Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen nominaalisia ellipsejä > Yleistä > § 1179 Ellipsi lauseen teemapaikassa

§ 1179 Ellipsi lauseen teemapaikassa

Yhdysrakenteiden lauseilla on usein yhteisiä nominaalisia jäseniä, joita ei toisteta mutta ei aina myöskään korvata pronominilla. Tyypillisesti nominaalinen ellipsi koskee lauseen teemapaikkaa, jossa ei toisteta subjektia tai objektia. Tavallisesti toistamaton NP tulkitaan samasijaiseksi ja samanfunktioiseksi edeltävän lauseen vastaavassa kohdassa sijaitsevan ilmipannun NP:n kanssa. Kuitenkin myös erifunktioisuus ja erisijaisuus ovat mahdollisia. (Seuraavassa yhdysrakenteen lauseet on asetettu allekkain, yhteinen jäsen on varjostettu.)

 
Teema    
Tyttö nousi ja
  lähti sitten ulos.  
Mies pidätettiin tiistaina ja
  tuomittiin jo torstaina.  
Tytön täytyy vielä säästää aika lailla jos
  aikoo ostaa talon.  
Heillä täytyy olla rahaa jos
  aikovat ostaa talon.  

Lauseiden yhteisen NP-jäsenen vaihtoehtona on anaforinen pronomini; myös pronominia käyttämällä vältetään toisteisuutta (tyttö – hän). NP:n ellipsiä voikin pitää yhtenä anaforan tyyppinä, nolla-anaforana (» § 1431).

 
Ylensyönyt eläin laahautui ensin vanhan kioskin taakse ja lähti sitten rahjustamaan kohti kotia. (E)

Samaan lauseliitokseen saattaa sisältyä useammankinlaisia NP:n ellipsejä. Seuraavassa on jätetty toistamatta subjekti, objekti ja omistaja-adverbiaali sekä lisäksi verbi:

 
He viljelivät puolentoista hehtaarin peltoalaa jolla he kasvattivat palkokasveja, viljaa, rohtoraunioyrttiä ja siankärsämöä; ne he korjasivat, käsittelivät ja myivät terveyskaupoissa pitkin maata [ = ne he]. Heillä oli tyttäriä mutta [ = heillä] ei [ = ollut] poikia – –. (l)

Huom. Lauseen puiteadverbiaaleilla voi olla useampia lauseita vaikutusalassaan; tällaiset tapaukset eivät siis ole elliptisiä: Aamulla [äiti joi kahvia ja harjasi kiireesti hampaansa]; Kaupungissa [äiti kävi Sokoksella ja tytär Stokkalla].

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot