Kotus - verkkojulkaisut

Suomen romanikieli: sen asema yhteisössään, käyttö ja romanien kieliasenteet

 

Kirjoittaja: Henry Hedman

Julkaisu PDF-muotoisena (823 kB)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 8
Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Helsinki 2009

URN:ISBN: 978-952-5446-41-8
ISSN: 1796-041X

 
© Kotimaisten kielten keskus