Tänk om ...

Svenska språknämnden i Finland har i oktober 2003 publicerat ett förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. Texten har författats av nämndens ordförande, professor Marika Tandefelt.

Syftet med handlingsprogrammet är att stärka och bevara svenskan i Finland som ett modersmål. Fokus ligger på den språkliga kvaliteten snarare än på de språkliga rättigheterna.

Svenska språknämnden har haft fyra ledstjärnor för sitt arbete:

 • Svenskan i Finland är – och måste förbli – ett komplett och samhällsbärande språk.
 • Svenskan i Finland är en del av det svenska riksspråket.
 • Det bästa sättet att vårda språket är att använda det.
 • Att arbeta för ett språk betyder inte att arbeta mot ett annat.

 

Marika Tandefelt: Tänk om ... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. [Helsingfors:]  Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland (2003) (ISBN 952-5446-01-8). Webbversionen som två pdf-filer (2003, ISBN 952-5446-04-2) och som html (2005, ISBN 952-5446-15-8).

Genom att klicka i innehållsförteckningen nere på sidan kan du läsa ett kapitel i taget som html. Du kan också ladda ner hela boken som två pdf-filer  genom att klicka på länkarna tank_om_1.pdf och tank_om_2.pdf.

Den tryckta boken kan beställas från Svenska språkbyrån (pris 10 euro; upplagan är begränsad): Pia Westerberg, tfn 09-731 52 44, e-post Pia.Westerberg[snabel-a]kotus.fi.

 

INNEHÅLL

 • Till läsaren
 • Tio förslag
 • I    Språket – det finlandssvenska kapitalet
  • Ett komplett och samhällsbärande språk
  • Varför ett handlingsprogram?
  • Vad är det man kan när man kan ett språk?
  • Språkliga tillkortakommanden
  • Dagens krav på språkkunskap mer utbredda än förr
  • Ett handlingsprogram för vem?
  • Alla är någon annans språkmodell
  • För, om och av finlandssvenskar
 • II    Familjens språk – ett samspel mellan föräldrar och barn
  • Barnets språkbygge
  • Språkstimulans
  • Familjer är olika
  • Samhället runt familjerna förändras
  • Några sammanfattande punkter
 • III    Modersmål och skolspråk
  • Vi lär för livet, inte för skolan
  • Att vara språkligt mogen för skolan
  • För vem finns den finlandssvenska skolan?
  • Kommunen och barnets språk
  • Den finlandssvenska skolan är något annat än den finska
  • I lärarrummet, i klassrummet och på skolgården
  • Några sammanfattande punkter
 • IV    Modersmål och studier
  • Våra blivande lärare
  • En skola för män, men också för kvinnor
  • Hur svensk är en finlandssvensk akademisk miljö egentligen?
  • The English Straight-Jacket?
  • Tre bollar i luften
  • Några sammanfattande punkter
 • V    Kunskap om modersmålet
  • En bransch där man inte kan bli arbetslös
  • Några sammanfattande punkter
 • VI    Aktiv svenska i offentlig sektor
  • Lagens krav på språkkunskap
  • På klar och tydlig svenska
  • Människorna bakom myndigheternas texter
  • Svenska som arbetsspråk
  • Språklig konsekvensbedömning
  • En språkstrategi för varje kommun
  • Hur heter det?
  • Några sammanfattande punkter
 • VII    Svenska i företagsvärlden
  • Här råder marknaden
  • Alla företag har en språklig profil
  • Kan reklam översättas?
  • Ett starkt budskap döljs av ett svagt språk
  • Grisen i säcken?
  • Den ofrivilliga språkkonsulten
  • Allas språk, men ingens modersmål
  • Pengar har inget modersmål, men det har kunderna och de anställda
  • Några sammanfattande punkter
 • VIII    Förlagens ansvar och ambitioner
  • Finlandssvenska som stilmedel
  • Att servera fakta begripligt
  • Kvalitetssäkrad språkbehandling
  • Vad läser man i skolan?
  • Några sammanfattande punkter
 • IX    Snabbt producerat, uttrycksfullt och korrekt. Massmediernas språk som bäst
  • Radio och TV – ett samhällsuppdrag på svenska
  • Tidningen skall sälja
  • Medierna sätter ord på verkligheten
  • En journalist måste vara språkproffs
  • Språklig stimulans och träning behövs i yrket
  • Tid och teknik
  • Några sammanfattande punkter
 • X    Med modersmålet på fritiden
  • Skådespelarens röst, men författarens språk
  • Föreningsliv på svenska
  • Rent spel – på ren svenska
  • Den långa eftermiddagen
  • Ungdomskulturen är finsk och engelsk, inte svensk
  • Bredband åt folket
  • Några sammanfattande punkter
 • XI    Tänk om alla gjorde som du!
  • Om nyttan av att gå över ån efter vatten
  • Ett steg i taget

 


© Marika Tandefelt och Forskningscentralen för de inhemska språken 2005