Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Lukumäärän kvanttoripronominit > Harva, moni, usea > § 764 Adjektiivimaisia pronomineja

§ 764 Adjektiivimaisia pronomineja

Kvanttoripronominit harva, moni ja usea ilmaisevat suhteellista lukumäärää: moni ja usea suhteellisen suurta, harva suhteellisen pientä määrää. Ne esiintyvät yksikössä (a) ja monikossa (b),

(a)
Hiki nousi jo miesten selkään, moni huohotti ja puuskutti. (k) | Se loi monelle kestoistujalle tarpeellisen illuusion että kyseessä oli vain pistäytyminen. (k) | Don Carlon ja Marian häitä juhlittiin ruhtinaallisesti usean päivän ajan. (k) | Harvasta asiasta on niin vaikea puhua kuin uskonnosta. (k)
(b)
Hän tiesi, että vastarinta olisi synnyttänyt huikean kansannousun ja monet olisivat kuolleet. (k) | Jeanne Le Blanc oli arvostettu eläinlääkäri ja tuttu monille kaupunkilaisille. (k) | Juhlallisuuksia oli valmisteltu useiden kuukausien ajan, – –. (k) | Harvat ihmiset tekevät itsemurhan. (k) | Hurskas toive siitä oppimisesta on tosi sangen harvoissa tapauksissa. (k)

Yksiköllisiksi ovat vakiintuneet esim. ilmaukset moneen ~ useaan kertaan ~ otteeseen, monta kertaa. Usein yksikkö ja monikko ovat vaihtoehtoiset, mutta monikko on tarpeen joukkoa edellyttävien predikaattien yhteydessä:

(c)
Illalla monet Romanovit kokoontuivat palatseihinsa päivälliselle. (k)

Objektina pronominin moni, usea ja harva sisältävä lauseke on useimmiten monikon partitiivissa tai nominatiivissa (d) (muodosta monta » § 765). Genetiivisijaisessa objektissa esiintyy lähinnä usea(mpi) sekä moni ihmisviitteisenä (e).

(d)
Näin monta ohikulkijaa ~ monia ~ harvoja ~ useita ohikulkijoita. | Euroopan neuvoston lista ylijalostetuista koirista saikin monet koiraihmiset ensin vain raivostumaan. (l)
(e)
Yleensä nuori tarvitsee useamman yrityksen, sillä päihteistä irtaantuminen on pitkällinen ja vaikea prosessi, – –. (l) | Myös tiedon ylitarjonta saa monen nykyihmisen voimaan pahoin. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot