Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbi ja lauseen aspekti > Rajapakoiset verbit > Prototyyppinen partitiiviobjekti > § 1510 Objektin sijanmääräytyminen

§ 1510 Objektin sijanmääräytyminen

Transitiivisen rajapakoisen verbin objekti on tavallisesti partitiivissa myös silloin, kun se on jaotontarkoitteinen. Tällaisia verbejä ovat mm. tunne‑, asenne-, aistimus- ja ajattelemisverbit kuten ihailla, rakastaa, harmittaa, katsoa, ajatella, kommunikaatioverbit kuten ehdottaa, kehua, johonkin kohdistuvaa tai edestakaista liikettä taikka koskettamista kuvaavat verbit kuten liikuttaa, halata, silittää, taputtaa. Lisäksi partitiiviobjektillisia rajapakoisia verbejä ovat rajoiltaan avointa toimintaa tai tilaa kuvaavat verbit kuten auttaa, odottaa, opiskella, edeltää. (» § 931.)

(a)
Synnyin- ja kotikaupunkiani Tamperetta rakastan myös niin että päässä vinkuu. (E) | Mitä ruokaa inhoat? (l) | Hän odottaa bussia numero 18. | Manukin läpytti käsiä ja heilutti lippua (l) [otsikko] | Se soitti kitaraa – –. (k) | – – 88-vuotias Rice aikoo jatkaa uraansa kuolemaansa asti. (l) | Viron kirkkoa johtaa väliaikaisesti arkkipiispa Johannes. (l)

Koska rajapakoisten verbien jaotontarkoitteinen objekti on tyypillisesti partiitivissa, esim. Rakastan häntä, ei partitiivi näissä yhteyksissä voi ilmaista kvantitatiivista epämääräisyyttä. Esimerkiksi monien tunneverbien yhteyteen sopii määritteeksi kvanttoriadverbi kuten paljon tai vähän: Rakastan häntä paljon. Rajaamattomana tilanne on siis käsitettävissä jaolliseksi vastaavasti kuin entiteettien tai määrän paljous: Ihmisiä ~ väkeä siellä oli paljon.

Rajapakoinen verbi voi saada totaaliobjektin, kun lauseessa on resultatiivisuutta ilmaiseva adverbiaali (» § 482):

(b)
Taitamaton soittaja on voinut rääkätä soittimen piloille. (L) | – – hakkasin vanhat marjapensaat pois. (l) | Rakasta minut naiseksirakastan sinut vahvaksi kantamaan minua. (E)

Tällaisissa tapauksissa lause on aspektiltaan rajattu ja ilmaisee, että objektin tarkoite kokee tilan muutoksen. Jos objektin tarkoitteella on ajallinen ulottuvuus siinä mielessä, että sen muutos etenee toiminnan muutoksen kanssa samaa tahtia, tilanteen päätepisteen kertoo esim. adverbiaali loppuun (asti): – – sarja pelataan loppuun voimassa olevilla säännöillä (l). Potentiaalisen päätepisteen ilmaus voi sisältyä myös aspektiltaan rajaamattomaan lauseeseen:

(c)
Suomi lähti rynkyttämään Itävaltaa väsyksiin ja nurin kovalla peruspelaamisella – –. (l)

Rajapakoisilla verbeillä tuloksen tai päätepisteen ilmaus saattaa olla ainoa totaaliobjektin mahdollistava tekijä. Toisaalta totaaliobjektilla voi ilmaista, että objektin tarkoite kokee muutoksen, vaikka tulosta ei esitettäisikään (d). Muutoksen luonne riippuu toiminnan luonteesta, kuten totaaliobjektin mahdollisuuskin: kiristää kansi mutta *kiristää verotus. Totaaliobjekti voi myös konventionaalistua tiettyyn merkitykseen: hakata joku ’pahoinpidellä ratkaisevasti; voittaa’.

(d)
Pyyhin purkin kyljiltä roiskepisarat ja kiristän kannen. (k) | Joukko hakkasi koulun naisrehtorin ja kivitti oppilaita, – –. (l)

Rajapakoinen verbi voi saada totaaliobjektin myös siitä syystä, että tapahtuma esitetään yhtenä kokonaisuutena. Tämä saattaa vaatia tapahtuman hahmottamista vaiheeksi, joka suoritetaan osana rutiinia tai suunnitelmaa:

(e)
– – salissa käy hurja suhina ja kolina, mutta yksikään pelaaja ei kiukuttele tai kiroile. Ottelun jälkeen kätellään kohteliaasti vastustaja. (L) | Tutkimukseen osallistuneet tekivät kaksi käyntiä terveyskeskukseen. Ensimmäisellä kerralla jompikumpi kahdesta tutkimusapulaisesta – – haastatteli heidät. (E) | Ootetaan nyt toi sivari [tieto sivarin saamisesta] ensin [ennen kuin harkitaan muita vaihtoehtoja]. (P)

Frekventatiiviverbi on vaiheittaisuutta tai toisteisuutta ilmaisevana tyypillisesti rajapakoinen ja sen objekti yleensä partitiivissa (f). Totaaliobjekti ei ole kovin tavallinen; lause esittää tilanteen rajattuna, mutta duratiivisena (g). (» § 352.)

(f)
– – [hän] lopetteli vuosia vaatinutta lisensiaattityötään. (l) | Puheluissa opetusviranomaiset ovat jo saaneet vinkkejä, miten tilanteita on hoideltu eri puolilla maata. (L) | – – joku katselee ja kuuntelee häntä. (l)
(g)
Puinti on myöhässä viikon pari, koska yleensä peltotyöt lopetellaan näihin aikoihin. (l) vrt. lopetetaan | Mummon villakoira hoiteli irvistellen loppuun kokolihapalat. (L)

Partitiiviobjekti on odotuksenmukainen myös verbeillä, jotka ilmaisevat entiteettien välistä verrattavuutta tai suhteellista sijaintia, esim. seurata, edeltää, lähestyä; puolustaa, vastustaa, muistuttaa, verrata, tarkoittaa. Lause esittää aspektiltaan rajaamattoman tilanteen.

(h)
Poliisi seurasi lumessa olevia jalanjälkiä – –. (E) | – – matalapaine lähestyy Suomea lounaasta. (l) | Häntä verrataan Muhammad Aliin – –. (L)

Esimerkiksi seuraamisen rajaksi voidaan ilmaista paikka, johon seuraaminen päättyy: Poliisi seurasi lumessa olevia jalanjälkiä pojan kotiin ja pidätti tämän ryöstöstä (E). Tällainen rajaaminen ei kuitenkaan tee itse seuraamisesta rajattua toimintaa; verbi on rajapakoinen ja sen objekti partitiivissa.

Huom. Verbit katsella ja kuunnella esiintyvät tavallisesti partitiiviobjektin kanssa. Kun katselun tai kuuntelun kohteena olevalla objektin tarkoitteella on alku ja loppu, tilanteen voi esittää rajattuna ja objekti on totaaliobjekti: Viimeisenä kuuntelin Bach Organ Blasterin kappaleen BWV 680 (E); Katselin tämän 1980-luvun lopun klassikon ensimmäistä kertaa kymmenisen vuotta sitten – – (E).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot