Kotus - webbpublikationer

Namn på länder på sju språk

 
[image]

Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala (Ulla Onkamo 2019−)

Redaktör: Minna Salonen

Webbapplikation: Jari Vihtari


I förteckningen presenteras i första hand staters och territoriers officiella korta och långa namnformer på sju olika språk. De officiella formerna på de olika språken kan i vissa fall avvika från de namnformer som används i allmänspråket eller mediespråket. För finskans del betyder det i praktiken att namnformerna i den här publikationen kan avvika från formerna i Språkinstitutets publikation Eksonyymit.


Detta material uppdateras kontinuerligt. Ange publikationens namn, materialets webbadress (URL) och hänvisningsdatum vid hänvisning till publikationen.


Uppdaterad 22.11.2022


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 25
Helsingfors 2009


URN:NBN:fi:kotus-20117
ISSN 1796-041X

 
© Institutet för de inhemska språken