Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Temporaaliset suhteet > Yleistä > § 1122 Mitä tarkoittaa temporaalinen suhde?

§ 1122 Mitä tarkoittaa temporaalinen suhde?

Kahden tilanteen ajankohtien ja kestojen keskinäinen suhde voidaan ilmaista yhdyslauseessa, jonka toinen osa sisältää jonkin temporaalisen suhteen merkitsimen, tavallisimmin adverbiaalikonjunktion kun (» § 1121 asetelma 160). Tilanne voidaan esittää toiseen nähden kokonaan tai osittain samanaikaisena, aiempana tai myöhempänä.

Temporaaliselle suhteelle perustuvat myös monet muut asiaintilojen väliset suhteet, kuten samanaikaisten asiaintilojen kontrastiivisuus ja erilaiset kausaaliset suhteet ajallisesti perättäisten asiaintilojen välillä. Kun-konjunktiota käytetäänkin paitsi temporaalisiksi, myös kontrastiivisiksi (» § 1102), kausaalisiksi (» § 1130), konditionaalisiksi (» § 1137) ja konsessiivisiksi (» § 1141) tulkittavissa liitoksissa. Temporaalista suhdetta voi selventää asiaintilojen järjestystä täsmentävillä adverbeilla tai partikkeleilla kuten silloin (kun), samalla (kun), sitten (kun), sen jälkeen (kun) jne. Aikasuhteen merkitsin sijaitsee jommassa kummassa lauseessa tai molemmissa:

 
Minä lähden ulos, kun olen saanut tämän valmiiksi.
Kun olen saanut tämän valmiiksi, (niin sitten) lähden ulos.

Minä teen tämän valmiiksi. Sitten lähden ulos.

Minä lähden ulos sitten ~ sen jälkeen kun olen saanut tämän valmiiksi.

Sitten minä (vasta) lähden ulos, kun olen saanut tämän valmiiksi.

Konjunktio kuin esiintyy vertailevissa ajanilmauksissa: ennen kuin, samaan aikaan kuin. Lisäksi aikasuhteen merkitsemiseen käytetään konjunktiota kunnes, kunhan, jahka sekä relatiiviadverbeja jolloin ja milloin. Ajan ilmauksista myös luvuissa Adverbit (» § 649652), Adverbiaalit (» § 980) ja Infinitiivit ja partisiipit (» § 522524).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot