Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Konjunktiot > Konjunktioiden rakennetyypit > § 814 Liittokonjunktiot: kun taas, jos kohta, ennen kuin

§ 814 Liittokonjunktiot: kun taas, jos kohta, ennen kuin

Liittokonjunktioita ovat sellaiset kahdesta peräkkäisestä itsenäisestä sanasta koostuvat sanaliitot, joissa toinen sanoista on konjunktio ja toinen adverbi: kun taas, jos kohta, ennen kuin, niin kuin.

 
Bremerin mukaan stadilaisen erottaa böndestä se, että bönde yrittää olla stadilainen, kun taas stadilainen on stadilainen. (l) | Tuotanto pyörii huippuluvuissa, jos kohta ala- ja yrityskohtaisiakin eroja on. (l) | Paista torttupohjaa noin 15 minuuttia ennen kuin lisäät täytteen. (l) | Bocusen isovanhemmat toimivat ravintoloitsijoina niin kuin olivat toimineet heidän vanhempansa. (l)

Liittokonjunktiomaisia ovat myös silloin kun ja sitten kun ‑tyyppiset ilmaukset. Erona liittokonjunktioihin on se, että näiden yhtymien jäsenet saattavat esiintyä toisistaan erilläänkin, jolloin ensimmäinen jäsen on selvemmin adverbi.

 
– – hän oli poissa silloin kun hänen isänsä täytti 50 vuotta. (l) | Hallintoneuvoston tehtävänä tulisi olla vain johdon tukeminen. Ja sen erottaminen jo silloin kun siltä tuntuu, eikä vasta sitten kun on pakko. (l) | – – sit ku me tultii ni sit meitä laulatti (p) | Hän ei suinkaan silloin ollut hajamielinen, kun kyse oli menetelmistä, ohjelmoinnista, tiedonkäsittelystä ja sellaisesta. (k) | Syö sitten mitä haluat, kun jalat on oman pöydän alla. (k)

Liittokonjunktion tavoin toimivat useamman sanan yhdistelmät, joissa on adverbi- tai postpositiolauseke ja konjunktio, esim. siksi että, sen tähden ~ takia ~ vuoksi että, siihen ~ siitä asti kun, sen jälkeen kun, paitsi että, tai jokin inkongruentti kiteymä ja konjunktio, esim. sillä aikaa kun, sillä välin kun. Vaihtoehtoisesti voidaan katsoa ilmaukset sillä aikaa ~ sillä välin substantiivilausekkeiksi, joita kun-lause määrittää.

 
Kotiin tullessa voi heittää puolet HK:n Sinisestä lenkistä mikrouuniin, ja sillä aikaa kun on avannut postin ja kengännauhat, ateria on valmistunut. (l) | – – olin käyttäytynyt täysin rauhallisesti aina siihen asti, kun he [poliisit] tulivat paikoille; – –. (l) | Hän ei ole pelannut pitkään aikaan siksi, että se olisi hauskaa, vaan sen vuoksi, että se on palkkatyö. (l)

Kun sana ilman liittyy että-lauseeseen, yhdistelmä ilman että on katsottavissa joko liittokonjunktioksi tai prepositiorakenteeksi:

 
Osa tavaroistani siirtyi uuteen osoitteeseen ilman että olin ehtinyt edes välillä purkaa niitä. (k)

Huom. Puheen suunnittelussa käytetystä partikkelista niinku » § 861.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot