Kotus - verkkojulkaisut

Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll


Toimittajat: Eino Koponen, Jouni Moshnikoff ja Satu Moshnikoff

 

Julkaisu PDF-muotoisena (noin 1,7 MB), kansi (PDF, 182 kB), äänitiedostot (29 kpl, MP3, yht. noin 179 MB) sekä html


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 14
Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Dommjânnmlaž ǩiõli tu´tǩǩeemkõõskõs


Helsinki 2010

URN:ISBN 978-952-5446-55-5
ISSN 1796-041X


Sisältö – siiskâžlooǥǥtõs

Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll – Koltansaame, perintökieli – kirjan sisältö ja kuuntelulinkit äänitiedostoihin


Ååjjaz Fotanoff
(nauhoitettu 1971)

1. Kämmǥa maainâs   kuuntele lataa

2. Kåå′dd maainâs   kuuntele lataa

3. Čeäkkleemaainâs   kuuntele lataa

4. Ääkka niõđâž   kuuntele lataa

5. Kue′htt viillj da õhtt vuä′bb   kuuntele lataa

6. Pie′nne maainâs   kuuntele lataa

7. Rie′mnj maainâs   kuuntele lataa


Marena Gauriloff
(nauhoitettu 1971)

1. Čää′ʒʒjie′lli   kuuntele lataa

2. Stä′lmmstääll   kuuntele lataa

3. Kåå′dd maainâs   kuuntele lataa

4. Rie′mnnj kaammaǥa sie′lj ǩee′rjat   kuuntele lataa

5. Bie′ss maainâs   kuuntele lataa


Elias Moshnikoff
(nauhoitettu 2007)

1. Siirdčõõttmõõžžâst Koivust   kuuntele lataa

2. Maaccim mååust tââvas   kuuntele lataa

3. Väʹsǩǩ-eččan peäss tuõjju da älgg raajjâd põõrt 1943   kuuntele lataa

4. Väinn poott da vueʹlǧǧep mååust tââvas   kuuntele lataa

5. Siirdčõõđim Čeʹvetjäurra   kuuntele lataa

6. Luõssšeellmõš   kuuntele lataa

7. Raajât võnnsid da ǩeâlkaid 70   kuuntele lataa

8. Jååʹđtim fraaut   kuuntele lataa

9. Puäʒʒhåiddmõš   kuuntele lataa


Jouni Moshnikoff
(nauhoitettu 2007)

1. Mon šõʹddem   kuuntele lataa

2. Ođđ sââʹviǩ   kuuntele lataa

3. Siirdčõõđim Čeʹvetjäurra   kuuntele lataa

4. Škooul poott da mõõnam tuõjju   kuuntele lataa

5. Kuõrb čaacktemen   kuuntele lataa

6. Puäʒʒhååmm   kuuntele lataa

7. Puäʒʒooccmõš čâhčča   kuuntele lataa

8. Skalluvääʹr pikalõsreeis   kuuntele lataa

 
© Kotimaisten kielten keskus