Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Superlatiivi > Superlatiivijohdoksen määritteet > § 645 Toiseksi paras, kaikkein ihanin, kaikista pahin

§ 645 Toiseksi paras, kaikkein ihanin, kaikista pahin

Superlatiivijohdoksille yksinomainen määritetyyppi on järjestysluvun tai järjestystä ilmaisevan adjektiivin seuraava translatiivimuoto, jolla ilmaistaan sijaintia asteikolla suhteessa korkeimpaan arvoon (a). Superlatiivin yksiselitteisyyttä tähdentää genetiivimuodosta kiteytynyt kaikkein tai etenkin puhutussa kielessä myös kaikista (b).

(a)
Mika Häkkinen oli kolmanneksi nopein, – –. (L) | Oulussa on Suomen toiseksi suurin yliopisto – –. (E) | Seuraavaksi parhaiten lähtevät paikaltaan rinta rinnan Ford, Mitsubishi ja Opel. (l)
(b)
– – löytääkseen ohjelmaansa kaikkein uskomattomimmat heterotomppelit – –. (l) | Panin itseni tiukille ja kysyin Veeralta, mitä se haluaisi kaikista mieluimmin tehdä. (k) | Mun mielest ne on kaikist pahimpii just tommoset eronneet rouvat. (p)

Koska superlatiivijohdos on semanttisesti yksiselitteinen, se ei saa määritteikseen adjektiivin ja adverbin tavallisia astemääritteitä eikä myöskään komparatiivijohdoksille tyypillisiä numeerisia määritteitä eikä vielä-tyyppisiä sanoja: *vähän ~ *huomattavasti ~ *aika ~ *20 metriä ~ *vielä korkein. Superlatiivijohdoksia ei voi myöskään – kuten ei komparatiivijohdoksiakaan – määrittää genetiivisijaisilla adjektiivimääritteillä: *valitettavan pienin. Sen sijaan superlatiivijohdokseen voi liittyä tapaa ilmaiseva sti-adverbi, jollaiset määrittävät niin perusasteista kuin komparatiivimuotoistakin adjektiivia tai adverbia:

(c)
Molemmat eurooppalaiset suurseurat kärsivät lähes nöyryyttävät tappiot ja putosivat ennakkoon arvellen selvästi heikoimmille vastustajilleen. (l) | Kansainvälisesti kuuluisimpia vieraita Suomessa ovat olleet Kenian presidentti Daniel arap Moi ja Yhdysvaltain ulkoministeri George Shultz. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot