Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > tarke-mmin, tark-immin, pah-iten > § 376 iten-adverbit

§ 376 iten-adverbit

Eräiden immin-superlatiiviadverbien rinnalla esiintyy samakantainen synonyyminen iten-johtiminen adverbi. Johdin ‑iten liittyy kantaan samoin ehdoin kuin immin-johdin (» § 375), mutta vain joihinkin lekseemeihin: lähinnä kaksitavuisiin tai eA-adjektiiveihin. iten-johdostyyppi ei ole produktiivinen, mutta karttuu yksittäisten uudismuodosteiden kautta.

Vakiintuneimmat iten-adverbit ovat käytössä yleisempiä kuin immin-varianttinsa:

(a)
eniten (~ enimmin), mieluiten, pahiten, parhaiten, vähiten (PS), helpoiten (NS, skt)

immin-vastinettaan harvakäyttöisempiä mutta kuitenkin vakiintuneita iten-adverbeja on niitäkin useita (b). Lisäksi voi esiintyä satunnaisempia muodosteita (c).

(b)
runsaiten (PS), heikoiten, huonoiten, koviten, nopeiten (skt)
(c)
kirkkaiten, lujiten, lähiten, rajuiten, useiten, vaikeiten, varmiten (E)

Huom. Muutamalla superlatiivisella immin- (~ iten-) adverbilla on immiten-johtiminen variantti: kiireimmiten, pikimmiten, useimmiten. Lisäksi on komparatiivikantainen vanhemmiten sekä immin-vastineeton hetimmiten, jotka eroavat semanttisesti näistä muista. Sana useimmin on selvemmin vertaileva ilmaus kuin sitä käytössä yleisempi useimmiten, jonka merkityksenä on lähinnä ’yleensä’:

 
Kenelle soitat useimmin Suomeen? (l) | Vieraat saapuvat useimmiten moottorikelkoilla pitkin merenjäätä – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot