Kotimaisten kielten keskus

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KIRJA-ALAN SANASTO

Kirjatiede
Bibliografia, kirjakauppa-, kirjapaino-, kirjasto- ja kustannustoimi

ФИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ПО КНИЖНОМУ ДЕЛУ

Книговедение
Библиография, библиотечное, издательское и книгопечатное дело, книжная торговля

Noin 11 500 hakusanaa

Vastaava toimittaja Martti Kahla

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 9
Helsinki 2009

URN:ISBN: 978-952-5446-43-2
ISSN: 1796-041X