Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Yleistä > § 1177 Toisteisuuden välttämisen keino

§ 1177 Toisteisuuden välttämisen keino

Ellipsi on keino välttää toisteisuutta: jotakin sanaa, sanajaksoa tai sananosaa ei lauseessa toisteta, koska se esiintyy vastaavalla paikalla vierekkäisessä lauseessa – tai yhdyssanan tapauksessa lausekkeessa – ja saa sen pohjalta tulkintansa. Tavallisinta ja monipuolisinta ellipsi on rinnasteisissa lauseissa, mutta tietyt tyypit ovat mahdollisia myös alisteisissa. Seuraavissa esimerkeissä lauseiden yhteinen osa on kursivoitu ja toistamaton vastine merkitty symbolilla .

 
Hän joi kahvia ja lähti sitten ulos. | Ystäväni poltti tupakan kun kaipasi jotain piristystä.

Elliptinen ilmaus on enemmän tai vähemmän lausemainen riippuen siitä, mitkä elementit on pantu ilmi ja mitkä ei (» § 874). Voidaan puhua elliptisestä lauseesta taikka lauseliitoksen elliptisestä jaksosta tai osasta. Vastaavasti käytetään myös mm. nimityksiä finiittiverbin ellipsi ja subjektin ellipsi viittaamaan siihen lauseenosaan, joka on jätetty toistamatta.

Ellipsillä tarkoitetaan siis sitä, että kahdella perättäisellä lauseella tai lauseenosalla on jokin yhteinen jäsen. Yhteinen jäsen on pääteltävissä myös virke- ja puheenvuoron rajan ylitse. Seuraavissa perättäisillä, eri virkkeisiin kuuluvilla lauseilla on yhteinen samatarkoitteinen nominatiivisijainen subjekti:

 
Kiistatonta kai kuitenkin on se, että kirjailija tiesi yhtä jos toistakin vanhan Egyptin, Bysantin ja menneen ajan Välimeren alueen asioista. Ja kutoi näistä aineksista luettavia kirjoja. (l) | Monet ovat hurmaantuneet tähänkin mennessä. Vaikka eivät ole olleetkaan naisia eivätkä maalaistyttöjä. (k)

Toisteisuuden välttäminen on neutraalia verrattuna toistamiseen. Toistamisellakin on tosin omat pragmaattiset tehtävänsä. Yleensä toiston koetaan lisäävän sanottavan painokkuutta. Kontekstista riippuen painokkuuden aste kuitenkin vaihtelee:

 
Ootko sinä tulossa vai et sinä oo tulossa? | Arvelet ehkä, etteivät pilkkaajien nuolet sinuun pysty. Kyllä ne pystyvät ja kyllä ne haavoittavat. (k) | On osattava voittaa ja on osattava hävitä. (l) | Ollako lomalla vai eikö olla lomalla, kas siinä pohtimista kerrakseen. (l)

Yhdyslauseiden ellipsin päätyypit voi karkeistaen jakaa nominaalisiin ellipseihin ja verbiosan ellipseihin. Lauseen nominaaliset ellipsit tarkoittavat tapauksia, joissa lauseilla on jokin yhteinen nominaalinen jäsen: yhteinen subjekti, objekti, predikatiivi tai adverbiaalitäydennys tai lausekkeen edussana (» § 11791185). Lauseen verbiosan ellipseissä on puolestaan yhteinen finiittiverbi, mutta mahdollisesti lisäksi esim. yhteinen subjekti (» § 11861196). Lauseiden yhteisiksi osiksi tulkittavia elementtejä saattaa olla useitakin. Eri ellipsityypit ovat teksteissä eri määrin tavallisia. (Ellipsistä yhdyssanoissa kuten nais- ja mieskiintiöt » § 437.)

 
Nominaalisia ellipsejä:Tyttö nousi ja lähti ulos. | Miestä harmitti, koska jäi ilman palkintoa. | Mies kuoli ja haudattiin. | Jotta ei loukkaisi ketään, tyttö oli hiljaa. | Mies pahoinpiteli ja yritti raiskata naisen. | Äidin auto oli harmaa ja isän vihreä.
 
Verbiosan ellipsejä:Maija on jo 14 ja Matti 10. | Äiti tykkää teestä mutta isä ei . | Minä olen ihan tavallinen äiti enkä mikään joulupukki. | Lapsi ei valinnut karkkia vaan lelun. | Hän ei juo teetä eikä kahvia. | Minä käyn kaupassa jos vain ehdin . | Jos Pekka vain haluaa , hän saa ylimääräistä vapaata.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot