Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbi ja muut sanaluokat > Adverbi ja substantiivi > Muita adverbistumia > § 686 Substantiivista adverbiksi: selin, peräkanaa, sikana

§ 686 Substantiivista adverbiksi: selin, peräkanaa, sikana

Substantiivien ja adverbien välimaastoon sijoittuu myös kiteytyneitä instruktiivisijaisia ilmauksia (» § 256), joista iso osa on yhdyssanoja tai kiinteitä sanaliittoja. Ne voivat saada mm. intensiteettimääritteen.

 
Hän on selin poikaan. (k) | Siinä aika hurahtaa ihan varkain – –. (k) | Kanadalaiset olivat täysin allapäin häviöstään, – –. (l) | – – hän ei tahtoisi asettua poikkiteloin vanhan isännän kanssa. (k) | Michel vilkaisi syrjäkarein hollantilaista – –. (k) | Aivan omin päin eläinfysioterapeutit eivät toimi, – –. (l) | Alueelle on rakennettu sikin sokin erilaisia taloja, – –. (l)

Instruktiivisijainen sana saa kongruoimattomankin paikallissijaisen määritteen. Tällöin kyseessä on adverbimainen kiteymä, esim. näiltä osin, näillä näkymin, suuressa määrin, yksissä tuumin, kummalta puolen. Vastaavasti kiteytyneitä ovat inkongruentit partitiivipäätteisen edussanan sisältävät tapaukset useassa kohtaa, tällä tapaa, samalla kertaa jne.

Abessiivipäätteiset sanat saavat herkästi adverbin määritteitä (kuten vastaavanmerkityksiset adpositioilmaukset: aivan ilman syytä). Substantiiveiksi ne ovat siis epätyypillisiä (» § 1262).

 
Voimaloiden rakentamista on myös perusteltu työllisyyssyillä eikä aivan syyttä. (l) | Tähän asti kaikki on sujunut täysin ongelmitta. (E)

Partitiivimuotoisia sanoja on kiteytynyt tapaa ilmaiseviksi adverbeiksi, esim. vaivihkaa (sana voi olla adjektiiviperäinenkin: hiljaa, kovaa, liikaa, lujaa).

 
– – teimme pikapikaa kierroksen Kajaanin kautta. (k) | Kuljimme käsikynkkää pikkusalongin ovelle asti, – –. (k) | Sitten kolmikko poistui peräkanaa ulko-oven suuntaan. (k)

Partitiivisijainen sana voi olla myös osa verbi-idiomia, esim. uida käsipohjaa, hyppiä tasajalkaa. Lisäksi adverbimainen kiteymä on kausaalissävyinen tyyppi piruuttaan, jolla voi olla intensiteettimääritekin. Muut kausaalisina adverbiaaleina käytettävät partitiivimuotoiset sanat ovat selvemmin substantiiveja, sillä ne saavat kongruoivan määritteen.

 
Todennäköisesti hän sanoi sen ihan piruuttaan. (l) | Minua kylmäsi, kun ajattelin, miten hän predestinoi itsensä alkoholistinkohtaloon, silkkaa herkkyyttään, lapseuttaan ja tietämättömyyttään, – –. (k) | Omaa tyhmyyttämmehän me jouduimme lusimaan. (l) | – – tietoisesti en rikostani tehnyt, vain tietämättömyyttäni. (k)

Epäsubstantiivimaista tällaisissa sanoissa on kuitenkin se, että ne eivät saa possessiivista genetiivimääritettä, vaikka persoonaviitteinen possessiivisuffiksi onkin mahdollinen: Tein sen tietämättömyyttäni ~ *minun tietämättömyyttäni.

Myös essiivi ja translatiivi esiintyvät substantiivikantaisten adverbimaisten sanojen sijoina. Essiivipäätteiset ilmaisevat joko määrää kuten sikana, virtanaan tai olotilaa kuten paskana (vrt. » § 683). Translatiivipäätteiset ilmaisevat lähinnä olotilaan tulemista, usein verbin kanssa muodostamassaan idiomissa, esim. elää herroiksi, olla ihmisiksi, pistää hulinaksi, mennä pipariksi.

 
mä tykkäsin siitä ihan sikana (P) | Viereinen mies veti kalaa jäälle aivan solkenaan. (E) | – – kisa meni kertakaikkisen läskiksi. (l) | IFK pisti täysin ranttaliksi ja hankki ennätysmäärän pelikieltoja. (E)

Huom. Eräät laatua ilmaisevat substantiivi-ilmaukset saavat intensiteettiä tai määrää luonnehtivan määritteen:

 
Toiset taas kummastelevat, ”mitä se tota jazzia laulaa, sehän on ihan paskaa”. (l) | Täysin roskapuhetta. Ei pidä paikkaansa. (l) | Kun tulin iltaisin kotiin, olin aivan rätti, – –. (l)

Vähemmän affektisilla laatua ilmaisevilla substantiiveilla voi olla kvantifioiva määrite: nousta liian pystysuuntaan, porukkaa voi pitää vähän sisäpiirinä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot