Kotus - verkkojulkaisut

Riikkaid namat čieža gillii

 
[image]

Vástideaddji doaimmaheaddji: Sirkka Paikkala (Ulla Onkamo 2019−)

Doaimmaheaddji: Minna Salonen

Fierbmeheivehus: Jari Vihtari


Čoakkáldagas buktojuvvojit ovdan vuosttamužžan riikkaid ja daid hálddahuslaš sierraterritoriaid virggálaš oanehis ja guhkes namat čieža gillii. Virggálaš suomagiel ávžžuhusat sáhttet muhtun dáhpáhusain spiehkastit riikkagillii heivvolaš geavahannamain mat leat Ruovttueatnan gielaid guovddáža publikašuvnnas Eksonyymit.


Materiála beaiváduvvo dađistaga. Čujuhettiin namuhuvvo girjji namma, materiálasiiddu fierbmečujuhus (URL) ja čujuhanbeaivemearri.


Beaiváduvvon 22.11.2022


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 25
Helsinki 2009


URN:NBN:fi:kotus-20117
ISSN 1796-041X

 
© Ruovttueatnan gielaid guovddáš