Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Erisnimet > Erisnimien yksilöivyys > § 596 Yleistä erisnimistä

§ 596 Yleistä erisnimistä

Erisnimillä on identifioiva tehtävä: niillä yksilöidään olio tai asia. Erisnimi voi koostua yhdestä tai useammasta sanasta. Tyypillisiä erisnimiä ovat henkilönnimet kuten Maija, Veli-Matti, Virtanen, Maija Virtanen, Lissu, eläinten nimet kuten Mirri, Vekun Vinke, paikannimet kuten Suomi, Yhdysvallat, Lontoo, Pitkäjärvi, Sörkkä, Nuorgam, Kallavesi, Minna Canthin katu, instituutioiden nimet kuten Yliopistopaino, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry sekä erilaisten kulttuurituotteiden ja vastaavien kuten kirjojen, lehtien, elokuvien, näytelmien, yhtyeiden ja rakennusten nimet, esim. Kalevala, Savon Sanomat, Kauas pilvet karkaavat, Työmiehen vaimo, Juustopäät, Bomba.

Erisnimet yksilöivät eri määrin (eris- ja yleisnimien rajankäynnistä » § 553). Esimerkiksi nimillä Maija, Virtanen tai Pitkäjärvi on useita mahdollisia viittauskohteita, jotka vaihtelevat käyttäjäryhmittäin ja käyttöyhteyksittäin. Yksilöivyys voidaan tarvittaessa taata rajaavilla määritteillä:

(a)
Virtasen Maija | se teidän Maija | A-rapun Virtanen | tupakka-Tuula | Espoon Pitkäjärvi

Yksilöiviä ovat myös tuotemerkkinimet kuten Levikset, Fazerin sininen, Lapin Kulta, Omo, mutta ne ovat käytöltään lähempänä yleisnimiä: tuotemerkkinimet ovat lajien nimiä (b), mutta niitä käytetään myös lajiin kuuluvista yksilötarkoitteista (c).

(b)
Ajattele positiivisesti. Ota Olvia. | Aja millä ajat, mutta Brownilla loput. | Tefal-vedenkeittimessä on sydän puhdasta kultaa. (mainoksia) | Me otetaan pienet tai suuret kaljat, mutta viittä olutta enempää ei mene alas. Sitten kutsuukin jo siskon jääkaapissa oleva HK:n sininen lenkki. (l)
(c)
Join kaksi Olvia. | Vedin Levikset jalkaan ja lähdin ulos. | Ladasta en luovu.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot