Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä > Ilmaustyyppi niin hyvä että ~ sen verran paljon että > § 1160 Konstruktion rakennevaihtoehtoja

§ 1160 Konstruktion rakennevaihtoehtoja

Ilmaustyyppi niin x että (esim. Hän on niin mukava, että ihastuin häneen) on merkitykseltään konsekutiivinen konstruktio, johon kuuluu adjektiivi (tai adverbi tai prepositio), intensifioiva astemäärite kuten niin sekä että-lause. Hallitsevassa lauseessa ilmaistaan ominaisuuden pätevän jonkinasteisesti (niin mukava), ja alisteinen lause täsmentää tämän asteen mm. sen seurausten kannalta (että ihastuin häneen) (a). Konstruktiossa niin on rakenteellisesti että-lauseen esiintymisen edellytys: *Hän on mukava että ihastuin häneen. Että-lause on lausekkeessa määritteenä. Mahdollisia intensifioivia sanoja ovat myös noin tai näin (b).

(a)
Se oli niin hyvä kysymys, että ryhdyin ottamaan siitä selvää. (l) | Hän kumartui niin lähelle korvaani, että tunsin hänen hengityksensä ja alkoi kuiskia. Hän kuiski nopeasti, niin nopeasti, että minun oli huiskautettava kädellä – –. (k)
(b)
Voi jumalauta: oleksä noin arka että paskannat sydämes pottuun, kun pelkäät? (k) | Entiset ja nykyiset formulakuljettajat olisivat joutuneet vielä vuosikausia huomauttamaan turvakohdista ilman Sennan, Ratzenbergerin ja Wendlingerin onnettomuuksia. Pitikö FIA:n pomojen olla näin jääräpäisiä, että eivät vähemmästä uskoneet. (l)

Tavan adverbin niin merkitysvastineita ovat siten, sillä tavalla ja silleen, jotka voivat sen tapaan saada että-lauseen määritteekseen:

(c)
Asia on niin, että säännöt on hyvä osata, jotta niitä voi rikkoa. (l) | Finaalissa kaikki neljä ratsastavat radan neljä kertaa, siten että jokainen ratsastaa jokaista hevosta. (l) | Täytyy vaan osata pitää itsensä vireessä. Sportata silleen, että pysyy kunnossa. (l)

Tavan ja tarkoituksen tai seurauksen merkitykset voivat olla osin päällekkäisiä. Näin on esim. niin ~ siten ~ sillä tavalla että ‑ilmauksissa:

(d)
Lähdin sovittamaan istuintani niin että kuulisin. (k) ’siten että’ ~ jotta kuulisin’ | Ohjelmisto oli pitkälle standardisoitu siten, että sunnuntain konsertit olivat arvokkaita, mutta ”helppotajuisia”. (a) | Tuomaasta alkoi 20 päivän mittainen joulurauha, joka keskiajan pohjoismaisessa lainsäädännössä takasi kansalaisille sillä tavalla tähdennetyn oikeusturvan, että rikkomuksista oli suoritettava kaksinkertainen sakko. (a)

Muita että-lauseen mahdollistavia astemääritteitä ovat liiallisuutta tai riittävyyttä ilmaisevat liian, tarpeeksi, riittävän, kyllin, kylliksi. Tällöin että-lause ilmaisee tarkoitusta, ts. sen tulkinta on finaalinen. Liian x että ‑konstruktioissa että-lauseen predikaatti on konditionaalissa: lauseen ilmaisema tilanne ei toteudu (e). Riittävyyttä merkitsevissä ilmauksissa predikaatti on yleensä indikatiivissa; imperfektissä asiaintila esitetään toteutuneena ja preesensissä mahdollisesti toteutuvana (f). (Finaalirakenteesta Olin liian väsynyt jaksaakseni tehdä mitään » § 513.)

(e)
Olin liian väsynyt, että olisin jaksanut yhtään hillitä itseäni. (k) ’en jaksanut hillitä’ | Jukka kyseli ruoista, hän sanoo sille suttuisen selityksen, mutta aivan liian kohtelias se on, että edes epäilyksen varjo kulkisi se kasvoilla. (k)
(f)
Taiteilijan tuotanto oli tarpeeksi suuri, että sitä pystyi keräämään maailmalta hyvin. (l) | Se pysyy riittävän kauan, että poliisille jää aikaa tutkia ryöstöjä. (l)

Myös konstruktiotyypissä siinä määrin x että, siinä mielessä x että, sen verran x että, siitä x että on että-lause tuon intensifioivan ilmauksen (siinä määrin ym.) mahdollistama (g).

(g)
Laukkanen kertoo Holpaisen menneen siinä määrin shokkiin, että jäi oven ulkopuolelle oksentamaan. (l) | Kysyjä on siinä mielessä oikeassa, että – – ei monikkoperhe yleensä saa mitään ylimääräistä etua. (a) | – – kokemukset Kenian harjoitusleiriltä olivat siksi hyvät, että uusi leirijakso odottaa viimeistään keväällä – –. (l) | ”Requiem” on siitä erikoinen, että Tabucchi on tehnyt sen portugaliksi (1991) ja käännättänyt muilla italiaksi (1992). (l)

Huom. Selvemmin tapaa ilmaisevassa käytössä että- ~ jotta-lause esiintyy ainakin puhutussa kielessä myös ilman niin-sanaa.

 
Koko aamupualen yätä sato että rotis. (Luopioinen, SMS) | Äiti kuttoo helekyttää, jotta loiske käyp vua kankaan puissa. (Nivala, SMS) | Tyttö laski kupin pöydälle että kalahti. (l)

Niin että esiintyy myös päättelyä tarkoittavissa ilmauksissa: Siitä on niin iso lista näitä eri puolelta tulevia todisteita jotka tukevat toisiaan, niin että kyllä sitä yhteyttä pidetään aivan varmana (E) (» § 1132).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot