Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden lajit > Episteemisyys ja evidentiaalisuus > § 1557 Päättely ja toisen käden tieto

§ 1557 Päättely ja toisen käden tieto

Evidentiaalisuus on episteemisyyden laji; siinä on kyse sen osoittamisesta, millä tavoin puhuja on tietonsa saanut. Tieto voidaan osoittaa toisen käden tiedoksi eli kuulopuheeksi (a); tämän keinoja ovat mm. partikkelit, pitää-verbi sekä verbin pluskvamperfekti (» § 14961497). Tiedon voi osoittaa perustuvaksi puhujan päättelyyn (b), missä ilmaisukeinoina ovat mm. pääverbin perfekti sekä partikkelit siis ja varmaankin.

(a)
Toisen käden tieto: Aprillipäivän säästä pystyy kuulemma ennustamaan koko kevään tulevat ilmat. (l) | Nenä ja paikallislehti sen kertovat: Valkeakoski on muka ollut suoranainen hajuhelvetti elokuussa. (l) | Kauden lopussa Sauberille kerrottiin uutiset. Moottorintoimittaja oli tehnyt sopimuksen McLarenin kanssa. (l) | Ohjelmisto annetaan Cashmerelle ja muille pilottiasiakkaille käyttöön jo kesällä. Lopullisesti sen pitäisi olla valmis vuoden loppuun mennessä. (l) | Lefa Salmen joka ikävä kyllä ei oo nyt täällä mukana (.) piti kuulemma olla mutta hänen vaalitentit (.) ne oli ne oli (.) juuri (.) oikean kaltaisia (TV; Erho 1999)
(b)
Puhujan päättely: ”Ei kaatuneita tuoleja, ei rikkoutuneita astioita, surmaaja on tehnyt täydellisen yllätyksen tai Sonja Mikkola on tuntenut hänet niin hyvin, ettei ole edes ujostellut”, Salakka sanoo. (k) | Tutkimus tehtiin helmikuun alussa, siis ennen suurta pankkifuusiota ja viime tilikauden tulostietoja. (l) | Niissä ei ole pölyn hippua. Hän on varmaankin pyyhkinyt ne vielä nenäliinalla juuri ennen portin avaamista. (k) | Kuljettaja kysyi jotakin ja sai myöntävän vastauksen, koska auton vauhti hiljeni. (k)

Puhuja voi myös osoittaa evidenssin perustuvan omaan havaintoonsa (c). (Verbikantaisten partikkelien merkityksen haalistumisesta » § 1606.) Viimeksi mainittuihin vertautuvat myös tietämiseen, vaikutelmien saamiseen ja muistamiseen liittyvät ilmaukset (d).

(c)
Kymmenen uutisten jälkeen Teemu meni nukkumaan, näköjään jo täysin kidnappauksensa unohtaneena. (k) | Metsähallitusta on aikaisemmin kovasti ruoskittu, mutta siellä on nähtävästi päätetty uusiutua ikään kuin kertaheitolla. (l) | Useita vuosia jatkunut verotuksen tason nousu näyttää ainakin jonkin verran hiljentyneen. (l)
(d)
Kokous ja sen päätökset eivät ole hajoittaneet keskustaa – niin kuin tiedän monen odottaneen ja toivoneen, keskustan puheenjohtaja, pääministeri Esko Aho totesi puoluekokouksen päätösjuhlassa sunnuntaina. (l) | Festivaalialueella yksin vaeltanut tyttölapsi sai tiemmä kuulla ties minkälaisia ehdotuksia, – –. (l) | Tuon jälkeen olin vuoden Nuoren Keskustan Liiton Pohjois-Hämeen piirin puheenjohtajana, muistaakseni vuosi oli 1979. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot