Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä > § 668 Demonstratiivisia adverbeja: täällä, silloin, niin, siksi

§ 668 Demonstratiivisia adverbeja: täällä, silloin, niin, siksi

Demonstratiivisten proadverbien viittauskohde saa tulkintansa puhetilanteesta tai tekstiyhteydestä (» § 726728, jossa myös erosta sielläsiinä):

 
Lokatiivisia: siellä, sinne, sieltä, täällä, tänne, täältä, tuolla, tuonne, tuolta | Temporaalisia: silloin, tällöin, tuolloin | Tapaa ilmaisevia: siten, täten, niin, näin, noin | Syytä tai seurausta ilmaisevia: siksi, siten

Lokatiiviset ja temporaaliset demonstratiiviset proadverbit viittaavat paikkaan tai ajankohtaan (a). Etenkin lokatiiviset esiintyvät usein appositiosuhteessa samaviitteisen substantiivilausekkeen kanssa (b) (» § 1061).

(a)
Väitetään, että Internetissä kyllä surffaillaan, mutta todellista kauppaa ei siellä tehdä. (l) | Suomeen tulo on Ikealle iso investointipäätös, ja uskon EU-jäsenyyden vaikuttaneen siihen niin, että tulo tänne on koettu turvallisemmaksi. (l) | Viimekesäinen rällästäminen on kuitenkin ollutta ja mennyttä. Silloin tuli juhlituksi koko rahalla. (l)
(b)
– – mitä sinne maalle kuuluu – –. (l) | Uranuurtajaluotain matkaa avaruuden pimeydessä lähes 45.000 kilometrin tuntivauhdilla, mikä avaruuden etäisyyksiin nähden on matelua, mutta täällä Maan lähellä varsin kunnioitettava nopeus. (l)

Adverbit siksi, siten, täten, niin, näin ja noin viittaavat asiaintilaan. Siksi ilmaisee perustelua, siten ja täten tapaa tai päätelmää ja niin, näin ja noin tapaa (c). Niin, näin, noin ja siten eroavat muista deiktisistä adverbeista siinä suhteessa, että ne esiintyvät myös määritteellisinä, esim. täsmälleen näin, aivan siten. Lisäksi niin, näin ja noin ovat itsekin tavallisia adjektiivin tai adverbin määritteinä (d).

(c)
Minä en voinut sietää hikisen tukan painoa harteillani ja siksi olin sitonut sen nutturalle. (k) | Vaikka Jan sanoi matkalla lentokentällä, että hän oli antanut minulle anteeksi, ei se ihan niin ollut. (k) | Lynx-selain ei näytä CV-sivua ihan siten, kuin olisin halunnut. (E)
(d)
Sain pienokaiseni rinnalleni ja ajattelin etten ikinä ollut nähnyt mitään niin ihanaa!! (E) | Saari-leirin lopussa ilmeet olivat vakavia: Näinkö nopeasti viisi päivää kului? (E) | Ruotsin rahamaailma ei toki ole ihan noin julma. (l)

Adverbia niin käytetään esim. ilmaustyypeissä niin x että (» § 1160) ja niin kuin (» § 1172):

(e)
Sattui vain niin onnettomasti, että hän oli väärässä paikassa väärään aikaan. (l) | Kuitenkin se suhtautui minuun niin kuin pitikin, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot