Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbilauseke > Adverbin täydennykset > § 671 Lauseketyypit ajan henkeen sopivasti, täynnä ihmisiä

§ 671 Lauseketyypit ajan henkeen sopivasti, täynnä ihmisiä

Partisiippikantaiset sti-adverbit voivat periä partisiipin mahdollisen objektin tai adverbiaalin (a). Suhteutusadjektiivista muodostetut sti-adverbit perivät vastaavasti adjektiivilta genetiivisijaisen täydennyksen (b) (» § 373).

(a)
Hyvin monilla runsas suola vaikuttaa tosin myös verenpainetta kohottavasti. (A) | Laukkanen heitti Lahdessa lupauksia antavasti 85,54. (l) | Lisäksi penaali sisältää kouluihastus-henkeen sopivasti ainakin kaikille tytöille tutun rakkausprosenttilaskurin. (E)
(b)
– – kone laskeutui aikataulun mukaisesti kello 9.15. (l)

Puolillaan- ja täynnä-tyyppiset täyteyden astetta ilmaisevat adverbit (» § 659) saavat partitiivisijaisen NP:n, joka ilmaisee, minkä paljoudesta on kysymys: Bussi oli täynnä iloisia ihmisiä. NP ei voi esiintyä kyseisessä lauseessa ilman adverbia: *Bussi oli iloisia ihmisiä. Tässä täyteyden astetta ilmaisevat adverbit eroavat kvanttoriadverbeista, jotka ovat löyhemmässä suhteessa NP:hen eivätkä ole rakenteen kannalta pakollisia: Bussissa oli (paljon) iloisia ihmisiä (» § 657). Tavallisesti täynnä-tyyppinen adverbi ja sen täydennys sijaitsevat vierekkäin (c), mutta voivat olla toisistaan erilläänkin (d).

(c)
– – kova tuuli pölläytti lavan puolilleen hiekkaa. (l) | Joka päivä se ahmii kaksi kertaa mahansa täyteen lohta, – –. (l) | – – jäähallin käytäviltä löytyy joka toisella askeleella lelukioski pullollaan Aladdin-tavaraa. (l) | Viikonlopun ohjelma on merkkihenkilöitä tulvillaan. (l)
(d)
Autoja oli joka paikka täynnä – –. (l) | Erotiikkaa ja monenlaista moraalia ovat tulvillaan niin hänen romaaninsa kuin novellinsakin, – –. (l)

Kun täynnä ja puolillaan esiintyvät ilman täydennystä, asiayhteys paljastaa, mitä jokin on täynnä tai puolillaan:

(e)
Suuri 400-paikkainen pysäköintitila oli puolillaan, – –. (l) | Mies joi sentään janoonsa ison olutlasin puolilleen – –. (k) | Lounasaikaan König on usein hyvin täynnä. (l) | Kysymys ”Pitäisikö minun laihtua?” veti Porthanian suuren salin täyteen. (a)

Huom. Partisiipista johdettu adverbi saa myös partisiipilta periytyviä adverbiaalimääritteitä, esim. Tällöin ihmiseksi luetaan jokainen organismi, jonka soluissa on lajille Homo sapiens tunnusomaiset 46 kromosomia niissä pääteltävästi, joskaan ei käytännössä todennettavasti esiintyvine geeneineen (A).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot