Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Intransitiivisuus ja transitiivisuus > Yksipaikkaisuus muottina > § 460 Pojat leipoivat, Raid tappaa, Tanssi kiinnostaa

§ 460 Pojat leipoivat, Raid tappaa, Tanssi kiinnostaa

Verbit, jotka yleensä esiintyvät objektin, adverbiaalitäydennyksen tai molempien kanssa eli ovat luontaisesti kaksi- tai kolmipaikkaisia, voivat vaihtelevassa määrin esiintyä myös ilman näitä täydennyksiä. Paitsi ellipsiin tai siihen, että täydennyksen tarkoite on yhteydestä selvä, tämä voi perustua myös siihen, että täydennyksen tarkoitteen laatu ja identiteetti ovat irrelevantteja: verbin ilmaisema toiminta esitetään kiinnittämättä huomiota kohteeseen tai tulokseen, esim. Hän on vielä syömässä. Tällöin verbi esiintyy yksipaikkaisen intransitiivilauseen muotissa.

Yksipaikkaisella muotilla kuvataan toimintaa sellaisenaan (a) (vastavuoroisesta toiminnasta kuten kätellä ja halailla » § 486; refleksiivisestä tulkinnasta » § 926). Yksipaikkaisena esitetään mm. taipumuksia ja tapoja, siis ajankohtaan sitomattomia toimintoja (b). Yksipaikkaisessa muotissa esiintyvät yleisesti ihmistarkoitteista objektia edellyttävät kausatiiviverbit (c). Lause kuvaa subjektitarkoitteen vaikutusta ihmisiin yleensä, joko tiettynä ajankohtana tai yleistävästi; jälkimmäisessä tapauksessa tulkinta on lähellä nollapersoonaa (» § 1359).

(a)
Kovasti siellä leipovat. (k) vrt. leipovat leipää | Ainoa maa, missä rakennetaan on Saksa. Siellä tapahtuu puolet Euroopan rakennustuotannosta. (l) | Ilta oli ollut miellyttävä. Naiset halailivat, miehet kättelivät. (k) | Me emme saa luopua. Meidän on pidettävä kulttuuria yllä, – –. (l) vrt. luopua toivosta | Olen seurannut liiton touhuja ja huomannut, etten muuten [kuin toimimalla siinä] voi vaikuttaa. (l) vrt. vaikuttaa asioihin
(b)
Kodinhoitaja vastaa arjen sujumisesta: tekee ruokaa, käy kaupassa, kylvettää, hoitaa, siistii ja välittää. (l) | – – väkivalta ei synny väkivallan näkemisestä vaan sen kokemisesta. Kiusattu kiusaa, lyöty lyö, rääkätty tappaa. (l)
(c)
Espanjalainen tanssi kiinnosti Kuopiossa (l) [otsikko] | Jaana Aallon herkkä kuvitus lumoaa. (A) | Olut kun humalluttaa, lihottaa ja ainakin vanhemmilla miehillä aiheuttaa pulmia eturauhasen kanssa. (l)

Täydennyksetön käyttö voi eriytyä verbin muista merkityksistä, esim. polttaa (tupakkaa) ja juoda (alkoholia). Eriytyminen voi olla alakohtaista: verbiä johtaa käytetään ilman objektia urheilukonteksteissa johtoasemassa olemisesta, musiikkikontekstissa orkesterin johtamisesta, esim. Vuonna 1965 hän johti ensi kerran Pariisissa ja yleisö osoitti suosiotaan seisaaltaan (l). Verbi ottaa vastaan taas esiintyy ilman objektia, kun puhe on vastaanottoa pitävistä ammattikunnista: eläinlääkäri – –, joka ottaa vastaan Helsingin Punavuoressa (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot