Hakuohjeet

Vanhan kirjasuomen sanakirjasta voi tehdä monenlaisia hakuja:

  • Perushaussa etsitään haettavaa sanaa hakusanoista.
  • Tarkennettu haku voidaan kohdistaa esimerkiksi sana-artikkeleiden sanaluokkiin, merkityksenselitteisiin ja esimerkkeihin.
  • Lisäksi hakusanoja voi etsiä selaamalla hakusanalistaa.

Perushakukenttä (”kirjoita hakusana”) on sanakirjan jokaisella sivulla. Tarkennettu haku on hakusivulla. Hakusivu avautuu SUURENNUSLASI + HAKU -kuvakkeesta.

Sekä perushaussa että tarkennetussa haussa voi käyttää niin sanottuja jokerimerkkejä eli kysymysmerkkiä ja tähtimerkkiä. Kysymysmerkki (?) korvaa minkä tahansa yksittäisen merkin. Tähtimerkki (*) vastaa mitä tahansa merkkiä tai useamman merkin jonoa. Niin kysymys- kuin tähtimerkinkin voi kirjoittaa mihin kohtaan sanaa hyvänsä. Kysymysmerkkiä ja tähtimerkkiä voi käyttää myös samanaikaisesti.

Haut eivät ota huomioon isojen ja pienten kirjainten eroa. Jos esimerkiksi perushaussa tehdään haku ”mari”, saadaan hakutuloslistaan myös sana-artikkeli Mariatar.

Sanakirja on responsiivinen, eli näkymä mukautuu käytettävän laitteen mukaan.

Perushaku

Sanakirjasta voi tehdä perushakuja kirjoittamalla sanan hakukenttään (”kirjoita hakusana”). Perushaku kohdistuu sanakirjan hakusanoihin eli sanoihin, joista sanakirjassa on sana-artikkeli. Perushaku ei ulotu artikkelinsisäisiin alihakusanoihin.

Perushakukenttä on sanakirjan jokaisella sivulla. Useimmilla sivuilla (ei kuitenkaan etu- tai hakutulossivulla) on mahdollista selata aakkosjärjestyksessä olevaa hakusanojen listaa. Kun tekee haun, näkyviin tulee hakusanalistan asemesta aakkostettu hakutuloslista.

Kun alat kirjoittaa sanaa perushaun hakukenttään, sanakirja ehdottaa mahdollisia sanoja. Perushaussakin toimivat jokerimerkit, joten esim. kirja-loppuisia yhdyssanoja voi hakea merkkijonolla *kirja.

Kun olet kirjoittanut hakukenttään sanan tai sanan osan, paina ENTERIÄ tai painiketta, jossa on suurennuslasin kuva.

Sivun alkuun

Perushaun tulokset

Perushaku avaa sana-artikkelin, joka on hakutuloksissa ensimmäisenä.

Esimerkiksi haku ”maa” tuottaa tulokseksi maa-sana-artikkelin ja aakkostetun listan sanoista, jotka alkavat merkkijonolla ”maa”. Tällaisten sanojen määrän näet listan alussa. Listan sanat toimivat linkkeinä sana-artikkeleihin.

Jos sitä sanaa, jota etsit, ei ole sanakirjassa hakusanana, saat ilmoituksen sanan puuttumisesta.

Sivun alkuun

Hakusanalista

Sanoja voi hakea myös selaamalla hakusanalistaa. Perushakukentän (”kirjoita hakusana”) alla on aakkosellinen hakusanalista. Hakusanalistan voi sulkea ja avata uudestaan. Hakusanalistassa pääsee siirtymään hakusanojen alkukirjaimesta toiseen listan yläpuolella olevien kirjainpainikkeiden avulla.

Hakusanalistalla kukin hakusana toimii linkkinä kyseiseen sana-artikkeliin.

Varsinaisten eli päähakusanojen lisäksi listassa näkyvät viitehakusanat, jotka on merkitty hakusanalistaan nuolella (→). Viitehakusanoja eli viiteartikkeleiden hakusanoja ovat esimerkiksi päähakusanojen vanhat kirjoitusasut. Viiteartikkelit mahdollistavat hakujen onnistumisen myös muilla kuin päähakusanoilla. Viiteartikkelista on linkki pääartikkeliin, jossa esitetään sanaa koskeva tieto.

Hakusanalista ei näy etusivulla eikä haun jälkeen näkyviin tulevalla hakutulossivulla. Hakutulossivulla näkyy hakusanalistan asemesta hakutuloslista eli lista hakua vastaavista hakusanoista. Myös hakutuloslistan pystyy avaamaan ja sulkemaan. Muutenkin hakutuloslista toimii samalla tavalla kuin hakusanalista. Hakusanalistan saa näkyviin millä tahansa sivulla SUURENNUSLASI + HAKU -kuvakkeesta.

Sivun alkuun

Yleistä tarkennetusta hausta

Perushaun lisäksi sanakirjassa voi tehdä tarkennettuja hakuja. Tarkennettu haku on hakusivulla. Hakusivu avautuu kuvakkeesta SUURENNUSLASI + HAKU. Myös tarkennetussa haussa voi käyttää jokerimerkkejä. Esimerkiksi hakemalla kaikista hakusanoista merkkijonoa mä?i saadaan tulokseksi artikkelit mäki ja mäti ja hakemalla merkkijonolla mä?i* saa tulokseksi edellisten lisäksi mm. artikkelit mäkimies, mäkimys, mänijä (viiteartikkeli), mätikala ja mätinki.

Erilaisia tarkennetun haun mahdollisuuksia on monia. Niitä esitellään seuraavassa hakukentittäin.

Tarkennetussa haussa hakuja voi kohdistaa hakusanojen lisäksi muihinkin sana-artikkelin osiin, kuten merkityksenselitteisiin ja esimerkkeihin. Hakua voi rajata myös tietyn ajanjakson aineistoon.

Tarkennetun haun hakukenttien yhteydessä on painikkeita, joissa on kysymysmerkin kuva. Painikkeesta avautuu uuteen ikkunaan tai välilehteen kyseistä hakukenttää koskeva ohje.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: kaikki hakusanat, yhdyssanat, yhdyssanojen perusosat

Tarkennetun haun voi tehdä kaikista sanoista tai rajata koskemaan yhdyssanoja. Rajaus tehdään valitsemalla pudotusvalikosta haun kohteeksi joko yhdyssanojen osat tai yhdyssanojen perusosat.

Yhdyssanassa on tyypillisesti määriteosa ja perusosa. Perusosalla tarkoitetaan yhdyssanan viimeistä yhdysosaa. Esimerkiksi yhdyssana alamaa koostuu määriteosasta ala ja perusosasta maa, yhdyssanan auhtokangasmaa perusosa puolestaan on kangasmaa.

Yhdyssanahaut hakevat ensisijaisesti kokonaisia sanoja. Jos haetaan sanan osalla, on käytettävä tähtimerkkiä (*).

Kun tehdään yhdyssanojen osiin haku merkkijonolla ”*koko*”, saadaan tulokseksi yhdyssanoja, joiden osissa on tuo merkkijono (esim. heinä+koko, kokoon+haparoida, multakoko+humalatappo). Sen sijaan hakutulosten joukossa ei ole niitä yhdyssanoja, joissa yhdyssanaraja on kyseisen merkkijonon keskellä (esim. lotko+korva).

Kun haetaan yhdyssanojen perusosista, hakusanana voi käyttää myös yhdyssanaa, koska joissakin yhdyssanoissa alku- tai loppuosa tai molemmat ovat itsekin yhdyssanoja. Kun tehdään yhdyssanojen perusosiin kohdistuva haku ”maakunta”,  saadaan tulokseksi sellaiset sana-artikkelit, joissa hakusanan perusosan lopussa on tämä yhdyssana, esim. likimaakunta, länsimaakunta ja merimaakunta.

Hakua yhdyssanojen perusosista voi täydentää käyttämällä jokerimerkkejä eli tähtimerkkiä (*) tai kysymysmerkkiä (?). Kun lisää haettavan merkkijonon perään tähtimerkin, varmistaa sen, että tuloksiksi valikoituvat myös sellaiset pitkät yhdyssanat, joissa haettu merkkijono on perusosan alku. Esimerkiksi haku ”manufaktuuri*” tuottaa tuloksen kotomanufaktuuri, metallimanufaktuurityö yhdyssanan perusosista haettuna.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: sanaluokat

Hakua voi tarkentaa sanaluokan perusteella. Alasvetovalikosta voi valita yhden sanaluokan kerrallaan. Esimerkiksi valitsemalla haettavaksi sanaluokaksi konjunktion saa tulokseksi luettelon sanoista, joissa sanaluokkamerkintänä on konj. Sanaluokka saattaa olla joskus alihakusanassakin (paimen: paimenessa adv.), tai sanaluokkia voi olla useita (perittävä a. ja s.). Lukusanat-sanaluokka kattaa niin perusluvut, järjestysluvut kuin muutkin lukusanat ja pronominit-sanaluokka kattaa kaikki eri pronominityypit.

Sanaluokkalyhenteiden merkitykset selitetään lyhenneluettelossa.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: käyttöalat

Hakua voi tarkentaa käyttöalan perusteella. Alasvetovalikosta voi valita yhden käyttöalan kerrallaan.

Käyttöalamerkintä viittaa tyyliseikkoihin, esimerkiksi ”leik. (leikillisesti)”, tai erikoiskieliseen käyttöön, esimerkiksi ”lak. (lakikielessä)”. Se voi koskea myös muuta kielellistä huomiota, esimerkiksi ”kielt. (kielteisenä)”.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: alihakusanat

Hakua voi tarkentaa alihakusanoihin eli vakiintuneisiin sanaliittoihin, kiteytyneisiin taivutusmuotoihin tms. Alihakusanahaulla voidaan hakea tietyn sanan tai merkkijonon sisältäviä sanaliittoja ja fraaseja, esimerkiksi luskutella-artikkelissa lukea luskutella ’ahkerasta lukemisesta’.

Alihakusanahaulle on oma hakukenttänsä (”alihakusanoista”). Alihakusanahaku toimii vain yhdellä sanalla haettaessa, mutta haussa voidaan käyttää jokerimerkkejä. Hakukenttää käyttämällä voi siis etsiä sanakirjasta esimerkiksi sellaisia artikkeleita, joiden alihakusanoissa esiintyy sana itse tai merkkijono laske*. Hakua jokerimerkkien kanssa kannattaa kokeilla muun muassa siksi, että haku ”itse*” löytää alihakusanoista myös sanan itse taivutusmuodot, kun taas haku ilman tähtimerkkiä löytää vain ne ilmaukset, joissa sana itse on taipumattomana. Alihakusanoissa on käytetty vaihtelun merkitsemiseen sulkeita, jotka hakukone tulkitsee sananrajoiksi, esimerkiksi harjoitella itse(ä)nsä.

Hakuehdot täyttäneen sanan sisältävät alihakusanat näkyvät artikkeleissa korostettuina.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: merkityksenselitteet

Haku voidaan tarkentaa merkityksenselitteisiin eli sana-artikkeleiden niihin osiin, joissa selitetään hakusanan tai alihakusanan merkitystä.

Hakukentän (”merkityksenselitteistä”) avulla löytyvät esimerkiksi ne sanat, joiden merkityksen muistaa mutta jotka eivät sanana muistu mieleen. Esimerkiksi unohtuneen sanan manttaalilengdi löytää, jos muistaa, että sana tarkoittaa veroluetteloa tai henkikirjaa. Näin löytää myös sanan synonyymeja eli samaa tarkoittavia sanoja, tässä tapauksessa sanat manttaali, manttaalikirja ja manttaalinlista.

Haettaessa samaa merkitseviä sanoja kannattaa kokeilla jokerimerkin käyttöä. Haku sanalla ”poliisi” löytää artikkelin maanpalvelija, jonka merkityksenselite on ’maaseudun järjestyksenvalvoja, poliisi’. Haku ”*poliisi”-merkkijonolla löytää lisäksi artikkelin maankivalteri, jonka merkityksenselite on  ’maalaispoliisi, maaseudun järjestyksenvalvoja’.

Hakuehdot täyttäneen sanan sisältävät merkityksenselitteet näkyvät artikkeleissa korostettuina.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: vanhat leksikot (sanakirjat)

Haku voidaan tarkentaa vanhoihin leksikoihin eli 1600–1700-luvun suomen kieltä sisältäviin sanakirjoihin. Esimerkiksi haku merkkijonolla ”ohaux*” vanhoista leksikoista löytää artikkelin ohaus, jossa leksikkoesimerkeissä esiintyy ohauxet.

Hakuehdot täyttäneen sanan sisältävät leksikkoesimerkit näkyvät artikkeleissa korostettuina.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: esimerkit

Haun voi tarkentaa sanakirja-artikkeleiden esimerkkeihin.

Esimerkkihaussa voi hakea myös säännöllisillä lausekkeilla.

Haettaessa esimerkeistä hakua on mahdollista rajata tietyn ajan esimerkkeihin (ajanjaksot ovat alasvetovalikossa) tai tietyn lähteen perusteella (lähdekoodilla). Nämä hakutavat ovat vaihtoehtoisia, eli molempia rajauksia ei voi käyttää samanaikaisesti.

Hakuehdot täyttäneen sanan sisältävät esimerkit näkyvät artikkeleissa korostettuina.

Haku säännöllisillä lausekkeilla

Esimerkkihaussa voidaan käyttää säännöllisiä lausekkeita. Lauseke kirjoitetaan sille tarkoitettuun kenttään ja napautetaan ”säännöllinen lauseke” -ruutu valituksi. Säännöllisten lausekkeiden avulla on mahdollista määritellä hyvinkin tarkasti etsittävän merkkijonon muoto ja siinä esiintyvä vaihtelu. Esimerkiksi lausekkeella ”p[ij]+[ck]a” löytää artikkelit, joissa esiintyvät piika-sanan kirjoitusasut pica, Pijca, pijka  tai piika (ei kuitenkaan esim. piicka, vaikka asu esiintyisikin esimerkistössä).

Haku säännöllisten lausekkeiden avulla toimii vain esimerkkihaussa.

Ohjeita säännöllisten lausekkeiden käytöstä (Helsingin yliopisto)

Sivun alkuun

Haku tietyn ajanjakson esimerkeistä

Esimerkkihaku voidaan kohdentaa tiettyyn ajanjaksoon. Alasvetovalikossa on oletuksena koko vanhan kirjasuomen aika (1543–1810). Ajanjaksoa on mahdollista rajata noin 50 vuoden tarkkuudella.

Ajanjaksot ovat samat kuin artikkeleiden aikajanoissa käytetyt. Haku antaa tulokseksi artikkelit, joissa on esimerkkejä valitulta ajanjaksolta.

Sivun alkuun

Haku lähteen perusteella (lähdekoodihaku)

Lähdekoodihaku tarkoittaa hakua, joka kohdistuu halutun lähteen esimerkkeihin. Kaikille sanakirjan lähteille on luotu koodimainen tunnus, joka sisältää tyypillisesti kirjoittajan tai kirjoituksen nimen lyhenteen ja lähdetekstin ilmestymisvuoden. Esimerkiksi koodi AAchr 1769 tarkoittaa Abraham Achreniuksen vuonna 1769 ilmestynyttä teosta Zionin Juhla-Wirret.

Lähdekoodit ovat lähdeluettelossa.

Lähdekoodihaku on ennakoiva, eli se tarjoaa jo kirjoitusvaiheessa hakukenttään kirjoitetulla merkkijonolla alkavien lähdekoodien luettelon. Lähdekoodihaku toimii niinkin, että kirjoitetaan vain koodin alku, jolloin löytyvät kaikki haetulla merkkijonolla alkavat lähteet.

Esimerkiksi kaikki 1700-luvun asetusten esimerkkejä sisältävät artikkelit löytää kirjoittamalla lähdekoodikenttään ”As 17”. Samoin esimerkiksi Gananderin sanakirjan esimerkkejä kannattaa hakea merkkijonolla ”G I”, jolla löytyvät kaikki sanakirjan osista I–III poimitut esimerkit.

Haettaessa lähteitä, joiden koodi on yksimerkkinen, katkaistaan lähdekoodin täydentäminen välilyönnillä. Siis esimerkiksi haku ”J ” (J + välilyönti) kohdistaa haun Jusleniuksen sanakirjan esimerkkeihin.

Koska esimerkkiaineistoa joudutaan toimitustyön aikana karsimaan, sanakirjasta ei välttämättä löydy esimerkkejä juuri halutusta lähteestä. Tällöin kannattaa hakea vanhan kirjasuomen korpuksesta CSC:n Korp-konkordanssipalvelussa tai tarkistaa sanaliput Vanhan kirjasuomen arkistosta.

Konkordanssipalvelu (Korp, Kielipankki)

Vanhan kirjasuomen aineistojen esittely (Kotus)

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: koko artikkeli

Haku ”koko artikkelista” kohdistuu sana-artikkelin muihin elementteihin kuin hakusanoihin, sanaluokkiin ja käyttöaloihin. Näihin haku on mahdollista kohdistaa edellä esitellyillä tavoilla.

Hakuehdot täyttäneen sanan sisältävät elementit (esim. merkityksenselite, esimerkki) näkyvät artikkeleissa korostettuina.

Koko artikkeliin kohdistuvaa hakua käytettäessä eivät muut hakuehdot ole mahdollisia. Tätä hakumuotoa kannattaakin käyttää vasta, kun muut haut eivät tuota tulosta.

Sivun alkuun

Hakuehtojen yhdisteleminen

Hakuehtoja yhdistelemällä voi tehdä melko monimutkaisiakin hakuja. Esimerkiksi kirjoittamalla hakusanakenttään ”m*sti” ja valitsemalla sanaluokaksi ”adv.” saa poimittua kaikki m-alkuiset -sti-adverbiartikkelit. Kun hakua rajaa edelleen valitsemalla ajanjaksoksi vuodet 1543–1599, näkee ne, joissa on esimerkkejä 1500-luvulta.

Ajanjakso- ja lähdekohdennus toimii tarkasti vain esimerkeistä haettaessa. Muiden hakujen yhteydessä ajanjaksolla ja lähteellä voi niin ikään kyllä rajata, mutta tällöin hakuehtojen täyttymiseen riittää, että kyseisessä artikkelissa esiintyy tuo ajanjakso tai lähde. Siis hakemalla vanhoista leksikoista ”maahi*” ja rajaamalla ajanjaksoksi 1700–1749 saadaan tulokseksi artikkelit maahinen ja maistorupi, koska näissä esiintyy vanhoissa leksikoissa merkkijono ”maahi*” ja jokin ajanjaksolta 1700–1749 peräisin oleva lähde (J eli Jusleniuksen Suomalaisen Sana-Lugun Coetus). Esimerkeistä tehty haku ”maahi*” ajanjaksolta 1700–1749 löytää vain maahinen-artikkelin, koska maistorupi-artikkelissa maahinen esiintyy Gananderin sanakirjan tiedoissa (1780-luvulta).

Yhdysverbiartikkelit löytää hakemalla tähtimerkillä * yhdyssanojen perusosista ja valitsemalla sanaluokaksi ”v.”. Valitsemalla puolestaan käyttöalaksi ”lak.” ja kirjoittamalla esimerkin lähdekoodiksi ”Martti”, löytää artikkelit, joissa on jossain merkitysryhmässä annettu sanan käyttöalaksi ”lak.” ja toisaalta esimerkkejä herra Martilta (esiintymät eivät ole välttämättä samassa merkitysryhmässä). Muissa kuin hakusana-, sanaluokka- ja käyttöalahauissa sekä pelkällä lähteellä haettaessa hakuehdot täyttäneen sanan sisältävät elementit (esim. merkityksenselite, esimerkki) näkyvät artikkeleissa korostettuina.

Sivun alkuun