Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > M

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

MA-infinitiivi

MA-infinitiivin abessiivi

MA-infinitiivin adessiivi

MA-infinitiivin elatiivi

MA-infinitiivin illatiivi

MA-infinitiivin inessiivi

-ma, -mä (johdin, esim. hiertymä, ryhmittymä)

mahdollisuus

mahdollisuusrakenne

-mainen, -mäinen, esim. pensasmainen, pistemäinen

-maisilla-, -mäisillä-

maiskautus

mallisanajohto

-man, -män (MA-infinitiivin instruktiivi, esim. piti tekemän)

marginaalinen sija (vajaakäyttöisen nimityksenä)

-maton, -mätön, esim. korvaamaton, kiiistämätön

-mattomissa, -mättömissä, esim. olla ulottumattomissa

menemätön aika

mennyt aika

mentaalinen verbi

mi- (interrogatiivi-, relatiivi- ja kvanttoripronominien vartaloaines)

miljoona, miljardi

mimeettisyys

-minen, esim. uiminen

minimipalaute (dialogipartikkelin nimityksenä)

minimivastaus

miniä-tyyppisten nominien taivutus

mittailmaus

mittasana, esim. metri, pullo(llinen)

-mma, -mmä, -ma, -mä, esim. kuulemma

modaaliharmonia

modaalinen adjektiivi

modaalinen adverbi

modaalinen kommenttiadverbiaali, esim. ehkä, ilman muuta, suurella todennäköisyydellä

modaalinen lauseenvastike, modaalirakenne (tässä kieliopissa E-infinitiivin käyttötapa)

modaalinen lausetyyppi (esim. väitelause, kysymyslause)

modaalinen partikkeli

modaalioperaattori

modaalisuus

modaaliverbi

moderatiivijohdos

modifioija (verbin valenssiin vaikuttamattoman johtimen nimityksenä)

modus

momentaaninen johdos

monikko, yksikkö, luku (eli numerus)

monikkosana

monikkovartalo

monikon 1. genetiivi (eli monikkovartaloinen genetiivi, esim. opettajien)

monikon 2. genetiivi (eli yksikkövartaloinen monikon genetiivi, esim. opettajain)

monipersoonainen passiivi

monipersoonaisuus

mora

morfofonologinen vaihtelu

morfologinen tempus (vs. liittotempus)

muodollinen subjekti

muotti

murtolukuilmaus, esim. puoli, puolitoista, kaksi ja puoli

-mus, -mys, esim. kysymys, koostumus

mutta

muu

muuntaja (verbin valenssiin vaikuttavan johtimen nimityksenä)

muuntelujohdos

muuten (lausumapartikkelina)

muutospassiivi, esim. tulla tehdyksi

muuttaja (verbin valenssiin vaikuttavan johtimen nimityksenä)

muuttamisjohdos

muuttumisjohdos

myöntöhakuisuus

myöntölause

määre (tässä kieliopissa määrite)

määrite

määriteosa

määritysyhdyssana

määräisyys, definiittisyys

määrän adverbi

määrän adverbiaali

määränilmaus