Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia > Adverbiaalilause yhdyslauseen alussa tai lopussa > § 1112 Lauseen sijainti ja tehtävä

§ 1112 Lauseen sijainti ja tehtävä

Konjunktiollinen adverbiaalilause sijaitsee yhdyslauseessa joko alkuasemaisena eli etujäsenenä tai loppuasemaisena eli jälkijäsenenä. Etujäsenenä se ilmaisee taustaksi asiaintilan, jonka valossa hallitseva lause tulkitaan (a). Se voi viitata myös tekstuaalisesti taaksepäin. Alkuosana oleva adverbiaalilause voi toimia myös informaation esittämistä jäsentävänä metatekstuaalisena kommenttina (b) (» § 1114).

(a)
– – kun sota loppuu, minä muutan Itävaltaan. (k) | Vaikka väsytti, en aikonut nukahtaa. (k) | Onko meillä edes olemassa akuankkaministeriötä? Jos ei sellaista ole, se pitää perustaa – –. (l) | Jos mä ne ny (.) päivällä haen ni mä haen kumminki sitte siinä neljän viiden (.) välillä –. (p)
(b)
Jos tarkkoja ollaan, Jokerit on nyt voittanut yhdeksän ottelua peräkkäin. (l)

Yhdyslauseen jälkijäsenenä adverbiaalilause ei esitä tekstuaalista taustaa edeltävälle lauseelle, mutta toimii ilmauksen tulkinnan viitekohtana:

(c)
– – hän palaa Suomeen kun rahat loppuvat. (l) | ton Lauran näinkin sillon sillon (.) Pirjon häissä kun olin kuokkimassa kirkossa – –. (p) | – – tietokoneavusteista opetusta kannattaa harkita, varsinkin jos ryhmä on levittäytynyt pitkin Suomea. (l) | Joku Sonkajärvellä keksi kutsua paikalle kokonaisen naistoimittajien ryhmän, koskapa myös ruotsalaisissa ja norjalaisissa lehdissä on nähty ”skuuppeja” ainutlaatuisesta kantotapahtumasta. (l)

Erityisesti konditionaaliset (» § 11341138) mutta myös konsessiiviset (» § 11391143) lauseet esiintyvät lisäksi parenteettisesti toisen lauseen sisällä:

(d)
On kaikki syy uskoa, että tulevaisuudessa, jos ihmiskunnalla on sellainen, myös oman aikamme tiede tulee näyttämään keitokselta järkeä ja sen ulkopuolisia voimia: – –. (k) | Fergie aikoo kirjoittaa ellei ole jo niin tehnyt elämäkertansa. (l) | Meille tuodaan – joskin myös meiltä viedään – ulkomailta uutta lehmäainesta. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot