Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Tempukset ja modukset > Tempukset > Imperfektin i:n aiheuttamat vartalonvaihtelut > § 113 Vartalonvaihtelu imperfektin i:n edellä

§ 113 Vartalonvaihtelu imperfektin i:n edellä

Imperfektin tunnus i aiheuttaa vartalonloppuista äännevaihtelua muissa paitsi pyöreään vokaaliin päättyvissä vartaloissa. Lisäksi imperfektin i:n aiheuttamaa variaatiota on passiivin tunnuksessa.

Imperfektin i:n aiheuttama vartalonvaihtelu on samankaltaista kuin monikon i:n aiheuttama vaihtelu nomineissa: pitkän vokaalin sijalla on lyhyt vokaali, ja lyhyt vokaali voi puuttua tai edustua toisena (» asetelma 59; tarkemmin » § 4647, 5152). Lisäksi vartalonloppuisen t:n sijalla voi olla s, ja supistumaverbeissä koko si-yhtymän voi tulkita imperfektin tunnukseksi: hyppä=s=i (» § 59).

Asetelma 59: Imperfektin tunnusta edeltäviä vartalonvaihteluja
Vaihtelu Vartalot Esimerkkejä
VV : V Pitkävokaaliset vartalot saa- : sa-i-
V : e- ja ä-vartalot, monitavuiset A-vartalot luke- : luk-i-, päte- : pät-i-, nouse- : nous-i-, häiritse- : häirits-i-, pitene- : piten-i-, vetä- : vet-i-, väittä- : väitt-i-, rakasta- : rakast-i-
  Yksitavuiset ie- ja UO-diftongilliset vartalot (vartalonsis. vaihtelu) vie- : ve-i-, syö- : sö-i-
  Kaksitavuiset a-vartalot, joiden 1. vokaalina o, u purka- : purk-i-, tuotta- : tuott-i-, osta- : ost-i-
a : o Kaksitavuiset a-vartalot, joiden 1. vokaalina a anta- : anto-i-, laula- : laulo-i-, paahta- : paahto-i-
V : ja t : s ltA-, rtA-, ntA-vartalot kieltä- : kiels-i-, kumarta- : kumars-i-, kääntä- : kääns-i-
  Supistumaverbit hyppää- : hyppä=s=i, halua- : halu=s=i
i-loppuisten vartaloiden i sulautuu imperfektin i:hin, esim. ajelehti-, etsi-, tupakoi-, voi-.

Puhutussa kielessä imperfektin tunnus i jää 3. persoonassa usein pois vokaalin jäljestä, esim. puhu, sano, anto, makso (» § 24), sekä s:n jäljestä nousta-verbin tyyppisissä verbeissä (nous, pääs) ja supistumaverbeissä (halus, hävis).

Imperfektin i:n edellä ei ole passiivin tunnukseen kuuluvaa A:ta eli passiivivartalon loppuvokaalia. Passiivin tunnus on imperfektimuodoissa vahva-asteinen (» § 110).

 
aje-ta-an : aje-tt-i-in | väite-tä-än : väite-tt-i-in | syö-dä-än : syö-t-i-in | nous-ta-an : nous-t-i-in | vasta=t=a-an : vasta=t=t-i-in | häiri=t=ä-än : häiri=t=t-i-in | vanhe=t=a-an : vanhe=t=t-i-in

Huom. Itämurteissa imperfektin tunnus i voi jäädä pois myös l:n ja n:n jäljestä (jolloin i:tä voi korvata liudennus), esim. män ~ mäń ’meni’, tul(´), opiskel(´) (» § 37).

Lounaisissa murteissa si-loppuista imperfektiä esiintyy muissakin kuin supistumaverbeissä, varsinkin O- ja U-vartaloisissa: Mää istusin alhaal ovensuusa (Sammatti, SMS).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot