karvaus

s.

Näytä:  Koko artikkeli  |  Jäsennys  |  Ensimmäiset esimerkit
Leksikkoesimerkit
 • J, G I 346b acerbitas, bätskhet, bitterhet; lisäksi G mjelen karwaus harm, förtreet, exacerbatio animi
 • JlisC asperitas, kärfhet
1
kitkeryys, väkevyys, voima
Esimerkit
 • Hemm 1616 73 Sapen catkera carvaus
 • Tamm 1688 277 Israelitat ei tainnet juoda Maaran wettä, carwauden tähden
 • Varia 1734 5 ett woi kestä – – [tupakan savun] wäkewytt, Eli carwaut
 • Alm 1763 B2b cosca ei sade aja ales juureen sitä catkerutta eli carwautta ja suolaa, cuin – – Tuhca, Calcki ja Suolat itzestänsä andawat
 • Kettu 1783 4 kiehutetaan sijhen asti että – – tarpellinen karwaus on juomasa
 • Alm 1786 B3b saawat he [kasvit] sijtä wahingota, sen ensimäisen lain [hevosenlannan] karwautta itsesänsä pitäisä
 • Gan 1788a 38 [Maustettu tupakka] liewittää tawallisen tupakin karwauden
2
kovuus, ankaruus, julmuus; katkeruus, viha
Esimerkit
 • Westh 242 meijen pitä maistam[a]n cuoleman caruautta
 • Finno 1583 D3a että meidhän wihamiehem – – sydhämen caruaudhen, wihan ia cateudhen poisheitäisit
 • Ika 1673 A2b Wirgotus Wesi wastan Cuoleman carwautta, ja Helwetin ahdistusta
 • Salam 1690b H4a Coconans ei cuitengana, Ollut [Gezelius] ilman carwahutta Maistamata Mailmasa
 • Elgf 1763 364 sinun ruumis ja sielus on minun edestäni maistanut cuoleman ja helwetin carwauden
Yhdyssanat