Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Modaaliverbien morfosyntaksia > § 1564 Mukana infinitiivi: täytyy mennä, pystyy menemään

§ 1564 Mukana infinitiivi: täytyy mennä, pystyy menemään

Modaaliverbeillä on joitakin kieliopillisia erityisominaisuuksia. Ensinnäkin ne esiintyvät infinitiivitäydennyksen kanssa. Infinitiivitäydennyksen edussana on joko A-infinitiivin perusmuoto tai MA-infinitiivin illatiivi. Toiseksi osa modaaliverbeistä, nimittäin nesessiiviverbit, esiintyvät aina yksikön 3. persoonassa ja saavat subjektikseen genetiivisijaisen NP:n: minun ~ sinun ~ heidän täytyy, *minä täydyn (» § 920).

 
A-infinitiivi: x:n täytyy ~ pitää ~ tarvitsee (~ tarvii ~ tarttee) ~ sopii ~ tulee ~ kannattaa ~ kelpaa ~ passaa toimia. | x voi ~ taitaa ~ saattaa ~ mahtaa ~ jaksaa ~ kehtaa ~ malttaa ~ viitsii ~ rohkenee ~ uskaltaa ~ raaskii toimia.
 
A-infinitiivi tai MA-infinitiivin illatiivi: x ehtii ~ ennättää ~ kerkiää ~ joutaa toimia ~ toimimaan.
 
MA-infinitiivin illatiivi : x joutuu ~ pääsee ~ kykenee ~ pystyy ~ mahtuu toimimaan.

Modaaliverbin subjektina voi olla yksilötarkoitteinen NP (a), että-lause tai infinitiivilauseke (b). Perättäiset verbit toimivat syntaktisesti samoin kuin pääverbi yksin; verbeistä muodostuu verbiketju: Maija lähti kotiin vrt. Maija joutui lähtemään kotiin (» § 450).

(a)
Minä voin auttaa. | Te saatte kantaa tavarat. | Heidän pitäisi ostaa kertalippu.
(b)
Voi olla, että en pääsekään tulemaan. | Saattaa tulla sade. | Meillä täytyisi olla parempi teltta. | Tällaista ei saa tapahtua.

Yleensä modaaliverbiin liittyy infiniittisenä ei-modaalinen verbi. Mahdollisia ovat kuitenkin myös kahden modaaliverbin yhdistelmät, joista jälkimmäinen edustuu A-infinitiivinä: pitää voida, saattaa joutua. Täytyä-verbin A-infinitiivi esiintyy yleensä vain episteemisen modaaliverbin yhteydessä ilmauksessa Minun taitaa täytyä lähteä, Sinun saattaa täytyä suorittaa loppukoe; vrt. *Sinä voit täytyä lähteä, *Sinun sopii täytyä lähteä, *Sinun voi täytyä lähteä. Sen sijaan MA-infinitiivi puuttuu modaalisilta verbeiltä, vrt. *Hän pystyi täytymään, *Jouduin voimaan mennä.

Dynaamisissa, mahdollisuutta tai kykyä ilmaisevissa tapauksissa voida-verbi samoin kuin sen lähimerkityksiset verbit (» § 1567) esiintyvät myös referatiivirakenteessa, jonka hallitsevassa lauseessa on mentaalinen tai kommunikaatioverbi:

(c)
Koska olen nuori, tiedän voivani kehittyä vielä paljon. (l) | Joka kymmenes katsoo voivansa edetä työssään vain ulkomailla. (l) | Siivola sanoo videomenetelmästä voitavan kehittää sairaalassa koulua käyville lapsille uusi keino opiskella etäopetuksen turvin. (l) | Topelius varoittaa luottamasta niihin, jotka väittävät pystyvänsä ennustamaan koko kesän sään. (l)

Huom. Modaaliverbien täytyä ja voida perfekti voidaan muodostaa kahdella tavalla: joko modaaliverbi tai infinitiivi on perfektimuodossa (» § 450):

 
Jotain kummallista nyt on täytynyt tapahtua. (l) | Aion noudattaa sitä periaatetta, että täytyy olla tehnyt jaoston eteen jotain. (E) | – Mut ku mä en oo voinu olla siellä ees minään muuna päivänä ku minään muuna päivänä mä en olis päässy. (p) | Oikea voittaja voi olla omasta tahdostaan kadonnut, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot