Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Konjunktiot > Konjunktioiden rakennetyypit > § 814 Liittokonjunktiot: kun taas, jos kohta, ennen kuin

§ 814 Liittokonjunktiot: kun taas, jos kohta, ennen kuin

Liittokonjunktioita ovat sellaiset kahdesta peräkkäisestä itsenäisestä sanasta koostuvat sanaliitot, joissa toinen sanoista on konjunktio ja toinen adverbi: kun taas, jos kohta, ennen kuin, niin kuin.

 
Bremerin mukaan stadilaisen erottaa böndestä se, että bönde yrittää olla stadilainen, kun taas stadilainen on stadilainen. (l) | Tuotanto pyörii huippuluvuissa, jos kohta ala- ja yrityskohtaisiakin eroja on. (l) | Paista torttupohjaa noin 15 minuuttia ennen kuin lisäät täytteen. (l) | Bocusen isovanhemmat toimivat ravintoloitsijoina niin kuin olivat toimineet heidän vanhempansa. (l)

Liittokonjunktiomaisia ovat myös silloin kun ja sitten kun ‑tyyppiset ilmaukset. Erona liittokonjunktioihin on se, että näiden yhtymien jäsenet saattavat esiintyä toisistaan erilläänkin, jolloin ensimmäinen jäsen on selvemmin adverbi.

 
– – hän oli poissa silloin kun hänen isänsä täytti 50 vuotta. (l) | Hallintoneuvoston tehtävänä tulisi olla vain johdon tukeminen. Ja sen erottaminen jo silloin kun siltä tuntuu, eikä vasta sitten kun on pakko. (l) | – – sit ku me tultii ni sit meitä laulatti (p) | Hän ei suinkaan silloin ollut hajamielinen, kun kyse oli menetelmistä, ohjelmoinnista, tiedonkäsittelystä ja sellaisesta. (k) | Syö sitten mitä haluat, kun jalat on oman pöydän alla. (k)

Liittokonjunktion tavoin toimivat useamman sanan yhdistelmät, joissa on adverbi- tai postpositiolauseke ja konjunktio, esim. siksi että, sen tähden ~ takia ~ vuoksi että, siihen ~ siitä asti kun, sen jälkeen kun, paitsi että, tai jokin inkongruentti kiteymä ja konjunktio, esim. sillä aikaa kun, sillä välin kun. Vaihtoehtoisesti voidaan katsoa ilmaukset sillä aikaa ~ sillä välin substantiivilausekkeiksi, joita kun-lause määrittää.

 
Kotiin tullessa voi heittää puolet HK:n Sinisestä lenkistä mikrouuniin, ja sillä aikaa kun on avannut postin ja kengännauhat, ateria on valmistunut. (l) | – – olin käyttäytynyt täysin rauhallisesti aina siihen asti, kun he [poliisit] tulivat paikoille; – –. (l) | Hän ei ole pelannut pitkään aikaan siksi, että se olisi hauskaa, vaan sen vuoksi, että se on palkkatyö. (l)

Kun sana ilman liittyy että-lauseeseen, yhdistelmä ilman että on katsottavissa joko liittokonjunktioksi tai prepositiorakenteeksi:

 
Osa tavaroistani siirtyi uuteen osoitteeseen ilman että olin ehtinyt edes välillä purkaa niitä. (k)

Huom. Puheen suunnittelussa käytetystä partikkelista niinku » § 861.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot