Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Kysyviä konstruktioita > § 1196 Pitäisikö se tehdä, ja jos, niin milloin?

§ 1196 Pitäisikö se tehdä, ja jos, niin milloin?

Konditionaaliset ilmaukset esiintyvät kysyvissä elliptisissä konstruktioissa. Vakiintunut ilmaustyyppi on vaihtoehtokysymystä seuraava ja jos niin + hakukysymys. Siinä jos-lauseen sisällöksi tulkitaan tuon vaihtoehtokysymyksen propositionaalinen sisältö ja hakukysymyskin ymmärretään sen nojalla (a). Jos-jakso saattaa sisältää myös finiittiverbin ilman laajennuksiaan (b).

(a)
Aiotaanko korvauskysymykset ottaa huomioon lain uudistuksessa, ja jos , niin miten ? (a) | Pitäisikö niitä [hopeapajuja] leikata ja jos niin milloin? (l) | Onkin enemmän kuin mielenkiintoista nähdä, ryhdytäänkö asiassa toimenpiteisiin ja jos niin minkälaisiin. (l)
(b)
Aion kysyä heti ensimmäiseltä vastaantulijalta onko hän mahdollisesti nähnyt Sipilää tänään ja jos on niin missä. (l) | Puolenpäivän aikaan annamme tiedotteen, osallistutaanko me ja jos osallistutaan, niin missä laajuudessa. (l) | Jälleen herää kysymys, pitäisikö Suomen reagoida – – tapahtumiin. Ja jos pitää, niin miten ja missä vaiheessa. (l)

Kysymyssana voi esiintyä yksin edustamassa laajempaa lausetta myös yhdysrakenteen ensimmäisessä osassa; jälkilauseena on tällöin tyypillisesti mutta-lause. Ryhmässä (c) kysymyssanan voi tulkita viittaavan myös taaksepäin (ellipsi täydentyy siis edeltävästä jaksosta), ryhmässä (d) eteenpäin. Etenkin jälkimmäisessä tyypissä tulkinta nojautuu pragmaattiseen päättelyyn.

(c)
Lasse siveli hellästi kättäni – –. Työnsin hänen kätensä pois, en ymmärrä miksi , mutta tein niin. (k) [ = työnsin hänen kätensä pois] | Loukkasin nivuseni alkulämmittelyssä. En ole varma miten, mutta astuin kai kiekon päälle. (l) | Pystyimme pitämään pelimme kasassa, ja lopulta me teimme sen. En tiedä miten, mutta me teimme sen, – –. (l)
(d)
Hieno saavutus myös rohkaisee ja kannustaa muita. En tiedä vielä miten , mutta – – uskon flamencon tuottavan jatkossa paljon uutta suomalaiseen tanssi- ja musiikkikulttuuriin. (l) [ = flamenco tuottaa] | Kukaan ei näyttänyt ymmärtävän miten, mutta jäällä ja katsomossa kuopiolaiset nostivat kätensä ylös, tamperelaisten pettymys humahti matalana huokauksena, voimakkaampana kuin vastapäisen katsomon ilolaulu joka muistutti veisuuta. (k)

Yhdysrakenteen jälkiosa voi koostua pelkästä kysymyssanasta, niin rinnasteisissa kuin adverbiaalilauseissakin. Hallitsevassa lauseessa on kognitiivinen predikaatti kuten tietää, ymmärtää, on kysymys tai jokin muu alisteisen kysymyslauseen kanssa esiintyvä ilmaus. Kysymyssana edustaa lausetta (» § 1703).

(e)
Olin ymmärtänyt, että joku nainen oli surmattu, mutta en tiennyt, kuka . (k) [ = oli surmattu] | – – oli selvää, että noutaja tulee, kysymys oli vain milloin. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot