Lyhenteet

Käytettyjä lyhenteitä ja erikoismerkkejä

a.adjektiivi
abstr.abstraktista käyttöä, abstraktisessa merkityksessä
adv.adverbi
akt.aktiivi; aktiivissa
alav.alaviitteessä
anat.anatomiassa, anatomisena terminä
ao.asianomainen
biol.biologiassa
demonstr.pron.demonstratiivipronomini
deskr.deskriptiivinen; deskriptiivistä käyttöä
el.eläintieteessä
erik.erikoiskäyttöä, erikoistuneessa merkityksessä
esim.esimerkiksi
esip.esipuheessa
fys.fysiikan terminä
heng.hengellisessä kielessä
indef.pron.indefiniittipronomini
indef. lukus.indefiniittinen lukusana
inf.infinitiivi
interj.interjektio
interr.pron.interrogatiivipronomini
intr.intransitiivinen; intransitiivista käyttöä
jne.ja niin edelleen
jälk.jälkihuomautuksessa
järjestysl.järjestysluku
kasv.kasvitieteessä, kasvitieteen sanana
kem.kemiassa, kemian terminä
kerto:kertosäkeessä
kiel.kielitieteessä
kielt.kieltävä; kielteisenä; kieltomuodossa; kieltävässä lauseessa
kieltov.kieltoverbi
kollekt.kollektiivisena; kollektiivista käyttöä
kompar.komparatiivi; komparatiivinen
konj.konjunktio
konkr.konkreettista käyttöä, konkreettisessa merkityksessä
ks.katso
kut.kutoma-alan terminä
kuv.kuvallista käyttöä, kuvallisessa merkityksessä
l.eli; luvulla, luvulta
Lait.Gananderin sanakirjan tärkein sivukäsiala, ns. laitilalaisen käsiala; tällä käsialalla merkityt tiedot
lak.lakikielessä
lat.latinankielinen lähdeteksti
leik.leikillisesti
liik.liike-elämässä
liitepart.liitepartikkeli
lukus.lukusana
luv.luvulla, luvulta
lääk.lääkintäsanastossa, lääketieteellisessä kielessä
maanm.maanmittausterminä
maant.maantieteessä
mat.matematiikassa
mer.merenkulussa, merenkulkusanastossa
met.metallialan terminä
mm.muun muassa
mon.monikossa, monikollista käyttöä
mus.musiikkisanastossa
myt.mytologiassa
myönt.myöntävä; myöntävässä lauseessa
n.noin
nim.nimittäin
nimiö:nimiössä
nom.nomini
ns.niin sanottu
omistus:omistuskirjoituksessa
p.painos
part.partikkeli
pass.passiivi; passiivissa
pers.persoona
pers.pron.persoonapronomini
perusl.perusluku
po.pitää olla
pol.poliittisessa elämässä, poliittisessa kielessä tms.
poss.suff.possessiivisuffiksi
postp.postpositio
prep.prepositio
prosijasta, tilalla
pron.pronomini
raam.Raamatun kielessä
rak.rakennusalan sanastossa
refl.refleksiivinen; refleksiivisenä
refl.pron.refleksiivipronomini
rek.rekisterissä
rel.pron.relatiivipronomini
reun.reunahuomautuksessa
run.runokielessä
ruots.ruotsinkielinen lähdeteksti
s.substantiivi
s.v.sub voce, (mainitun) sanan kohdalla
saks.saksankielinen lähdeteksti
sis.sisällys; sisältää
so.se on
sot.sotilasalan kielessä
summ.summaariossa, tekstin (esim. Raamatun luvun) alussa olevassa sisällysselosteessa
suom.suomennos; suomentaja; suomentanut
superl.superlatiivi; superlatiivinen
tab.tabula, taulukko
tav.tavallisesti
tekn.tekniikan terminä
tekst.tekstiilialan sanastossa
tjs.tai jokin sellainen, tai jotain sellaista
tm.tai muu, tai muuta
tms.tai muu sellainen, tai muuta sellaista
tr.transitiivinen; transitiivista käyttöä
ts.toisin sanoen
täht.tähtitieteessä
us.usein
v.verbi
vaill.vaillinainen paradigma, ei kaikkia taivutusmuotoja
vars.varsinkin
VKSVanhan kirjasuomen sanakirja
vrt.vertaa
Yhd.yhdyssana
yks.yksikkö, yksikön, yksiköllinen, yksikössä
yksipers.yksipersoonainen, yksipersoonaisesti
yl.yleensä; yleisesti; yleinen
ym.ynnä muuta
yms.ynnä muu sellainen, ynnä muuta sellaista
=merkityksen selitteessä viittaamassa VKS:n ja sanakirjatiedoissa ao. sanakirjan samamerkityksiseen sanaan; esimerkkien hakasulkulisäyksissä samamerkityksisen sanan edellä
– –esimerkkilauseen keskellä poiston merkkinä
[ ]esimerkistössä erottamassa toimittajan selventävää tai täydentävää lisäystä; erottamassa tekstin julkaisijan tekstiin tekemiä kirjain- ym. täydennyksiä
|erottamassa esimerkin vanhojen leksikkojen sanakirjatietoja toisistaan; hakusanoissa, varianteissa yms. osoittamassa varianttiosan rajaa
ajatusviiva; alihakusanan ja eräiden lyhenteiden edessä erottamassa niitä edeltävästä tekstistä
)(merkityksen selitteessä ilmaisemassa vastakohtaa
<kärjen osoittama tieto saatu toisella puolella ilmoitetusta lähteestä
viiteartikkeleissa viittaamassa siihen artikkeliin, jossa sana on käsitelty; sanakirjatiedoissa sellaisen sanan edellä, johon ao. sanakirjassa on viitattu; esimerkin perässä sulkeissa ilmoittamassa, että esimerkkilause on saatu nuolen oikealla puolella ilmoitettuun sanakirjaan ao. esimerkin lähteestä - sanakirjalyhenteen lisäksi usein mukana vieraskielinen käännös
~viittaamassa synonyymiin
myös erilleen kirjoitettuna
myös yhteen kirjoitettuna
myös käännetyssä järjestyksessä

Sivun alkuun

Raamatun kirjojen lyhenteet

Vanha testamentti (VT 1992)

1 MsEnsimmäinen Mooseksen kirja
2 Ms Toinen Mooseksen kirja
3 Ms Kolmas Mooseksen kirja
4 Ms Neljäs Mooseksen kirja
5 Ms Viides Mooseksen kirja
Jos Joosuan kirja
Tm Tuomarien kirja
Rt Ruut
1 Sm Ensimmäinen Samuelin kirja
2 Sm Toinen Samuelin kirja
1 Kn Ensimmäinen Kuningasten kirja
2 Kn Toinen Kuningasten kirja
1 Ak Ensimmäinen Aikakirja
2 Ak Toinen Aikakirja
Esr Esr
Neh Nehemia
Est Ester
Job Job
Ps Psalmit
Snl Sananlaskut
Srn Saarnaaja
KV Korkea veisu (1992 Laulujen laulu)
Jes Jesaja
Jer Jeremia
Vlt Valitusvirret
Hes Hesekiel
Dan Daniel
Hos Hoosea
Joel Jooel
Am Aamos
Ob Obadja
Jon Joona
Mik Miika
Nah Naahum
Hab Habakuk
Sef Sefanja
Hgg Haggai
Sak Sakarja
Mal Malakia

Sivun alkuun

Vanhan testamentin apokryfikirjat (Apokr. 1938)

Judit Juuditin kirja
Viis Viisauden kirja
Tob Tobiaan kirja
Siir Siirakin kirja
Bar Baarukin kirja
1 Mkk Ensimmäinen Makkabilaiskirja
2 Mkk Toinen Makkabilaiskirja
lis Est Lisäyksiä Esterin kirjaan
lis Dan Lisäyksiä Danielin kirjaan
lis Dan a Susanna
lis Dan b Beel ja lohikäärme
lis Dan c Asariaan rukous ja Kolmen miehen kiitosvirsi
lis 2 Ak Manassen rukous (lisäys toiseen Aikakirjaan)

Sivun alkuun

Uusi testamentti (UT 1992)

Mt Evankeliumi Matteuksen mukaan
Mk Evankeliumi Markuksen mukaan
Lk Evankeliumi Luukkaan mukaan
Jh Evankeliumi Johanneksen mukaan
Ap Apostolien teot
Rom Paavalin kirje roomalaisille
1 Kor Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille
2 Kor Paavalin toinen kirje korinttolaisille
Gl Paavalin kirje galatalaisille
Ef Paavalin kirje efesolaisille
Fil Paavalin kirje filippiläisille
Kol Paavalin kirje kolossalaisille
1 Tss Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille
2 Tss Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille
1 Tim Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle
2 Tim Paavalin toinen kirje Timoteukselle
Tit Paavalin kirje Tiitukselle
Flm Paavalin kirje Filemonille
Heb Kirje hebrealaisille
1 Pt Pietarin ensimmäinen kirje
2 Pt Pietarin toinen kirje
1 Jh Johanneksen ensimmäinen kirje
2 Jh Johanneksen toinen kirje
3 Jh Johanneksen kolmas kirje
Jak Jaakobin kirje
Jud Juudaan kirje
Ilm Johanneksen ilmestys

Sivun alkuun