Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Samantekevyyden kvanttoripronominit > Kuka ~ mikä tahansa > § 759 Yleistysten ja mahdollisuuden ilmausten pronomineja

§ 759 Yleistysten ja mahdollisuuden ilmausten pronomineja

Samantekevyyden kvanttoripronominit muodostuvat interrogatiivipronominista ja partikkelista. Myös vastaavia proadverbeja ja -adjektiiveja käytetään.

 
kuka, mikä, kumpi  
minne, miten, koska ~ milloin + tahansa ~ hyvänsä ~ vain ~ vaan
millainen ~ minkälainen  
 
Pystyn kyllä tölväisemään ketä ja mitä hyvänsä, jos aihetta löytyy. (l) | Internet on vaarallinen väline. Kuka vain voi syöttää mitä soopaa tahansa tähän tietoverkkoon ilman sensuuria. (l) | ”Me ollaan ammattitaitoinen bändi ja soitetaan missä vaan (l) | Mä voin tulla ihan periaattees millon vaa. (p) | Kaikki ovet ja räppänät ovat vielä auki millaiselle poliittiselle päätökselle tahansa. (l)

Samantekevyyden pronomineilla on sekä universaalisten eli kaikki-tyyppisten että eksistentiaalisten eli jokin-tyyppisten kvanttoripronominien merkityspiirteitä. Niiden ’kaikki’-merkitys syntyy siitä, että sanotun taataan pitävän paikkansa riippumatta siitä, mihin sitä sovelletaan. Eksistentiaalisesta merkityksestä ’joku, ainakin yksi’ taas muistuttaa se, että puhe on yhdestä tarkemmin ilmaisemattomasta yksilöstä kerrallaan. Esimerkiksi tarjouksessa samantekevyyden pronomini eroaa selvästi sekä kaikki- että jokin-pronominista: tarjous ei koske koko omenaerää.

 
Ota mikä tahansa (omena). ≠ Ota jokainen (omena) ~ jokin (omena).

Sen sijaan väitteestä Mikä tahansa on mahdollista voi päätellä, että kaikki asiat ovat mahdollisia.

Samantekevyyden kvanttoripronominien merkityksestä johtuu, että niitä käytetään yleistyksissä ja puhuttaessa potentiaalisista asiaintiloista, ts. modaalisissa lauseissa (» § 1551). Esimerkiksi voida-verbin subjektina kuka ~ mikä tahansa merkitsee suunnilleen samaa kuin jokainen tai kaikki (a). Sen sijaan niitä ei käytetä tarkoitettaessa tiettyyn aikaan ja paikkaan sijoittuvien tapahtumien osallisia (b).

(a)
Jokainen voi oppia tempun tai kaksi, mutta kukaan ei nouse kadulta taikuriksi. (l) ~ Kuka tahansa voi oppia ~ oppii tempun tai kaksi. | Ketä tahansa asukas voi tehdä tarjouksen asunnosta. (P)
(b)
Vasta sitten hän veti salkustaan ison kirjekuoren ja siitä nipun valokuvia, jotka jakoi kaikille. (k) ~ *jotka hän jakoi kenelle tahansa vrt. Hän jakelee mielellään kuviaan kenelle tahansa.

Kuten kukaan ja mikään (» § 757), myös samantekevyyden pronominit ovat enimmäkseen yksikössä, mutta monikkoa käytetään, kun monikollisuuden osoittaminen on tärkeää: Adoptiovanhemmiksi eivät käy ketkä hyvänsä (l).

Huom. Kun pro-sana toimii substantiivilausekkeessa tarkenteena, siihen liittyvä partikkeli tahansa, hyvänsä, vain ~ vaan voi sijoittua myös lausekkeen jälkeen: minkä hyvänsä tyhjän tilan ~ minkä tyhjän tilan hyvänsä, mistä vain asiasta ~ mistä asiasta vain. Järjestykseltään kiteytyneitä ovat sanonnat hinnalla ~ keinolla millä hyvänsä, päivänä minä hyvänsä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot