4 hylätä : hylkään 26
lk : lj 13 kulkea : kuljen lj : lk 16 palje : palkeet 29
rp : rv 12 turpa : turvan rv : rp 9 tarve : tarpeet 21
rt : rr 138 virta : virran
kertoa : kerron
rr : rt 67 vierre : vierteen
verrata : vertaan
n. 200
rk : r 23 korko : koron r : rk 6 perata : perkaan 29
rk : rj 6 kärki : kärjen rj : rk 5 tarjeta : tarkenen 11
ht : hd n. 520 lahti : lahden
lähteä : lähden
hd : ht n. 210 viihde : viihteen
kehdata : kehtaan
n. 730
hk : h 7 vihko : vihot
pyyhkiä : pyyhin
h : hk 3 pyyhe : pyyhkeen
uhata : uhkaan
10
hk : hj   hj : hk 8 lahje : lahkeen
rohjeta : rohkenen
8
p : v 77 sopu : sovun
viipyä : viivyn
v : p n. 30 taive : taipeen
levätä : lepään
n. 110
t : d n. 910 satu : sadun
pitää : pidän
d : t n. 90 keidas : keitaan
kohdata : kohtaan
n. 1000
k : – 117 reikä : reiän
hakea : haen
– : k 57 aie : aikeen
maata : makaan
174
k : v 5 suku : suvun v : k   5
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.