Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause adverbiaalitäydennyksenä > § 1154 Välttämätön tukipronomini: Asia johtuu siitä, että...

§ 1154 Välttämätön tukipronomini: Asia johtuu siitä, että...

Eräillä asiaintiloja suhteuttavilla abstrakteilla predikaateilla on pakollinen rektiotäydennys; ne edellyttävät adverbiaalisen lausetäydennyksen yhteydessä sijamuotoista tukipronominia, esim. Se riippuu siitä että…; Se liittyy siihen että…; En mahda mitään sille että… Elatiivisijaista syytä tai lähdettä ilmaisevaa täydennystä edellyttävät esim. johtua, riippua, olla kysymys ~ kyse, kehittyä, löytyä, syntyä (a). Illatiivitäydennyksen saavia predikaatteja ovat puolestaan mm. johtaa, keskittyä, kohdistua, kyetä, liittyä, perustua, pystyä, päätyä, tyytyä, tähdätä, vaikuttaa, varautua, viitata ja varsinkin että-lauseen tapauksessa myös mm. pyrkiä, taipua, huipentua, tähdätä (b).

(a)
Alkoi vapisuttaa, mutta se ei johtunut siitä että olin hikoillut kävellessäni ja nyt palelin. (k) | – – sen [lipun] hinta riippuu siitä, haluaako reilata yhden, kahden, kolmen vai kaikkien vyöhykkeiden alueella. (l) | Kyse on enemmänkin siitä, onko otettu sellaisia riskejä, joihin ei ole ollut valtuuksia. (l)
(b)
– – puheet ovat vaikuttaneet siihen, että tähän maahan on saatu vapaasti kilpailtu teleliiketoiminta. (l) | Kielitoimiston raati päätyi siihen, että parhaita ovat sanasta suhde kehitellyt sanat. (l) | Mikään ei myöskään viittaa siihen, etteikö toiminta jatkuisi menestyksekkäänä tästä eteenkinpäin. (l) | – – asia liittyi ilmeisesti siihen, alennetaanko palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksua – –. (l)

Toiseksi tukipronominin läsnäoloon vaikuttaa hallitsevan lauseen sanajärjestys. Pronomini on lauseen hahmotettavuuden kannalta välttämätön sijapäätteen kantajana silloin, kun adverbiaalilause edeltää predikaattia (c). Lisäksi pronominin käyttöön vaikuttaa predikatiivin tai objektin lauseenalkuisuus (d).

(c)
Siitä, että – – kuolemat olisivat johtuneet ns. muuttostressistä tai sen seurauksista, hän ei ole varma. (l) | Siitä, voidaanko EU:sta erottaa – –, ei ole olemassa säännöksiä tai sopimuksia. (l) | Siihen, että rauhasta tulisi kouriintuntuva todellisuus, tarvitaan huomattavaa aktiivisuutta. (l) | Siihen, ovatko muutokset geenien vai muiden tekijöiden aiheuttamia, emme pysty ottamaan kantaa. (l)
(d)
– – yksimielisiä on oltu siitä, että Suomeen tuodut työt ovat modernin taiteen klassikoita, – –. (l) | Eri mieltä voi olla siitä, onko toisto ja minimoitu muuntelu paras mahdollinen satiirin välittämisen keino. (l) | Omaa neuvokkuuttaan perhe sai kiittää siitä, että sen kuitenkin onnistui palata ihmisten ilmoille. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot