Lähteet

Asteriski (*) lähdeviitteen edessä osoittaa lähteen tulleen käyttöön VKS:n toisen osan ilmestymisen jälkeen.

Suomenkieliset lähteet

A=Mikael Agricolan Teokset. Näköispainos. Porvoossa 1931. – Mikael Agricolan teokset 1–4. Uudistettu näköispainos. Porvoo 1987.
A I=Mikael Agricolan Teokset I. Sis. 1) Abckiria (A-arkki). Pipping 1. 2) Rucouskiria.Stocholmisa 1544. Pipping 3. – Mikael Agricola: Abckiria. Näköispainos Mikael Agricolan Abckirian eri painosten säilyneistä katkelmista. Porvoossa 1971.
A II= Mikael Agricolan Teokset II. Sis. Se Wsi Testamenti. Stocholmis 1548. Pipping 5.
A III=Mikael Agricolan Teokset III. Sis. 1) Käsikiria Castesta ia muista Christikunnan Menoista. Stocholmis 1549. Pipping 6. 2) Messu eli Herran Echtolinen. Stocholmis 1549. Pipping 7. 3) Se meiden Herran Jesusen Christusen Pina. Stocholmis 1549. Pipping 8. 4) Dauidin Psaltari. Stocholmis 1551. Pipping 9. 5) Weisut ia Ennustoxet Mosesen Laista ia Prophetista Wloshaetut. Stocholmis 1551. Pipping 10. 6) Ne Prophetat. Haggaj. SacharJa. Maleachi. Stocholmis 1552. Pipping 11.
AAchr 1728=Abrah[am] Achrenius: Tuonain temmaisi täst, minu muodois muttuwa Morpheus (onnitteluruno). Aboae. Pipping 495.
AAchr 1748=Abraham Achrenius: Uuden Wuoden Toiwotus Suuren Ruhtinan Maan Suomen yhteisille asuwille. Pipping 735
AAchr 1756a=Abraham Achrenius: Sijtä Hirmuisesta ja Surkiasta Maanjäristyxestä, Lisabonin Suuresa Pääcaupungisa Portugalin Waldacunnasa. Turusa 1756. Pipping 907.
AAchr 1756b=Abraham Achrenius: Lisabonin Maanjäristyxen Ajanmerkeist. Turusa. Pipping 909.
AAchr 1760a=Abraham Achrenius: Jumalan Lasten Hengellinen Ajan-Tieto. Turusa 1760. Pipping 972.
AAchr 1760b=Abraham Achrenius: Rucouxest Ja sen Cuulemisest. Turusa 1760. Pipping 973.
AAchr 1761a=Abraham Achrenius: Hengelliset Historiat. Turusa 1761. Pipping 974.
AAchr 1761b=Abraham Achrenius: Yhden Suloisen ja Siunatun suwen ja sen Hedelmöitzewäisyden Tutkistelemus. Turusa 1761. Pipping 986.
AAchr 1762a=Abraham Achrenius: Wanhat ja Uudet Hengelliset Wirret. Turusa 1762. Pipping 1025.
AAchr 1762b=Abraham Achrenius: Uudet Hengelliset Wirret. Turusa 1762. Pipping 1025.
AAchr 1766=A[braham] A[chrenius]: Runo lauluista Coettelemus. SAchr 1766.
AAchr 1769=Abraham Achrenius: Zionin Juhla-Wirret. Turusa 1769. Pipping 1209.
HAchr 1753=Henrik Achrenius: Yxi todexi tullut uni (hääruno). Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 339–342.
HAchr 1754=Henr[ik] Achrenius: Terwe Poica Pohjan Maalda, Pohjan Poicasten parista. Aboae. Pipping 846.
HAchr 1755=Henrik Achrenius: Til Assessor Polviander, på dess namnsdag. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 342–344.
HAchr 1765=Henric Achrenius: Kuinka Awio-Sääty oikein on aljettawa – – Hää-Runoisa lyhykäisesti eespantu, wuonna 1765. Oulun Wiikko-Sanomia 1832 N:o 39. (Sivutus AJ s. 330–333.)
HAchr 1766=Hendrich Achrenius (suom.): Ilo uusi ja uhea. Pipping lis. 1117/1118. Lärda Tidningar 1766 Num. 52.
HAchr 1776=[Henrik Achrenius:] Tämän Siewin kirkon Rakennuxen ja Wihkimisen Muisto-Runo. Virittäjä 1916 s. 123–124.
HAchr 1777a=[Henrik Achrenius:] Caxi Neljätttä [!] Kymmendä Satua. Wasasa 1777. Pipping 1408.
HAchr 1777b=H[enrik] A[chrenius]: Runot Kruunun Winan keitoxesta. Wasasa 1777. Pipping 1406.
*HAchr 1778a=Till Kapellanen Borg och Mag. Meurling då de – – till äktenskap första gången förelystes. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 355–356.
*HAchr 1778b=Koska herra hengellinen – – Neiten kansa – – Wickelästi wihittihin. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 356.
*HAchr 1779=Henrik Achrenius: Mag. Carl Meurlingille, hänen poikansa kummilta. 1779. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 356.
HAchr 177?=[Henrik Achrenius:] Tawallinen Morsian Tanssi. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Vrt. Pipping 3511.
HAchr 1790=[Henrik Achrenius:] Runot, Calajoen Pitäjän Suurimman osan Rajan Suojelus-Mjesten luwattoman poijes tulon ylitse, Elo kuusa Wuonna 1789. Wasasa 1790. Pipping 1644.
HAchr 1792=[Henrik Achrenius:] Laulu Papin-Frouwille. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).
HAchr –=[Henrik] Achrenius: Katoowaisuus. Oulun Wiikko-Sanomia 1832 N:o 35. (Sivutus AJ s. 341–343.)
SAchr 1758a=Simon Achrenius: Tuonen tuimus tutkisteltu (muistoruno). Turusa. Pipping 941.
SAchr 1758b=Simon Achrenius: Academian aholla, Turun cuuluisan tuwisa, Tehtyä Tuohi-Wenehen. Turusa. Pipping 947.
SAchr 1763=Simon Achrenius: Uuden wuoden toiwotus. 1763. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 365.
SAchr 1766=Simon Achrenius: Uudet Hengelliset Runot Läsnä olewaisista Ja Tulewaisista Tiloista. Turusa 1766. Pipping 1143.
AHF=Acta Historica Fennica. Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja Ruotsin vallan ajalta. Julkaissut Kustavi Grotenfelt. Helsinki 1912.
AJ=Agricolasta Juteiniin. Kirjallis- ja kielihistoriallisia näytteitä vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta. Toimittanut A. V. Koskimies. Helsinki 1921.
*Aken 1788=Franz Joachim von Aken (suom. tuntematon): Lyhy Tutkistelemus Palowijnan Poltto-Aseista ja Palowijnan Walmistamisesta. Stokkholmisa 1788. Pipping 1592.
Alaan 1765=Henric Mickelinp. Alaan: Jälkimuisto – – Matthias Mickelin Pojan Syndymän ja tääldä Lähdennön ylitze. Turusa. Pipping lis. 1070/1071. Melander II s. 34–37.
Alas 1634=Jacobus Henrici Alastaroensis (suom.), Isaac Rothovius: Yxi Christillinen Saarna. Stockholmis 1634. Pipping 37.
Alm=[Almanakka.] Almanach Eli Ajan-Lucu 1705–1706, 1726–1727, 1732.
Almanach Eli Ajan Lucu 1729–1730, 1735–1742, 1744–1749.
Almanacha Eli Ajan-Lucu 1708–1710, 1713.
Almanach Eli Ajan Tieto 1750–1770.
Almanach Eli Ajan-Tieto 1771–1787.
Almanach Eli Ajan-Tjeto 1788–1790.
Almanacka Eli Ajan-Tjeto 1791–1793.
*Almanacka Eli Ajan-Tieto 1794–1798a.
Almanacka Eli Ajan-Tieto 1798b. Wiiburisa prändätty. Pipping lis. 1740:1.
Almanacka Eli Ajan-Tieto 1799–1800a.
*Almanakka, eli Ajan- ja Sää-tieto 1800b. Wiiburisa prändätty.
Almanacka Eli Ajan-Tieto 1801–1809a.
Contoirin-Almanacka 1809b.
Andr 1654=Georgius Andreae: Christilinen Rwmis-Sarna. Turusa 1654. Pipping 73.
Ant 1732a=Samuel Antilius (suom.), Ahasver. Fritsch: Rucous-Kirja. Turus 1732. Pipping 538.
Ant 1732b=Samuel Antilius (suom.), Caspar Neumann: Uloswalitut Huocauxet Nijn myös Muutamat uudet Jumaliset Wirret. Turus 1732. Pipping 538.
Apokr. 1938=Vanhan testamentin apokryfikirjat. Kahdennentoista, vuonna 1938 pidetyn kirkolliskokouksen käytäntöön ottama käännös.
*Apokr. 2007=Vanhan testamentin apokryfikirjat. Kirkolliskokouksen 2007 hyväksymä käännös.
Arg 1740=Henrik Argillander: Grafskriften öfwer Probsten Norrgren i Rantasalmi. 1740. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 366–367.
Arndt 1732=Johann Arndt (suom. tuntematon): Paradisin Yrti-Tarha. Stockholmisa 1732. Pipping 160a.
As=Asetus. Ks. erillinen luettelo.
Asch 1697=Andreas H. Aschelinus: Surun surkian, Waiwan waikian Suomen suruises Saaresa, Pauhawaisten Parwesa. Ylitzen Sen ei ikän täydellisesti Surcuteldawan ja walitettawan Näljän. Pipping 336a.
Asch 1702=Andreas Aschel[inus] (suom.): Suomen Ilo-ääni, Ylitzen sen wertamattoman Woiton – – Narvan Tykönä. 1702. Pipping 363.
Asch 1703=And[reas] Aschelin[us]: Uscollinen Uron-Uhri – – Carlelle XII. Joxi cuxi Toiwotuxexi. 1703. Pipping 370.
B1=Biblia, Se on: Coco Pyhä Ramattu, Suomexi. Pääramattuin, Hebrean ja Grecan jälken: Esipuhetten, Marginaliain, Concordantiain, Selitösten ja Registerein cansa. Stockholmis 1642. Pipping 42.
B2=Biblia, Se on Coco Pyhä Ramattu Suomexi, Wastudest ojettu Alcuramattuin, Hebrean ja Grecan jälken. Turusa 1685. Pipping 42a.
B3=Biblia, Se on: Coco Pyhä Raamattu, Suomexi; Alcu-Raamattuin Hebrean ja Grecan jälken wastuudesta ojettu. Turusa 1758. Pipping 42b.
B4=Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomexi; Alku-Raamattuin Hebrean ja Grekan jälkeen wastauudesta ojettu. Turusa 1776. Pipping 42c.
Ber 1775=Johan Gabriel Bergman: Neuwo, Yhteiselle Kansalle hyödytyxexi ja Ojennusnuoraxi, kuinga tawalliset kulku- ja tarttuwaiset taudit oikein ja wähällä kustannuxella taitawat estetyxi ja paratuxi tulla. Ensimmäinen Kappale, Rupulista. Turusa 1775. Pipping 1368.
*Björk 1801a=Anders Björkqvist: Uskon harjoitus Autuuteen. Edellinen Osa. Turusa 1801. Pipping 1802.
*Björk 1801b=Uskon harjoitus Autuuteen. Jälkimäinen Osa. Turusa 1801. Pipping 1802.
Bohm 1793=Samuel Bohm (suom.), Johan Fredrik Carpelan: Neuwo ja Johdatus Maan Wiljelemisen ja Huonen Hallituxen Parandamiseen. Turusa. Pipping 1704.
Bong 1725=Henrik Bong: Hautamus runo – – Anna Porthinan ylitze. 1725. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 368.
*Borg 1807=Carl Borg: Walitus ja herätys huuot Suomen yhteiselle kansalle eespannut runo-sanoilla Kevät kesällä vuona 1807. Käsikirjoitus. Eino Salokas: Maallinen arkkirunoutemme Ruotsin vallan aikana. 1923. S. 179–183
*Bur 1732=[Nicolaus Bursman:] Hengellinen Laulu Paimenest ja Lambast. Anno 1732. Pipping 536.
Bäck 1723=Gösti Göstinp. [Bäck]: Cunniasucuinen ja hywin oppenut, Herra Johannes Nylander, Tämän oppenen työn ylistettäpä Coconpania (onnitteluruno). Aboae. Pipping 463.
Bök 1763=Om Förmon af Kopp-ympningens Widtagande I Finland – – Af Otto Reinhold Bökman. Åbo 1763. Pipping 1040.
Caj 1683=Joh[an] Cajanus: Yxi Hengellinen Weisu. Turusa 1683. Pipping 232.
GGCal 1753=Gabriel [Gabrielinp.] Calamnius: Hää runo Cappalaisen Hr Jacob Ahlbergin ylitze. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 368–369.
*GGCal 1754a=Gabriel [Gabrielinp.] Calamnius: Hywin ansaittu Jälkimuisto – – Herr Gabriel Calamniuxelle. Turusa. Pipping lis. 848:1/849. Melander I s. 91–96.
*GGCal 1754b=Gabriel [Gabrielinp.] Calamnius: [Onnitteluruno] kappalaisen Pyhäjoen pitäjäsä Pehr Wegeliuxen – – häisä 1754. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 369–370.
GGCal 1755a=Gabriel [Gabrielinp.] Calamnius: Magisteri Joh: Salmeniuxen ja Neihty Christ: Krankin ylihte hää runo. 1755. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 370–371.
*GGCal 1755b=Gabriel [Gabrielinp.] Calamnius: Hautamus runo prowasti Joh. Altanin ylitze. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 371–372.
GGCal 1767=Gabriel [Gabrielinp.] Calamnius: [Onnentoivotus] koska – – Kruunu-Prinssin Gustavin siunattu syndymä päiwä sisälle langeis. Turusa 1767. Hormia s. 372–373.
GJCal 1729=Gabriel Josephi Calamnius: Muret laulu laulettawa. AJ s. 258–260.
GJCal 1734a=[Gabriel Joosepinp. Calamnius:] Suru-Runot Suomalaiset. Turusa 1734. Pipping 560.
GJCal 1734b=[Gabriel Joosepinp. Calamnius:] Suru-Runot Suomalaiset. Turusa 1734. Suomi III:14 s. 63–80. Helsinki 1897.
GJCal 1778=Suru Runot Suomalaiset. (2. painos.) Wasasa 1778. Pipping 560a.
GJCal 1755=Gabriel [Joosepinp.] Calamnius: Wähäinen Cocous Suomalaisista Runoista. Turusa 1755. Pipping 867.
GPCal 1744=Gabriel Petarinp. Calamnius: Yxi Laulu Laulettawa. 1744. Pipping 678.
GPCal 1753=Yxi Laulu Laulettawa. (2. painos.) 1753. Pipping 678a.
GPCal 1787=Yxi Laulu Laulettawa. (7. painos.) Wasasa 1787. Pipping 678f.
CCar 1628=Canutus Carelius: Somen Kielinen D. Martinus Lutherin Pienembi Catechismus. Stockholman Caupungis 1628. Pipping 33.
TCar 1616=Thomas Yriänenp. Carelius (suom.): Yxi Historia Hierusalemin surkiasta häwijtöxest. Stockholmis 1616. Pipping 25.
TCar 1629=Thomas Georgi Carelius (suom.): Passio: Meidhän Herran Jesuxen Christuxen Pijnan Historia, neliäst Evangelisterist coottu. Stockholmis 1629. Pipping 8c.
Cast 1708=M[athias] C[astelin]: Dödzens Bitterhet Förwänd i lädie (sururuno). Pipping lis. 397/398. Melander I s. 84–85.
Castrén 1754=Eric Castrén: Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Cajanaborgs-Län. Åbo.
*AChyd 1751=Andreas Chydenius: [Runo kruununprinssille]. Lärda Tidningar 1751 Num. 5.
JChyd 1788=Jacob Chydenius: Yhden Ewangeliumin Opettajan Kerskaus, Edespandu Herrasa Edesmenneen – – Erik Frosteruxen Christillisesä Hautamisesa. Wasasa. Pipping 1595.
Coll 1643=[Johannes Matthiae Collinus:] Ylimmäisen Keisarin Jesuxen Christuxen Mandati Eli Käsky – – J.M.C. Turusa 1643. Pipping 47.
Cor 1679=M[ikael] L[aurinp.] C[orelius]: Bröllops Dicht öfwer Den Ehreborne och Högwällärde H:rn Mag. Simonem Tålpo – – Så ock Ehreborne – – Jungf: Catharinam Erichz Dotter. Pipping lis. 198/199. Melander I s. 70–71.
Curn 1650=Johannes Curnovius: Svecia Triumphans sive Votivae Gratulationes – – Dn. Christinae, D. G. Svecorum, Gothorvm, Vandalorumqve Reginae. Stockholmiae. Pipping lis. 64/65. Melander I s. 53–54.
Cygn 1774=Zakarias Cygnäus (suom.), Joh. Pet. Miller: Tarpellisimbain Historiain Lyhykäinen Ulosweto Pyhästä Raamatusta. Stokholmisa 1774. Pipping 1352.
Dent 1732=Arthur Dent (suom. Samuel Wacklin): Totisen Käändymisen Harjoitus. Stockholmisa 1732. Pipping 539.
Elen 1746=Johannes Elenius: Turun Suomalaisen Seuracunnan Walitus-Wirsi – – Herra Mag. Gregorius Steenmannin Ylitze (muistoruno). Turusa. Pipping lis. 703/704. Melander II s. 22–24.
Elgf 1763=Andreas Elgfoth (suom.), Johan Philip Fresenius: Rippi- Ja Herran Ehtollisen-Kirja. Turusa 1763. Pipping 1044.
Elgf 1777=Rippi- Ja Herran Ehtollisen-Kirja. (3. painos.) Turusa 1777. Pipping 1044b.
Elgf 1768=Andreas Elgfooth (suom.), Joh. Philipp Fresenius: Yxi Christillinen Saarna. Turusa. Pipping 1192.
Eli 1610=[Olavi Elimaeus (suom.): Vahvistuskirjat Ljungo Tuomaanpojan suomentamaan Kristofer-kuninkaan maanlakiin.] 1610. Pipping 21.
Eli 1618=[Olavi Elimaeus:] Evangeliumit ia Epistolat, iotca seuracunnas ymbäris aiastaian luetan eli weisatan, sunnuntaina ia muina pyhäpäivinä. Stocholmis 1618. Pipping 28.
Eli 1622=Evangeliumit ia Epistolat. (2. painos.) Stocholmis 1622. Pipping 28a.
Eli 1621=Oloui Elimaeus: Soomenkielinen Wirsikiria. Stockholmin caupungis 1621. Pipping 29.
Eli 1629=Olewi Elimaeus: Käsikiria. Stockholmis 1629. Pipping 35.
Eras 1670=Erasmus Roterodamus (suom. tuntematon): Cullainen Kiria, Nuorucaisten Tapain sijwollisudest. Aboae 1670. Pipping 125a.
Esch 1735=Israel [Escholin]: Walitus Wirsi, Suomen surkeudest, wänein wallan alla. Turusa 1735. Pipping 575.
E-teksti=Käsikirjan ja messun katkelmia (Helsingin yliopiston kirjaston kappaleesta vuonna 1557 painettua ruotsalaista käsikirjaa ja messua). Mikael Agricolan Käsikirja ja Messu. E-teksti. Julkaisseet E. N. Setälä ja K. B. Wiklund. SKM I. Helsingissä 1893.
F=Henricus M. Florinus: Nomenclatura Rerum brevissima, Latino-Sveco-Finnonica. Aboae 1678. Pipping 194. Näköispainos. Pieksämäki 1976.
F2=Henricus M. Florinus: Nomenclatura Rerum brevissima Latino-Sveco-Finnonica – – Editio Secunda. Aboae 1683. Pipping 194a
F3=H[enrik] F[lorinus]: Vocabularium Latino-Sveco-Germanico-Finnonicum. (3. painos.) Stockholm 1695. Pipping 194b.
F5=Vocabularium Latino-Sveco-Germanico-Finnonicum. (5. painos.) Stockholm 1733. Pipping 194d.
Fav 1665=Johannes Gregorii Favorinus: Christilinen Ruumin Saarna – – H. Margethan Pawalin Tyttären hautamises. Abo. Pipping 124, Pipping lis. 124:1.
Fell 1787=Jacob Fellman: Kehoitus ja Neuwo kuinga Maito sijwollisesti käytettämän ja Woi toimellisesti walmistettaman pitä. Wasasa 1787. Vrt. Pipping 1600.
Finno Cat=[Jaakko Finno: Katekismus.] Pipping 17, Pipping lis. 17.
Finno 1615b=Catechismus. (2. painos.) Stocholmin caupungis 1615. Pipping 17a.
Finno Vk=[Jaakko Finno: Virsikirja.] Pipping 16, Pipping lis. 16.
– Jaakko Finnon Virsikirja. Näköispainos. Mänttä 1988.
– J. A. Cederberg: Jaakko Suomalaisen Wirsikirja. Kopio Upsalan yliopistossa säilytetystä ainoasta jälellä olewasta kappaleesta. Helsingfors 1893.
Finno 1583=J[acobus] P[etri] Finno: Yxi wähä Rucous Kiria. 1583. Pipping 15.
Finno 1615a=Yxi wähä Rucous Kiria. (2. painos.) Stocholmin caupungis 1615. Pipping 15a.
Flachs 1680=Jacob[us] Flachsenius: Yhden oikian Christityn Hengellinen Hahmo ja Muoto (ruumissaarna). Turusa. Pipping 213.
Flor 1688=[Henrik Florinus] (suom.): Kircko-Laki Ja Ordningi. Turusa. Pipping 271.
– Kircko-Laki Ja Ordningi 1686. Näköispainos ja uudelleen ladottu laitos. Juva 1986.
Flor 1693=[Henrik Florinus] (suom.): Confessio Fidei, Se on: Sen Christillisen Uscon Tunnustus. Turusa 1693. Pipping 303a.
Flor 1702=Henricus Florinus: Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset, Sananlascut. Turusa 1702. Pipping 366.
– Henrik Florinus: Sananlaskut. Näköispainos. Jyväskylä 1987.
Forseen 1738=[Samuel Forseen (suom.): Ruotsin valtakunnan laki.] Käsikirjoitus (Helsingin yliopiston kirjasto).
Forsel 1779a=Lars Forselius: Lyhy ja Yxikertainen Puhe. Turusa 1779. Pipping 1456.
Forsel 1779b=Lars Forselius: Yxikertainen Saarna. Turusa 1779. Pipping 1458.
Forss 1704=Simon Pawalinp. [Forsström]: På Then ähreborne – – Herr Claes Jenderjans Jordefärdz-Dag (valitusruno). Upsala. Pipping lis. 375/376. Melander I s. 81–83.
Francke 1780=August Hermann Francke (suom. tuntematon): Postilla, Eli Sunnuntai- ja Juhlapäiwä-Saarnat. Se Edellinen Osa. Stockholmisa 1780. Pipping 1474.
Francke 1781=August Hermann Francke (suom. Juhana Eerikinp. Frosterus): Postilla. Se Jälkimmäinen Osa. Stockholmisa 1781. Pipping 1474.
Franzén 1805=[Frans Mikael Franzén:] Weisu Kuningalle Suomen kansalda. Pipping 1861. Åbo Tidning 1805 N:o 79.
AFro 1765=Abraham Frosterus (suom.): Jumalinen Aamu-Wirsi. Turusa. Pipping 1086.
CFro 1792=Carl Jacob Frosterus: Suru Runot Ijn Pitäjän Kirkkoherran Erik Siniuxen ylitse. Wasasa 1792. Pipping 1667.
EAFro 1783=Eric [Abrahaminp.] Frosterus: Nijden Terwellisten Sanain Muoto – – Kuin D. Lutheruxen Catechismus Sen Päkappaleisa Sisällänspitä. Wasasa 1783. Pipping 1519.
EEFro 1777=Eric [Erikinp.] Frosterus: Onnen Toivotus (hääruno). Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). (Sivutus AJ s. 376–378.)
JAFro 1764=Johan [Abrahaminp.] Frosterus: Sydämmellinen Onnen Toiwotus (hääruno). Turusa. Pipping 1055.
JAFro 1787=J[uhana Abrahaminp.] F[rosterus]: Jumalan Pyhästä Laista. Turusa 1787. Pipping 1575.
JAFro 1791=[Juhana Abrahaminp. Frosterus:] Hyödyllinen Huwitus Luomisen Töistä. Turusa 1791. Pipping 1659.
JAFro 1797=Hyödyllinen Huwitus Luomisen Töistä. (2. painos.) Wasasa 1797. Pipping 1659a.
JEFro 1781=[Juhana Eerikinp. Frosterus: Kaksi saarnaa.] Francke 1781.
JEFro 1788=Johan [Eerikinp.] Frosterus: Suru Runot – – Herra Eric Frosteruxen Kuoleman ylitse. Wasasa. Pipping 1595.
G I=Christfrid Ganander: Nytt Finskt Lexicon I [A–K]. Näköispainos. Porvoossa 1937–1938.
G II=Nytt Finskt Lexicon II [L–R]. Näköispainos. Porvoossa 1938.
G III=Nytt Finskt Lexicon III [S–Ö]. Näköispainos. Porvoossa 1940.
G 1997=Christfrid Ganander: Nytt finskt lexicon. Alkuperäiskäsikirjoituksesta ja sen näköispainoksesta toimittanut Liisa Nuutinen. Hämeenlinna 1997.
– Nytt finskt lexicon, hakemisto. Toim. Liisa Nuutinen. Hämeenlinna 1997.
*Gadd 1751=Pehr Adrian Gadd: Försök til en oeconomisk beskrifning öfwer Satacunda härads norra del. Stockholm 1751. Hormia s. 221.
Gadd 1768=Pietari Adriani Gadd: Lyhykäinen Ja Yxikertainen Neuwo Kuinga Krydimaan Yrttein Kaswannot, Suomen Maasa, Taittaan saatetta tuleundumaan. Turuusa 1768. Pipping 1190.
Gadd 1773=Pehr Adrian Gadd: Försök til en systematisk inledning i swenska landt-skötselen I–III. Stockholm 1773, 1775, 1777. Hormia s. 222–223.
Gan 1763=C[hristfrid] G[anander]: Maan Miehelle (onnitteluruno). Tankar Om Nödwändigheten At Utdika och Upodla Kärr och Mossar I Finland. Åbo. Pipping 1039.
Gan 1766a=Christfried Ganander: Suomalaisten Siunauxet (hääruno). Turusa. Pipping 1122.
Gan 1766b=Christfried Ganander: Riemu-Laulut Runoisissa (onnitteluruno). Dissertationis de Poesi Fennica. Aboae. Pipping 1149.
*Gan 1766c=Christfried Ganander: Welwollinen Jälki-Muisto Ja Waiwalloinen Elämäkerta (hautajaisruno). Turusa. Pipping 1110.
*Gan 1771a=Christfried Ganander: Iälki Muisto Murhellinen (hautajaisruno). Joukahainen. Kymmenes vihko. Helsingissä 1887.
*Gan 1771b=Christfried Ganander: Wanhan Wuoden Muistutuxet – – Uuden Wuoden Toiwotuxet. Stockholmisa 1771. Pipping 1252.
Gan 1783=Christfrid Ganander: Suomalaiset Arwotuxet, Wastausten kansa. Wasasa 1783. Pipping 1520b.
– Suomalaiset Arwotuxet. Näköispainos. 1970.
Gan 1784=Christfrid Ganander: Uudempia Uloswalituita Satuja. Wasasa 1784. Pipping 1532.
Gan 1786=Christfrid Ganander: Runo-Kirja. Wasasa 1786. Pipping 1560.
Gan 1787=C[hristfrid] G[anander] (suom.): Wenäjän Naima-Wijsu. Wasasa 1787. Pipping 1579.
Gan 1788a=Christfrid Ganander: Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aptheeki. Wasasa 1788. Pipping 1597.
Gan 1788b=Christfrid Ganander: Eläinden Tauti-Kirja. Stockholmisa 1788. Pipping 1591.
Gan 1789=Christfrid Ganander: Mythologia Fennica. Åbo 1789. Pipping 1622.
HGan 1743=Henric Ganander: Haudan Mercki (muistokirjoitus). Stuckhulmisa 1743. Pipping lis. 667/668. Melander I s. 86–87.
Gez 1686=[Juhana Gezelius nuor.:] Uscollinen Manaus Nijlle cuin Suomenkieldä puhuwat, mutta cuitengin tähän asti heitäns pitänet Wenäjän Kirckoin ja Pappein tygö. Pipping 264.
Gez 1690=[Juhana Gezelius nuor.: Installaatiokaava.] SKHS 52–53 (1962–1963) s. 50–117.
Gez 1696=Jo[han] Gezelius J. F. (suom.): Tarpellinen Neuwo Waloista. Turusa 1696. Pipping 325.
God 1774=Daniel Godenius: Ensimmäiset Pookstawit Jumalan Sanasta, Eli Kysymyxet Lapsille Edespandawat. Stockholmisa 1774. Pipping 1351.
God 1788=Daniel Godenius: Ensimäiset Bokstawit - - Sanasta - -, Elikä Lasten-Kysymyxet. Turusa 1788. Pipping 1351.
IGrape 1779=[Isak Grape] (suom.), Joh. Qvirsfeld: Taiwallinen Yrttitarhan-Seura. Stokholmisa 1779. Pipping 1453.
PGrape 1776=Pehr Grape (suom.), Eric Pontoppidan: Kaunis Uskon-Speili. Stokholmisa 1776. Pipping 1392.
PGrape 1802=Kaunis Uskon-Speili. (2. painos.) Stockholmisa 1802. Pipping 1392a.
Gumm.=Jaakko Gummerus: Mikael Agricolan Rukouskirja ja sen lähteet. Painosta toimittaneet Aarno Maliniemi ja Aarne Turkka. Helsinki 1956.
GHaart 1776=Gustaf G. Haartman: Yxikertainen Puhe. Turusa. Pipping 1385.
JHaart 1759=Joh[an] Joh:son Haartman: Tydelig Underrättelse, Om de Mäst Gångbara Sjukdomars Kännande Och Motande. Stockholm och Åbo 1759.
JHaart 1765=Tydelig Underrättelse. (2. painos.) Åbo 1765.
JHaart 1770=[Johan] Haartman: Carjan Taudista Suomesa ja sen parannuxesta ja estämisestä. [Åbo 1770.] Pipping 1242.
JHaart 1774=[Johan] Haartman: Neuwo ja Julistus, kuinga Eläinden Rutto eli tartuwainen Ambu-tauti Suomesa taitaan estettää ja parattaa. Turusa [1774]. Pipping 1347.
Hallio 1936=Kustaa Hallio: Suomalaisen virsikirjan virret. Tampere 1936.
Hamm 1683=Nicolaus M. Hammar: Esicoisten Edustos Osa (ruumissaarna). Turusa 1683. Pipping 227.
*Hart 1752=[Jonas Hartman:] Koura wähä, koottuja Riemu-Runoi, Siuna-Sanoi. Stockholm 1752. Pipping 812.
Hein. 1974=Simo Heininen: Mikael Agricola ja Epifanos Salamislainen. Eräs Käsikirian lähde. Teologinen Aikakauskirja 6/1974. (s. 534–546)
Hein. 1978=Simo Heininen: Luther ja Mikael Agricolan rukouskirja.
Hein. 1979=Simo Heininen: Mikael Agricolan Passio. SKHS:n vuosikirja 68–69. Loimaa 1979. (s. 17–29)
Hein. 1981=Simo Heininen: Mikael Agricolan pyhimyskollehdat. SKHS:n vuosikirja 1980–1981. Loimaa 1981. (s. 38–62)
Hein. 1992=Simo Heininen: Mikael Agricolan psalmisummaariot. Suomi 166. Tampere 1992.
Hein. 1993=Simo Heininen: Mikael Agricolan Vanhan testamentin summaariot. Suomi 169. Tampere 1993.
Hein. 1994=Simo Heininen: Mikael Agricolan Psalttarin reunahuomautukset. Suomi 174. Tampere 1994.
Hels 1767=Johan Helsingberg: Korkiasti ja Hywinoppineet Herrat Minun Kunnioitettawat Maanmieheni (onnentoivotus). Aboae. Pipping 1167.
*Hels 1802=Johan Helsingberg: Puhe, Koska Perindö-Talon Isändä Matthius Matthiaxen Poika – – Muisto-Rahalla (Medaille) Juhlallisesti tuli palkituxi Rhodaisten Kirkosa. Turusa 1802. Pipping 1820.
Hemm 1605=[Hemminki Maskulainen: Virsikirja.] Pipping 27, Pipping lis. 27.
Hemm 1630=Hemminki [Maskulainen]: Yxi Vähä Suomenkielinen Wirsikiria. (2. painos.) Stockholmis 1630. Pipping lis. 35/36.
Hemm 1616=Hemminki [Maskulainen] (suom.): Vanhain Suomen maan Pijspain, ja Kircon Esimiesten Latinan kielised laulud. Stocholmisa 1616. Pipping 26.
*Herk 1756=Christopher Herkepaeus: Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Hauho sokn uti Tawastland. Åbo 1756. Hormia s. 224.
Herk 1757=Christoph[er] Herkepaeus: Ystäwyden Mercki Ja Onnen Toiwotus (onnitteluruno). Pipping 927.
*Hier.=Hieronymi De viris inlustribus liber. Ex recensione Guilelmi Herdingii. Lipsiae 1879.
EHild 1797=Esaias Hildeen et Georgius Laurell: Animadversiones Nonnullas De Declinatione Nominum. Aboae. Pipping 1737.
HHild 1766=H[enrik] H[ildeen]: Onnen-Toiwotus Runon Tekiälle. SAchr 1766.
Holl 1745=[David Hollatz] (suom. tuntematon): Armon Järjestys Aututehen. Turusa 1745. Pipping 695.
*Holm 1780=Henr. Holmbom: Puhe, pidetty Maanherran – – Carl Magnus Jägerhornin Puolesta – – Koska – – Jacob Simeliuxelle Annettin – – Perindö- ja Wapaus-Kirjat, Similän uudesta raketun maan päälle. Wasasa 1780. Pipping 1463.
Hopp=Johan Heinr. Hoppius: Ennen oli emändä sorja. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). (Sivutus AJ s. 263–264.)
Hord 1636=Bertuli Hordel: Passio Se on: Meidän Herran Jesuxen Christuxen pijnan Historia virdexi sovitettu. Stockholmisa 1636. Pipping 38.
Hormia=Osmo Hormia: Gananderin sanakirjan lähteet. Turku 1961.
*Idman 1774=[Nils Idman:] Försök, At wisa gemenskap Emellan Finska och Grekiska Språken, Såsom Tjenande til Uplysning I Finska Folkets Historie. Åbo 1774. Pipping 1353.
IGHS 1700=I. G. H. S. [? = Jooseppi Gabrielinp. Calamnius]: Ilo Laulu, Ylitzen Sen suloisen Woiton – – Narwan Caupungin alla. Pipping 354, Pipping lis. 354.
Ika 1659=Abraham Ikalensis: Jesuxen Christuxen Meidän ainoan wälimiehem, Kärsimisen Historia. Aboae 1659. Pipping 97.
Ika 1671=Abraham Ikalensis: Christillinen Rwmijn Saarna. Turusa. Pipping 163.
Ika 1673=Abraham Ikalensis: Mittamatoin ja tutkimatoin Jumalan Rackaus (ruumissaarna). Turusa. Pipping 172.
J=Daniel Juslenius: Suomalaisen Sana-Lugun Coetus. Stockholm 1745. Pipping 693. Näköispainos. Porvoossa 1968.
JA=Suomalaisen Sana-Lugun Coetus. Andreas Aspegreenilta saadut sanatiedot. (Juslenius merkinnyt tähdellä.)
JlisC=Lisäyksiä Jusleniuksen Sana-Lugun Coetukseen. Tehneet Salomon Kreander ja Juhana Canstrén. Julkaissut A. V. Koskimies. Suomi IV:16. Helsinki 1917. (Canstrénin lisäykset ilman tähteä.)
JlisK=Lisäyksiä Jusleniuksen Sana-Lugun Coetukseen. Tehneet Salomon Kreander ja Juhana Canstrén. Julkaissut A. V. Koskimies. Suomi IV:16. Helsinki 1917. (Kreanderin lisäykset merkitty tähdellä.)
JlisP=Daniel Juslenius: Suomalaisen Sana-Lugun Coetus. Henrik Gabriel Porthanin kappaleen välilehtiin ja sivuihin tehdyt lisäykset. Näköispainos. Porvoossa 1968.
Joukahainen=Joukahainen. Pohjalais-Osakunnan toimittama [aikakauslehti].
Judex 1642=Mattheus Judex (suom. tuntematon): Corpusculum Doctrinae. Stockholmiae 1642. Pipping 43.
Junn 1792=[Johannes Junnila:] Yxi Surkuteldawa Walitus-Weisu, Meidän – – Kuningamme Gustafwin 3. Kuoleman tapauxesta. Wasasa. Pipping 1684h.
Junn 1799=Johannes Johanneksenp. Junnila: Yxi Ilon sanoman Weisu, Meidän – – Kuningam Gustaf Adolphin Naimisesta. Turusa 1799. Pipping 1754a.
Jusl 1746=Daniel Juslenius (suom.), Olaus Swebilius: Yxikertainen Ulostoimitus, Lutheruxen Wähän Catechismuxen Ylitze. Stockholmisa 1746. Pipping 709.
Just 1654=Ericus Justa[n]der: Imitatio Antiquorum Tavvast-Finnonicorum Runorum. Holmiae. Pipping lis. 74/75:1. Melander I s. 49–50.
Just 1656=Airicki Juusti [Ericus Justander]: Carmen Nuptiale (onnitteluruno). Aboae. Pipping lis. 81/82:1. Melander I s. 51–52.
Just 1667=Ericus Justander: Gratulatio. Pacch 1667.
Jut 1804=Hämäläinen [Jaakko Juteini]: Edesmenneen muistoxexi (muistoruno). Åbo Tidning 1804 N:o 26.
Jut 1810=[Jaakko Juteini:] Kirjoituksia Jak. Juteinilda. Ensimmäinen Osa. Turussa 1810. Pipping 1981.
Juus 1575=Paulus Juusten Aboensis: Se Pyhä Messu Somen kielen. Stocholmis 1575. Pipping 14.
– Paavali Juusten: Se Pyhä Messu. Näköispainos. Vaasa 1978.
Karlsson 1964=Göran Karlsson: äldre genuina ord och låneelement i nufinsk penning- bank- betalnings- och kreditterminologi. Ekenäs 1964.
Kat 1948=Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismus. Hyväksytty Suomen kuudennessatoista varsinaisessa Kirkolliskokouksessa vuonna 1948.
Keck 1690=Johannes Keckonius: Moesta Hwittensium Qverela (muistoruno). Turusa. Pipping 286.
Keksi 1676=[Antti Keksi:] Oulun Skoulun teini poika (häväistysruno). Virittäjä 1951 s. 454.
Keksi 1677=Anders Mikkelinp. Kexi: Jään Lähdöstä Tornion Joesa 1677. Oulusa 1829. Pipping 2532.
Kettu 1783=Eric Matinp. Kettu (suom.), Johan Elias Nisswandt: Tieto ja Neuwo, Kuinga yhdestä Tynnöristä hywistä Maltahista taitan saataa 560 eli 600 kannua hywää ja hywänmakuista Juomaa. Wasasa. Pipping 1522.
Kexl 1680=Andreas Kexlerus: Christelinen Ruumis Saarna – – Hr. Johannexen Christerin Pojan Melartopoeuxen, Pähkänen KirckoHerran hautamises. Turusa. Pipping 204.
*Kijhl 1687=K[ijhl], G[eorgius]: Heimocunnan HääWirsi. 1687. Pipping lis. 268/269. Sarajas 1956 s. 85.
*Kijhl 1693=G[eorgius] K[ihl]: Talonpoika Pellonpoika (hääruno). Stockholm. Pipping lis. 301/302. Melander I s. 77–80.
Kolck 1698=Josephus Kolckenius: Synnyttäjän, eli synnyttämisen Kipua ja Waiwa kärsiwäisen, Lohdutus Elämäsä ja Cuolemasa (ruumissaarna). Turusa. Pipping 339.
Koll 1648=Abraham Kollanius (suom.): 1) Kristoffer kuninkaan maanlaki. 2) Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki liitteineen. Julkaissut Martti Rapola. SKM III,1–2. Helsinki 1926.
Korh 1801=Pawali Matinp. Korhoin: Huwittawaiset Hää-Laulut. Wasasa 1801. Pipping 1807.
Kotiseutu=Kotiseutuliiton aikakauslehti. Julkaisijat Talonpoikaiskulttuurisäätiö ja Kotiseutuliitto.
Kytösavut=Kytösavut. Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliiton julkaisu.
Lag 1782=[Elias Lagus] (suom.), Samuel Lau: Christuxen Weren Woima. Wasasa 1782. Pipping 1507.
Lag 1799=[Elias Lagus] (suom.), Ahasverus Fritsch: Jesuxen Christuxen Rakkauden Hartaat Tutkistelemiset. Turusa 1799. Pipping lis. 1764a. Vrt. Pipping 1764.
*Lager 1751=Gabriel Lagerbergh: Ystäwällen Ylistyxen Toiwottapi Toiwotuxen. Pipping 796.
Laih 1768=Johan Laihiander: Yxi Jumalalda opetettu Cuolewaisuden tutkindo (ruumissaarna). Turusa 1768. Pipping 1172.
Laur 1773=Axel Laurell: Lyhykäinen Kirjoitus, Potatesten Eli Maan-Päronain Wiljelemisestä, säilyttämisestä ja hyödytyxestä Huonen hallituxesa. Turusa 1773. Pipping 1332.
Laurin 1764=Mart[in] Laurin: [Hääruno] Cosca – – Mag. Bengt Zimmerman nijnmyös – – Neitzy Maria Mathesia sisällekävit – – awiolijttohon – – wuonna 1764. Turusa. Hormia s. 389.
Lencq 1782=Christianus Erici Lencqvist: De Superstitione Veterum Fennorum Theoretica Et Practica. Aboae. Pipping 1497.
ELencq 1779=Eric Lencqvist: Yxikertainen Puhe. Turusa 1779. Pipping 1457.
Lepus 1661=Gabriel Lepus: Jesuxen muisto iloinen. Melander II s. 56. Vrt. Pipping 101, Pipping lis. 101.
Lepus 1664=Gabriel Josephi Lepus: Carmen Lugubre (muistoruno). Holmiae 1664. Pipping lis. 109/110. Melander I s. 55–56.
Lign 1654=Jacobus B. Lignipaeus: Mond' H. Thomas hyödhytyst' hywä Opetta näis myös oppi' sywä (onnitteluruno). Raj 1654b.
ALilius 1745=Andreas Lilius: Surullinen Jälki-Muisto – – Herr Mag. Henric Liliuxen Ylitze. Pipping lis. 690/691:1. Virittäjä 1925 s. 105–107.
HLilius 1728=[Henrik Lilius:] Hää-Runo. Pipping 472, 494, Pipping lis. 472.
HLilius 1745=Henrik Lilius: Wanhat Ucot Wijsahimmat (onnentoivotus). J.
*Liss 1793=Anders Lissander: Maa-Pärunain Kasswattamisesta. Turusa 1793. Pipping 1705.
ILith 1765=Isaac Lithovius: Rippi-Schoulu, Ja Kingeri-Lugut. Turusa 1765. Pipping 1084.
*ZLith 1718=Zacharias Lithovius: Suomalaisen Sucucunnan – – Surun sanat surkeimmat (muistoruno). Stockholm 1718. Pipping 441.
ZLith 1719=Zacharias Lithovius: Surullisten Suomalaisten Parcu puheet (muistoruno). I Stockholm. Pipping 442.
*ZLith 1720=Zacharias Lithovius: Suomalaisten suosio-sanat, Toiwotuxet totisimmat (onnitteluruno kruunajaisten johdosta). Stockholm. Pipping 450.
Liwon 1770=Andreas Liwon: Waroitus Wirsi. 1770. Pipping 1238, Pipping lis. 1238.
Liz 1756–1761a=Andr[eas] Lizelius: [Pöytyän kirkonkokousten pöytäkirjoja vuosilta 1756–1759 ja 1761]. Virittäjä 1919 s. 55–72.
Liz 1761b–1771=Andr[eas] Lizelius: [Mynämäen kirkonkokousten pöytäkirjoja vuosilta 1761, 1762, 1764–1769 ja 1771]. Varsinais-Suomi I s. 49–99. Turku 1917.
Liz 1775=STS 1775.
Liz 1776=STS 1776.
Liz 1780=[Antti Lizelius:] Tiedustuskirja. Satakunta XII s. 235–257. Vammala 1946.
Lju 1601=Ljungo Tuomaanpoika (suom.): Ruodzin waldakunnan Maan elj taloin poicain laki. Vrt. Pipping 21. Ulk. 1975.
Lju 1609=Ljungo Tuomaanpoika (suom.): Kaupungin lakj Ruodzin Waldacunnasa Suomen Kielin. Vrt. Pipping 3703. Ulk. 1975.
GLyra 1772=Gabriel Lyra: Yxinkertainen Puhe. Turusa. Pipping 1308.
HLyra 1762=Henric H. Lyra: Piexämäen Pitäjän Asuwaisten Walitus-Runo – – Paulus Krogiuxen Autuallisen Poiseron Ylitze. Turusa. Pipping 1023.
HLyra 1766=[Henrik Lyra:] Pielisen Pitäjän Miesten Suru-Runo Suomalainen Koska Heidän Kirckoherransa – – Jacob Stenius Herrasa nuckui. Virittäjä 1916 s. 139–144.
Man 1646=Jonas Raumannus: Manuale Finnonicum, Se on: Muutamat tarwittawat ia aina käsillä pidettäwät Suomenkieliset Kirjat. Turusa 1646. Pipping 55.
Man 1646a=[Nimiö, omistus, sisällys], Calendarium. Man 1646.
Man 1646b=Suomen Kielinen Wirsi Kirja. Man 1646.
Man 1646c=Ewangeljumit ja Epistolat. Man 1646.
Man 1646d=Catechesis. Man 1646.
Man 1646e=Meidän Herran Jesuxen Christuxen Kärsimisen – – Historia. Turusa 1647. Man 1646.
Man 1646f=Jerusalemin – – häwitöxen Historia, Flavius Josephilda. Turusa. Man 1646.
- Jerusalemin häwitöxen Historia Wirrexi tehty. Pipping 56, Pipping lis. 55. Man 1646.
Man 1646g=Rucous-Kirja. Turusa 1647. Man 1646.
Man 1671=Novum Manuale Finnonicum. Stockholmis 1671. Pipping 164.
Man 1684=Manuale Finnonicum. Stockholmis 1684. Pipping 243.
Man 1685=Täsä Wastudest ylöspandus Suomalaises Manuales. Löytän 45. Kirja ia tarpellista cappaletta. Stockholmis 1685. Pipping 247.
Man 1693=Uusi Suomalainen Manuale. Stockholmis 1693. Pipping 304.
Martin 1689=Matthias Martinius: Hodegus Finnicus – – Eller Finsk Wägwijsare. Holmiae 1689. Pipping 281. Näköispainos. Porvoossa 1968.
Martti=Kristoffer kuninkaan maanlaki, Herra Martin suomeksi kääntämä. Tukholman Codex B 96. Julkaisseet E. N. Setälä ja M. Nyholm. SKM II,1. Helsingissä 1905.
MarttiN=[Nordströmin koodeksi.] Kristoffer kuninkaan maanlaki, Herra Martin suomeksi kääntämä. Toisintotekstit verrattuina Tukholman codexiin B 96. Julkaisseet M. Airila ja Hertta Harmas. SKM II,2. Helsingissä 1930.
Melander=Toini Melander: Suomalaista tilapäärunoutta Ruotsin vallan ajalta I–II. Helsinki 1928 ja 1941.
Menn 1699=[Jonas Mennander:] Huonen-Speili, Josa Ensin edespannan caickein welgolisus yhteisest Sitten Mitä erinomattain, Perhen-Isänille ja Emänille, Poijlle, Drängeille, Tyttärille ja Pijcoille hywin eli pahoin sopi. 1699. Pipping 343.
Menn 1786=Huonen-Speili. (3. painos.) Turusa 1786. Pipping 343b.
CFMenn 1764=C[arl] F[redrik] Mennander: [Esipuhe]. Wirz 1764.
Moll 1749=Carle Friedrichi Mollerus: Suomalaisten Riemu Runo – – Ruhtinan Carlen, Corkian Syndymän Ylitze. Turusa. Pipping 753.
Mul 1654=Simon Clementis Mulinus: Ihastun Weli iloinen (onnitteluruno). Raj 1654b.
Mursu 1787=Juuso Mursu: Maaherra Carpelanin käynnistä Pudasjärwellä. Oulun Wiikko-Sanomia 1857 N:o 40–41. (Sivutus AJ s. 415–418.)
Pacch 1667=Andreas Michaelis Pacchalenius (suom.), Henricus Carstenius: Meidän Herran Jesuxen Christuxen wijmeisest puhest, Ristin päälle rippuesa. Turusa 1667. Pipping 137.
Paz 1764=Matthias Pazelius: Christillinen Walmistus Mieluiseen ja Autualliseen Cuolemaan (ruumissaarna). Turusa. Pipping 1053.
Paz 1771=Matthias Pazelius] (suom.), E[ric] Pontoppidan: Totuus Jumalisuteen Yxikertaisesa ja Perustetusa D. Lutheruxen Wähäisen Catechismuxen Selityxesä. Turusa 1771. Pipping 1279.
JPet 1644=Jacobus Petri: Näist näen ia iloidzen Weli racas (onnitteluruno). LPet 1644b.
LPet 1644a=Laurentius Petri Aboicus: Muutamat Christilliset Saarnat Yhteisest-Synnin Tunnustoxest ia Hywästisiunauxest. Turusa 1644. Pipping 49.
LPet 1644b=Laurent[ius] Petri Aboicus: Selityxet Joca-Päiwäisten Huomen- Ehto- ia Ruocalucuin eli siunausten. Turusa 1644. Pipping 48.
LPet 1649=Laurentius Petri Aboicus: Yxi Christillinen Saarna Kymmenest Neidzest. Turusa 1649. Pipping 63.
LPet 1656=Laurentius Petri: Christilinen Saarna Huoruden Wältämisest. Turusa 1656. Pipping 87.
LPet 1658=Laurentius Petri Ab[oicus]: Ajan Tieto, Suomenmaan menoist ja vscost, erinomaisest Suomen Pispoist. Turusa 1658. Pipping 93.
LPet 1684=Ajan Tieto. (3. painos.) Turusa 1684. Pipping 93b.
LPet 1670=Laurentius Petri: Christillinen Saarna Engeleistä. Turusa 1670. Pipping 153.
Petraeus 1644=Aeschillus Petraeus: Hywin oppenen ia Cunnialisen Miehen H. Lauridzan Loimi-Joel – –cunniaxi (onnitteluruno). LPet 1644b.
Petraeus 1649=Aeschillus Petraeus: Linguae Finnicae Brevis Institutio. Aboae 1649. Pipping 62. Näköispainos. Porvoossa 1968.
*Petraeus 1656=Eschillus Petraeus: [Kiertokirje yhteisistä piispankäräjistä seurakunnissa.] Pipping 82.
Pict 1622a=Carolus Pictorius (suom.): IV. Suloista ja lohdullista kijtos ja rucoüs [!] weisu. Rigas 1622. Pipping lis. 31/32:1.
Pict 1622b=Carolus Pictorius (suom.), Petrus Gothus: Ristist ja kiusauxest P. Isäden ja Martyritten oppi ja neuwo. Riigas 1622. Pipping 31.
Pipp 1798=[Josef Pippingsköld:] Neuwo, kuinga terwellinen ja hywän maullinen ruoka taitaan walmistaa Nummi- (Nurmi-) eli Kangas-jäkälästä. Turuusa 1798. Pipping 1752, Pipping lis. 1752.
Pipping=Fredr. Wilh. Pipping: Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista. Helsingfors 1856–1857.
Pipping lis.=Lisäyksiä Fredrik Wilhelm Pippingin bibliografiaan Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista. Toimittanut Irja Rämä. Helsinki 1984.
Polon 1790=Eric Polon (suom.), [Jacques Mallet du Pan]: Europan Waldakundain Tasa-Woiman Waarasta. Turusa 1790. Pipping 1642, Pipping lis. 1642.
Polon 1797=Erik Polon (suom.): Kuning:sen Maj:tin Uudistetut Sota-Artikelit. (2. painos.) Turusa 1797. Pipping 1719a.
Polv 1700=Jo[han] Polviander: Mieli-Ilon Julistus, Sen Cunnioitettawan ja Hywin Oppenen, Her Daniel Jusleniuxen, Merkillisen Työn ylitzen (onnitteluruno). Aboa vetus et nova.
Popp 1781=Henric Poppius: Wanhurskan Rohkeus Kuolemasa (ruumissaarna). Wasasa 1781. Pipping 1484.
Proch 1679=Martinus Prochman: Tällä Ajal Autualla (promootiotervehdys). Aboae. Pipping lis. 200/201. Melander I s. 58–59.
Procop 1681=Christianus Procopaeus: Cuolewaisten Ihmisten Sydämmen wahwistus (ruumissaarna). Turusa 1681. Pipping 214.
Procop 1690=Christianus P. Procopoeus: Uscollinen ja hywä Jumalan Huonen Haldia (ruumissaarna). Turusa. Pipping 286.
Qwast 1679=[Olaus Qwast:] Cuca arwad meillen tienö (promootiotervehdys). Aboae. Pipping 201.
Ragv 1760=Thomas Ra[g]waldinpoika: Sen, wirhen ja ristin alla hamast lapsudesta ja nuorudesta, rasitetun Weisu. Turusa 1760. Pipping 971.
Ragv 1763a=Thomas Ragwaldinpoika: Christillinen Jälkimuisto – – Anders Daniel Fontenin Cuoleman ja Hautamisen ylitze. Turusa. Pipping 1046.
Ragv 1763b=Thomas Ragwaldinpoika: Sen Wielä wirhellisen Ilo-Weisu, Cosca hän – – Parattin huulensa wirhestä. Pipping 1047.
Ragv 1764=Thomas Ragwaldinpoika: Murhellinen Ero-Wirsi, Cosca Pijca – – Helena Jacobin tytär – – mestattin. Turusa 1764. Pipping 1058.
Raj 1654a=Thomas B. Rajalenius: Lyhy Hää-Saarna. Turusa 1654. Pipping 72.
Raj 1654b=Thomas B. Raialenius: Muutamat Christilliset Saarnat. Turusa 1654. Pipping 74.
Raj 1667=Thomas Raialenius: Hywän suowa Suomalainen (onnitteluruno). Pacch 1667.
*Ramb 1764=Joh. Jac. Rambach: Ylösrakendawainen Lasten Kirja, Josa Autuuden Järjestys - - edespannan, Christillisen Elämän ja Hywäin Tapain Ojennus Nuorain Canssa. Turusa 1764. Pipping 1064.
*Ramb 1767=Joh. Jac. Rambach: Kaikille Nuorukaisille ja Lapsille Annetut Christillisen Elämän Ojennuxet. Turusa 1767. Pipping 1169.
Ran 1803=Gust[af] Rancken (suom.), Thomas Gouge: Sana Syndisille, Ja Sana Pyhille. (2. painos.) Turusa 1803. Pipping 1801a.
Raum 1651=Jacobus Pauli Raumannus (suom.): Confessio Fidei, Se on Augsburgin Uscon Tunnustos, Suomexi. Stockholmis 1651. Pipping 67.
Raum 1651a=Confessio Fidei. [Esipuhe.]
Raum 1651b=Confessio Fidei. [Tunnustukset.]
Raum 1651c=Confessio Fidei. Artikelit, Joisa Lugetellan Pawin Erhetyxet.
Raum 1674=Jacobus Raumannus: D. Martinus Lutheruxen Catechismus, Se Suurembi. Turusa 1674. Pipping 175.
Rein 1750=Carl Rein: Joca uscos urhollises Rippu Ristinnaulitusa (muistoruno). Sten 1750.
*Rein 1751=Carl Rein: Monena mies eläisänsä (hautajaisruno). Turusa 1751. Pipping 785.
*Rein 1752=C[arl] R[ein]: [Laurentius Petrin Ajan Tiedon jatko, vuodet 1690–1750.] Pipping 93d.
Reini 1756=Israel M. Reinius: Yxikertaiset Kysymyxet Juopumisesta, 1755. Turusa 1780. Pipping 906a.
Remes 1765=Pavali Remes: Yxi Yxinkertainen Walitus-Runo – – Mathias Remexen, Autuallisen Eron ylitse. Turusa. Pipping 1092.
MRemes 1757=Yxi wähä walitus-wirsi – – Mag. Henric Helsingiuxen päätetystä – – waelluxesta. Turusa. Hormia s. 402–403.
Rin 1797=[Carl Rinman] (suom. tuntematon): Lyhykäinen Neuwo Järwen- Ja Suon-Malmien sulattamisesta Puhallus Uuneisa. Stockholmisa 1797. Pipping 1743.
*Roth 1755=J[ohannes] A[rvidi] R[othovius]: Käännä Caswos Culkewainen. Turusa 1755. Pipping 865.
RWL 1759=Ruotzin Waldacunnan Laki Hywäxi luettu ja wastan otettu Herrain Päiwillä Wuonna 1734. Pränttijn annettu Georg Saloniuxelda –  – Wuonna 1759. Turusa. Pipping 956.
- Ruotzin Waldacunnan Laki. Näköispainos.Porvoo 1984.
RWL 1808=Ruotzin Waldakunnan Laki – – nyt wastauudesta ylitzekatzottu ja moninaisesti parattu Matthias Caloniuxelda. Stokkholmisa 1808. Pipping 956a.
Rör 1757=A[braham] J[ohannes] R[öring] (suom.), [Willads Nielsen]: Rackauden Ateria. Turusa 1757. Pipping 935.
S=Ericus Schroderus: Lexicon Latino-Scondicum. Holmiae 1637. Pipping 36.
Salam 1690a=Matthias Salamnius: Ilo-Laulu Jesuxesta. Turusa 1690. Pipping 288.
Salam 1690b=[Matias Salamnius:] Surullinen Ja Jumalinen Jälkimuisto, Corkiast oppenest Herrast, Doctor Johan Gezeliuxest. Turusa. Pipping 286.
Salin 1747=Samuel Salin (suom.), Petari Gröndaal: Yxi Jumalan Armon cautta, Catuwainen Rippi-Lapsi, Ja Mahdollinen Herran Ehtollisen-Wieras. Stockholmisa 1747. Pipping 712.
Salmb 1769=Abraham Salmberg (suom.): Yxi Selkiä ja päälle luotettawa Paino-Kirja. Turusa 1769. Pipping 1211.
Salmen 1669=J[ohannes] G. S[almenius]: Caxi suloista Suomalaista Wirtä, Hää päiwän. Aboae. Pipping lis. 146/147. Melander I s. 60–67.
CSalon 1658=Carolus J. Salonius: Omall' sul' riemust maan kielell toiwotan onne (onnitteluruno). Aboae. Pipping lis. 92b/93. Melander I s. 57.
*JSalon 1673=Johannes Salonius: Aiwoin minä oppia otella (muistoruno). Pipping lis. 171/172.
Sand 1770=Olof Sandberg (suom.), Joh. Phil. Fresenius: Omantunnon Kysymyxet. Stockholmisa 1770. Pipping 1250.
Sarajas 1956=Annamari Sarajas: Suomen kansanrunouden tuntemus 1500–1700-lukujen kirjallisuudessa. Porvoossa 1956.
Sarc 1690=Elias Sarcovius: Mitä minä Juttelen (muistoruno). [Åbo.] Pipping lis. 285/286. Melander I s. 74.
Satakunta=Satakunta. Kotiseutututkimuksia. Julkaissut Satakuntalainen Osakunta.
*Sax 1776=Johannes Saxberg: Ruumis-Sarna – – Riks-Greivinnalle – – Anna Carlowna von Woronzowalle. St. Peterborisa 1776. Pipping 1379.
SKHS=Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja. Helsinki.
SKM=Suomen kielen muistomerkkejä.
SKVR I–XIV=Suomen kansan vanhat runot I–XIV. Helsinki 1908–1948.
Sor 1595=[Eerik Sorolainen:] Yx Kijtossana ia Rucous wden vuoden päivänä. Pipping lis. 14/15.
Sor 1614a=Ericus Erici [Sorolainen]: Catechismus eli Christilisen opin pääcappalet, lyhykäisen ja yxikerraitzen vlgostoimitoxen cansa. Stockholmis 1614. Pipping 23.
Sor 1614b=E[ricus] E[rici] A[boensis Sorolainen]: Käsikiria Jumalan Palveluxesta, ja Christilisestä Kircon menoista. Stockholmis 1614. Pipping 22.
Sor 1621=Ericus Erici [Sorolainen]: Postilla, Eli Ulgostoimitus, nijnen Ewangeliumitten päälle cuin ymbäri aiastaian, saarnatan Jumalan Seuracunnasa. I. Osa. Stockholmis 1621. Pipping 30.
- Ericus Erici. Postilla I. Näköispainos. Jyväskylä 1988.
Sor 1625=Ericus Erici [Sorolainen]: Postilla, Eli Ulgostoimitus, nijnen Evangeliumitten päälle cuin ymbäri Aiastaian, saarnatan Jumalan Seuracunnasa. Toinen Osa. Stockholmis 1625. Pipping 30.
- Ericus Erici. Postilla II. Näköispainos. Jyväskylä 1990.
Sor 1629=Ericus Erici [Sorolainen]: Wähä Catechismus, Erinomaisten Kysymisten ia wastausten cansa, vlgoswedetty Suomen kielen Catechismuxesta. Stockholmin Caupungis 1629. Pipping 34.
Sor 1682=Ericus Erici [Sorolainen]: Wähä Catechismus, Erinomaisten Kysymisten ja wastausten cansa vlgoswedetty Suomen kielen Catechismuxesta. (11. painos.) Stockholmis 1682. Pipping 34k.
Spe 1642=Harttwijk Henrichsson Speitz (suom.): Krigs Articlar – – aff – – Konungh Gustavo Adolpho, then Andre. Stockholm 1642. Pipping 44.
Spe 1643=[Hartikka Speitz] (suom.): Konung. M.tz til Swerige – – General Privilegium så och åthskillige andre förordningar, Bergwärken angående vthi Swerige och Finland. Stockholm 1643. Pipping 45.
Sten 1750=Thomas Steenbäck: Se cuoleman catkeruden makeuttawa Jumalan Lasten Autuus (ruumissaarna). Stockholmisa. Pipping 774.
*Sten 1771=Thomas Stenbäck: Wanhurscauden Catomatoin Cunnia-Kruunu (ruumissaarna). Stockholmisa 1771. Pipping 1272.
Stod 1644=Martinus Stodius: Cadzos nyt sinä Suomi suloinen (onnitteluruno). LPet 1644b.
Strö 1763=J[akob] M[atinp.] S[trömmer]: Walju Waimota elellä (hääruno). Virittäjä 1921 s. 31–35.
Strö 1785=Jakob Matinp. Ström[m]er: Surulaulu lähtiästä – – Kuin kuulluisa Kirkkoherra Lähti poijes Sotkamosta. Virittäjä 1930 s. 142–143.
STS 1775=Suomalaiset Tieto-Sanomat. Turusa. Pipping 1377.
STS 1776=Suomenkieliset Tieto-Sanomat. Pipping 1378.
Ståhl 1731=J[osef] S[tåhlberg]: Surun sumu syngiä suitzi (muistoruno). Turusa. Pipping 520, Pipping lis. 520. Virittäjä 1937 s. 25–28.
Suom 1611=Olawi Suomalainen: Walituskirje. Pipping lis. 21/22:1. AJ s. 94–97.
Suomi=Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Toimittanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
SW 1790=[Elias Lagus] (suom.): Sionin Wirret. Stockholmisa 1790. Pipping 1640.
SW 1802=Sionin Wirret. (2. painos.) Stockholmisa 1802. Pipping 1640a.
Swahn 1706=Ericus M. Swahn: Lamentatio Paldamoensium (muistoruno). Wall 1706.
Tamm 1688=Gabr[iel] L. Tammelinus (suom.), Johan Gerhard: Pyhät Tutkistelemuxet. (2. painos.) Turusa 1688. Pipping 209a.
Tamm 1732=Pyhät Tutkistelemuxet. (3. painos.) Turusa 1732. Pipping 209b.
LTamm 1732=Laur[entius] Tammelin: Christilliselle, Jumalata racastawaiselle Lukialle (esipuhe). Tamm 1732.
*Thu 1689=Johannes Thuronius: Christuxen Hengellisen Sotamiehen woitoin Cruunu (ruumissaarna). Turusa 1689. Pipping 276.
Till 1683=Elia Til-Landz: Catalogus Plantarum. Aboae. Pipping 229.
*Till 1692=Elia Til-Landz: De ossibus humanis. Aboae 1692.
DTud 1660=Daniel Tuderus: O Kaicken Cappalten Luoja (hääruno). Pipping lis. 100/101. Melander II s. 7–8.
Tud 1703=Gabriel Tuderus: Yxi Caunis Suomen-Kielinen Weisu, Talonpoille cunniaxi ja ylistöxexi. Stukulmisa 1703. Pipping 374.
Ulk. 1975=Martti Ulkuniemi: Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennokset I. Maanlain ja kaupunginlain teksti. Vaasa 1975.
Ulk. 1978=Kuningas Kristoferin maanlaki 1442. Muinaisruotsista suomentanut Martti Ulkuniemi. Vaasa 1978.
Ups Ek=Upsalan suomenkielisen (1500-luvulta polveutuvan) evankeliumikirjan katkelma. Julkaissut Aarni Penttilä. Suomi 101. Helsinki 1943.
Ups Kk=Upsalan Yliopiston kirjaston codex B. 28 in 4:o, 31 viimeistä lehteä. Mikael Agricolan Käsikirja ja Messu. C-teksti. Julkaisseet E. N. Setälä ja K. B. Wiklund. SKM I. Helsingissä 1893.
UT 1938=Uusi testamentti. XII yleisen Kirkolliskokouksen vuonna 1938 käytäntöön ottama suomennos.
UT 1992=Uusi testamentti. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos.
Utter 1736=[Abraham Utter:] Musain ilo-leicki ja laulu edes pandu Hywin Oppenen Herran Herr Andreas Liliuxen Disputerates (onnitteluruno). 1736. Virittäjä 1925 s. 103.
JWack 1777=1) Joh[an] Wacklin: Påstmästarin Oulusa, Joh. Wacklinin – – Puolison – – Elsa Christina Holmstenin Totisesta käändymisestä – – ja sangen autuallisesta lopusta (muistoruno).
2) [Johan Wacklin] (suom.): [Elsa Christina Holmstenin] Jumaliset wirret. Wasasa 1777. Pipping 588.
SWack 1732=[Samuel Wacklin] (suom.): Muutamat sen oikian Uuden Syndymisen ja Hengen Uudistuxen Tundomerkit. Stockholmisa 1732. Pipping 540.
Wall 1706=Ericus Wallenius: Christillinen Ruumin-Saarna. Turusa 1706. Pipping 385.
*Wallen 1748=Jeremias Wallen: Riemu-Runo rackahainen – – Göställe, Ruotzin Waldacunnan Perindö-Ruhtinalle. Turusa. Pipping 737.
*Wallens 1805=[J. P. Wallensteen] (suom. tuntematon): Neuwo Saltpetarin Keitämisestä. Stockholmisa 1805. Pipping 1869.
Wanoch 1756=Jacob Wanochius: Murhellinen Wirsi (muistoruno). Turusa. Pipping lis. 870/871. Melander II s. 26–28.
Wanon 1737=Michael Wanonius: Silloin cuin – – Hr Matthias Riman oli – – autuallisesti Herrasa nuckunut (muistoruno). Turusa 1737. Pipping 603.
Varia=Varia. Kirjoituksia, joiden tekijää tai suomentajaa ei tunneta.
Varia 1589=Teruen meille Sigismunde tule. Vilnae 1589. Pipping 18.
Varia 1500-luvulta=Martti Rapola: Muutamia suomennossirpaleita 1500-luvulta. Virittäjä 1934 s. 215–216.
Varia 1600=Raamatunsuomennoskatkelma v:n 1600 tienoilta. Virittäjä 1936 s. 465–469.
Varia 1641a=[Valtiopäiväkutsu vuodelta 1641.] Virittäjä 1924 s. 45–46.
Varia 1641b=[Kirkkokuulutus vuodelta 1641.] Virittäjä 1924 s. 47–48.
Varia 1644=Formulae Puerilium Colloquiorum. Stocholmiae 1644. VR. Pipping 51.
Varia 1656=Kihlamisen Tapa. Pipping 85, Pipping lis. 85.
*Varia 1677–1713=Lyhykäinen Weisu, Sijtä Rangaistuxesta, cuin sen Miehen ylitzen käynyt on, joca Herran Christuxen – – kielsi lewättämäst Huoneens seinälle. Pipping 3955.
Varia 1679=O. L.: Ihmiset ijän ajalla (muistoruno). Abo 1679. Pipping lis. 197/198:2. Melander I s. 68–69.
Varia 1690=M[ichael] K[eppilander]: O Cuolema jock corriawa, meit ijäisen jloon wiene; Hywäst nyt puolisan Ratki (kaksiosainen muistoruno).[Åbo.] Pipping lis. 285/286. Melander I s. 75.
Varia 1694=Käsi-Kiria – – uuden Kircko-Ordningin jälken ojettu, Wuonna 1693. Turusa. Pipping 311.
*Varia 1695a=Caxi Caunista ja Suloista Wirttä, Ensimmäinen. Nyt ole Ruotzi riemuinen 1695. Virittäjä 1935 s. 386–389.
*Varia 1695b=Ruotzin Suru Weisu – – Drotningin Ulrica Eleonoran [kuoleman johdosta]. 1695. Pipping 313.
Varia 1724=Yhteinen Rucous Saarnan ja Rucous hetkein jälken pidettäwä Seuracunnisa. Turusa 1724. Pipping 477.
Varia 1734=Yxi Uusi iloinen Weisu Tubakista. 1734. Pipping lis. 1557. Vrt. Pipping 1557.
Varia 1736=Colme Jumalista ja Lohdulista Wirttä. Turusa 1736. Pipping 594.
Varia 1738a=Caxi Caunista Wirttä. 1738. Pipping 610.
Varia 1738b=Caxi Uutt ja caunnista Wirttä. (2. painos.) Turusa 38. Pipping 577a.
*Varia 1740a=Caxi Historialista Wirttä. (2. painos.) Turusa 1740. Pipping 578a.
*Varia 1740b=Tieto ja Neuwo, Sicaen Rengastamisesta ja estämisestä, sijtä wahingollisesta juurten ja Maan caiwamisesta ja tuhrimisest.
*Varia 1741=Selkjä ja Täydellinen Tieto Sijtä, Cuinga Majori Malcolm Sinclairi – – Murhatux on tullut. Stockholmisa. Pipping 639.
Varia 1742=Ruotzin Suru-Weisu – – Drotningin Ulrica Eleonoran [kuoleman johdosta]. (2. painos.) 1742. Pipping 313a.
Varia 1749=[Carl Fredrik Mollerus:] Muisto- ja Cunnia-Waha Walitus wirrella [!] ylösrakettu (muistoruno). Turusa. Pipping lis. 770/771. Melander I s. 88–90.
Varia 1751a=Suomenkielinen peruluettelonkatkelma. Virittäjä 1929 s. 327–331.
*Varia 1751b =Drakit tissit tarvitzewat (runo lapsenmurhasta). Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 382.
Varia 1754=Juwan Miesten Walitus Runo. Turusa. Pipping 845.
Varia 1756a=Greifwin Eric Brahen Instructioni Eli neuwo Hänen nuorelle Pojallensa Greifwille Pehr Brahelle (suom.). Turusa. Pipping 880.
Varia 1756b=Neuwo Pihan Cocomisesta Ja Sen Walmijxi-tekemisestä Hartsixi. Stockholmisa 1756. Pipping 912.
Varia 1757=Tuli tuima rackauden, Nähty unessa uhea (hääruno). 1757. Käsikirjoitus (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Hormia s. 414.
Varia 1759=Jumalisuden Harjoitus (suom.). Rewalisa 1759. Pipping 957, Pipping lis. 957.
Varia 1761=Lyhykäinen Neuwo, Hywihin Ja Sijwollisihin Ihmisten Tapoin. Turusa 1761. Pipping 985.
Varia 1764=Yxi lystillinen ja caunis Rackauden Weisu. Pipping 1068.
Varia 1765=Suomenkielinen kuulutus. Virittäjä 1921 s. 73–75.
Varia 1767=Personalia (ruumissaarna). Virittäjä 1941 s. 229–238.
*Varia 1771a=Totinen Juttu Sijtä, Surkiasta Meri-hädän waarasta, cuin Laiwa-Capteini Pet. Viaud ja hänen Cansza-Cumppanins owat ulosseisonet. Stockholmisa 1771. Pipping 1274.
*Varia 1771b=Ulosweto, Doctor Johan Philip. Freseniuxen Pastoral-Kokouxista, Tansamisesta Eli Hypystä. Turusa 1771. Pipping 1278.
*Varia 1772=[Keisari Josefus II:n julistus yksinoikeudesta lääkkeen valmistukseen.] Neuwo ja Ojennus kuinga tämä terwellinen Lääkitys ja Ihmellinen Essenzi pidättämän ja Nautittaman pitä. Pipping 1314.
Varia 1773a=Talon-Pojan Sää- eli Ilma-Kirja. Stockholmissa 1773. Pipping 1331.
Varia 1773b=[Kaksi suomennosta kreivi Tessinin ruotsinkielisistä kivipiirroskoelmista.] AJ s. 370 alav.
*Varia 1773c=Muutamia Kanssa-Puheita, Joista ne jotka ei taida Suomen-Kieldä saawat wähän alun sitä ymmärtämään ja puhumaan. Stockholm 1773. Pipping lis. 1330/1331.
Varia 1774=1774 Winasta Walitus Wirsi Runo Raukan kuolemasta. Wasasa 1777. Pipping 1406.
Varia 1778=[Jonas Hallström] (suom. tuntematon): Kuningas Gustawin Ensimmäisen Tegot. Wasasa 1778. Pipping 1435, Pipping lis. 1435.
*Varia 1780a=Petari Brennerin Wijmmeinen Puhe (suom.). Wasasa 1780. Pipping 1475.
*Varia 1780b=Neuwo nijlle, jotka rakentaa Saltpetteri Latoja. Wasasa 1780. Pipping 1476.
Varia 1784a=Leikarin-Wijsu. [Wasa] 1784. Pipping 1529.
Varia 1784b=Kolme naima-wijsua. [Wasa] 1784. Hormia s. 430. Pipping 1530
Varia 1785=Warpusen Weisu. Turusa 1785. Pipping 1540.
Varia 1786a=Pyhän Ramatun Doctorin, Prowastin ja Kirkkoherran Kokkolasta, Andreas Chydeniuxen Puhet. Wasasa. Pipping 1559.
Varia 1786b=Konsti Elää kauwwan. Wasasa 1786. Pipping 1561.
Varia 1786c=Terwan Hinta Kaskön kaupungisa. Pipping lis. 1553:1.
Varia 1786d=Lyhykäinen Neuwo ja Opetus kuinga pitä itsens käytettämän Norin- eli Karjan taicka Eläinden Ruton-aikana. Wasasa 1786. Pipping 1548.
Varia 1786e=Yxi Wanha ja Uusi Ajan-Wiete. Turusa 1786. Pipping lis. 563a:1. Vrt. Pipping 563.
Varia 1787a=Hengelliset Huone-Ajatuxet. (2. painos.) Wasasa 1787. Pipping 1407a.
Varia 1787b=Lyhyt Eteen-Asetus, Sabathi Päiwän ja Armo-Wälikappalden oikian käyttämisen tarpellisudesta (suom.). Wasasa 1787. Pipping 1577.
Varia 1787c=Kolme juuri uuta lystillistä Ajan Wietettä. (4. painos.) 1787. Pipping 3956c.
*Varia 1788=Kuinga Koiwun-parkkia pitä Puun pääldä poisotettaman, kuiwattaman ja walmistettaman (suom.). Wasasa 1788. Pipping 1599.
Varia 1791=Nykyisten Aikain Merkeistä. Wasasa 1791. Pipping 1660.
Varia 1798a=Julistus Yhteiselle Kansalle Suomesa. [Åbo 1798.] Pipping 1746.
Varia 1798b=Suomenkielinen perukirja vuodelta 1798. Kotiseutu 1950 s. 156–158.
Varia 1798c=Suomenkielisiä asiakirjoja Vähästäkyröstä 1700-luvun jälkipuoliskolta. Virittäjä 1931 s. 104–113.
Varia 1799a=Kokonweto Sotamjehen Welwollisuxista. Turusa 1799. Pipping 1763.
Varia 1799b=Neuwo, Kuinga Karjan Rutto Parhain tutaan, estetään, hillitetään ja parataan. Turusa 1799. Pipping 1766.
Varia 1799c=Neuwo, Kuinga Maanmies mahdaisi Karjansa, tawallisen Karjan-ruan (Konnun eli Rehun) puutteesa elättää. Turusa 1799. Pipping 1765.
Varia 1799d=Yxi Weisu. Turusa 1799. Pipping 1768.
Varia 1799e=Neuwo, Kuinga yhteinen Kansa taitaa istutta Rupulia. Pipping 1767.
Varia 1801=Huonenhallituxen Neuwoja Yhteiselle Kansalle. Ensimmäinen Side. Turuusa 1801. Pipping 1803.
Varia 1802=Huonenhallituxen Neuwoja Yhteiselle Kansalle. Toinen Side. Turuusa 1802. Pipping 1803.
Varia 1803=Neuwo kuinga hukkuneita ihmisiä pitä hengihin pyyttämän. Wasasa 1803. Pipping 1833.
Varia 1805=Suomenkielinen luovutus- ja jakokirja Ruotsinvallan ajalta. Kytösavut III s. 130–142. Vaasa 1947.
*Varia 1806=Sanat, weisatut Härmän Kirkosa – – koska Kuolin-Kijtos Seurakunnasa ylösluettin Simon Reinhold Stenbäckin jälken. Wasasa 1806. Pipping 1890.
*Varia 1808=Laulu Nykyisestä Sodasta Wenäläisen kansa. 1808. Pipping 1919.
Varsinais-Suomi=Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomen Tutkimusyhdistyksen julkaisuja.
Weg 1747=Joh[an] Wegelius: Se Pyhä Ewangeliumillinen Walkeus Taiwallisesa Opisa Ja Pyhäsä Elämäsä. Se Edellinen Osa. Stockholmisa 1747. Pipping 733.
Weg 1749=[Juhana Wegelius:] Sen Pyhän Ewangeliumillisen Walkeuden Taiwallisesa Opisa Ja Pyhäsä Elämäsä. Jälkimmäinen Osa. Stockholmisa 1749. Pipping 733.
*Weg 1762 =Johan Wegelius: Yxi Tarpellinen Coetus ja Tutkistelemus Rippi-Wäen Canssa, nijden meidän Catechismuxesam edestulewaisten Kysymysten ja Wastausten päälle. Turusa 1762. Pipping 1026.
HWeg 1778=Henric Wegelius (suom.), Fredric Mozelius: Neuwo Maan Wiljelemisestä Yhteiselle Kansalle. Wasasa 1778. Pipping 1436.
Weman 1766=Carl Gustaf Weman: Riemu Runo Suomalainen (hääruno). Turusa. Pipping 1123.
Weman 1772=Carl Gustaf Weman: Ilo-Puhe – – Kuningas Gustavi III:nen Ja Drottningi Sophia Magdalenan Korkian Kruunamisen Ylitze. Stockholmissa 1772. Pipping 1297.
Wess 1770=Nicolaus Wessman: Walitus Runo – – Pitäjän Skratarin Merimaskusta Eric Wessmannin Kuoleman ylitze. Turusa 1770. Pipping lis. 1235/1236. Melander II s. 39–40.
Westh=Helsingin yliopiston kirjaston codex D2 I (Westhin koodeksi). Mikael Agricolan Käsikirja ja Messu. B-teksti. Julkaisseet E. N. Setälä ja K. B. Wiklund. SKM I. Helsingissä 1893.
Westz 1754=O. Westzynthius: Tämän Pijsman Pijrtäjälle, Walitulle Weljelleni. Åbo. Pipping 844.
*Wex 1650=Wexionius, [myöh. Gyldenstolpe] Mikael O.: Epitome descriptionis Sueciae, Gothiae, Fenningiae et subjectarum provinciarum. Accuratiùs quàm unquam antehâc editae. Aboae 1650. Pipping 64.
Vhael 1714=[Bartholdus Vhael:] Suomen suruisen Cansan –  – Waikia Walitus-Runo, Alla – – Wenäjän werisen Miecan. Pipping 434.
Vhael 1733=Bartholdus G. Vhael: Grammatica Fennica. Aboae 1733. Pipping 550. Näköispainos. Porvoossa 1968.
Wich 1803=Joh[an] Wichman: Ihastuneen Ilo Laulu, Onnen toiwutus totinen. Virittäjä 1917 s. 76–81.
Wid 1743=[Jacob Mardell Widman:] Suru Suri Suomalaisen, Parcu Påru Pohjalaisen (valitusruno). Pipping 676.
Wid –=Jacob Mardell Widman: Joulu-laulu lasten edes – – Korkiasta saarnasta. Hormia s. 419–420.
*Widen 1780=Ephraim Widenius: Walitus-Wirsi, Koska Se eläisäns Korkiast kunnioitettawa – – Herr Erik Widenius Herrasa poisnukkui. Turusa. Pipping 1465.
Virittäjä=Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti. Helsinki.
Wirz 1764=Daniel Wirzenius (suom.), Olaus Gråberg: Lasten Oppi Josa Kysymysten Ja Wastausten Kautta Sanasta Sanaan selitetän – – Doct. Mart. Lutheruxen Wähä Catechismus. Turusa 1764. Pipping 1063.
Wirz 1768=Dan[iel] Wirzenius (suom.), Johan Samuel Misander: Jumalalle Pyhitetty Sabbathin-Lepo. Sisällänsä pitäwä Kaickein Sunnuntai- ja Juhlapäiwäin Evangeliumein Jumaliset tutkistelemuxet yli koko wuoden. Stockholmisa 1768. Pipping 1195.
Wirz 1770=Daniel Wirzenius (suom.), Willem Koupers: Lohdullinen Kanssapuhet Herran Jumalan Ja Syndeins ylitze waiwatun ja murhellisen Sielun Wälillä. Turusa 1770. Pipping 1249.
Wirz 1772=Daniel Wirzenius (suom.), Casper Melisander: Selitys näitten Wala-sanain ylitze: Nijn totta minua Jumala auttakon Hengen ja Sielun puolesta. Turusa 1772. Pipping 1315.
Wirz 1778=Dan[iel] Wirzenius (suom.), [Erik P. Giers]: Yxikertainen Kanssapuhe, Kahden Personan wälillä. Turusa 1778. Pipping 1433.
WK 1674=Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Nijn myös Ewangeliumit ja Epistolat cunakin Sunnuntaina, Juhla ja Pyhäpäiwänä. Lutheruxen Catechismus [jne.]. Turusa 1674. Pipping 176.
WK 1701=Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja Nijden Cappalden canssa, jotca sijhen tulewat. Turusa 1701. Pipping 357.
WK 1701a=Evangeliumit ja Epistolat. WK 1701.
WK 1701b=[Käsikirja], Catechismus, Christuxen Kärsimisen Historia, Jerusalemin –  – häwitöxen Historia, Rucous-Kirja. WK 1701.
WK 1702=Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja. Stockholmis 1702. Pipping 365.
- Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja. Näköispainos ja kriittinen editio. Toimittanut Erkki Tuppurainen. Vammala 2001.
WK 1703=Uusi Suomenkielinen Wirsi Kirja. Turusa 1703. Pipping 358.
WK 1760=Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja. Stockholmisa 1760. Pipping 357y.
WK 1763=Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja. Stockholmisa 1763. Pipping 357ä.
WK 1792=Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja. Turusa 1792. Pipping 357cp.
VK 1938=Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. Hyväksytty kahdennessatoista Yleisessä Kirkolliskokouksessa v. 1938.
VK 1986=Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. Hyväksytty kirkolliskokouksessa vuonna 1986.
VR=Variarum Rerum Vocabula Latina, cum Svetica et Finnonica interpretatione. Holmiae 1644. Pipping 51.
VT 1933=Vanha testamentti. XI yleisen Kirkolliskokouksen vuonna 1933 käytäntöön ottama suomennos.
VT 1992=Vanha testamentti. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos.
HWään 1801=Hendrikki Wäänänen: Lystillinen Runo-Laulu Siitä kummasta Kala-Kukosta. Wasasa. Pipping 1809.
PWään 1805=Pietari Wäänänen: Kustawi IV Aatolfin kotiintulosta Saksan maalta w. 1805. AJ s. 424–425.
Zad 1678=M. Zad[elerus]: Herra cuin maan pyrin, armol täyttä (hääruno). Stockholm. Pipping lis. 267/268. Melander I s. 72.
Zidén 1797=Jacob Zidén: Neuwo Lapsille, Yhteisestä Kansasta. Turusa 1797. Pipping 1744.
Zieg 1793=Christian Zieguerer (suom. tuntematon): Jumalinen Tutkistelemus. Turusa 1793. Pipping 1703.
Äjm 1779=Johannes Äjmeläus: Se Suuri Kysymys: Jos me olemma Jumalan lapset (ruumissaarna). Wasasa 1779. Pipping 1438.
Öst 1690=M[athias] Österman: Ajattele Ihmis parca (muistoruno). [Åbo.] Pipping lis. 285/286. Melander I s. 75–76.

Sivun alkuun

Asetukset

As = Kuninkaan tai valtakunnan säätyjen asetus, säädös, reglementti, käsky, päätös, julistus, plakaatti, tutkinto, puhe, rukous, selonteko yms.

*As 1584=[Juhana III:n kirje kyydinteosta.] Pipping lis. 16/17.
*As 1593=[Kaarle-herttuan ja valtaneuvoston julistus Juhana III:n kuolemasta ja Sigismundin noususta valtaistuimelle.] Pipping 19.
*As 1615=[Kustaa II Aadolfin asetus kyydinteosta.] Pipping 24.
As 1638=Placati, Tijondist eli Kymmenexist. Pipping 39.
As 1645=[Rukouspäiväasetus.] Pipping 52.
As 1647=Placat Colmest – – Rucous päiwäst. Turusa 1647. Pipping 58.
*As 1648=[Rukouspäiväasetus.] Pipping 59.
As 1649a=Wahwistus – – Skydin ia Gästningin Wapaudhen päälle. Turusa 1649. Pipping 60.
*As 1649b=Kuningalisen May:tin Krogarein ja Gästgifwarein Ordningi. Turusa 1649. Pipping lis. 60/61.
*As 1649c=[Pietari Brahen määräys talonpoikien torikaupan järjestämisestä Turussa.] Pipping lis. 59/60:1.
*As 1649d=[Kuningatar Kristiinan julistus Westfalenin rauhan johdosta järjestettävästä kiitospäivästä.] Pipping 61.
*As 1652=[Rukouspäiväasetus.] Pipping 68.
*As 1653=[Rukouspäiväasetus.] Pipping 70.
As 1655a=[Asetus luvattomasta sekaannuksesta syntyneen lapsen salaamisesta.] Pipping 75.
*As 1655b=Cuningal: May:in Asetus, Meidän Christellisen Opin oikiast hariotuxest ia Conservationist. Stockholmis 1655. Pipping 77.
*As 1655c=[Asetus pappien privilegeistä.] Pipping 78.
*As 1655d=[Rukouspäiväasetus.] Pipping 76.
*As 1655e=[Kirkoissa luettu julistus Puolassa saavutetuista voitoista.] Pipping 80.
*As 1655f=Psalm: ja Rucou: Sodan aican.Pipping 79.
*As 1656a=[Rukouspäiväasetus.] Pipping 81.
*As 1656b=Mwtamat Christelliset Rucouxet. Turusa 1656. Pipping 86.
*As 1657=[Rukouspäiväasetus.] Pipping 88.
*As 1658a=Edeswastaus- ja Warjelus-Kirja – – Tulli- Accisi- ja Mylly Tulli-Käskyläisille. Pipping 92.
*As 1658b=Placati – – Colmesta Julki-Rucous Päiwist. Turusa 1658. Pipping 91.
As 1659a=Tieto Nijstä onnelisistä [!] edeskäymisistä [sodassa]. Turusa. Pipping 96.
*As 1659b=Placati Colmest – – Rucous ja Paastopäiwäst. Turusa. Pipping 95.
As 1660a=Placati Sijtä ychteisest Kijtos Juhlast. Pipping 100.
*As 1660b=[Rukouspäiväasetus.] Pipping 98.
*As 1660c=Yxi ychteinen Rucous Sarnan jälken, joca caikeisa Seuracunnis – – on pidettäpä. Pipping 99.
*As 1662a=Placati Colmest yhteisest – – Rucous- ja Paastopäiwist. Turusa. Pipping 102.
*As 1662b=Placati Revisionist, eli oikiuden asioitten ylitze Catzomisest. Turusa. Pipping 103.
*As 1662c=Placati wierastamisest ja Skyteist. Pipping 104.
*As 1663=Placati, Colmest yhteisest – – Rucos ja Paastopäiwist. Turusa 1663. Pipping 106.
As 1664a=Säändö ja asetus: metzistä täsä waldakunnasa. Turusa 1664. Pipping 111.
As 1664b=Asetos Eli Käsky, Muutamitten Sijwottomutten poispoistamisest waattein parsis. Turusa 1664. Pipping 114.
As 1664c=Asetos ja Käsky – – sijwottomutten poispoistamisest – – Pidois – – nijn myös waattein parsisa. Turusa 1664. Pipping 117.
*As 1664d=[Ratsumiesten järjestyssääntö ja ojennusnuora.] Pipping 109.
*As 1664e=Säändö ja asetus, Caickinaisist hedelmän candawaisist metzän puist täsä waldacunnasa ja nijden istuttamisest. Turusa 1664. Pipping 112.
*As 1664f=Asetos ja Käsky, Palckawäest ja Palcolisist. Turusa 1664. Pipping 115.
*As 1664g=Asetos ja Käsky, Muutamist ylönpaldisist ja Sijwottomist Tawoist – – Adeleitten kichlauxis, pidois, lapsenristiäsis ja maahanpaniaisis. Turusa 1664. Pipping lis. 114/115.
*As 1664h=Placati Colmest yhteisest -  Rucous-päiwist. Turusa 1664. Pipping 108.
*As 1664i=[Kaarle XI:n holhoojahallituksen kirje säätyjen myöntämästä verosta laivaston vahvistamiseksi.] Pipping 116.
*As 1664j=Säändö ja asetus juotawain myywist ja wierasten holhoist. Turusa 1664. Pipping lis. 113:1/114.
*As 1665a=Placat, Mitoista ia Painoista. Turusa 1665. Pipping 119.
*As 1665b=Placati Cuinga Bancon zedelitten cansa pitä tästedes pidettämän. Turusa 1665. Pipping 122.
*As 1665c=Placati Ja Säändö Myndistä. Turusa 1665. Pipping 123.
*As 1665d=Placat. Colmesta – – Rukous päiwäst. Turusa 1665. Pipping 120.
As 1666a=Placati Ja Säändö Waloista ja Sabbathin eli Lepopäiwän Rikoxesta. Turusa 1666. Pipping 121.
*As 1666b=Placat Jostacust wapaudest Suolankeittämisen päälle. Turusa 1666. Pipping 127.
*As 1666c=Placat Ja käsky, Mynti-Plåtuista. Turusa 1666. Pipping 128.
*As 1666d=Placati, Colmesta – – Rukous päiwästä. Turusa 1666. Pipping 126.
As 1667a=Placati. Religionista, eli, oikiast Jumalan palweluxesta. Turusa 1667. Pipping 135.
*As 1667b=Placati, ja Käsky, Wanhoist Monumendeist. Turusa 1667. Pipping 130.
*As 1667c=Placati, Interesseist eli Corcorahoist. Turusa 1667. Pipping 129.
*As 1667d=Placati. Colmesta – – Rukous päiwist. Turusa 1667. Pipping 136.
As 1668a=[Asetus suolan myynnistä.] Pipping 138.
*As 1668b=Placati, Colmest – – Rucous päiwäst. Turusa 1668. Pipping 139.
As 1669a=Placati, Jywän Sisältuomisest Suomeen ja Pohjamaahan. Turusa 1669. Pipping 147.
As 1669b=[Asetus knihdinkirjoituksesta armahtamisesta.] Pipping 148.
*As 1669c=Kuning. Mayest.tin Käsky, Lasten-Murhast. Turusa 1669. Pipping 146.
*As 1669d=[Rukous paholaisen tyranniaa vastaan.] Pipping 151.
As 1670a=Pardon Nijlle Karanneille ja Paenneille Bååtzmanneille. Turusa. Pipping 155.
*As 1670b=[Asetus yleisistä markkinapaikoista ja päivistä.] Pipping lis. 155/156.
*As 1670c=Placati, Colmesta – – Rukous päiwästä. Turusa 1670. Pipping 154.
*As 1670d=Mwtamat Christelliset Rucouxet. Turusa 1670. Pipping 158.
As 1671a=Asetus Tobakin Caupan Tegon Ylitze. Turusa 1671. Pipping 161.
*As 1671b=Holhous- ja Warielus Kiria, Accisin- Tullin- ja Myllyn Tullin, Edesseisowaisille. Turusa 1671. Pipping 92a.
*As 1671c=Placati, Colmest – – Rucous-päiwist. Turusa 1671. Pipping 162.
As 1672a=Placati, Colmesta – – Rucous päiwästä. Turusa 1672. Pipping 166.
As 1672b=Resolutiost ja Selityxest – – [pappien] walitusten ylitze – – 12. Puncti. Pipping 167.
As 1673a=Placati, Colmesta – – Rucous-Päiwistä. Turusa 1673. Pipping 168.
As 1673b=Placati Ja Asetus Taloin Häfwinnyxist ja Wähennyxist, Maan Cappalitten myymisen – – Cautta. 1673. Pipping 170.
As 1673c=Privilegium Elikä Wapaus, Udest Wuorten Töitten Asetuxist. 1673. Pipping 171.
As 1673d=Privilegia – – Giffne Biskoperne och meenige Presterskapet – – Hwilka (Privil.) ock nu på thet Finska Språket affsatte äro. Åbo 1673. Pipping 173.
As 1673e=Placati Ja Asetus Sotawäen ja Knichtein Carkauxest. Stockholmis 1673. Pipping 169.
As 1674=Placati, Colmest – – Rucous Päiwäst. Turusa 1674. Pipping 174.
As 1675a=Placati, Ridderskapin ja Adelein, nijn myös muiden Säätyin Personain Kädenaluis Miehistä. 1675. Pipping 179.
*As 1675b=[Rukous sodan aikana.] Pipping 180.
As 1676=Placati, Neljästä – – Rucous Päiwästä. Turusa 1676. Pipping 181.
As 1677a=[Julistus Lundin lähellä saavutetusta voitosta.] Pipping 184.
As 1677b=Placati, Neljästä – – Rucous Päiwästä. Turusa 1677. Pipping 186.
As 1677c=Relatio Cuinga Caupungi Malmöö Skonessa, Jumalan – – Holhomisen cautta on wapahdettu – – Pijritöxestä. Pipping 188.
As 1677d=Relatio Sijtä Woitosta jonga hänen Cuning. Maijst. – – on saanut Fältslachtningisa – – Skonis. Pipping 189.
*As 1677e=Kijtos Jumalan tygö, joca on hillinnyt Satanan Kiuckuitzemisen. Pipping 187.
As 1678a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa 1678. Pipping 191.
*As 1678b=Lyhyt Sanoma, Sijtä Cuin tapahtunut on – – FeldtMarskalckin Gref Otto Wilhelm Köningzmarckin, ja Jutin Landt-Rügenisä seisowaisten Sotajoucoin wälillä. Pipping 190.
As 1679a=[Suomen sotalaitoksen tarkastusmiehen Carl Falkenbergin kirje tulostaan ja tehtävästään Suomessa.] [Åbo.] Pipping 196.
*As 1679b=[Asetus sodasta palaavan sotaväen ylläpitämiseksi koottavasta verosta.] Pipping 200.
*As 1679c=[Carl Falkenbergin kirje yleisistä sotaväen kutsunnoista.] Pipping 197.
*As 1679d=[Kirje maaherroille sotilaiden lähettämisestä Helsinkiin ja sieltä Rääveliin.] Pipping 198.
As 1680a=Cuning:sen Maij:tin – – Asetus, Cuinga caicki hänen Ryttärins Suomen Sotawäestä pitä oleman munteratut. Turusa. Pipping 205.
As 1680b=Placati Jonga cautta Ruotzin Waldacunnan Sädyt coconcutzutan Herranpäiwälle Stockholmijn. Turusa 1680. Pipping 207.
*As 1680c=Säändö ja Asetus, Cuinga Rustningit Maan Regementein alla, Suomen Maalla ulostehtämän pitä. Turusa. Pipping 206.
*As 1680d=Asetos Jonga jälken caicki jotacuta anowaiset pitä itzens laittaman, ennen cuin he jongun walituxen cans – – Cuningalisen Maijestetins eteen tulewat. Turusa. Pipping 208.
*As 1680e=Placati Ja Säändö Waloista ja Sabbathin eli Lepopäiwän Rikoxesta. Turusa 1680. Pipping 121a. (As 1666a:n myöhempi painos)
As 1681a=Päällepano ja Asetus, Cuinga Pappein ylöscannon cansa yhteiseldä Canssalda – – Cappalaisten ja Luckaritten Ylöspitämisen cansa pitä pidettämän. Turusa 1681. Pipping 216.
As 1681b=Päällepano ja Asetus, Cuinga Pappein ylöscannon cansa yhteiseldä Canssalda – – Cappalaisten ja Luckaritten ylöspitämisen cansa pitä pidettämän. Turusa 1681. Pipping lis. 216/217.
As 1681c=Asetus, Lasten Murhasta. Turusa 1681. Pipping 218.
As 1681d=Asetus Huonetten Rakennusten Catzelmuxesta. Turusa 1681. Pipping. 220.
As 1681e=[Kirkkorukous kuningashuoneen puolesta. Pipping 221.
As 1681f=Resolutio Ja Selitys, Ylitze Turun Pispan – – Doctor Johan Gezeliuxen – – coco Hippacunnan – – puolesta, nöyrimmästi sisälleannettuin toiwotusten. Stokholmis 1726. Pipping 222.
As 1681g=Pardoni eli Armo Placati Nijlle Soldateille, cuin Sodan aicana Regementeistä carannehet owat. Turusa 1681. Pipping 223.
*As 1681h=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa 1681. Pipping 217.
*As 1681i=Placati ja Protectoriali Tulli- Accisi- ja Mylly-Tulli-Käskyläisille. Pipping 219.
As 1682a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 224.
As 1682b=Uudistettu Asetus ja Käsky, Jonga jälken caickein nijden, joilla on jotacuta anomista eli Walitusta tule – – heitäns käyttä – – Cuningall. Maijest. tykönä. Turusa. Pipping 225.
As 1682c=Kieldo Duelleist – – ja Tappeluxista; Nijn myös Asetus, millä se – – wäärytetty pitä jällens sowitettaman. Turusa. Pipping 226.
*As 1683a=Sodan-Articuluxet – – Wuona 1683. Udistetut ja Asetetut. Stokholmisa. Pipping 238. (vrt. As 1788h)
*As 1683b=Exercitier; Medh Musqveterare och Piquenerare. Åbo. Pipping 237.
*As 1683c=Rucous Christicunnan Wihamiestä, Turckia wastan. Pipping 230.
As 1684a=Säätö ja Asetus, Cuinga Crunun Ulostegot – – ylöscannettaman pitä. Turusa 1684. Pipping 140.
*As 1684b=Cuning.sen May.tin Armollisin Asetus ja Reglementi – – Hänen Palwelioillens Sotawäestä – – Maiden Omistamisista ja Nautitzemisistä. Turusa 1684. Pipping 239.
*As 1684c=Asetus, Cuinga Execution eli Ulosmittauxen Työ pitä toimitettaman. Turusa. Pipping 241.
As 1685a=Placati ja Uudistettu Protectorial eli Suojellus-Kirja Ison Wesi-Tullin-Käskyläisille. Pipping 317.
*As 1685b=Selitys, Muutamain Punctein ylitze – – Wuonna 1684. uloskäynesä Reglemendis – – Sotamiehille – – annettuiden Taloin Omistuxest. Turusa 1685. Pipping 245.
*As 1685c=Selitys muutamain Punctein ylitze, – – Tammi-Cuusa 1684, Sota- ja Maa_Statin Palweljoille ulosannetusa Reglementisä, Taloin Ruockomisesta ja nautitzemisesta. Pipping 245a. (ks. Pipping 1205.)
*As 1685d=Asetus, Lasten Murhasta. Turusa 1685. Pipping 242.
*As 1685e=Asetus, Jonga jälken, Ryttärein ja Knihtein Cuuldelemus ja Neuwomus heidän Christillisydesäns – – ne joiden tekemist on, taitawat itzens käyttä. Pipping lis. 246/247.
*As 1685f=Kijtos-Kirjoitus, Turkin Pijritöxen ylönandamisen Braanin Caupungin edes, nijn myös nijden Christittyin sen päälle saadun Woiton – – ylitzen. Turusa 1685. Pipping 246.
As 1686a=Placati, Neljästä – – Rucouspäiwästä. Turusa. Pipping 251.
As 1686b=Säändö ja Asetus, Palcollisist ja Palcka wäest. Pipping 254.
As 1686c=kieldo Frij Skytein ja Wierastamisen ottamisesta yhteiseldä Cansalda. Pipping 255. (ks. Pipping 421)
*As 1686d=Cuningalisen Majestetin Armolinen andexi andamisen Placati, Regementeist pois pakenuile Ryttäreile. Stuckholmis. Pipping 256.
*As 1686e=Cuning. Mayest. Wuonna 1681 uloskäynen Mynti-Placatin – – Udistus. Turusa 1686. Pipping 252.
*As 1686f=Asetus, Ison Meri-Tullin Maxamisesta. Turusa 1686. Pipping 253.
As 1687a=Asetos ja Kieldö, Tappelluxista, Capinoista ja Pahennuxista Kircoisa. Turusa 1687. Pipping 262.
*As 1687b=Placati, Neljästä – – Rucouspäiwästä. Turusa 1687. Pipping 266.
As 1687c=Asetos ja Kieldö, Tappelluxista, Capinoista ja Pahennuxista Kircoisa. Turusa. Pipping 262a.
As 1687d=Asetus, Cuinga Oikeuden käyminen Duomio-Capitlumis pitä pidettämän. Turusa. Pipping 267.
As 1687e=Udistettu Asetus, Waloista ja Sabbatin Ricoxesta. Turusa. Pipping 268.
As 1688=Placati, Neljästä – – Rucous Päiwästä. Turusa 1688. Pipping 270.
As 1689a=Placati, Neljästä – – Rucous Päiwästä. Turusa 1689. Pipping 277.
As 1689b=Kijtos-Kirja, Sen Keisarin Wäeldä wastan Perindö Wihollista Turkia saadun Woiton ylitze. Turusa 1689. Pipping 280.
*As 1689c=Privilegia – – För Biskoparne och meenige Prästerskapet i Swerige. Åbo 1689. Pipping 278.
As 1690a=Placati, Nijstä Neliästä – – Rucous Päiwästä. Turusa. Pipping 283.
As 1690b=Säändö ja Asetus, Medzä-Paloist. Turusa. Pipping 284.
*As 1690c=Asetus, Käsi- ja Coto-Myllyen Nautitzemisesta. Turusa. Pipping 285.
As 1691a=Placati, Neljästä – – Rucous Päiwästä. Turusa. Pipping 290.
*As 1691b=Asetus, Cuinga caickein Jauhotettawain tiettäwäxi tekemisen – – nijn myös Myllyn-Tullin- ja Accijs-Zedelitten cansa, oldaman pitä. Turusa. Pipping lis. 291/292.
As 1692a=Placati, Neljästä – – Rucous Päiwästä. Turusa. Pipping 296.
*As 1692b=Säändö ja Asetus, Uuttein Tietoin Ylösottamisesta. Turusa. Pipping 298.
*As 1692c=Asetus ja Kieldo, Ett ei yhdengän Officerarin pidä ottaman wapan Kyydin Huoweilda. Pipping 295.
As 1693=Kijtos ia Rucous Sanoma – – caikisa Sarna-Stuoleisa – – cuulutettu ja ylösluettu – – Cosca Sadan Ajastajan täysinäisen Juoxun jälken Muistoa pidettin Upsalon Conciliumista. Turusa. Pipping 302.
*As 1694a=Asetus ja kieldo ettei Officerit mahta otta Frij Skytiä Rusthållarild eli Ryttäreild. Pipping 308.
*As 1694b=Kieldo, Ettei yxikän Drengi, Pijca eli jocu waldomasta Wäesta – – mahda idzens ulos Suomesta eli Ahwenan Maasta. Turusa 1694. Pipping 305.
*As 1694c=Asetus, Cutzumisist Duomioistuimittein eteen, sekä Executionist ja Ulosmittauxesta nijsä Asiois, cuin cahdes Oikeudesa woitetut owat. Turusa 1694. Pipping 297 (uud. painos).
*As 1694d=[Pappien veronkanto-oikeudesta annetun säännön selityksestä.] Pipping lis. 309:1.
*As 1695a= Lähetys Kirja – – Sisällens pitäwä, Cuinga nijden pitä oleman harjoitetut Christellisesä Opisans jotca – – taitan päästettä – – Herran Ehtoliselle. Turusa. Pipping 318.
*As 1695b=Säändö Ja Asetus, Sisällens pitäwä monicahdat Wäli-Cappalet joidenga cautta Asiain pidentämiset – – Oikeuxisa, nijlle Rijtelewaisille taitawat olla lyhennöxex ja liewitöxexi. Turusa. Pipping 316.
As 1696a=Säändö ja Asetus, Cuollein Hewoisten ja muiden Eläinden nylkemisest. Turusa. Pipping 323.
*As 1696b=Asetus, nijden Rangaistuxesta, jotca ilman käskyä – – waatiwat yhteiseldä Cansalda – – jotacuta ulosteco ja raha, ajoia ja calua. Pipping 322a.
*As 1696c=Extract Kuningallisen Maijestetin Ruodzisa, Sodan Articuluxista. Rigasa 1696. Pipping lis. 323/324.
As 1697a=Placati, Yhteisestä Walitus-Päiwästä – – Cuningas Carl XInen – – Cuoleman ylitze. Turusa. Pipping 328.
As 1697b=Reglementi Ja Asetus, Soldatein Hollist, Turun ja Biörneborin Läneisä. Turusa. Pipping 330.
*As 1697c=Personalia Eli – – Ilmoitus Cuningas Carle Sen XI.nen – – Cuolemasta. Turusa. Pipping 333.
*As 1697d=[Lammin pitäjän kirkon kunnosta.] Pipping 332.
*As 1697e=Placati, Neljästä – – Rucous Päiwästä. Turusa. Pipping 326.
*As 1698a=Säändö ja Asetus, Cuinga pitä tehtämän Kerjäläisten ja Waiwaisten canssa. 1698. Pipping 338.
*As 1698b=[Asetus kaksinkertaisen huoruuden rankaisemisesta.] Pipping lis. 338/339.
*As 1698c=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 337.
As 1699a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 340.
*As 1699b=[Asetus huoruudesta ja salavuoteudesta.] Pipping 342.
*As 1699c=Asetus, että ne, jotca yhdenkertaisen huoruden tekewät – – pitä hengellisen rangaistuxen ala annetut oleman. Pipping lis. 342:1.
*As 1700a=[Kehotus seurakunnille kiitokseen Saksasta saavutetun voiton johdosta.] Pipping 347.
*As 1700b=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 352.
*As 1700c=suuri Woito – – Wänäläisten suuren Sotawäen ylitzen Narwan tykönä. Pipping 353.
*As 1700d=Yhteinen Rucous, Saarnan, ja Rucous Hetkein jälken Seuracunnisa luettawa. Pipping 345.
*As 1700e=Rucous Näinä cowina Sodan-Aicoina. Turusa 1700. Pipping 346.
*As 1702a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 369.
*As 1702b=Kijtos-Kirja Sijtä suuresta Woitosta – – Sachsin ja Puolan Sota-Joucko wastan, Cliskoun tykönä. Turusa. Pipping 364.
*As 1703a=Resolutio ja Päätös – – Muutamista kieldyistä Polwiluguista Awioskäskysä. Turusa. Pipping 373.
*As 1703b=[Rukouspäiväjulistus.] Pipping lis. 372:1.
As 1704=Kijtos-Kirja Ylitze Hänen Cuningal. Maij:s Oikiain ja woimalisten Asein onnelisen menestyxen. Turusa. Pipping 375.
*As 1705a=Placati, Neljästä yhteisestä – – Rucous-Päiwästä. Turusa 1705. Pipping 379.
*As 1705b=Kirja ja Käsky – – kijtospäiwän pitämisest – – ylitze nijden – – onnelisehen päätoxehen satettuin sotametelein. Turusa. Pipping 382.
*As 1705c=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 383.
*As 1706a=Ylistys- ja Kijtos-Kirja – – Sen onnen ja menestyxen ylitze – – nijsä cahdesa edesmenneisä sodan-walmistuxisa. Turusa. Pipping 386.
*As 1706b=Kirja ja Käsky – – yhdest yhteisestä Ylistös- ja Kijtos-Päiwästä. Turusa. Pipping 392.
As 1707a=Rucous näillä Sodan-Aiwoilla. Turusa 1707. Pipping 395.
*As 1707b=Ylistös ja Kijtos-Kirja, Sen Jumalan Armon ja Awun cautta onnellisest saadun Rauhan Ylitze. Turusa. Pipping 393.
*As 1707c=Placati, Neljästä – – Rucouspäiwästä. Turusa. Pipping 397.
*As 1707d=Rucous Jumalan Seuracunnan ylöspitämisen edestä. Pipping 394.
*As 1708=[Julistus ja kiitosrukous ruhtinatar Hedvig Sofian kuoleman johdosta.] Pipping 398.
*As 1709a=[Maaherra von Palmenberghin kuulutus.] Pipping 403.
*As 1709b=Placati, Hopian ja Rikzdalarein myntämisest Wijden Hopia Äyrin Cappaleixi. Turusa. Pipping 404.
*As 1709c= Kirjoitus ja Käsky, Sijtä Ensimäisestä – – Rucous Päiwäistä. Turusa. Pipping 400.
*As 1709d=Päällepano, Nijstä Colmesta Jälkimäisestä – – Rucous Päiwästä. Turusa. Pipping 401.
*As 1709e=Rucous. Tällä Sodan-Ajalla. Turusa 1709. Pipping 402.
As 1710a=[Kreivi Carl Nierothin varoitus Suomen asukkaille hakeutumasta vihollisen suojelukseen.] Pipping 413.
*As 1710b=[Kreivi Carl Nierothin kirje ruton leviämisen estämisestä.] Pipping 414.
*As 1710c=[Asetus kyytihevosten taksojen korottamisesta.] Pipping 407.
*As 1710d=[Kaarle XII:n kiitos alamaisille ja kehotus, että he auliisti hankkisivat kaikkea, mitä sotavalmisteluihin tarvitaan.] Pipping 409.
*As 1710e=[Maaherra Palmenberghin julistus yleisestä väennostosta.] Pipping 410.
*As 1710f=[Maaherra Palmenberghin kirje ylimääräisestä verosta sotaväen vaatettamiseksi.] Pipping 411.
*As 1710g=[Kreivi Carl Nierothin kirje ruton leviämisen estämisestä.] (muunnelma 1710b:stä).
*As 1710h=Päällepano, Wijdestä Yhteisestä Paasto- Catumus- ja Rucouspäiwästä. Turusa. Pipping 405.
*As 1710i=Rucous, Näinä Sodan aicoina. Turusa 1710. Pipping 412.
*As 1710j=[Kaarle Nierothin kirje yleisestä sotaväenotosta.] Pipping 415.
*As 1711a=Placati, Yhteisen Cansan Restantiein eli sisälleseisowaistein päällepanoin myöden eli andexi andamisesta. Turusa. Pipping 417.
*As 1711b=[Kirje ja kuulutus yhteisen kansan verorästien anteeksiantamisen soveltamisesta.] Pipping 419.
*As 1711c=Placati, Neljästä – – Rucous Päiwästä. Turusa. Pipping 416.
As 1712a=Asetus, Millä tawalla Contributionit, Alammaisten jalommmaxi [!] liewityxexi, yhden cohtullisen Yhdenwertaisuuden jälken, pitä ulostehtämän. Turusa. Pipping 4222.
*As 1712b=Resolutioni Cuningall. Contributio Räntterijn sisälleannetun Memorialin, Päälle, Mutamista Asioista – – Contributionin laskemuxen ja maxon tiloisa, tulawan Wuoden edest. Turusa 1712. Pipping 425.
*As 1712c=[Kuulutus laittoman veronkannon kieltämisestä.] Pipping 421.
*As 1712d=[Kreivi Nierothin kuulutus henkikirjoituksen toimeenpanosta.] Pipping lis. 424/425.
*As 1712e=Cuningall. Maij:tin Armollinen Awoin Kirja – – Yhdenwertaisuudest Contributionein ulostekemises. Turusa. Pipping 422.
*As 1712f=[Ruotsin valtaneuvoston kirje Suomen maaherroille yhden valtaneuvoksen lähettämisestä Suomeen tarkastusmatkalle mahdollisten väärinkäytösten vuoksi.] Pipping 423.
*As 1713a=Muistutus Caikille Cuningall. Maij:tin Alammaisille yhteisest, oikiasta heidän Omaisudens Arwatta edesandamisest. Turusa 1713. Pipping 429.
*As 1713b=Päällepano, Sijtä Ensimäisestä yhteisestä, Kijtos- Paasto- Catumus- ja Rucouspäiwästä. Turusa. Pipping 430.
*As 1713c=Kirjoitus Caickein Cuning:sen Maij:tin Säätyin Tygö Yhteisestä Cocontulemista. Stockholmisa 1713. Pipping 433.
*As 1713d=Sangen Suloinen Sanoma – – Mechelburgis, sinä 9. päiwänä Joulu cuusa 1712. Saadusta – – Woitosta Juutin ja Saxin Sotajouckoin Ylitze. Turusa 1713. Pipping 428.
As 1721a=Uudistettu Korterin-Asetus. Stockholmis 1721. Pipping 445.
As 1721b=Uudistetu Protectoriali Eli Warjellus Placati, Tullein Käskyläisille hywäxi. Pipping 456.
As 1721c=Asetus Ja Reglementi, Jonga jälken caickein – – weliajalle [= rauhan aikana] itziäns käyttämän pitä. Pipping 457.
*As 1722a=Asetus, Caickinaisen ylönpaldisuden poistoimittamisesta. Turusa 1722. Pipping 452.
*As 1722b=Publicationi Eli cuulutus Asetuxen woimasa pitämisestä, Ylönpaldisten ja yldäkylläisten waatetten poispanemisest. Turusa 1722. Pipping 459.
*As 1722c=Päätös; Ja Selitys – – nijstä Kämnärein oikeudein sisälle annetuista muistokirjoista. Turusa. Pipping 460.
As 1723a=Säändö ja Asetus Palcollisist ja Palckawäest. Turusa. Pipping 464.
As 1723b=Placati Ja Säändö, Nijstä Wapauxista ja Esistä, cuin caickein nijden yhteisesti pitä nautita saaman, jotca – – Metall- ja Mineral-Suonia ja hyödyllisiä kiwenlaatuja löytäwät. Pipping 465.
As 1723c=Cuning:sen Maij:tin Ja Ruotzin Waldacunnan Säätyin Herrain-Päiwäin Asetus. Stockholmisa. Pipping 470.
*As 1723d=Transsumpti – – Cuningallisen Maj:tin Armollisesta Instructionista Maanherroilen. Pipping 469.
As 1726a=Pispan ja Consistoriumin tygö Turusa Säännön Selityxestä ylitze Pappein ylöscannon ja oikeuden Turun Hippacunnasa. Stokholmis 1726. Pipping 309.
As 1726b=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmis 1726. Pipping 480.
As 1726c=Käsky, Pappein Ylöscannosta ja Oikeusista yhteiseldä cansalda Hämeenmaalla. Stockholmis 1726. Pipping 483.
As 1726d=Käsky, jonga jälken Crunun- ja muiten wircamiesten Hämeen maasa itzens tule ojeta. Stokholmis 1726. Pipping 482.
*As 1726e=Yhteisen Cansan Wala. Pipping lis. 486/487.
*As 1726f=Säändö, Pappein ylöscannosta, yhteiseldä cansalda Maalla. Stockholmis 1726. Pipping 216a.
*As 1726g=Asetus Cuinga sisälle langewaisilla catowuosilla Wero-Jywät, Perindö ja Crunun-Taloista – – pitä wissillä hinnalla eli Rahalla maxettaman. Turusa 1726. Pipping 471.
*As 1726h=Kirjoitus Ja Asetus Caikille Uscollisille Alammaisille Suuresa Ruhtinan Maasa Suomesa, wacaan Alammaisuden ja Uscollisuden Walan tekemisestä. Turusa. Pipping 481.
*As 1726i=Asetus Cruunun Rustningi oikeutten myymisist ja transporteist. Turusa. Pipping 484.
*As 1726j=Awoin Kirja ja Käsky Caikille Waldacunnan Säädyille, Yhteisistä Herrain Päiwistä. Stockholmis 1726. Pipping 485.
*As 1726k=Uudistettu Asetus Wärwämisist. Turusa. Pipping 486.
*As 1726l=Cuulutus Läsnä olewaisten Herrain Päiwäin pidendämisestä. Stockholmis 1726. Pipping 487.
As 1727a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholm 1727. Pipping 490.
As 1727b=Ruotzin Waldacunnan Säätyin Suostumus, Yhteisen Contributionin. Stockholmis. Pipping 491.
*As 1727c=[Vetoomus ruotsalaisen seurakunnan perustamisesta Lontooseen.] Pipping lis. 490/491.
As 1728=Säändö, Cruunun Tilain waihetuxesta. Stockholmis 1728. Pipping 498.
As 1729a=Placati, Tupakin istutuxesta täsä Waldacunnasa. Stockholmis 1729. Pipping 474.
As 1729b=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmis 1729. Pipping 502.
As 1729c=Udistettu Asetus Ryttarin ja Dragounin Watettamisest ja Wallmistuxest. Stockholm. Pipping 503.
As 1729d=Asetus Ja Sääty, Soldatein Työwaatteista. Pipping 504.
*As 1729e=Cuning:sen Maij:tin Yhteinen Tiedon Ando Rauhasta Hänen Maij:tins Cuningas Augustuxen cansa Puolasa. Stockholmis 1729. Pipping 505.
*As 1729f=Cuulutus Uudesta General-Tull-Arrendista. Stockholmis. Pipping 506.
As 1730a=Säändö, Cuinga asian omaisten tule itzens käyttä nijden quittencein canssa, jotca he tulewat saaman – – heidän Raha Lefwerantzeins edestä. Stockholmis 1730. Pipping 510.
As 1730b=Säändö Maanmittajain ylöspitämisestä ja palcasta privat eli itzemiehisten asioisa. Stockholmis. Pipping 514.
As 1730c=Awoin Kirja ja Päällepano Yhteisille Waldacunnan Säädyille, Yhteisistä Herrain Päiwistä. Stockholmis. Pipping 515.
As 1730d=Ylistys Ja Kijtos, Cuin – – tule tehtäwäxi caikisa Seuracunnisa – – Jälkimuistoxi Sijtä puhtasta Evangeliumillisen Uscon Tunnustuxesta, Cuin Herrainpäiwillä Augsburgisa, Wuonna 1530 – – tuli edesannetuxi. Stockholmis 1730. Pipping 516.
As 1730e=Päälle Pano Että Aitauxisa pitää oxa witzaxia Näret-witzasten siasa. Stockholmis. Pipping 518.
*As 1730f=Protectoriali Dykerin-Interessenteille ja Heidän Palwelioillens. Stockholmisa. Pipping lis. 517/518.
*As 1730g=Protectoriali Dykerij-Interessenteille ja heidän Palwelioillens. Turusa. Pipping lis. 517/518:2.
*As 1730h=Placati, Nijden äsken lyötyin Wijden-hopiaäyrin-Cappalden arwosta. Stockholmis. Pipping 512.
*As 1730i=Säändö Uutten Cupari-Slanttein käynnöstä. Stockholmis. Pipping 517.
*As 1730j=Asetus Ja Sääty, Soldatein Työwaateista Uudenmaan Lähnisä. Pipping 511.
As 1731a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 519.
As 1731b=Wastutinen Säändö Pärly- eli Simsucka pydöistä. Stockholmis. Pipping 522.
As 1731c=Asetus Ja Kieldo, Ulcomaan Humalain sisälleculjetuxesta Waldacundaan. Stockholmis. Pipping 523.
As 1731d=Asetus, Yhdestä udesta Palawijna accisin päällepanosta. Turusa 1731. Pipping 524.
As 1731e=[Kirkkorukous kuninkaan puolesta hänen ollessaan ulkona valtakunnasta.] Pipping 525
*As 1731f=[Julistus oikeudenkäymisistä.] Pipping 521.
As 1732a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmis. Pipping 529.
As 1732b=Cuulutus, Yhteisestä Collectasta, Nijlle Salzburgista – – ulosajetuille köyhille alammaisille Ewangeliumin Uscosta. Stockholmisa 1732. Pipping 532.
As 1732c=Ulosweto Cuningallisen Majestetin – – Kirjoituxesta Maanherrain tygö, Båsmanni Ruotuin mutamista ulostegoista Säästö-Cassan. Turusa 1734. Pipping 534.
As 1732d=Asetus ja Säändö, Cuinga se nijn cutzuttu Chartae Sigillatan Ulosteco Tästedes pitä maxettaman. Stockholmisa. Pipping 535.
As 1733a=Asetus Juopumusta Wastan. Stockholmisa. Pipping 544.
As 1733b=Asetus Ja Taxa, Jonga jälkeen caickein Yli- ja Ala-Oikeutten – – Tule alammaisudesa itzens käyttä. Stockholmisa. Pipping 546.
As 1733c=Kieldo Majawan nahcain pois culjetamisesta Waldacunnasta. Stockholmisa. Pipping 547.
As 1733d=Wahwistus Contractin Päälle Yhteisen Cansan canssa, Pohjan Maan Läänisä sijtä pysywäisestä Soldatin pitämisestä. Stockholm. Pipping 548.
As 1733e=Asetusten ja Selitysten Cocous Erinomaisista Waattenlaaduist ja parsista, joita – – yhteisen Cansan ja Palckawäen canda, eli sallittu taicka kieltty on. Stockholmisa. Pipping 549.
*As 1733f=Selitys – – cuinga se nijn cutzuttu Chartae Sigillatan Ulosteco Tästedes pitä maxettaman. Stockholmis. Pipping 545.
As 1734a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmisa. Pipping 552.
As 1734b=Awoin Kirja ja Käsky Yhteisille Waldacunnan Säädyille, yhteisistä Herrain-Päiwistä. Stockholmisa. Pipping 553.
As 1734c=Lawiambi awoin Päällepano, Metzän eläwitten ja Linduin pyytämistä ja ambumista wastan. Stockholmisa. Pipping 554.
As 1734d=Säätyin Suostumus Yhdestä Yhteisestä ulosteosta. Stockholmis. Pipping 556.
As 1734e=Yhteinen Asetus, Metzistä Waldacunnasa. Stockholmisa. Pipping 557.
As 1734f=Resolutio ja Selitys Nijden yhteisten Walitusten ylittze. Stockholmis. Pipping 559.
As 1735a=Asetus Dykerijstä Eli Haaxi rickoon joutunein Alusten ja Caluin Säilyttämisestä ja Corjamisesta. Stockholmisa 1735. Pipping 555.
As 1735b=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmis. Pipping 570.
As 1735c=[Yhteisen kansan valitus tullimiesten väärinkäytöksistä.] Pipping 573.
As 1735d=Asetus Cuiwain ja Suolasten Calain mymisestä ilman päittä. Stockholmisa 1735. Pipping 574.
As 1736a=Asetus, Mitä tehtämän pitä cahdelle – – ulos lewitetyille häwäistys kirjoituxille. Stockholmis. Pipping 587.
As 1736b=Asetus Nijstä Wero- ja Cruunun Wesisä tapahtuwaisista Pärlyin Pyynnöista [!]. Stockholmisa. Pipping 590.
As 1736c=Asetus – – Cruununmailla löytywäisistä Pärlepydöxistä Ruotzisa. Turusa. Pipping 590a.
*As 1736d=Resolutio Sijttä täsä Caupungisa olewaisesta Suomalaisesta eli Friedrikin Kircosta. Stockholmisa. Pipping 591.
*As 1736e=Asetus Charta Sigillatan Ulosteon maxamisesta. Stockholmisa. Pipping 592.
As 1737a=Wahwistus, Contractin ylitze Työwaateista, Ruoti-Talonpoicain ja Soldatein wälillä Sauwon ja Uudenlinnan Läänin Jalcawäen Regementin alla. Stockholm. Pipping 598.
As 1737b=Cuulutus, Hamppu-Kylwön edesauttamisesta Waldacunnasa. Stockholmisa. Pipping 599.
As 1737c=Tieto Ja Neuwo, Millä tawalla Hamput pitä kylwettämän. Stockholmisa 1737. Pipping 600.
As 1737d=Uudistettu Asetus, Mitasta ja Waagasta. Stockholmisa. Pipping 601.
As 1737e=Awoin Kirja ja Käsky Yhteisille Waldacunnan Säädyille Yhteisistä Herrain-Päiwistä. Stockholmisa. Pipping 602.
*As 1737f=Reglementi Ja Asetus Soldatin pidosta Wiburin Läänisä. Stockholm 1737. Pipping 329.
*As 1737g=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmisa. Pipping 597.
As 1738a=Contracti Jonga – – Yhteinen Cansa Sauwon ja Uuden Linnan Läänis owat tehnet Wuonna 1695. Sijttä wissistä Soldatin pidosta. Stockholm 1738. Pipping 315, Pipping lis. 315.
As 1738b=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmisa. Pipping 606.
As 1738c=Asetus, Riepuin cocoamisest Paperi-Töille Waldacunnasa. Stockholmisa. Pipping 607.
As 1739a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmisa. Pipping 612.
As 1739b=Resolutio Ja Selitys, Nijden yhteisten Walitusten ylitze. Stockholmisa. Pipping 614.
As 1739c=Asetus, Yhdestä yhteisestä ja yhtäläisestä Wihdinpuun pitämisestä. Stockholmisa. Pipping 616.
As 1739d=Asetus, Yhdestä Yhteisestä ja Yhtäsuuresta Wihdinpuun brukamisesta eli pitämisestä. Stockholmisa 1757. Pipping 616a.
As 1739e=Uudistettu Säändö Ja Asetus. Palwelioista ja Palckawäestä. Stockholmisa. Pipping 618.
*As 1739f=Taxa, jonga jälken Palcolliset tulewat Pestityxi ja maxetuxi Pohjan maalla. Pipping lis. 618/619.
*As 1739g=Selitys, Asetuxen ylitze Dykerijstä eli- Meri-Ajoon joutuneitten Caluin ylösottamisesta. Stockholmisa. Pipping 613, Pipping lis. 613.
As 1740a=Asetus, Saltpeterin Keitos-Töistä Waldacunnasa. Stockholm 1740. Piping 468.
As 1740b=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmisa. Pipping 624.
As 1740c=Awoin Kirja ja Käsky Yhteisille Waldacunnan Säädyille, Yhteisistä Herrain-Päiwistä. Stockholmisa 1740. Pipping 628.
As 1741a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmisa. Pipping 630.
As 1741b=Säändö, Palo-wijnan Poltamisesta. Stockholmisa. Pipping 632.
As 1741c=Rucous Päälle seisowaisina Sodan aicoina. Pipping 635.
As 1741d=Cuning:sen Maij:tin – – Reglementi Jonga jälken Hänen Sota-Lauttans, nijn hywin cuin nijden joilla Commissi on, itzens käyttää tule. Stockholmisa. Pipping 637.
As 1741e=Cuning:sen Maij:tin Resolutio Ja Selitys, Nijden Yhteisten Walitusten ylitze, Cuin Hänen uscolliset Alammaisens – – owat alimmaisudesa näillä Herrain-Päiwillä edeswetä andanet. Stockholmisa. Pipping 640.
As 1741f=Cuning:sen Maij:tin Kirjoitus Maan Herrain tygö Suuren Ruhtinan-Maasa Suomesa. Stockholmisa. Pipping 641.
As 1741g=Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja wahwistettu nijnä Yhteisinä Herrain-Päiwinä. Stockholmisa. Pipping 643.
As 1741h=Julistus, Wapaan Religionin-Harjoituxen suwaitzemisest caikille nijlle, jotca Engeländäisestä ja Reformeratusta-Kircosta tähän Waldacundaan asettua tahtowat. Stockholmisa. Pipping 644.
As 1741i=Asetus, Sisälläns pitäin Yhden uden tehdyn Säännön Palo-winan poltamisesta. Stockholmisa. Pipping 646
As 1741j=Cuning:sen Maij:tin Käsky, Caickein Hänen Alamaistens tygö, jotca – – Wenänäjän [!] Czaren – – palweluxesa owat, että he itzens sieldä ilman wijwytystä cotia Waldacundaan andawat. Stockholmisa. Pipping 636.
As 1741k=Julistus, Yhteiselle Cansalle tulewasta Maxosta Skytin edestä. Stockholmisa. Pipping 649.
*As 1741l=[Julistus karanneidin sotilaiden armahtamisesta.] Pipping 638.
*As 1741m=[Julistus Ulrica Eleonoran kuoleman johdosta.] Stockholmisa. Pipping 651.
*As 1741n=Manifest. [Keisarinna Elisabethin julistus.] St. Peterb. 1741. Pipping lis. 651/652:1.
*As 1741o=Manifest. [Keisarinna Elisabethin julistus hänen valtaistuimelle nousemisensa johdosta.] St. Peterb. 1741. Pipping lis. 651/652:2.
*As 1741p=Cuning:sen Maij:tin Armollinen Kirjoitus – – Maan Herroille Suolan puutten ja calliuden estämisestä. Stockholmisa. Pipping 648.
*As 1741q=Säändö, Että Jywäin ja erinomaisten Ruoca-Caluin ulosculjetus – – pitä poiskielty oleman, ellei Sota-Commissariati sijhen lupa anna. Stockholmisa. Pipping 642.
*As 1741r=Cuningallisen Maijestetin Sodan Julistus Wenäjän Czaarta wastan. Stockholmisa. Pipping 633.
*As 1741s=Syyt, Jotca waatiwat Cuning:sen Maij:tin Julistaman Sotaa, Wenäjän Czarta wastan. Stockholmisa. Pipping 634.
*As 1741t=Julistus, Suostumuxen Awusta sisälle olewan Wuoden edestä. Stockholmisa. Pipping 645.
*As 1741u=Asetus, Dykerijstä eli Meri-Ajoon joutuneitten Caluin Ylösottamisesta, ja Corjamisen-työstä Haaxi-rikoisa. Stockholmisa. Pipping 647, Pipping lis. 647.
*As 1741v=Asetus, Muutamain Pyhä-päiwäin pois panemisesta, ja nijden joca-wuotisten Juhla-päiwäin, Sunnuntai- ja Rucous-päiwäin rickomattomasta Pyhittämisestä ja Juhlamisesta. Stockholmisa. Pipping 650.
As 1742a=Placati, Neljestä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmisa. Pipping 658.
As 1742b=Kirjoitus Yhteisten Maan-Herrain Tygö, Maan-Rakennuxesta. Stockholmisa. Pipping 660.
As 1742c=Eteenasetus – – sijtä Manifestistä – – cuin Wenäjän Czarinnan nimesä Präntistä on ulos tullut. Stockholmisa. Pipping 663.
As 1742d=Awoin Kirja ja Käsky Yhteisille Waldacunnan Säädyille, Yhteisistä Herrain-Päiwistä. Stockholmisa. Pipping 664.
*As 1742e=Manifest. [Keisarinna Elisabethin julistus Suomenmaan asukkaille.] Pipping 662.
*As 1742f=Manifesti. [Keisarinna Elisabethin julistus Holsteinin herttuan Pietari Feodorovitsin asettamisesta kruununperilliseksi.] Moscoas 1742. Pipping 665.
*As 1742g=Hänän Käijsarillisen Maijestätin Itze Hallitzian coco Wenäihen-maan Ylitzen Käysky [!] sen corcian Senatin-Contorist. St. Peterboris 1742. Pipping lis. 665/666.
*As 1742h=Kylä-Järjestys. Pipping 666.
*As 1742i=Käsky, Wapauden Pidendämisestä nijn hywin Jywiä cuin Ruoca-Calua Culjettawille. Stockholmisa. Pipping lis. 663/664.
As 1743a=Asetus, Cuinga Pappein Oikeutten ylöscannon cans Itä-Pohjanmaalla pitä menetettämän. Stockholmisa. Pipping 667.
As 1743b=Säätyin Yhdistys – – Adolph Friedrichin Nimittämisestä Jälkentulewaisex Sille Cuning:le Ruotzin Istuimelle. Stockholmisa. Pipping 668.
As 1743c=Pardoni Placati, Nijlle Under-Officerareille ja Gemeneille Suomen Regementeistä, jotca ennen Capitulationia Helsingforsisa edesmennä wuonna pois luowuit. Stockholmisa. Pipping 670.
As 1743d=Resolutio Ja Selitys, Nijden Yhteisten Walitusten Ylitze. Stockholmisa. Pipping 672.
As 1743e=Säätyin Päätös, Tehty, Suostuttu ja – – Wahwistettu nijnä yhteisinä Herrain-Päiwinä. Stockholmisa. Pipping 673.
As 1743f=Käsky, Nijden Cahdenkertaisten eli Cahden äyrin Hopia rahan Slanttein Käypäisydestä. Stockholmisa. Pipping 675.
*As 1743g=Uscollisuden- ja Alammaisuden Wala. Pipping lis. 668/669:1.
*As 1743h=Armejan Alammaisuden Wala. Pipping lis. 668/669:2.
As 1744a=Julistus, Tulli-wapaudesta. Stockholmisa. Pipping 681.
As 1744b=Julistus, Että Weron-ottajat Suures-Ruhtinan-maasa Suomes, ey pidä pienindäkän yloscandaman [!] heidän Palcka-Taloildansa. Stockholm. Pipping 684.
As 1744c=Udistettu – – Kieldo, Wastan Culda- ja Hopiamyntin – – uloswiemistä ulos Waldacunnasta. Stockholmis. (Pipping lis. 683/684).
As 1745a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Stockholmisa. Pipping 687.
As 1745b=Placati, Wähembäin Banco Transporti Sedelein Käymisestä ja Ploutuin ulosandamisesta Bancosta. Stockholmisa. Pipping 691.
As 1745c=Säändö, Warasten rangaistuxen cowendamisesta. Stockholmisa. Pipping 692.
*As 1745d=Kieldo, Culda- ja Hopia rahan, nijn myös myntättyin Cupari-plåtuin Stockholmista merta myöden poiswiemisestä Waldacunnan macundijn ja Caupungeihin. Stockholmisa. Pipping lis. 690/691:2.
As 1746a=Kijtos, Cuin Tule ylosluettawaxi [!] caikisa Seuracunnisa – – Cruunu Printzessan onnellisen Pelastuxen edestä – – Perindö-Printzin Synnyttämisesä. Stockholmisa. Pipping 697.
As 1746b=Cuningallisen Maij:tin – – Selitys Hänen – – Asetuxens ylitze Pappein walitzemisesta. Stockholmisa. Pipping 699.
As 1746c=Kijtos Ja Rucous Cuin Caikisa Seuracunnisa – – tule ylösluettawaxi. Stockholmisa. Pipping 701.
As 1746d=Asetus, Nijden rangaistuxesta, jotca luwattomasti awawat toisten Lähetyskirjoja. Stockholmisa. Pipping 702.
As 1746e=Cuulutus Pappein walitzemiseen. Pipping 700.
*As 1746f=Cuning:sen Maij:tin Armollinen Edespano Ja Waroitus, Yhteisille alamaisille Waldacunnasa, Sunnuntai- ja Juhlapäiwäin welwollisesta wiettämisestä. Stockholmisa. Pipping 704.
As 1747a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 714.
As 1747b=Selitys Asetuxen, Ylitze – – sen aiwan corkialle nosneen WäxelCoursin eli Rahan-Waihetuxen-Käymisen hämmendämisestä. Stockholmisa. Pipping 716.
As 1747c=Lawiambi Asetus, Nijden rangaistuxen cowendamisesta, jotca petosta – – edesäns pitäwät Banco-Sedelitten canssa. Stockholmisa. Pipping 717.
As 1747d=Selitys, Asetuxen ylitze – – Maan-Wiljelemisestä. Stockholmisa 1747. Pipping 718.
As 1747e=Asetus, Maiden Jacamisesta. Stockholmisa 1747. Pipping 719.
As 1747f=Lawiambi Asetus, Wähembäin Transporti eli Culjetus-Sedelitten käymisestä. Stockholmisa 1747. Pipping 720.
As 1747g=Asetus, Waihetus-Bancon Transporti-Sedeleistä. Stockholmisa. Pipping 721.
As 1747h=Placati, Ylöskehoituxexi nijlle, jotca työtä tekewät Culda- ja Hopia-Malmein suonden päälle. Stockholmisa. Pipping 722.
As 1747i=Cuning:sen Maij:tin Armollinen Selitys, 30. §. ylitze Hänen Resolutionisans Yhteisen-Cansan yhteisten Walitusten päälle. Stockholmisa. Pipping 723.
As 1747j=Käsky, Consumtionin Accisin maxosta Thén, Caffén – – ja Puuderin edestä. Stockholmisa. Pipping 724.
As 1747k=Asetus, Cuinga Tästälähin tulee menetettäwäxi Palan-Wijnan poltamisen ja myymisen canssa. Stockholmisa. Pipping 725.
As 1747l=Asetus, Accisein ylöscannosta tästälähin Caupungeisa. Stockholmisa. Pipping 726.
As 1747m=Säätyin Suostumus, Yhteiseen Ulostecoon 1748. wuoden, ja nijden seurawaisten wuotten edestä. Stockholmisa. Pipping 727.
As 1747n=Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja cocohonpandu nijllä Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stockholmisa. Pipping 728.
*As 1747o=Neuwo Palando-Wijnan Hyödytyxestä ja Wahingosta. Pipping 731.
*As 1747p=Waldacunnan Säätyin Wahwistettu Hallituxen-Muoto. Stockholmisa 1747. Pipping 449.
As 1748a=Cuning:sen Maij:itn [!] – – Resolutio Ja Selitys, Nijden Yhteisten Walitusten päälle, Cuin Hänen uscolliset Alammaisens Waldacunnan Yhteisestä-Cansasta – – wijmmein päätetyillä Herrain-Päiwillä alammaisudesa owat sisälleandaneet. Stockholmisa 1748. Pipping 729.
As 1748b=Cuning:sen Maij:tin – – Resolutio Ja Selitys, Nijden Yhteisten Walitusten – – ylitze, cuin Hänen uscolliset Alammaisens Papin-Säädystä – – Herrain-Päiwillä owat edesandaneet. Stockholmisa 1748. Pipping 730.
As 1748c=Selitys, Cuinga tästälähin pitä menetettämän – – Maiden Ränttyin ulostekemisen canssa. Stockholmisa. Pipping 736.
As 1748d=Asetus, Cruunatusta Paperista. Stockholmisa. Pipping 738.
As 1748e=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 739.
As 1748f=Julistus, Nijden formulairein parandamisesta, cuin Banco Transporti eli Culjetus-Sedeleinä tulee tästälähin pitämään. Stockholmisa. Pipping 740.
As 1748g=Asetus, Welasaolewasta kijndiästä Omaisudesta, joca julki uloshuudon cautta poismyydään. Stockholmisa. Pipping 741.
As 1748h=Asetus, Edelläkättenmaxosta Wuori- ja Bruuki menosa. Stockholmisa. Pipping 742.
As 1748i=Asetus, Laillista-ikää-nuorembain hakemisista, saada heitäns anda Awioskäskyyn. Stockholmisa. Pipping 743.
As 1748j=Asetus, Nijden nijn cutzuttuin Tarttareitten eli Mustalaisten – – ymbärins Maata juoxemisen estämisestä. Stockholmisa. Pipping 744.
As 1748k=Selitys, Asetuxen ylitze Palonwijnan Consumtionin Accisin-ulosteosta. Stockholmisa. Pipping 745.
As 1748l=Asetus, Nijden Palcasta, jotca kijniottawat – – caranneet Ryyttärit, Dragonat, Soldatit ja Båtsmannit. Stockholmisa. Pipping 747.
As 1748m=Asetus, Nijden rangaistuxen cowendamisesta, jotca ulcona laituimella warastawat Hewoisen, Eläimen eli muun Luondocappaleen. Stockholmisa. Pipping 748.
As 1748n=[Julistus almanakkaprivilegion antamisesta Kuninkaalliselle Ruotsin Tietoakatemialle.] Pipping 749.
As 1748o=Julistus, Tacki- ja Ossmundi-Raudan uloswiemisen Kiellosta ulos Waldacunnasta. Stockholmisa. Pipping 751.
As 1749a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 754.
As 1749b=Asetus, Sen rangaistuxesta, joca cuorij eli turmelee Masto- ja Isonrakennuxen-puita. Stockholmisa. Pipping 756.
As 1749c=Asetus, Cruunun-Rusthålleista. Stockholmisa 1749. Pipping 757.
As 1749d=Asetus, Maanmittareista ja heidän toimituxistans. Stockholmisa 1749. Pipping 758.
As 1749e=Lawiambi – – Asetus, Bruuki- ja Työ-wäen poisjuoxemisen ja carcamisen estämisestä. Stockholmisa 1749. Pipping 763.
As 1749f=Asetus, Tacauxen panemisesta nijden Ala-Oikeudeilda duomittuin sackoin edestä, cosca Duomiota wastaan Yli-Oikeudesa walituxet edesannetaan. Stockholmisa 1750. Pipping 766.
As 1749g=Selitys, Asetuxen päälle sijtä – – welasa olewasta Kijndiästä Omaisudesta, joca, julki Uloshuudon cautta, poismyydään. Stockholmisa 1750. Pipping 767.
As 1749h=Julistus, Nijden wanhain, sekä suurembain että pienembäin Banco-Transporti-Sedeleitten sesälle [!] cocomisesta. Stockholmisa 1749. Pipping 759.
As 1749i=Julistus-Acti, Hänen Cuning:sen Corkeudens anomuxen päälle. Stockholmisa. Pipping 764.
As 1750a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 772.
As 1750b=Uudistettu – – Asetus, Carjan taudista ja Eläinden Rutosta. Stockholmisa. Pipping 773.
As 1750c=Selitys Lain oikiasta ymmärryxestä – – Uloshakemisen-Caaresa Welasaolewan kijnipanemisesta. Stockholmisa 1750. Pipping 778.
As 1750d=Asetus, Cuinga menetettämän pitä, cosca Palweliat ja Työmiehet Manufactur-Wärkeisä Waldacunnasa Wärwäreildä wäjytään. Stockholmisa 1750. Pipping 779.
As 1750e=Wahwistus, Pohjanmaan ja Cajanan Läänein Asujain tehtyin Lijttoin päälle, Pitäjä-Magazinein asettamisesta. Stockholmisa 1750. Pipping 780.
As 1750f=Kieldo, Laskenmurhasta [!] ja osallisudesta sijnä. Stockholmisa. Pipping 776.
As 1750g=Lawiambi – – Asetus, Carjan-taudin estämisestä. Stockholmisa 1750. Pipping 781.
As 1751a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 787.
As 1751b=Käsky, Nijden rangaistuxesta, jotca uppottawat Aluxen. Stockholmisa. Pipping 788.
As 1751c=Yhteinen Rucous Saarnan jälkeen ja Rucousten Aicana, Seuracunnisa Rucoildawaxi. Stockholmisa. Pipping 793.
As 1751d=Awoin Kirja ja Käsky Yhteisille Waldacunnan Säädyille, Yhteisistä Herrain-Päiwistä. Stockholmisa. Pipping 795.
As 1751e=Cuning:sen Maij:tin Pardoni Eli Armo Placati, Hänen Cruunaus-Juhlanans. Stockholmisa. Pipping 798.
As 1751f=Cuningallisen Maijestetin Wacuutus. Stockholmisa. Pipping 792.
As 1751g=Selitys, Asetuxen ylitze – – Maiden jacamisesta. Stockholmisa. Pipping 786.
As 1751h=Placati Yhdestä yhteisestä Walitus-päiwästä – – Cuningaan Friderikin Sen Ensimäisen – – Cuoleman ylitze. Stockholmisa. Pipping 794.
*As 1751i=Yhteinen Julistus. Pipping 797.
*As 1751j=Yhteinen Rucous Sarnain ja Rucoushetkein Jälken Luettawaxi Seuracunnisa. Turusa. Pipping 793a.
*As 1751k=Asetus, Oikeudenkäymisen lyhendämisestä Ricoxen-asioisa. Stockholmisa. Pipping 790.
As 1752a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 802.
As 1752b=Asetus ja Julistus – – Calendariumin eli Ajantiedon muuttamisesta. Stockholmisa. Pipping 803.
As 1752c=Lawiambi – – Asetus, Welasa-olewasta Kijndiästä-Omaisudesta, joca julki Uloshuudon cautta poismyydään. Stockholmisa. Pipping 804.
As 1752d=Säätyin Yhteinen Suostumus Hautamisen ja Cruunamisen Awuxi. Stockholmisa. Pipping 805.
As 1752e=Säätyin Suostumus 1753. Wuoden, ja nijden seurawaisten wuotten edestä. Stockholmisa. Pipping 807.
As 1752f=Säätyin Päätös, Tehty, Suostuttu, ja ulosannettu nijllä Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stockholmisa. Pipping 808.
As 1752g=Cuning:sen Maij:tin – – Päätös Ja Selitys Nijden Yhteisten Walitusten päälle, Cuin Hänen uscolliset Alammaisens – – Herrain-Päiwillä, owat alammaisudesa sisälle-andaneet. Stockholmisa. Pipping 809.
As 1752h=Selitys Nijden endisten – – Asetusten ylitze, Soiden ja Rahcain, ja muiden – – hyödyttämättömäin maiden ylösottamisesta. Stockholmisa. Pipping 813.
As 1752i=Kirjoitus Yhteisesti Caickein Maanherrain tygö, Wara-Miehistä. Stockholmisa. Pipping 817.
*As 1752j=Uudistettu Huonesyynin ja Boställin Asetus, Nijlle Sisällejaetuille Regementeille Hewois- ja Jalca-wäestä. Stockholmisa. Pipping 816.
As 1752k=Asetus, Eli Reglementi Nijden Wärwättyin Regementtein recruteringistä Capitulationein cautta. Stockholmisa 1757. Pipping 819.
As 1752l=Säändö, Controlli-Stämpelin panemisesta caiken Cullan, Hopian ja Tinan päälle, cuin tästälähin täsä Waldacunnasa tehdyxi tulee. Stockholmisa. Pipping 822.
As 1752m=Selitys Edelläkättenmaxon-Asetuxen ylitze sijtä 24. päiwästä Helme-Cuusa 1748. Stockholmisa. Pipping 810.
As 1752n=Asetus ja Käsky, Postin culjettamisen Rauhattomutta ja estämistä wastaan. Stockholmisa. Pipping 806.
As 1752o=Asetus Mittareitten rangaistuxen cowendamisesta, jotca tawaitaan perollisudella [!] mittamisesa. Stockholmisa. Pipping 818.
As 1752p=Asetus Mingä ajan sisällä walituxet mahdetaan edesanda Consistoriumein Päätösten ylitze edesauttamisesta awoimijn tilohin Scholuisa. Stockholmisa. Pipping 820.
As 1752q=Asetus Nijden rangaistuxen cowendamisesta, jotca tekewät wäkiwaldaa awoinden Kellareitten päällä. Stockholmisa. Pipping 821.
As 1752r=Asetus Franckrijkin Alammaisten perinnön oikeudesta – – täsä Waldacunnasa. Stockholmisa. Pipping 823.
As 1753a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 827.
As 1753b=Lawiambi Kieldo Wärwämisiä wastaan Ulcomaan palweluxeen. Stockholmisa. Pipping 831.
As 1753c=Julistus [kannustukseksi salpietarin valmistukseen]. Pipping 833.
As 1753d=Protectorial Eli Warjellus Kirja Waldakunnan Säätyin Manufactur-Contoirin Ombudsmanneille. Stockholmisa. Pipping 835.
As 1753e=Asetus, Ajaasta Nijlle, jotca tahtowat – – Wuori Collegiumisa etziä- [!] muutosta Kuningan Käskyläisen eli ala Oikeutten päätöxesä. Stockholmisa. Pipping 836.
As 1753f=Asetus, Kuinga Duomiosioisa Pahantekiäin Kristillisyden taidosta tieto toimitettaman pitä. Stockholmisa. Pipping 834.
As 1753g=Lawiambi – – Asetus, Rangaistuxen kowendamisesta nijlle, jotka harjoittawat Luurendrägerijtä. Stockholmisa. Pipping 837.
As 1753h=Lawiambi Kieldo, Luwattomia lijttoja wastan hinnan korottamisexi kaikkinaisten kaluin ostamisesa ja myymisesä. Stockholmisa. Pipping 838.
As 1753i=Asetus, Ajaasta nijlle, kuin tahtowat – – Waldakunnan Commerce Collegiumisa walitta Meri-Raja Tullein ja Accis oikeutten Duomioin ja Päätösten ylitze. Stockholmisa. Pipping 839.
*As 1753j=Kuningallisen Majestetin Armollinen wahwistus Ulwilan ja Björneborin maan-Seurakundain – – Kirkkoherran nijn kutsuttuin wähembäin ottoin maxamisesa. Pipping lis. 828/829.
As 1754a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Tususa [!]. Pipping 842.
As 1754b=Asetus, Cruunatun Papperin ja lunastuxen aicasesta maxosta Yli-Oikeuden Protocollain edestä nijsä Oikeudenkäymisen asioisa, jotca wedetään Cuning:sen Maij:tin tutkinon ala. Stockholmisa. Pipping 847.
As 1754c=Julistus Että Banco tulee sisälle wetämään ne ulosannetut Cahdentoistakymmenen Talarin Cuparirahan Sedelit. Stockholmisa 1754. Pipping 849.
As 1754d=Käsky, Cuinga Weron cansa nijstä sequestreratuista maista menetettämän pitä Suomesa. Stockholm 1754. Pipping 841.
*As 1754e=Asetus ja Säändö, Jahtin-ajamisesta, Metzän-eläwitten pyytämisestä ja Linduin ambumisesta. Stockholmisa 1754. Pipping lis. 113:1.
As 1755a=Asetus, Nijden rangaistuxesta, jotca Postille wäkiwaldaa tekewät. Stockholmisa 1755. Pipping 858.
As 1755b=Asetus, Oikiasta Päiwästa [!]; cosca Tokeen-Luucku awattaman pitä. Stockholmisa 1755. Pipping 863.
As 1755c=Selitys, Cahdexanen §. ylitze Cuningallisesa Asetuxesa – – Ulcomaan Caluin salaa sisälleculjettamisen estämisestä. Stockholmisa 1755. Pipping 850.
As 1755d=Asetus, Cuinga Consistoriumein Päätöxet, walitusten ylitze, Pappein walitzemisesta, julistettaman pitä. Stockholmisa 1755. Pipping 854.
As 1755e=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 856.
*As 1755f=Selitys, Kymmenenen §. ylitze Asetuxesa sijtä – – Edelläkätten-maxosta Wuori ja Bruuki-menoisa. Stockholmisa 1755. Pipping 855.
*As 1755g=Julistus, Yhdestä wissistä palcasta sille, joca taitaa laillisesti edesanda jongun Päämiehen Banco-Transporti-Sedeleitten peräsätekemiseen. Stockholmisa 1755. Pipping 851.
*As 1755h=Udistettu Yhteinen Säändö Ja Ammatti-Asetus Handtwärckareille Ruotzisa ja Suomesa. Turusa 1755. Pipping 453.
*As 1755i=Julistus, Riddareitten ja Aadeleitten wijmeisillä Herrain-Päiwillä tehdystä päätöxestä pareman järjestyxen ja waacuuden saamisexi Herrain-Päiwäin-Fullmagtein eli Waldakirjain ulosandamisesa. Stockholmisa 1755. Pipping 860.
*As 1755j=Asetus, Cuinga menetettämän pitä nijden Personain canssa, jotca owat maaneet salawuoteudesa. Stockholmisa 1755. Pipping 862.
As 1756a=Asetus, Arpain uloslähettämisestä ja candamisesta ymbärinsä Maacundia. Stockholmisa 1756. Pipping 669.
As 1756b=Tutkinnot Perustus-Lakien Täyttämjsestä. Stockholmisa 1756. Pipping 904.
As 1756c=Asetus, Lainasta Waldacunnan Säätyin Bancosa heidän Kijndäin Omaisuttensa päälle, jotca ei wielä ole tulleet lailliseen ikään. Stockholmisa 1756. Pipping 874.
As 1756d=Pienden Lasten Tarpellinen Holhomus ja Perääncatzomus. Stockholmisa 1756. Pipping 911, Pipping lis. 911.
As 1756e=Julistus Nijden Laina-Bancoseen Interessin päälle sisälle panduin Carolini-Capitalein ylössanomisesta, ja muiden Laina-Banco Capitalein wastauudesta sisälle panemisesta. Stockholmisa 1756.(Pipping lis. 873/874)
As 1756f=Julistus, Nijden Wääräin ja perustamattomain huutoin tyhjäxi tekemisexi, cuin sijtä äsken aiwotusta Capinasta owat tulleet uloslewitetyxi. Stockholmisa 1756. Pipping 878.
As 1756g=Asetus, Kircko-Raadein töistä ja teoista. Stockholmisa 1756. Pipping 884.
As 1756h=Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja cocohonpandu nijllä Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stockholmisa 1756. Pipping 889.
As 1756i=Kieldo, Caickea Nuotzin [!] ja Ulcomaan Palonwijnan myymistä, ja Ruotzin Palonwijnan keittämistä wastaan. Stockholmisa 1756. Pipping 895.
*As 1756j=Ulosweto Cuning:sen Maij:tin Maan-Tulli ja Accisi-Asetuxesta. Stockholmisa. Pipping 901.
*As 1756k=Julistus, Että se – – Kieldo Palonwijnan polttamista wastaan tulee wieläkin edespäin seisomaan. Stockholmisa 1756. Pipping 886.
*As 1756l=Julistus – – caickein Waldacunnan welcamiesten wijmmeisestä Ajan-määrästä, jona heidän pitä caicki heidän documentinsä – – heidän hakemisijnsa, asianomaisijn Cuningallisin Collegiumeihin sisälle andaman. Stockholmisa 1756. Pipping 873.
*As 1756m=Asetus, Wissein ylönpaldisuden Caluin kieldämisestä tuoda sisälle Waldacundaan. Stockholmisa 1756. Pipping 891.
*As 1756n=Julistus, Kielosta nuorten Warsain poiswiemistä wastaan ulos Waldacunnasta. Stockholmisa 1756. Pipping 872.
*As 1756o=Kieldo Palonwijnan polttamista eli keittämistä wastaan. Stockholmisa 1756. Pipping 875.
*As 1756p=Asetus, Welasaolewain kijnnipanemisesta, cosca heitä ehdottomain Welcakirjain edestä etzitään. Stockholmisa 1756. Pipping 876.
*As 1756q=[Kiitos Jumalalle siitä, että valtakunnan säädyt ovat onnistuneet kukistamaan suunnitellun kapinan.] Stockholmisa 1756. Pipping 877.
*As 1756r=Yhteinen Rucous Cuin Saarnan jälkeen ja Rucousten aicana tulee Seuracunnisa ylösluettawaxi. Stockholmisa 1756. Pipping 881.
*As 1756s=Julistus, Että – – Kieldo Palonwijnan-keittämistä wastaan – – tulee pidettäwäxi Loca-Cuun loppuun asti. Stockholmisa 1756. Pipping 882.
*As 1756t=Julistus, Bancon-Interessein wähendämisestä. Stockholmisa 1756. Pipping 883.
As 1757a=Herrain-Päiwäin Asetus, Säätty Herrain-Päiwillä – – 1723. Stockholmisa 1757. Pipping 470a. (mahdollisuuksien mukaan käytettävä As 1723c:tä)
As 1757b=Selitys, Kiwihuonetten rakendamisesta Caupungeisa ja Maalla. Stockholmisa 1757. Pipping 914.
As 1757c=Lawiambi – – Asetus, Lurendrägeriein eli poiskielttyin Ulcomaan Caluin salaa sisälleculjettamisten ilmoittamisesta ja estämisestä. Stockholmisa 1757. Pipping 915.
As 1757d=Julistus, Nijden Palcoista, jotca Garweriein – – myywät raacoja Coiran eli Kissan Nahcoja ja Hewoisen Wuotia. Stockholmisa 1757. Pipping 918.
As 1757e=Lawiambi – – Asetus, Sijtä, Cuin pitä waari otettaman Kijndiäta Omaisutta arwattaisa, cuin Bancoseen pantixi pannaan. Stockholmisa 1757. Pipping 919.
As 1757f=Kirjoitus, Yhteisesti Maanherran tygö, Torppain ja Uutten-Taloin tekemisestä Maiden päälle. Stockholmisa 1757. Pipping 920.
As 1757g=Käsky, Että nijden, jotca tulewat Herrain-Päiwämiehixi, mutta ei ole – – ennen tehneet heidän Uscollisudensa Walaa, pitä sen tekemän. Stockholmisa 1757. Pipping 921.
As 1757h=Julistus, Ja Asetus, Taloinmaiden panemisesta Suurijn-jacoin eli osijn. Stockholmisa. Pipping 922.
As 1757i=Asetus, Wäen laittoman warjelemisen estämisestä Caupungeisa ja Maalla. Stockholmisa 1758. Pipping 924.
As 1757j=Selitys, Wissein cappalden ylitze Asetuxesa – – Lurendrägerein eli poiskielttyin Cauppa-caluin salaa sisälle culjettamisen ilmoittamisesta ja estämisestä. Stockholmisa 1758. Pipping 928.
As 1757k=Lawiambi – – Kieldo – – Palonwijnan keittämistä – – wastaan. Stockholmisa. Pipping 931.
As 1757l=Asetus, Dyrckein eli Tirckain taicka Wara-awainden, ja muiden Awainden luwattomasta tekemisestä ja bruukamisesta. Stockholmisa 1757. Pipping 900.
As 1757m=Asetus, Nijden Sisällejaettuin Jalcawäen Regementtein Waatettamisesta ja Uloswalmistamisesta. Stockholmisa 1757. Pipping 879.
As 1757n=Asetus, Cauppa- eli Lunastus-hinnan sisällepanemisesta, rijdoisa Cruunun- eli Frälsi-Perindö-Maiden lunastuxesta. Stockholmisa 1757. Pipping 885.
As 1757o=Säätyin. Suostumus 1757, ja nijden sen päälle seurawaisten Wuotten edestä. Stockholmisa 1757. Pipping 888.
As 1757p=Lawiambi Asetus, Ryyttärein ja Dragonain Waatettamisesta ja Uloswalmistamisesta. Stockholmisa 1757. Pipping 892.
As 1757q=Asetus, Nijstä Maista eli Taloista, jotca Waihetus-puutosten tähden owat tulleet Cruunulle annetuxi. Stockholmisa 1757. Pipping 893.
As 1757r=Cuning:sen Maij:tin – – Resolutioni Ja Selitys Nijden Yhteisten Walitusten ja Hakemisten päälle, Cuin Hänen uscolliset Alammaisensa Waldacunnan Yhteisestä-Cansasta – – Herrain-Päiwillä, owat andaneet alammaisudesa sisälle andaa. Stockholmisa 1757. Pipping 896.
As 1757s=Selitys, 1739 wuoden Cuningaallisen Asetuxen ylitze Mitasta ja Painosta. Stockholmisa 1757. Pipping 897.
As 1757t=Lawiambi – – Asetus, Nijden Naimisesta, Jotca ei ole täyttäneet laillista ikää. Stockholmisa 1757. Pipping 899.
As 1757u=Kirjoitus, Yhteisesti Maanherrain tygö – – ynnä Asetuxen canssa. Kyyti-palcan Corgottamisesta. Stockholmisa 1757. Pipping 902.
As 1757v=Asetus, Hålli-Kyyti-palcan lisämisestä Caupungeisa ja Maalla. Stockholmisa 1757. Pipping 903.
As 1757x=Lawiambi Asetus, Nijstä, jotca tawaitaan usiambi kerta Palonwijnaa keittäwän. Stockholmisa 1757. Pipping 923.
As 1757y=Asetus, Nijden rangaistuxesta, jotca kirjoittawat eli andawat kirjoittaa itzellensä petollisia Orlofs- eli Lupa-Sedeleitä taicka Ero-Sedeleitä irti palweluxesta. Stockholmisa 1757. Pipping 929.
As 1757z=Kirja, Yhteisesti Maanherrain tygö, Yynnä Lawiamman Kiellon canssa Palonwijnan polttamista – – wastaan. Stockholmisa. Pipping 930.
As 1757å=Rucous Luetta Seuracunnisa päälleseisowastein Sodanlewottomutten aicana Saxan Waldacunnasa.
As 1757ä=[Kehotus rukoukseen sekä kiitos ja rukous sodan aikana.] Pipping s. 737, Pipping lis. 933².
*As 1757ö=Julistus, Luwasta Waldacunnan Alammaisille – – saada – – myydä ja walmijxi Rahaxi muutta eli waihetta caicki heidän Palonwijna-Pannunsa ja Cupari-astiansa. Stockholmisa 1757. Pipping 898.
*As 1757aa=Ruotzin Cuningaan-Wacuutus. Stockholmisa 1757. Pipping lis. 797/798.
As 1758a=Uudistettu – – Pardonin Placati Nijlle Waldacunnasta poiscaranneille ja ylitze Luwan-ajan poisa pysyneille Meriwäelle. Stockholmisa 1758. Pipping 943.
As 1758b=Asetus, Tulli- ja Accisi-Palweliain Perääncatzomisesta Palonwijnan polttamista wastaan. Stockholmisa 1758. Pipping 944.
As 1758c=Cunning:sen Maj:tin Minulle annetun armollisen käskyn, Kirjoituxesa sijta 16. p. edesmennesä Helme-Cuusa, Julistus. Pipping 945.
As 1758d=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 938.
As 1758e=Julistus, Nijden Ulconajuoxewain Cuuden Neljättäkymmenen ja Neljän Colmattakymmenen Talarin Cuparirahan Banco-Transporti-Sedelitten sisällewetämisestä ja waihettamisesta. Stockholmisa. Pipping 946.
As 1759a=Sen Turun Caupungisa – – Istutetun ja Raketun Lazaretin Eli Sairasten-Parannushuonen Edes-Seisoitten Yhteinen Julistus, Ajasta, Cosca ne parannusta – – tarwitzewaiset – – sinne otetan. Turusa. Pipping 954.
As 1759b=Asetus, Pispan ja Superintendentin walitzemisesta. Stockholmisa. Pipping 955.
As 1759c=Asetus, Fatalieista Politie- ja Oeconomie-asioisa. Stockholmisa. Pipping 951.
As 1760a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 959.
As 1760b=Ilmoitus, Meidän – – Cuningam erinomaisen Cuningallisen Armon Osottamisesta, sen – – kijwauden ylitze, jolla – – Alammaiset – – owat wapaa ehdollisilla Päiwä-töillä edesautta pyytäneet – – Asetuxia ja Päätöxiä, Björneborin ja sen rajoilla olewain, Wirtain- ja Jokein-percamisesta. Pipping 961.
As 1760c=Ilmoitus [määräyksestä noudattaa asetusta lumppujen ja jätepaperin talteenotosta]. Pipping 968.
As 1760d=Cuning:sen Maij:tin Julistus, Hänen asetetun Commissionins Duomiosta Camari-Laquajan – – Jacob Jungin ylitze. Stockholmisa. Pipping 962.
As 1760e=Julistus, Nijden nyt käypäin suurembain Banco-Transporti-Sedeleitten waihettamisesta. Stockholmisa. Pipping 963.
As 1761a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 978.
As 1761b=Julistus, Uutten Cahdentoistakymmenen Talarin Cuparirahan Banco Transporti-Sedeleitten ulosandamisesta ja käymisestä. Stockholmisa. Pipping 977.
As 1761c=Uudistettu – – Pardonin-Placati, Pois caranneista Sotawäestä Regementeistä ja Ammiralitetistä. Stockholmisa. Pipping 980.
*As 1761d=[Tsaari Pietarin julistus hänen äitinsä Keisarinna Elisabeth Petrovnan kuolemasta.] 1761. Pipping lis. 984a/985.
*As 1761e=Julistus, Nijtä wääriä huudoja wastaan, Slantein corgottamisesta. Stockholmisa. Pipping 981.
*As 1761f=Asetus Nijden palkitzemisesta, iotca Sodasa itzeänsä miehullisesti käyttäwät. Stockholmisa. Pipping lis. 981/982.
As 1762a=Julistus, Wissein Fabriquein sijrtämisestä Stockholmista Suomen ja muihin Waldacunnan Caupungeihin. Stockholmisa. Pipping 995.
As 1762b=Päätös, Papin-Säädyn Herrain-Päiwäin Täysiwaldaisten – – Waldacunnan Säätyin tykönä tehdyn hakemisen päälle, Pienentiundin maxosta. Stockholmisa. Pipping 997.
As 1762c=Projecti – – Privilegioihin ja Järjestyxeen Waldacunnan Meri- Saari- Wirta- ja Järwi-Calanpydöllen. Stockholmisa. Pipping 998.
As 1762d=Säätyin Suostumus 1763. Wuoden ja nijden sen päälle seurawaisten wuotten edestä. Stockholmisa. Pipping 999.
As 1762e=Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja ulosannettu nijllä Yhteisillä Herrain Päiwillä. Stockholmisa. Pipping 1000.
As 1762f=Asetus, Sijtä, cuin tästälähin pitä waaria otettaman Gästgifwarein Cartanoisa Waldacunnasa. Stockholmisa. Pipping 1001.
As 1762g=Uudistettu – – Asetus, Charta Sigillata Recognitionin Ulosteon maxosta. Stockholmisa. Pipping 1003.
As 1762h=Asetus Että Maan-Omistajat ja Talon pitäjät Maalla mahtawat Naineille Palcollisille raketa Mäki-tupia ja Asuin-sioja. Stockholmisa. Pipping 1005.
As 1762i=Cuning:sen Maij:tin – – Päätös Ja Selitys Nijden Yhteisten Walitusten Ja Hakemisten ylitze, cuin Hänen uscolliset Alammaisensa Papin-Säädystä – – Herrain-Päiwillä edesandaneet owat. Stockholmisa. Pipping 1008.
As 1762j=Cuning:sen Maj:tin – – Resolutio Ja Selitys Nijhen Yhteisijn Walituxijn, Cuin Hänen uscolliset Alammaisensa Waldacunnan Yhteisestä Cansasta – – Herrainpäiwillä owat andaneet alammaisudesa sisällen annetta. Stockholmisa. Pipping 1009.
As 1762k=Asetus Ja Selitys Ylitze 5:nen §. Perindö-Caaren 17 Lugusa Testamenteistä Caupungeisa. Stockholmisa. Pipping 1011.
As 1762l=Instructioni Plantage Directeurille Suomesa. Stockholmisa. Pipping 1014.
As 1762m=Julistus ja Kieldo – – Wesi-Linnun Munain poisottamista ja häwittämistä wastan. Stockholmisa. Pipping 1016.
As 1762n=Julistus Ja Käsky Maalla Jywäin-Ostamisen, ja Luwattoman Palo-Wijnan Polttamisen Hillitzemisexi. Stockholmisa. Pipping 1017.
As 1762o=[Julistus viinan kotitarvepolton sallimisesta.] Pipping 1019.
As 1762p=Asetus, Nijden Cauppalaiwain päällä culkewain Merimiesten rangaistuxesta, jotca – – poiscarawat. Stockholmisa. Pipping 984a.
As 1762q=Julistus, Sen, nijden wanhain Cuuden ja Yhdexän Talarin Cuparirahan Banco-Transporti-Sedeleitten waihettamisexi, määrätyn ajan pidendämisestä. Stockholmisa. Pipping lis. 989/990.
As 1762r=Julistus, ja Käsky, Cuinga Palonwijnan keittämisen canssa Huoneen-tarpeexi ja Myytäwäxi – – wielä edespäin tulee menetettäwäxi. Stockholmisa. Pipping 990.
As 1762s=Julistus, Että Banco edespäin ylöspitää lainan suostumisen canssa. Stockholmisa. Pipping 993.
As 1762t=Julistus, nijden rangaistuxesta ja sacoista, jotca nijtä wanhoja – – Banco Transporti Sedeleitä sisälle cootesa ja waihettaisa – – rohkenewat otta wäli eli woitto-rahoja. Pipping 994.
As 1762u=Instructio Waldacunnan Säädyildä wastanotettu ja wahwistettu, Deputeraduillen Calanpytöin huolenpitämiseen. Pipping 996.
As 1762v=Selitys 6:nen och 14:nen §. §. ylitze Asetuxesa – – Edelläkätten-maxosta Wuori- ja Brukimenoisa. Stockholmisa. Pipping 1002.
As 1762x=Julistus Specie Rahan eli Cullan ja Hopian Waldacunnan sisällä tähtäwästä Lainasta. Stockholmisa. Pipping 1006.
As 1762y=Uudistettu – – Säändö Suurten-osain Jacamisesta. Stockholmisa. Pipping 1010.
As 1762z=Selitys Asetuxen ylitze sijtä – – misä Duomio-Istuimesa Fa.briquein-Isändiä [!], Palwelioita ja Työntekiöitä wisseisa asioisa, mahdetaan laillisesti etzittää. Stockholmisa. Pipping 1012.
*As 1762å=Kieldo Caickia sencaldaista Cauppaa wastaan, jonga cautta wissit Metzän ja Kedon osat Perindö-Maista eroitetaan. Stockholmisa. Pipping 1015.
*As 1762ä=Asetus Sijtä, Cuin lawiammalda tulee Suurten-osain Jacamisten aicoin saattamisexi ja Huonenhallituxen ylösauttamisexi Suomesa waarin otettaa. Stockholmisa. Pipping 1007.
*As 1762ö=Asetus Sijtä Cuin Maankirjan tekemisesä tästälähin tulee waarin otettaa. Stockholmisa. Pipping 1013.
*As 1762aa=Translati. Hänen Käysarillisen Mayestetinsa – – Käsky, Hallitsewaiselda Senatilda. Sanct Petarborissa. Pipping lis. 848:1.
As 1763a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1032.
As 1763b=Julistus Palowijnan luwattoman inpracticeringin eistämisexi. Stockholmisa. Pipping 1034.
As 1763c=Asetus, Tulewa Hospitalein ja Lastenhuonetten Laittamisihin Waldacunnasa. Stockholmisa. Pipping 1035.
As 1763d=Ilmoitus [kuninkaan määräyksestä kerätä lumput talteen paperitehtaan tarpeiksi]. Pipping 1042.
As 1763e=Waroitus Nijlle, jotca Postin wiewät Ruotzisa ja Suomesa. (Pipping lis. 1047a/1048.)
As 1763f=Uudistettu – – Pardoni Placati Nijllen Regementeistä ja Amiralitetistä poikenneillen ja caranneillen Miehillen. Stockholmisa. Pipping 1031.
As 1763g=Asetus Tulewa Silahcan Pyydön yhteiseen pitämiseen Yhteiseldä-Cansalda Suomesa. Stockholmisa. Pipping 1037.
*As 1763h=Lawiambi Armollinen Selitys 1752 wuoden Capitulation Reglementistä Wärwätyillen Regementeillen. Stockholmisa. Pipping lis. 1037/1038.
As 1764a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1049.
As 1764b=Julistus Nijstä Ehdoista, joilla Armo-Lahian Candajat saawat muutta Elinaicaisen underhålli-Rahan muutamain wuotten underhållia wastan. Stockholmisa. Pipping 1051.
As 1764c=Asetus, Sijtä Cuinga Torparit mahtawat saada pitää Palcollisia eli Mantalin kirjoitettuja Lapsia heidän awuxensa. Stockholmisa. Pipping 1056.
As 1764d=Cuning:sen Maj:tin – – Julistus, Ajasta, jona walituxet Hänen Cantzlie-Oikeudesansa Posti-Oikeutten Päätösten ylitze sisälle annettaman pitä. Stockholmisa. Pipping 1054.
As 1764e=Awoin Kirja ja Käsky Caikille Waldacunnan Säädyille, Yhteisistä Herrain-Päiwistä. Stockholmisa. Pipping 1060.
*As 1764f=[Jeremias Wallenin lupakirje lumppujen ostajalle.] Pipping lis. 1060/1061.
As 1765a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1072.
As 1765b=Julistus, Tarpellisudesta wisusti ja wijsasti menettämän itziäns wiljan kansa. Stockholmisa 1766. Pipping 1081.
As 1765c=Julistus, Yhdestä Hamburgisa Ruotzin Kjelellä prändätystä petollisesta kirjoituxesta. Stockholmisa. Pipping 1071.
As 1765d=Julistus, Nykyisten Herrain-Päiwäjn pidendämisestä. Stockholmisa. Pipping 1075.
*As 1765e=Muoto Sijhen Turun Sairasten-Huoneelle – – suostuttuun jokakuukautiseen Arwan-heittämiseen. Pipping lis. 1079/1080.
As 1766a=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1094.
As 1766b=Säätyin Yhteinen Suostumus Häiden Waraxi. Stockholmisa 1766. Pipping 1099.
As 1766c=Selitys, 5 Lugun päälle Maan kaaresa, Perindö-hindajn wastan ottamisesta. Stockholmisa 1766. Pipping 1103.
As 1766d=Asetus, Maan-Tulli- ja Accis-Wärkistä. Stockholmisa. Pipping 1104.
As 1766e=Säätyejn Tjetäandaminen Waldakunnan tilasta – – Herrajnpäiwäin alusa. Pipping 1109.
As 1766f=Säätyjn Suostumus 1767 ja seurawaisten wuotejn edestä. Stockholmisa. Pipping 1114.
As 1766g=Säätyein Päätös, Tehty, suostuttu ja ulosannettu nijllä Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stockholmisa. Pipping 1115.
As 1766h=Asetus, Laiden welwollisen jälkenelämisen edesauttamisexi. Stockholmisa. Pipping 1120.
As 1766i=Yhteinen Säändö Ja Järjestys, Waldacunnan Meri- Skäri- Wirta ja Järwi Calastamiselle. Stockholmisa 1768. Pipping 1121.
As 1766j=Instruction, Jongajälken nijden Provincial-Doctorein, jotka Kruunulda – – nautitzewat jongun wissin ja pysywäisen palkan, tule heitäns menettä. Stockholmisa 1767. Pipping 1126.
As 1766k=Asetus, Isoistajaoista Pohjanmaalla. Stockholmisa 1767. Pipping 1128.
As 1766l=Asetus, Rangaistuxen kowendamisesta nijlle, jotka warastawat plakkareista. Stockholmisa. Pipping 1131.
As 1766m=Asetus, Waldakunnan edeskatzomisesta Specie-Rahalla. Stockholmisa. Pipping 1127.
As 1766n=Asetus, Nijden Sacotuxesta ja Rangaistuxesta, Jotca Laimin lyöwät tuleman saapuille Catechismuxen-Cuulustelemuxeen. 1766. Pipping 1080.
As 1766o=Asetus, Sisällä olewaisen wuoden Wexel-Coursista. 1766. Pipping 1096.
As 1766p=Asetus, Hekumata ja Ylönpaldisutta Wastan. Stockholmisa. Pipping 1100.
As 1766q=Julistus, Ojkiasta Duomioistujmesta tutkiman ja duomitzeman rikoxia, jotca Asetusta wastan Ylönpaldisudesta ja Hekumasta – – tehdän. Stockholmisa. Pipping 1102.
As 1766r=Asetus, Rangaistuxesta nijlle, jotka salajsesti ja luwattomasti ambuwat ja kuolettawat mujden Poroja. Stockholmisa 1766. Pipping 1105.
As 1766s=Asetus, Lots- ja Båkrahajn, nijn myös mujden Lajwajn ulostekojn maxamisesta Specie eli Walkjasa Rahasa. Stockholmisa. Pipping 1108.
As 1766t=Asetus, Kuinga tästälähin sisällelangeneina Katowuosina Wero-jywäin ulostekemisen kansa Kruunun Immediate pidetyistä Taloista menetettämän pitä. Stockholmisa. Pipping 1111.
As 1766u=Asetus, Lurendrägeriejn eli Kieldyin Kaluin sisällekuljettamisen estämisexi Waldakundaan. Stockholmisa. Pipping 1112.
As 1766v=Asetus, Asjanomajsten Collegiumein ja Wirka-mjesten welwollisudesta, Duomiojns päälle Politie-ja Oeconomie-asjojsa kirjojttaman, kusa ja kujnga se, joka kadottanut on, mahta nijsä etziä muutosta. Stockholmisa. Pipping 1113.
As 1766x=Kjeldo Nijn kutzuttuin Valutein ja Kupari-Polettein käymistä wastan kaupasa. Stockholmisa. Pipping 1116.
As 1766y=Asetus, Wäxel-Coursista tulewaxi Wuodexi 1767. Stockholmisa. Pipping 1119.
As 1766z=Lawiambi – – Selitys, Perindö Kaaren 17. Cap. 5. §. ylitze. Stockholmisa. Pipping 1124.
As 1766å=Julistus, Määrätystä Ulosteosta Ruotzalaisen Palawijnan myymisestä Medicinal-Wärkin ylöspitämisexi. Stockholmisa. Pipping 1125.
As 1766ä=Asetus, Maanwiljeljille yhtejsesti suodusta Seglationin wapaudesta Waldakunnan sisällä hejdän kalujns ja Kaswons, myymisexi. Stockholmisa. Pipping 1129.
As 1766ö=Asetus, Rangaistuxesta nijlle, jotka tapahtuwisa Haaxirikoisa ej jätä pikaista apua. Stockholmisa. Pipping 1130.
As 1766aa=Asetus, Muutamain Kruunun Sisälletuloin maxamisesta Walkiasa Rahasa elikä Coursin jälken, lähinseurawaisten wuotein edestä. Stockholmisa. Pipping 1133.
As 1766bb=Asetus, Personelle Ulostekojn maxamisesta muutamilda Waldakunnan Alammaisilda, jotka tähänasti – – nijstä owat ollet wapautetut. Stockholmisa. Pipping 1134.
As 1766cc=Selitys, Hekuman ja Ylönpaldisuden estämisexi – – ulosannetun Asetuxen muutamajn osajn päälle. Stockholmisa. Pipping 1137.
As 1766dd=Asetus, Karkamisesta Welan tähden. Stockholmisa. Pipping 1138.
As 1766ee=Asetus, Kruunun-Foudein welwollisudesta ja edeswastauxesta Ulosmittauxen asioisa. Stockholmisa. Pipping 1139.
As 1766ff=Asetus, Oikjasta Lähdendö-Päiwästä, josta Militiae Boställein, nijn myös kaikkein muiden Taloin suhten, tästä lähin yli koko Waldacunnan tule waarinotettawaxi. Annettu – – 22. p. Loka-Kuusa 1766. Stockholmisa, – – Prändisä. Pipping 1117.
As 1767a=Asetus, Kuinga Tilusten Jakamiset Pohjanmaalla tästälähin mahtawat tehtä. Stockholmisa 1767. Pipping 1132.
As 1767b=Seurawaiset owat Wuonna 1766 ulosmennet Turun Lazaretistä. Pipping 1151.
As 1767c=Placati, Neljästä – – Rucous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1152.
As 1767d=Asetus, Nyt olewaisen Posti-Taxan korgottamisesta. Stockholmisa. Pipping 1154.
As 1767e=Julistus Usioista asianhaaroista, joista tule waarinotettawaxi kijndiäin Omaisutten suhten, jotka Auctionin päälle Waldakunnan Säätyin Bancosa myydän. Stockholmisa. Pipping 1159.
As 1767f=Selitys Sijtä, kuin Fallissementeisä nijnmyös Cessionin ja Concours-Rijdoisa tästälähin pitä waarinotettaman. Stockholmisa. Pipping 1160.
As 1767g=Asetus, Wapaudesta Kirjoitta ja Prändätä. Stockholmisa 1767. Pipping 1140.
As 1767h=Julistus, Wijdenkymmenen Procentin Korotuxesta – – Stämpelöityn Paperin Ulosteosa. Stockholmisa 1767. Pipping 1161.
*As 1767i=Julistus Ja Waroitus, Totuutta kaipawaisten sanomain uloswiemisen, nijn myös ajattoman panetuxen ja sijwottomain duomitsemisten estämisexi tehtyin Yhteisten Asettamisten ylitse. Stockholmisa. Pipping 1158.
As 1768a=Cuning:sen Maj:tin – – Resolutioni Ja Selitys, Nijden Yhteisten Walitusten, Ja Hakemisten päälle, jotca Hänen uscolliset Alammaisensa Papin Säädystä – – Herrain-Päiwillä, edescandanet owat. Stockholmisa 1768. Pipping 1135.
As 1768b=Cuning:sen Maj:tin – – Resolutioni Ja Selitys Nijden Yhteisten Walitusten Päälle, Joita Hänen uscolliset Alammaisensa Waldacunnan Yhteinen Cansa – – wijmeisinä Herrain-Päiwinä, alamaisudesa owat edescandanet. Stockholmisa 1768. Pipping 1136.
As 1768c=Lawiambi – – Päällepano, Caffen juomista wastan. Stockholmisa 1768. Pipping 1177.
As 1768d=Lawiambi – – Asetus, Lurendrägeriein eli Kieldyin Caluin sisälleculjettamisen estämisexi. Stockholmisa 1768. Pipping 1179.
As 1768e=Julistus, Laina-Bancon awamisesta Lainoixi Specie Rahasa Panteja wastan. Stockholmisa 1768. Pipping 1182.
As 1768f=Selitys, Gästgifwari-kyydistä. Stockholmisa 1768. Pipping 1142.
As 1768g=Julistus, Tarpellisudesta Etziäille, että he toimittawat itzellensä tiedon nijden Personain cotomaista ja palweluxista, joita he pitäwät Asian ajaixi – – Cuning:sen Maj:tin tykönä. Stockholmisa 1768. Pipping 1166.
As 1768h=Lawiambi – – Asetus, Nijstä, jotca luwattomasti ja salaisesti andawat itzens ulos Waldacunnasta. Stockholmisa 1768. Pipping 1175.
As 1768i=Julistus, Sisälletulewaisen Ison Meri-Tullin maxamisesta ja clareramisesta Ruotzin Specie Rikstalareisa Ducatehein siasa. Stockholmisa 1768. Pipping 1181.
As 1768j=Asetus, Wäxel-Coursista eli Rahan-Waihetuxen-Juoxusta tulewana wuonna 1769. ja edespäin. Stockholmisa 1768. Pipping 1183.
*As 1768k=Uudistettu Armollinen Asetus, Hospitalein ja Lastenhuonetten Asettamisesta Waldakunnasa. Stockholmisa 1768. Pipping 1141.
As 1769a=Säätyin Secrete-Utskotin Protocollan Ulosweto, Herrain Waldacunnan Neuwonandajain käytöxestä. Stockholmisa 1769. Pipping 1202.
As 1769b=Asetus, Weron Maxon-Ajasta, cosca se tapahtuwaisen Werolle-laskemisen cautta jolleculle Talolle tule corgotetuxi. Stockholmisa 1769. Pipping 1207.
*As 1769c=Kaickein Kanssa Alammaisten tykö Kaikista Säädyistä lähestywäisestä Herrain Päiwä Miehen walitzemisesta. Turusa 1769. Pipping 1200.
*As 1769d=Protocolla, Pidetty Kuningalisen Maj:tin Raadi-Kamarisa – – 1756. Ruotzin Waldacunnan Silloin olehesta Wahingollisesta Ja Waaralisesta tilasta. Stockholmisa 1769. Pipping 890.
*As 1769e=Caickeinnöyrin Pro Memoria. Stockholmisa 1769. Pipping 1212.
As 1770a=Säätyin Suostumus Sisälläolewaisen 1770 wuoden ja nijden seurawaisten wuotten edestä. Stockholmisa 1770. Pipping 1218.
As 1770b=Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja ulosannettu nijllä Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stockholmisa 1770. Pipping 1219.
As 1770c=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1222.
As 1770d=Asetus, Wäen lisämisen edesauttamisexi Waldacunnasa. Stockholmia [!] 1770. Pipping 1227.
As 1770e=Uudistettu – – Asetus Hecumata ja Ylönpaldisutta wastan. Stockholmisa 1770. Pipping 1230.
As 1770f=Cuning:sen Maj:tin – – Päätös Ja Selitys, Nijden Yhteisten Walitusten päälle, Cuin Hänen Uscolliset Alamaisens – – Herrain-päiwillä, owat alamaisudesa sisälle-andanet. Stockholmisa 1770. Pipping 1233.
As 1770g=Asetus, Kielttyin caluin salaista sisälleculjettamista wastan Ulcomaalda. Stockholmisa 1770. Pipping 1234.
As 1770h=Selitys, Mitä Fallissemens- nijnmyös Cession- ja Concours-Rijdoisa tästälähin pitä waarinotettaman. Stockholmisa 1770. Pipping 1235.
As 1770i=Julistus, Wisseistä eduista nijlle, jotca Cruunu-Maalla tiluxia uudesta ylösottawat. Stockholmisa 1770. Pipping 1236.
As 1770j=Julistus, Wissin Ulcomaalla hawaitun tarttuwaisen taudin estämisexi Waldacunnasta. Stockholmisa 1770. Pipping 1241.
As 1770k=Esirukous – – pidettäwäxi – – Prints Carlen Edesotetun matkustuxen alla ulkomaalla. Stockholmisa 1770. Pipping 1243.
As 1770l=Julistus, Wisseistä eduista fangituille Ryttäreille Dragoneille ja Soldateille. Stockholmisa 1770. Pipping 1206.
As 1770m=Julistus, Sijtä – – Wexel-Coursista eli Riksdalerin hinnasta, uloslähetetystä Cuning:sta Asetuxesta. Stockholmisa 1770. Pipping 1208.
As 1770n=Lawiambi – – Julistus, 50 ProCentin corgotuxesta – – Cruunatun Paperin-Maxosa. Stockholmisa 1770. Pipping 1217.
As 1770o=Julistus, Waldacunnasa ylösotettawasta Cruunu-Lainasta. Stockholmia [!] 1770. Pipping 1221.
As 1770p=Lawiambi – – Selitys Oikeudenkäymisen-Caaren 17 Lugun ja 12 §. ylitze. Stockholmisa 1770. Pipping 1224.
As 1770q=Selitys Asetuxen ylitze – – Welanalaisten Kijnipanemisesta. Stockholmisa 1770. Pipping 1225.
As 1770r=Julistus, Laina-Bancon awamisesta Lainoixi Kijndiän Omaisuden päälle. Stockholmisa 1770. Pipping 1226.
As 1770s=Käsky, Nistä Wero- ja Palcka-Jywäin ulostekemisexi – – ulostulleista Reglementeistä ja Resolutioneista. Stockholmisa 1770. Pipping 1232.
*As 1770t=Julistus, Yhdestä Hollandisa käywäisestä tarttuwaisesta Eläimen-Taudista. Stockholmisa 1770. Pipping 1239.
*As 1770u=Asetus, Wäärinkäyttämisen estämisexi halpa-mittaisten Piki- ja Terwa-Tynnyrein cantza. Stockholmisa 1770. Pipping 1237.
*As 1770v=Julistus, Maan Mittamisesta ja Iso-Jaoista Suomesa. Stockholmisa. Pipping 1240.
As 1771a=Julistus Cuinga Ruotzalaisen ja Jywistä poldetun Palawijnan luwatoinda culjettamista wastan – – walwottaman pitä. Stockholmisa 1771. Pipping 1247.
As 1771b=Selitys – – Yhteisen Säänön ja Järjestyxen ylitze, Waldacunnan Meri- Skäri- Wirta ja Järwi-Calastamisesta. Stockholmisa 1771. Pipping 1256.
As 1771c=Uudistettu Hamina-Ordningi Eli Laki. Stockholmisa 1771. Pipping 1257.
As 1771d=Placati Yhdestä yhteisestä Walitus-päiwästä – – Cuningan Adolph Friedrikin – – Cuoleman ylitze. Stockholmisa 1771. Pipping 1263.
As 1771e=Hänen Cuning:sen Maj:tins Puhe, Waldacunnan Säädyille – – Herrain-päiwiä aljettaisa. Stockholmisa 1771. Pipping 1269a.
As 1771f=Cuning:selle Maj:tille Alammaisudesa edestuotu Puhe, Talonpojan Säädyn puolesta – – Herrain Päiwiä aljettaisa. Stockholmisa 1771. Pipping 1270.
As 1771g=Cuningas Adolph Friedrikin – – Elämä-Kirja: Ylösluettu Hänen Surullisen Hautamisens Alla. Stockholmisa 1771. Pipping 1271.
As 1771h=Ulosweto, Suuremmasta työstä, josa osotetan syyt ja alku rijtoihijn Kaupungein Magistratin ja Porwarein wälillä. Turusa 1771. Pipping 1277.
As 1771i=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1253.
*As 1771j=Asetus, Cuning:sen Asetuxen ylitze sijtä 30 p:stä Kesä-Cuusa 1747 Taloin Halcaisemisista. Stockholmisa 1771. Pipping 1228.
*As 1771k=Asetus, Ylöskehoituxista Maanwiljellyxen ylösauttamisexi. Stockholmisa 1771. Pipping 1229.
*As 1771l=Kieldo Wiljan uloswiemistä wastan Ulcomaalle. Stockholmisa 1771. Pipping 1246.
*As 1771m=Ilmoitus [julkaistavan Biblian hinnasta]. Turusa. Pipping 1255.
*As 1771n=Wacuutus, alakirjoitettu Parisisa, sinä 15. p. Maalis-Cuusa 1771. Stockholmisa 1771. Pipping 1264.
*As 1771o=Julistus, Huonen-Haldiain ylöscutzumisesta – – Herraswäestä, joilla on Huoneita ja Omaisuxia Caupungin sisällä Pohjan- ja Merenpuolisten-Wirtain wälillä. Stockholmisa. Pipping lis. 1255/1256.
*As 1771p=Hänen Cuning:sen Maj:tins Wastaus Ridderskapille ja Adelilla Cosca he Deputerattuins cautta Suurimmasa alamaisudesa Händä terwehdit. Stockholmisa 1771. Pipping 1268.
*As 1771q=Hänen Cuning:sen Maj:tins Puhe, Waldacunnan Säädyille. Stockholmisa 1771. Pipping 1269.
*As 1771r=Waarinotettawaiset asian haarat Ruotzin Hallituxen Käytöxistä, Ja Aluusta Sijhen Wuonna 1741 Wenäjän Maan kanssa Aljetusta Sodasta. Turusa 1771. Pipping lis. 1277².
As 1772a=Kieldo, Caickia Eläinden ja Ruoca-Caluin Ulosculjettamista wastan Waldacunnasta. Stockholmisa 1772. Pipping 1273.
As 1772b=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1282.
As 1772c=Ruotzin Cuningan Wacuutus. Stockholmisa 1772. Pipping 1284.
As 1772d=Cuningas Gustawin sen III:nen Puhe – – coska Waldakunnan cocondunet Säädyt teit heidän Uscollisudens ja Cuuliaisudens walan. Stockholmisa 1772. Pipping 1288.
As 1772e=Kuning:sen Maj:tin – – Wakuutus, Annettu – – Yhteisille Waldakunnan Säädyille. Stockholmisa 1772. Pipping 1292.
As 1772f=Kuning:sen Maj:tin Puhe, Waldakunnan Säädyille – – sinä 21 päiwänä Elo-Kuusa 1772. Turusa 1772. Pipping 1293b.
As 1772g=Julistus Ja Waroitus, Että Puheisa ja Kirjoituxisa pitä wältettämän häwäisewäisiä soimauxia endisistä Partti-Seuroista. Stokholmisa. Pipping 1298.
As 1772h=Säätyin Suostumus Yhteisestä Ulosteosta Tulewaxi Wuodexi 1773, ja sen päälle seurawaisixi wuosixi. Stokholmisa 1772. Pipping 1305.
As 1772i=Säätyin Päätös Tehty, suostuttu ja ulosannettu Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stokholmisa 1773. Pipping 1306.
As 1772j=Selitys, Erinäisten punktein ylitse, joista waari otettaman pitä – – Asetuxen jälkenelämisesä – – joka kieldä kaiken Pala-wijnan polttamisen ja myymisen. Stokholmisa 1772. Pipping 1312.
As 1772k=Wahwistettu Hallitus-Muoto. Stokholmisa. Pipping 1294.
As 1772l=Wala-Formuläri. Stokholmisa 1772. Pipping 1295.
As 1772m=Uscollisuden- ja Cuuliaisuden-Wala. Stockholmisa 1772. Pipping lis. 1295:1.
As 1772n=Kieldo Kaikkia Pala-wijnan polttamista ja myymistä wastan Kaupungeisa ja Maalla. Stokholmisa. Pipping 1307.
As 1772o=Julistus Sakon peräänandamisesta nijlle, jotka Wilaja [!] mäskänet olit, ennen kuin se ulostullut Kieldo Palawijnan polttamista wastan kuulutettin. Stokholmisa 1772. Pipping 1310.
As 1772p=Asetus Sabbatin Wiettämisestä Ja wissein Pyhäpäiwäin muuttamisesta. Stokholmisa 1772. Pipping 1311.
*As 1772q=Kuningas Gustaf III:nen Puhe, Waldakunnan kokounduneille Säädyille. Stokholmisa 1772. Pipping 1293.
*As 1772r=[Kuulutus rahan keruusta ja arpajaisista kuninkaallisen sairaalan hyväksi.] Pipping lis. 1309/1310.
*As 1772s=Hänen Kuning.sen Maj:tins Puhe Waldakunnan Säädyille Waldakunnan Salisa, Herrainpäiwiä päätettäisä. Stokholmisa. Pipping lis. 1305/1306.
*As 1772t=Resolutioni Kolmanen Punctin ylitze Maakunnan Ison Savoinmasa ja uden Linnan Lähnisä – – Herrain päiwillä edes tuodun alamaisen erinäisen walituxen päälle. Stockholmisa 1772. Pipping 1216.
*As 1772u=Julistus Ja Waroitus Muutamista Hänen Kuning:sen Maj:tinsä Laillisia oikiuxia ja Waldakunnan – – Wapautta wastan sotiwaisista ilmanduneista wahingollisista koetuxista. Stockholmisa 1772. Pipping 1290.
*As 1772v=Kuning:sen Maj:tin Armollinen Julistus Ja Waroitus – – [että alamaiset] pidäisit tarkan waarin – – Lain jälken ja erinomaisista Priwilegiumeista. Stokholmisa 1772. Pipping 1313.
*As 1772x=Asetus, Åldermannein ja Bisittarein asettamisesta Käsitöiden Societeteihin. Stockholmisa 1772. Pipping 1281.
As 1773a=Asetus Rangaistuxen kowendamisesta nijlle, jotka lypsäwät toisen miehen Lehmän, Lambaan, eli Wuohen. Stokholmisa 1773. Pipping 1321.
As 1773b=Julistus ja Waroitus – – Frälsi-Talonpojille ja muille Lampuodeille Suomesa, että he olisit Isännillens kuuliaiset. Turusa 1798. Pipping 1325a.
As 1773c=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1319.
*As 1773d=Julistus [arpajaisten pidosta kerran kuussa.] Stockholmisa. Pipping 1326.
*As 1773e=Ulosweto edesmennen Kauppamiehen Londonisa, Herr Johan Spiekerin wimeisestä tahdosta ja Testamentistä. Pipping 1327.
As 1774a=Uudistettu Kieldo, Kirkkoin Lehdittämistä ja Lehtimajain rakendamista wastan. Stokholmisa 1774. Pipping 1323.
As 1774b=Resolutioni Ja Selitys Yhteisten Walitusten Päälle, Joita – – Waldakunnan Yhteinen Kansa – – wijmeisillä Herrain-Päiwillä alammaisudesa owat edeskandanet. Stokholmisa 1774. Pipping 1337.
As 1774c=Uudistettu Asetus Ja Käsky Kirjoittamisen- ja Pränttämisen-Wapaudesta. Stokholmisa 1774. Pipping 1340.
As 1774d=uudistettu Purjehtimisen Asetus. Stokholmisa 1774. Pipping 1342.
As 1774e=Waroitus, Yhteisille Asuwaisille Suuresa Ruhtinan Maasa Suomesa, sitä – – wahingollista Metsän Kydöttämistä wastan. Stokholmisa 1774. Pipping 1345.
As 1774f=Julistus Ja Waroitus, Liha- ja Kala-Tynnyreitä wastan, jotka ej ole Täysi-mittaiset. Stokholmisa 1774. Pipping 1328.
As 1774g=Asetus, Kuinga menetettämän pitä Tullin ja muiden ulosandoin lukemisen kanssa, nijden Kaluin edestä, jotka wiedän ulos Waldakunnasta, Ulkomaan Miehille täsä Waldakunnasa raketuisa Laiwoisa. Stokholmisa 1774. Pipping 1329.
As 1774h=Asetus, Nijstä, kuin Ruotsalaisen Palawijnan polttamisen ja myymisen estämisexi wielä tule waarin otettawaxi. Stokholmisa 1774. Pipping 1330.
As 1774i=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1335.
*As 1774j=Julistus, Nijstä, jotka owat joutunet Lailliseen ikään, mutta – – tullet Holhojan alle asetetuxi. Stokholmisa 1774. Pipping 1341.
*As 1774k=Julistus, Wapaasta ja estämättömästä Jywäin Uloskuljettamisesta. Stokholmisa 1774. Pipping 1344.
As 1775a=Asetus Ja Julistus, Wielä lawiammasta wapaudesta Jywäin Kaupasa Waldakunnan sisällä. Stokholmisa 1775. Pipping 1358.
As 1775b=Julistus, Maaherran Läänein tarpellisesta jaosta Suomesa, ja Wasan Kaupungijn asetetusta Kuning:sesta Howrätistä. Stokholmisa 1775. Pipping 1361.
As 1775c=Asetus Isojaoista Suomesa. Stokholmisa 1775. Pipping 1362.
As 1775d=Asetus Millä tawalla Weronlaskut Sawosa ja Karjalasa owat toimitettawat, ynnä Kiellon kanssa luwatoinda Kydettämistä wastan. Stokholmisa 1775. Pipping 1363.
As 1775e=Julistus, Nijn kutsutun Porto-Frankon asettamisesta Marstrandisa. Stokholmisa 1775. Pipping 1364.
As 1775f=Placati, Neljästå [!] – – Rukous-Päiwästä. Turusa 1775. Pipping 1355.
As 1775g=Julistus, Palawijnan Suostumuxen peräänannosta tulewaxi wuodexi ja sitte edespäin. Stokholmisa 1775. Pipping 1372.
As 1775h=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa 1775. Pipping 1370.
*As 1775i=Julistus, Sekä Waski-seppäin että muiden Ostatajain welwollisudesta jotka seilattuja Kupar-Palawijna Pannuja muixi astioixi tekewät. Stokholmisa 1775. Pipping 1359.
As 1776a=Protokolla, Pidetty Kuning:sta Wasan Hof-Rättiä Juhlallisesti Sisällewihittäisä. Stokholmisa 1776. Pipping 1383.
As 1776b=Asetus, Frälsi-Talonpoikain Torpparein ja Trengein Rangaistuxen kowendamisesta, jotka – – wäijyen etsiwät tappa heidän Isändäwäkeäns. Stokholmisa 1776. Pipping 1384.
As 1776c=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa 1776. Pipping 1388.
As 1776d=Julistus, Ja Asetus, Welwollisen wahwuden ja wakuuden woittamisexi Waldakunnan Myntti- ja Raha-Menosa. Stokholmisa 1776. Pipping 1390.
As 1776e=Päätös, usiambain Halastuitten Taloin Mynämäen Pitäjäsä, asuwaisten sisälle annetun hakemuxen päälle, josa he walittawat [virkamiesten liiasta kymmenysten kannosta]. Turusa 1776. (Pipping lis. 1382/1383)
As 1776f=Asetus Sijtä kuin tule waarin otettawaxi, koska Koto-Laiwat, Hahtet ja Paatit kulkewat Waldakunnan suurembain ja wähämbäin Fästningein ohitse. Stokholmisa 1776. Pipping 1374.
As 1776g=Julistus, Ja Asetus, Kruunun Raha-Weroin maxamisesta. Stokholmisa 1776. Pipping 1391.
*As 1776h=Julistus, Sijtä Kuin Waldakunnasa tule waarin otettawaxi, sen Hollsteinisä hawaitun Eläimen-taudin suhten. Stokholmisa 1776. Pipping 1381.
*As 1776i=Julistus Wasan Kaupungijn asetetusta Hof-Rätistä ja sen alle tulewaisista Kihlakunnista ja Lakiluguista. Stockholmisa 1776. Pipping 1382.
*As 1776j=Julistus, Minuteringi-Aksisin peräänandamisesta Palawinan edestä Kaupungeisa ja Maalla sisälläolewaisexi wuodexi ja edespäin. Stokholmisa 1776. Pipping 1380.
*As 1777a=[Kuninkaan kiitos Ilmajoen pitäjän miehille puutavaran luovuttamisesta Vaasan hovioikeuden talon rakentamiseen.] Wasasa 1777. Pipping 1396.
*As 1777b=Julistus, Myntättyin Kupari-Plåtuin wapahasta käyttämisestä, ja mihingä hindahan ne Ränterieisä mahtawat wastanotetta. Stokholmisa 1777. Pipping 1400.
As 1778a=Asetus, Paratusta Wirka- ja Palkka-Statista. Stokholmisa 1778. Pipping 1412.
As 1778b=Asetus, Sijtä Kuin tästälähin Ala-Oikeuxisa – – Tuomioin ja Päätösten suhten, pitä waarin otettaman. Stokholmisa 1778. Pipping 1413.
As 1778c=Reglementti, Jonga jälken Laiwa-Mittarit, Kauppa-Laiwain- ja Alusten mittauxisa heitäns alamaisudesa ojendaman pitä. Stokholmisa 1778. Pipping 1415.
As 1778d=Julistus Ja Käsky, Kuinga nijden kanssa tehtämän pitä, jotka muita rikoxihin wiettelewät. Stokholmisa 1778. Pipping 1419.
As 1778e=Awoin Kirja Ja Käsky Yhteisille Waldakunnan Säädyille, Julkisista Herrain-päiwistä. Stokholmisa 1778. Pipping 1420.
As 1778f=Puhe, Waldakunnan Säädyille – – Herrain-Päiwiä Aljettais. Stockholmisa 1778. Pipping 1421.
As 1778g=Awoin Armo-Plakati Annettu – – Kruunu-Prinsin Gustaf Adolphin Ristimisen Päiwänä. Stokholmisa 1778. Pipping 1423.
As 1778h=Julistus, Sijtä Kuin tule waarinotettawaxi koska luwattoman Palawijnan polttamisen Rikosten päälle kannetan. Stokholmisa 1778. Pipping 1399.
As 1778i=Julistus, Ja Selitys Meri-Miesten wapauttamisesta Personelle Ulosteoista. Stokholmisa 1778. Pipping 1401.
As 1778j=Julistus, Ja Selitys Kuinga Lijka eli korgotus sisällejaetuista eli muutoin poisannetuista Wero-Rahoista on käytettäwä. Stokholmisa 1778. Pipping 1414.
*As 1778k=Uloswetoa Kuningalisen Majestätin Armollisesta Asettuxesta – – Nielua ja Juopumusta wastaan. Wasasa 1778. Pipping 1417.
*As 1778l=Puhe, Pidetty Pitäjän kokouxesa Isonkyron Pitäjän Kansalle. Wasasa 1778. Pipping 1398.
As 1779a=Punktit Joista Hänen Kuning:nen Maj:tins – – on tahtonut anda teidon [!] Waldakunnan Säädyille. Stokholmisa 1779. Pipping 1422.
As 1779b=Asetus, Muutoxesta muutamisa Yhteisen Lain paikoisa. Stokholmisa 1779. Pipping 1439.
As 1779c=Säätyin Päätös Tehty, Suostuttu ja Ulosannettu Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stokholmisa 1779. Pipping 1441.
As 1779d=Kuning:sen Maj:tin Puhe, Herrain-päiwiä päätettäis. Stokholmisa 1779. Pipping 1442.
As 1779e=Asetus, Ja Käsky Ruotsalaisten Koofaerdie Skepparein welwollisudesta, että asua ja Kotoa pitä Waldakunnasa. Stokholmisa 1779. Pipping 1445.
As 1779f=Asetus, Tarpellisexi hawaitusta Kyyti-rahan korottamisesta Yhteiselle Kansalle. Stokholmisa 1779. Pipping 1440.
As 1779g=Kirjoitus Maaherrain tygö yhteisesti, Talonpojan Säädyn alamaisesta anomuxesta wiimeisillä Herrain-Päiwillä, että Yhteinen Kansa sais luwan poltta Pala-wiina huonentarpexi. Stokholmisa 1779. Pipping 1444.
As 1779h=Asetus, Että Suomen Yhteisen Kansan Wapaus purjehtia Räwelijn pitä lakkaman. Stokholmisa 1779. Pipping 1446.
As 1779i=Julistus ja Waroitus Luwatoinda Palawinan Polttamista wastan. Stokholmisa 1779. Pipping 1447.
*As 1779j=Säändö, Sen Ulostegon Ylöskandamisesta, kuin Kumma-Lahjaxi suostuttu on. Stokholmisa 1779. Pipping 1443.
As 1780a=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1467.
As 1780b=Julistus, Asundo oikeudesta määrätyxi ajaxi, Kruunun mailla, Ouluborin Maaherran Läänisä. Wasasa 1780. Pipping 1470.
*As 1780c=Kuning:sen Maj:tin Armollinen Perustus-Kirja Tammerkosken Kaupungille Biörnborin Läänisä. Stokholmisa 1780. Pipping 1448.
*As 1780d=Julistus Ja Kieldo, Ettei saada myytä joitakuita Kirjan-pränttäjän Petar Hesselberin Präntistä ulostulleita Ylöspanoja Ruotsin Waldakunnan Laista. Stokholmisa 1780. Pipping 1461.
*As 1780e=[Julistus paloviinan polttamiskiellon rikkojien rankaisemisesta.] Pipping 1464.
As 1781a=Julistus, Muutameista asianhaaroista, jotka koskewat sitä Religionin eli Jumalan palweluxen Wapautta. Stokholmisa 1781. Pipping 1480.
As 1781b=Selitys – – Asetuxen ylitse – – Sisällejaettuin Ryttärein ja Trakunain Waatettamisesta ja ulosredningistä. Stokholmisa 1781. Pipping 1482.
*As 1781c=[Neuvo salpietarin keittämisestä.] Stokholmisa 1781. Pipping lis. 1481.
*As 1781d=Ulosweto Protocollasta, pidetystä Laillisisa Kihlakunnan Syys käräisä Wähän Kyrön Pitäjän kansa. Wasasa 1781. Pipping 1450.
*As 1781e=Julistus Fabrikörein ja Handtwärkärein Wapaus-Wuosista Uudesa Hämelinnan Kaupungisa. Stokholmisa 1781. Pipping 1469.
*As 1781f=Asetus, Wapasta Jywäin Kaupasta yli koko Waldakunnan. Stokholmisa 1781. Pipping 1468.
*As 1781g=Asetus, Mitä kiindiän omaisuden myymisestä Banko-Auktionin päällä tästälähin tulee waarinotettawaxi. Stokholmisa 1781. Pipping 1483.
As 1782a=Julistus, Yhteisestä Wahingo-Walkian Palkitsemisesta. Stokholmisa 1782. Pipping 1496.
*As 1782b=Julistus, Mingä ajan sisällä muutosta haetta mahta Metsä-Kommissionin Duomioisa. Stokholmisa 1782. Pipping 1498.
As 1783a=Asetus, Siitä, kuin Lohkojaon-Oikeudet ja Maamittarit Suomesa edespäin pitä waarinottaman. Stokholmisa 1783. Pipping 1508.
*As 1783b=[Käsky maanmittareille olla ottamatta kansalta maksua.] Pipping 1509.
*As 1783c=Julistus, Wisseistä Eduista niille, jotka Uudesta Rakendawat. Stokholmisa 1783. Pipping 1510.
As 1784a=Kieldo, Lawiambata myymistä wastan, niistä kerran muille myydyistä Haudoista. Stokholmisa 1784. Pipping 1512.
As 1784b=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1527.
*As 1784c=[Asetus lohkojaosta.] Stokholmisa 1784. Pipping 1524.
As 1785a=Asetus, Taldepaikka-Wapaudesta Kaluille, jotka Ulkomaalda Waldakundaan sisälletuodan. Stokholmisa 1785. Pipping 1525.
As 1785b=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1536.
As 1785c=Julistus, Kruunun Palo-Wiinan-Poltamisen Wähendämisestä. Stokholmisa 1785. Pipping 1537.
*As 1785d=Asetus, Ryttäri ja Trakuna Hewoisten oikiasta ylöspidosta ja ruokosta. Stokholmisa 1785. Pipping 1511.
*As 1785e=Julistus [isorokkorokotuksesta.] Pipping lis. 1537/1538.
As 1786a=Säätyin Päätös, Tehty, Suostuttu ja Ulosannettu Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stockholmisa 1786. Pipping 1545.
As 1786b=Kuning:sen Maj:tin Puhe, Waldakunnan Säädyille – – Herrain päiwäin pätetäisä. Stockholmisa 1786. Pipping 1546.
As 1786c=Yhteinen Kuulutus [viinan vähittäismyynnistä]. Pipping 1547.
As 1786d=Resolutioni Ja Selitys Nijden Walitusten päälle, joita – – Yhteiset Waldakunnan Säädyt wijmeisillä Herrain-Päiwillä edestuoneet owat. Stokholmisa 1787. Pipping 1550.
As 1786e=Kuning:sen Maj:tin – – Resolutioni Ja Selitys, Nijden Yhteisten Walitusten päälle, Kuin Hänen uskolliset alammaisensa Waldakunnan Yhteisestä Kansasta – – Herrain-Päiwillä, alammaisuudesa owat andaneet edesandaa. Stockholmisa 1787. Pipping 1551.
As 1787a=Julistus [sairaalan taloudellisesta tilasta]. Pipping 1564.
As 1787b=Julistus [isonjaon kustannusten pienentämisestä]. Pipping 1565.
As 1787c=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1571.
As 1787d=Julistus, Stämpelin eli kuwauxen poisjättämisestä toisesta bladista nijstä Transporti-Sedeleistä, joita Waldakunnan Säätyin Banco edespäin ulosandaa. Stockholmisa 1787. Pipping 1549.
*As 1787e=Ruoka Järjestys Kuudelle Hengelle Wasan Läänin Lazaretisa. Wasasa 1787. Pipping 1576.
As 1788a=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1587.
As 1788b=Ulospräntäys Yhdestä Suomen-maalda Tulleesta kirjoituxesta Erinomaisista Juonittelemuxista. Turusa 1788. Pipping 1594a.
As 1788c=Julistus Yhden Maanwarjeluxen asettamisesta Karjalasa. Stockholm. Pipping 1583.
As 1788d=Julistus, Senkaltaisten personain ylöspitämisen wellwollisuudesta, kuin yhdestä Seurakunnasta owat muuttaneet toiseen – – ja ej itze taida itziäns ylöspitää. Stokholmisa. Pipping 1588.
As 1788e=Kuning:sen Maj:tin – – Kirjoitus ja Waroitus Hänen yhteisille Uskollisille Alammaisillensa, jotka oleskelewat ja asuwat Suuresa Ruhtinan maasa Suomesa. Stokholmisa 1788. Pipping 1589.
*As 1788f=Isän-Maalle. [Anjalan liiton hankkeista julkaistu lentolehtinen.] Pipping lis. 1583/1584.
*As 1788g=Julistus Yhdestä wihollisen puolelda Waldakundaan – – sisälle saatetusta – – petollisesta Kirjasta. Turusa. Pipping 1590.
*As 1788h=Sota Artikelit jotka Sildä Suuriwaldiaisimmalda Kuningalda – – Carle XI:dä – – Wuonna 1683. Uudistetut ja wahwistetut owat: Nyt jällensä – – Hertuan Carlen Armollisimman käskyn jälkeen Suomexi käätyt. Turusa 1788. Pipping 238a. (vrt. As 1683a, joka on korpuksessa)
As 1789a=Kuning:sen Maj:tin Puhe, Pidetty Waldakunnan Säädyille – – Herrain-Päiwiä aljettaisa. Stokholmisa. Pipping 1602.
As 1789b=Kuningaan Puhe, Pidetty – – Kaikkein Neljäin Säätyjen läsnäollesa. Stokholmisa. Pipping 1603.
As 1789c=Wahwistettu Yhdistyxen- Ja Wakuutuxen Achti. Stockholmisa. Pipping 1607.
As 1789d=Kuning:sen Maj:tin Awoin – – Wakuutus Ja Wahwistus Ruotzin ja Suomen Yhteisen Kansan Wapa- ja Oikeusten päälle. Stokholmisa. Pipping 1608.
As 1789e=Juttu, Ruotsin Sotawäen woitosta Parkumäen tykönä. Stockholm 1789. Pipping 1613.
As 1789f=Julistus – – yhden uuden kewiän Jalkawäen Regementin ylöspanemisesta. Stockholmisa. Pipping 1615.
As 1789g=Asetus, Krunun-Talojen myymisestä Perinnöxi. Stokholmisa. Pipping 1604.
As 1789h=Julistus, Asianomaisten wapaudesta Palowijnan polltamiseen kaikina aikoina wuodesta. Stockholmisa. Pipping 1605.
As 1789i=Julistus, Senkaltaisten Obligationein Käymiseen ottamisesta Krunun ylöskannossa ja Tullin maxoxi, kuin ulosannetaan Waldakunnan Säätyjen Waldakunnan-welaan Contorilda. Stockholmisa. Pipping 1609.
As 1790a=Juttu Ruotsin Sotawäen Sisällelangemisesta Wihollisen Maahan – – nijnmyös Woitosta Walkialan tykönä. Stockholmisa 1790. Pipping 1629.
As 1790b=Kijtos Woiton suhteen Walkialan tykönä. Stokholmisa 1790. Pipping 1630.
As 1790c=Juttu Armeijan Lautan Toimituxista ja Woitosta Fredrichshaminan tykönä. Stockholmisa 1790. Pipping 1631.
As 1790d=Yhteinen Julistus [kyyditysvelvollisuuden täyttämisestä ja sen laiminlyömisen seurauksista]. Pipping 1633.
As 1790e=Juttu Tappeluxesta Ruotsin ja Wenäjän Skärgårdi-Lauttain wälillä Ruotsinsalmesa. Stockholmisa 1790. Pipping 1635.
As 1790f=Kijtos Skärgårdi-Lautan Woiton suhteen Ruotsinsalmesa. Stokholmisa 1790. Pipping 1636.
*As 1791a=Kun:sen Maj:tin Tuomio [perintöoikeuskiistassa.] Åbo 1791. Pipping 1495.
*As 1791b=Wahwistus – – Lif-Dragona Regementistä suostutun Contractin päälle, Regementin muutoxesta Kewiäxi Jalkawäexi. Stockholm 1791. Pipping 1651.
*As 1791c=Wahwistus – – Uudenmaan ja Hämenlinnan Läänin Dragona Regementistä suostutun Contractin päälle, sen muutoxesta Kewiäxi Jalkawäexi. Stockholm. Pipping 1652.
As 1792a=Kuning:sen Maj:tin Puhe, Pidetty Waldakunnan Säädyille – – Herrainpäiwäin alusa. Stokholmisa 1792. Pipping 1668.
As 1792b=Julistus, General Krigs Commissariatin Suomesa Fält-Cassan Polletti-Sedelien sisällelunastamisesta. Stokholmisa 1792. Pipping 1669.
As 1792c=Juttu, Siitä Kuningalle – – aiwotusta murhasta. Turusa 1792. Pipping lis. 1671, Pipping s. 742.
As 1792d=Esirukous Kuningaan edestä Hänen Sairaudensa alla. Stockholmisa 1792. Pipping 1672.
As 1792e=Juttu – – Hänen Kuning:sen Maj:tinsä Kuoleman walmistuxesta. Turusa 1792. Pipping 1674a.
As 1792f=Tämä on Minun wiimeisin Tahtoni. [Kustaa III:n testamentti.] Stockholmisa 1792. Pipping 1676.
As 1792g=Juttu – – Hänen Kuning:sen Maj:tinsä Kalljin Personan päälle – – ulosharjoitetusta julmasta murhatyöstä. Stockholmisa 1792. Pipping 1680.
As 1792h=Protocolla Pidetty – – Hertuan Södermanlandista Edesä. Stockholmisa 1792. Pipping 1686.
As 1792i=Lyhy Tieto Syystä ja Johdatuxesta siihen Kiitos-Juhlaan, joka nytt kaxi sataa Ajastaikaa Upsalan kokouxesta – – wietetän. Turusa 1792. Pipping 1688.
As 1792j=Rukous Kijtos-Juhlana 1793. Turusa 1792. Pipping 1689.
As 1792k=Juttu sijtä Kuningan Personan päälle – – tarkoitetusta murhasta. Wasasa. Pipping 1671.
*As 1792l=Julistus [kestikievareista ja hollikyydeistä]. Pipping lis. 1681/1682.
*As 1792m=Protocolla, Pidetty Drottningholmin Linnasa Wuonna 1792 – – Hertuan Södermanlandin Edesä. Turusa 1792. Pipping 1686a.
As 1793a=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1691.
*As 1793b=Asetus Siitä, että Kuningall. Asetus – – Fullmahteista Papin waalisa, ynnä Waali-listan kanssa pitä Seurakunnan edesä ennen Waalia – – ylösluettaman. Åbo 1812. Pipping 615.
As 1794a=[Neuvo salpietarin valmistuksesta.] Stockholmisa 1794. Pipping 1481. (alkuperäinen As 1781c, käytä sitä)
As 1794b=Protocolla, Pidetty Stockholmin Linnasa. Turusa 1794. Pipping 1709.
As 1794c=Yhteinen Kijtos – – sen edestä, että – – ne petolliset neuwot, jotka Ulkomaisen Wallan kautta, Kuningasta ja Isänmaata – – wastan olit hangitut – – on kaikki ilme tullut. Turusa 1794. Pipping 1710.
As 1794d=Kokoonweto Kirjoista, Protocolleista ja Päätöxistä – – Korkia-sakon asiasta, Petoxesta ja wahingollisista juonista Kuningasta ja Waldakundaa wastaan. Stockholmisa 1794. Pipping 1711.
As 1794e=Julistus Ja Eteen-Asetus – – petollisista juonista Kuningasta ja Waldakundaa wastaan. Stockholmisa 1794. Pipping 1712.
As 1794f=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1699.
*As 1794g=Yhteinen Julistus [lumppujen keräämisestä]. Pipping lis. 1707/1708.
*As 1794h=Julistus [jalkaväen rykmenttien univormu-uudistuksen rahoittamisesta]. Pipping lis. 1712/1713.
*As 1794i=[Kuningas Kustaa Adolfin kiitos maanpetoksen paljastamisesta.] Pipping 1708.
As 1795a=Asetus Metzistä Waldakunnasa. Stockholmisa 1795. Pipping 1698.
As 1795b=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1723.
*As 1795c=Yhteinen Ilmoitus [tiettyjen vaatteiden käytön luvallisuudesta]. Pipping lis. 1718/1719.
*As 1796a=Asetus noudatettawa Turun Läänin Lazaretisä. Åbo. Pipping 1727.
*As 1796b=Kuning:sen Maj:tin Armollinen Julistus Hänen uskollisille Alammaisillensa Suomesa Niistä siellä tehdyistä Warustus-toimeista. Stockholm 1796. Pipping 1728.
As 1797a=Yhteinen Julistus [viinanpoltosta]. Pipping 1736.
As 1797b=Yhteinen Julistus [viinanpoltto-oikeuden sopimuksen pidentämisestä]. Pipping 1739.
*As 1797c=Yhteinen Julistus [lumppujen kokoamisesta paperitehtaan tarpeiksi]. Pipping lis. 1735/1736.
*As 1797d=Julistus [puiden hakkaamisesta lähimetsistä Männäisten ruukin tarpeiksi]. Pipping 1738.
As 1798a=Asetus Koskewa Båki- ja Lotsi-Toimituxia Waldakunnasa. Stockholmisa 1804. Pipping 1748.
As 1798b=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1750.
*As 1798c=Contracti Eli Wäli-Kirja, Kaikkein Joensuun, Kärkän, Wuorentaan ja Fulkilan Sätteri-Kartanoiten alla olewaisten Frälsi- Rusthålli- ja Augmenti Taloin Lambuodein kanssa. Turusa 1798. Pipping 1753.
*As 1798d=[Julistus sotilaskarkureita suojelevien rankaisemisesta.] Pipping lis. 1744/1745.
As 1799a=Julistus, Koskeinperkamisesta – – Suomesa. Stockholmisa 1800. Pipping 1760.
As 1799b=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1761.
*As 1799c=Kuuloitus [sotaväenotosta]. Pipping lis. 1755/1756.
As 1800a=Punctit, Joista Kuningl. Maj:ti – – on tahtonut Waldakunnan Säädyille tiedon andaa. Stockholmisa 1800. Pipping 1774.
As 1800b=Säätyin Päätös, Tehty, Suostuttu ja Ulosannettu Yhteisillä Herrain-Päiwillä. Stockholmisa 1800. Pipping 1777.
As 1800c=Kuning:sen Maj:tin Puhe Waldakunnan Säätyille – – Säätyien kokouxen lopulla. Stockholmisa 1800. Pipping 1778.
As 1800d=Käsky Ja Julistus – – siitä ulostegosta warallisuuden jälkeen, jonga Waldakunnan Säädyt – – Welka-Sedelein sisällelunastamisexi Specie Myntillä – – päättäneet ja wahwistaneet owat. Stockholmisa 1800. Pipping 1779.
As 1800e=Kielto Ylönpaltisen Hopian Pitämisestä ja nautitsemisesta. Stockholmisa 1800. Pipping 1780.
As 1800f=Julistus Yhteisestä Waldakunnan Discont-Werkin rakendamisesta. Stockholmisa 1800. Pipping 1782.
As 1800g=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1784.
As 1800h=Julistus Lainan wastaan ottamisesta Waldakunnan Säätyien Bankossa. Stockholmisa 1800. Pipping 1781.
As 1800i=Yhteenweto njistä – – Asetuxista, Plakateista, Kirjoituxista ja Päätöxistä, Jotka Sarnastoleista pitä Kirkoisa – – ylösluettaman. Stockholmisa 1800. Pipping 1785.
*As 1800j=Julistus Kuinga Maxon kansa Lainoista Banco Rahasa eli Hopiasa, Kahtena Ajaistaikana tule menetettäwäxi. Stockholmisa 1800. Pipping 1775.
*As 1800k=Kuning:sen Maj:tin Sota-Artikelit Hänen Sotajoukollens Maalla ja Merellä. Stockholmisa 1800. Pipping 1745.
As 1801a=Säändö Ja Asetus Millä tawalla Palowijnan poltamisen, kuljettamisen ja myymisen kansa menetettäwäxi tule. Stockholmisa 1801. Pipping 1776.
As 1801b=Asetus Sijtä Kuin pitä waariotettaman tarpellisexi jälken elämisexi – – Säänöstä – – Palowijnan polttamisesta Waldakunnasa. Stockholmisa 1801. Pipping 1795.
As 1801c=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1798.
*As 1801d=Rukous, Joka yhteisesti kaikilla Saarnastuoleilla Ruotzin Waldakunnasa – – tulee ylösluettawaxi nykyisellä Hänen Kunning:sen Majest:ns Drottningin Kohdun hedelmällä sjunatulla tilalla. Pipping 1789.
*As 1801e=[Aleksanteri I:n julistus maasta paenneiden armahtamisesta.] Pipping lis. 1789/1790.
*As 1801f=[Aleksanteri I:n julistus maanviljelyksen edistämiseksi.] Pipping 1790.
*As 1801g=[Aleksanteri I:n julistus rikollisten armahtamisesta.] Pipping lis. 1790/1791:1.
*As 1801h=[Julistus passeista.] Pipping lis. 1790/1791:2.
*As 1801i=Suomenmaan Gouvernementin Öwer Forstmästarilda ja Riddarilda Metzä Starastillen Käsky ojenusnuoraxi ammatin toimituxesa. Pipping lis. 1790/1791:3.
As 1802a=Ensimmäinen Lisäys. Yhteenwedolle nijstä – – Asetuxista – – nijn myös muista Julistuxista, Jotka Saarnastoleista pitä Kirkoisa – – ylösluettaman. Stockholmisa 1802. Pipping 1785a.
As 1802b=Julistus, Nijstä Postitalon-miehille suoduista wapauxista ja eduista. Stockholmisa 1802. Pipping 1793.
As 1802c=Julistus, Yhteisexi ylöskehoituxexi Potatein eli Maa-Perunain kaswattamista enendämään. Stockholmisa 1802. Pipping 1797.
As 1802d=Säändö Wärwingistä ja Wäen palkaamisesta Sotapalweluxeen. Stockholmisa 1802. Pipping 1812.
As 1802e=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1818.
*As 1802f=Julistus – – Welka-Sedelein ylösnäyttämisestä sisälle lunastuxexi Waldakunnan Säätyin Waldakunnan-Welka-Contorisa. Stockholmisa 1802. Pipping 1811.
As 1803a=Reglementi Skoulun- ja Työhuoneen-Toimituxille Sweaborisa. Stockholm 1803. Pipping 1817.
As 1803b=Julistus [sotaväen lisäämisestä värvätyillä miehillä]. Pipping 1826.
As 1803c=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1829.
As 1803d=Asetus Waldakunnan Welka-Sedelein Realisationista. Stockholmisa 1803. Pipping 1814.
*As 1803e=Julistus, Ajan pidendämisestä Kuudexi Kuukaudexi, ennen tätä Utredningin Commissionin Obligationein sisällelunastamisexi. Stockholmisa 1803. Pipping 1824.
As 1804a=Asetus Koskewa Saltpietarin walmistusta Waldakunna.sa [!]. Stockholmisa 1804. Pipping 1794.
As 1804b=Asetus Kuinga Weron- ja Kruununtiondi-Jywät ulostehtämän, kuljetettaman eli lunastettaman pitä. Stockholmisa 1804. Pipping 1825.
As 1804c=Kiitos Korkiasti Autuan – – Östergöthlandin Hertuan Fredrik Adolphin Ylitze. [Åbo.] Pipping 1835.
As 1804d=Asetus Julkisista Työ-paikoista Ruotsin ja Göthein Waldakunnisa, nin myös Suuresa-Ruhtinan Maasa Suomesa. Stockholmisa 1804. Pipping 1836.
As 1804e=Reglementi Hallituxesta niiden CarlsCronasa ja Sweaborisa säättyen Julkisten Työ-Toimitusten ylitse. Stockholmisa 1804. Pipping 1837.
As 1804f=Julistus, Koskewa Niitä Waccinationin- ja Rockoinistuttamisen edesauttamisexi – – otetuita toimituxia. Stockholmisa 1804. Pipping 1839.
As 1804g=Ruwan-Asetus Jonga jälken Sairaat – – tulewat rawittawaxi Läänein-Lazareteisä. Edicta regia III (Pg lis. 1837/1838).
As 1804h=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1844.
*As 1804i=Postinkuljettaja Wiraan-Kirja. (Pipping lis. 1834/1835).
*As 1804j=Julistus, Kuinga Tullinsalaminen Ulkoman Tupackin lehtein edestä kuin Maa-Tullein läpitsen Suomesa sisälle tuodan, mahdetais estättää. Stockholmisa 1804. Pipping 1840.
As 1805a=Circulairi-Kirjoitus Kaicken Maan Herrain tygö, Kuinga Taloin-omistajain ja asujain – – pitä wuotista Saltpetarin weroans Ulostekemän. Stockholm 1805. Pipping 1849.
As 1805b=Palcka-Asetus Isännille ja Palkollisille. Stockholmisa 1805. Pipping 1854.
As 1805c=Julistus [Pohjanmaan ruotujaosta tehdyn valituksen johdosta]. Pipping 1856.
As 1805d=Uudistettu Kylän Asetus Ilmajoen Pitäjäsä. Wasasa 1805. Pipping 1872.
As 1805e=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1868.
*As 1805f=Julistus, Suomen Maakunnan wapautamisesta ulostegoista Potatoeistä. Stockholmisa 1805. Pipping 1848.
*As 1805g=Asetus Gästgiwaritten ja Holli-miesten, kuin myös Reisuwaisten keskinäisistä wellwollisuxista. Åbo 1805. Pipping 1865.
*As 1805h=Julistus, Sotamjesten Oikeudesta Maalla, että Handtwercki töillä itsiäns elättä. Stockholmisa 1805. Pipping 1843.
*As 1805i=Julistus, Kuinga nee Taloin waahetuxisa ylöstulewaiset Jälki-lugunlasku rahaa-welat, pitä Kuning:selle Maj:tille ja Kruunulle maxettaman. Stockholmisa 1805. Pipping 1850.
As 1806a=Asetus Metsistä Waldakunnasa. Stockholmisa 1806. Pipping 1858.
As 1806b=Kuulutus [kruununpalvelijoiden veroja kantaessaan aiheuttamista ylimääräisistä rasituksista]. Pipping 1877.
As 1806c=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1887a.
*As 1806d=Kuulutus [kuppataudin leviämisestä]. Pipping lis. 1878/1879:2.
*As 1806e=Ulosweto Turun Kaupungin Palo-Asetuxesta eli Brand-Ordningista. Turusa 1806. Pipping 1864.
*As 1806f=Julistus Koskewa Tynnyrein ja Mitta-Astiain formua eli muotoa ja suurutta. Stockholmisa 1806. Pipping 1873.
*As 1806g=Kuulutus Tulli-Taxan Korgottamisesta uloswjetäwäin Honga- ja Kuusi Bjelkuin eli Balkein edestä. Stockholmisa 1806. Pipping 1885.
*As 1806h=Julistus Edeswastauxesta niille, kuin Mantali-Kirjoituxista, ja juoxewaisen wuoden wiimeisestä Ylöskando-Kokouxesta estetöinä poisowat. Stockholmisa 1806. Pipping 1874.
*As 1806i=Julistus, Sen Carjalan-maasa käsketyn Roteringin ylöslyckämisestä. Stockholm 1806. Pipping 1875.
*As 1806j=Kuulutus [kerjäläisistä Ilmajoen pitäjässä]. Pipping lis. 1878/1879.
*As 1806k=Julistus Sen Pahasti ruokittuin ja korjattuin Rustningi eli Sota Hewoisten edestä jo määrättyn sakon lisändämisestä; ja myös kuinga Visitationit Rustningin päälle tästälähin mahdetan pitä. Stockholmisa 1806. Pipping 1879.
*As 1806l=Julistus Mitasta sekä Mjesten että Hewoisten päälle Cawallerie- eli Hewoiswäen Rygmenteisä. Stockholmisa 1806. Pipping 1880.
*As 1806m=Julistus Palawinan poltamisen ajan wähändämisestä kolmexi Kuukaudexi. Stockholmisa 1806. Pipping 1881.
*As 1806n=Julistus Kuinga – – Wadstenan Sotamjesten huonen alla lasketut Perindö-talot – – pitä Sotamjesten huonelle tarjottaman. Stockholmisa 1806. Pipping 1884.
As 1807a=Raporti – – niistä yhdistetyistä Frankrikin ja Hollandin Sotawäen pojeskarkottamisesta sekä Stralsundista, että Kuningaallisen Majestetin Maista Saxasa. Pipping 1894.
As 1807b=Placati, Neljästä – – Rukous-Päiwästä. Turusa. Pipping 1906.
*As 1807c=Kuulutus Luwasta, että wisseistä Sahamyllyistä Wermlandisa saada uloswjedä Lautoja ja Planckuja Norjaan. Stockholmisa 1807. Pipping 1893.
*As 1807d=Kuulutus Siitä kuin waarin otettaman pitä, koska – – Yhteinen-Kansa purjehtiwat koto-wiljelyxens ja tekons kansa, niihin oman Waldakunnan Haminoihin – – ja myös – – Idäisen Meren rannallaolewaiseen Ulkomaan Haminaan. Stockholmisa 1807. Pipping 1892.
*As 1807e=Julistus [karkureista]. Pipping 1900.
*As 1807f=Kuulutus [Pohjanmaan uusista ruoduista]. Pipping 1896.
As 1808a=[Julistus Venäjän sotavarusteluista ja kehotus suomalaisille varustautua sotaan.] Pipping 1910.
*As 1808b=Kuulutus Siitä, Kuinga ne Resolutionit ja Päätöxet Oeconomian eli Huonenhallituxen-, ja Politian eli hywän järjestyxen pitämisen asioisa – – heile tjettäwixi tehtämän, ja Communicatjoni Resolutjonit heile jetättämän pitä. Stockholmisa 1808. Pipping 1909.
*As 1808c=Kuulutus Kauppa-Laiwain Skipparein ja Meriwäen Kruunun ulostegoista. Stockholmisa 1808. Pipping 1932.
*As 1808d=Kuulutus Siitä, että erinäisisä Kuning:seen Kamar-Collegiumiin sisälletulewaisisa Anomus- ja Walitus asioisa, wissi ulosteko Canslialle maxettaman pitä. Stockholmisa 1808. Pipping 1911.
*As 1808e=Julistus [Venäjän vallan alle joutuneille suomalaisille]. Pipping lis. 1917/1918:2.
*As 1808f=Selitys [Venäjän Suomeen hyökkäämisen syistä]. Stockholmisa 1808. Pipping 1914 + 1912.
*As 1808g=Julistus [kapinaan nousseitten sotilaiden ilmiantajien palkitsemisesta]. Pipping 1930.
*As 1809=Ruotsin Kansalle, Hänen Kuning. Korkeudeldansa, Södermanlandin Hertualda, niin kauwan, Waldakunnan Edesseisojalda. Stockholmisa 1809. Pipping 1952.
*As 1810a=Julistus, niin hywin pidennetyistä Termineistä Palo-wakuutus ulostekoin maxamisexi – – kuin myöskin usiammista uusista – – säännöistä, jotka koskewat yhteistä Palo-wakuutusta. Stockholm 1810. Pipping 1972.
*As 1810b=Julistus [majoitustilojen rakentamisesta venäläiselle sotaväelle]. Pipping 1975.
*As 1810c=Uudistettu Kylän Asetus Kuortanen Pitäjäsä. Wasasa 1810. Pipping 1982.

Sivun alkuun

Vieraskieliset lähteet

lat.=Bibliorum sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova editio. Curavit Aloisus Gramatica. Civitas Vaticana. 1959.
ruots. 1526=Ruotsinkielinen vuoden 1526 Uusi testamentti: Thet Nyia Testamentit på Swensko 1526. Uppsala, Akademiska boktryckeriet. 1893.
ruots. 1541=Ruotsinkielinen vuoden 1541 Raamattu: Biblia, thet är all then helgha scrifft på swensko. Uppsala, Gustav Vasas bibel. 1540-1541.
ruots. 1674=Ruotsinkielinen vuoden 1674 Raamattu: [Nimisivu revennyt.] Stockholm 1674.
ruots.=Asetusten tekstivertailut on tehty saman asetustekstin ruotsinkieliseen versioon.
Lakitekstien ruotsinkieliset vertailut on tehty seuraaviin ruotsinkielisiin lakiteksteihin:
Swensk Kyrkiolag och ordning. Stockholm, 1687.
Sweriges Rikes Lag. Stockholm, 1736.
Konung Christoffers Landslag. Samling af Sweriges Gamla Lagar. Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui. Volumen XI. Lund, Berlingska Boktryckeriet. 1865.
Konung Magnus Erikssons Stadslag. Samling af Sweriges Gamla Lagar. Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui. Volumen XII. Lund, Berlingska Boktryckeriet. 1869.
saks. 1545=Biblia Germanica 1545. Näköispainos. Deutsche Bibelgesellschaft. 1967.

Sivun alkuun