Kuvio 16: Kiellon ja modaalisuuden suhteet
kuvio 16
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.