Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Universaaliset kvanttoripronominit > Distributiiviset kvanttoripronominit jokainen, joka, (itse) kukin > § 752 Kaikki, mutta joukon yksittäisten jäsenten kannalta

§ 752 Kaikki, mutta joukon yksittäisten jäsenten kannalta

Universaaliset kvanttoripronominit jokainen, joka, joka ikinen, kukin ja itse kukin ovat joukkoa edellyttävästä merkityksestään huolimatta muodoltaan yksiköllisiä ja liittyvät yksiköllisiin substantiiveihin. Myös verbi ja predikatiivi ovat yksikössä subjektina tai subjektissa olevan pronominin jokainen yhteydessä.

(a)
Jokainen asiakas on yksilöllinen. (l) | Valtava parvi lokkeja tuli, kukin niistä nielaisi käärmeen ja jäi koukkuun. (k)

Nämä universaaliset kvanttoripronominit ovat merkitykseltään distributiivisia. Sanottu pätee joukon kaikkiin jäseniin, mutta asiaa tarkastellaan yksittäisten jäsenten kannalta. Distributiiviset pronominit eivät kvantifioi jaollisia entiteettejä: esim. jokainen viini tarkoittaa viinilajeja, ei koko viinimäärää. Distributiivinen pronomini ei myöskään esiinny sanan yhdessä kanssa: kokoonnuimme kaikki yhdessä ~ *jokainen yhdessä.

Distributiivisuus riippuu näkökulmasta. Sanat kaikki ja jokainen voivat kuvata saman asiaintilan mutta esittävät sen eri tavoin (b). Distributiivinen merkitys erottuu selvimmin, kun mukana on muuta distributiivista ainesta, esim. postpositio kohti (c).

(b)
Ei valmentaja yksin voi jokaiselle pelaajalle jokaista asiaa opettaa ja sanoa. (l) vrt. Ei valmentaja yksin voi kaikille pelaajille kaikkia asioita opettaa ja sanoa.
(c)
Ensi vuoden lopussa jokaista kuntalaista kohti arvellaan olevan velkaa noin 4 600 markkaa, – –. (l) ’yhden kuntalaisen osuus on 4 600 mk’ vrt. kaikkia kuntalaisia kohti ’kuntalaisten yhteinen osuus on 4 600 mk’

Universaalisen kvanttoripronominin kanssa samassa lausekkeessa voi olla joukon jäsenten lukumäärän ilmaiseva numeraali: ryhmän (d) lauseissa ”kaikki” on yhteensä neljä tai viisi. Distributiivinen pronomini voi kuitenkin myös ilmaista, että sanottu pätee kaikkiin kyseisen suuruisiin joukkoihin, joten ryhmän (e) lauseiden mukaan osakkeita tai koreja on moninkertaisesti.

(d)
Suomen naiskeilaajat voittivat kaikki neljä otteluaan. (l) | Lähetä yksi dollari jokaiselle viidelle listalla olijalle. (E)
(e)
Jokaisen kolmen uuden osakkeen merkintään tarvitset kahdeksan merkintäoikeutta. (E) | – – pelaajat vaihtavat kenttäpuoliskoa ja rooliaan jokaisen kahden korin jälkeen. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot