Taulukko 11: Substantiivien, adjektiivien ja pronominien sijaesiintymiä
  Substantiivit Adjektiivit Dem.pronominit Pers.pronominit
  % n % n % n % n
NOM 26,3 16593 32,2 4251 32,1 1906 47,7 1446
GEN 27,4 17275 18,7 2466 23,0 1366 21,2 643
T-AKK             3,5 105
PAR 16,2 10225 21,2 2803 12,2 725 7,6 230
ESS 2,6 1670 3,6 478 1,3 75    
TRA 1,6 1010 4,1 538 0,1 5 0,0 1
INE 6,7 4220 4,5 595 8,3 494 0,6 19
ELA 5,3 4660 4,4 581 9,7 578 3,0 91
ILL 6,3 3964 5,3 697 6,9 408 1,0 29
ADE 3,6 2288 2,7 354 3,8 224 6,5 197
ABL 0,9 570 1,2 154 1,1 64 1,5 46
ALL 2,4 1496 1,6 210 1,7 99 7,3 222
ABE 0,1 31            
KOM 0,1 89 0,1 15        
INS 0,5 300 0,4 53        
Yht.   64391   13195   5944   3029
Laskelma on tehty Lauseopin arkiston koodatusta yleiskielisestä aineistosta (jossa on myös yksi romaani ja näytelmä).
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.