Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita > Paikanilmauksen modifioijat päin, käsin, asti ja saakka > § 711 Käsin-sanan käyttöjä

§ 711 Käsin-sanan käyttöjä

Käsin ilmaisee sellaisen konkreettisen tai abstraktin tahon, josta jotakin (yleensä inhimillistä) toimintaa tarkastellaan; se on siis perspektiivin merkitsin, mutta ei likimääräistin kuten päin (» § 710). Käsin esiintyy erosijaisen lausekkeen kanssa. Sijarektion puuttumisen vuoksi se on lähinnä postpositioimainen partikkeli.

Kun erosijainen lauseke ilmaisee toiminnan suorituspaikkaa (a) tai sisältää jonkin perspektiiviä ilmaisevan sanan kuten näkökulma, katsottuna (b), ilmauksen merkitys välittyy myös ilman käsin-sanaa:

(a)
Everton-kamppailuakin Collymore joutunee seuraamaan vaihtopenkiltä käsin. (l) | Lähde katselemaan mereltä käsin upeaa ilotulitusta! (E) | Paidassa on vetoketju, joka aukeaa sekä alhaalta että ylhäältä käsin. (l)
(b)
– – konserttisarja antaa oivan mahdollisuuden tarkastella pianomusiikin historiaa yhden taiteilijan näkökulmasta käsin. (l) | Varsinkin Meta kakkosesta käsin katsottuna valtavirtakirjallisuutta määrittää jatkuva puute – –. (k)

Käsin tuo lauseeseen oman merkityksensä silloin, kun erosijainen lauseke ilmaisee tarkastelun lähtökohtaa ilman mitään näkökulmaa merkitsevää sanaa (c), tai kun lauseke ilmaisee toiminnan paikallista kiintopistettä, toimijan tukikohtaa (d).

(c)
Käännän runoa siitä elämyksestä käsin, jonka se mulle tuottaa. (l) | Valmisteilla oleva laki potilaan oikeuksista taas lähestyy kansalaisten tasa-arvoisuutta potilaista eikä palveluista käsin. (a) | Sitä olisi siis käytettävä ohjelmasarjan viimeisessä osassa, jossa nykypäivästä käsin tehdään yhteenvetoa koko vuosisadan kehityksestä. (l)
(d)
Suojaverho on vedettävää mallia, mutta sitä voi myös raottaa etureunasta. Tällöin on mahdollista ottaa tavaroita matkatavaratilasta takapenkiltä käsin. (l) | Avaruudesta käsin on saatu runsaasti uutta tietoa maapallosta – ja avaruudesta. (l) | – – vankilasta käsin tapahtuvaa rikollisuutta ehkäistään antamalla vankilaviranomaisille enemmän valtuuksia. (E)

Huom. Käsin esiintyy myös merkityksessä ’kautta’, esim. – – pankkiasiat tai Pitkäveto-veikkaus hoituvat internetistä käsin (l), sekä temporaalisessa ilmauksessa edeltä käsin: On hyvä ottaa edeltä käsin selvää kustannuksista (E). Tavan ilmauksessa (omin) käsin kyse on adverbimaisesta substantiivista.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot