Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Kuin-rakenteet > Kiteytyneitä kuin-ilmauksia > § 1176 Niin kauan kuin, niin kuin, maassa kuin maassa

§ 1176 Niin kauan kuin, niin kuin, maassa kuin maassa

Kuin sisältyy moniin temporaalisiin ilmauksiin. Liittokonjunktion ennen kuin sisältävä vertaileva ilmaus suhteuttaa tilanteen toista aiemmaksi (a). Kuin on osana muissakin temporaalisissa ilmauksissa, mm. niin kauan kuin, sitä mukaa ku(i)n, samalla ku(i)n, niin pian ku(i)n, yhtä kauan kuin.

(a)
Kuinkahan kauan täytyy odottaa ennen kuin bussi tulee? | Äiti muuten soitti vähän ennen kuin minä lähdin. (k) | Ennen kuin syytetty tuomitaan yhdyskuntapalveluun, Kriminaalihuoltoyhdistys tutkii hänen soveltuvuutensa. (l)

Ilmaustyyppi niin kuin on paitsi tavan adverbin ja konjunktion yhdistelmä, myös itsenäinen partikkeli, joka ilmaisee summittaisuutta tai varausta (b) (ks. myös » § 861); vastaava käyttö on ikään kuin -konstruktiolla (c). Sanat niin ja kuin esiintyvät yhdessä myös rinnasteisissa (d) ja konsessiivisissa ilmauksissa (e). (Ks. myös » § 1172 esimerkkiryhmän d kiteymiä.)

(b)
AS: Onks se niinku jäätelöö vai
AN: No tää on vähän niinku semm- täss sanotaan et tää on kasvisrasvajäätelö – – et se ei oo niinku ihan saman tyyppistä ko normaali jätski (p)
(c)
Me emme ikään kuin löytäneet yhteistä säveltä, kielestä puhumattakaan. (k) | Mitä vanhempi ihminen, sitä enemmän eläkkeeseen vaikutti elinkustannusindeksi, ikään kuin yli 65-vuotiaat olisivat syöppöjä. (a)
(d)
Filippiinit on antanut runsaasti kuultavaa ja katsottavaa niin omilleen kuin muillekin. (l) | Lain yksimielistä läpimenoa lienee auttanut se, ettei käyttäjän asemaa pohdittu sen enempää komiteassa kuin eduskunnassakaan. (l)
(e)
Minä olin kaatua hänen painonsa alla, niin keveä kuin hän olikin. (k) | Niin hyvin kuin Sidi osaakin valmistaa pyöräilykenkiä, tämän kengän suhteen ollaan kaukana hyvästä maastokengästä. (l)

Liittokonjunktiomainen sikäli kuin ilmaisee lähinnä ’siinä määrin’, joskin ilmauksessa saattaa olla varauksenkin sävyä.

(f)
Vaaleissa olen mukana vain sikäli kuin eduskunnasta aikaa liikenee. (l) | Ja sikäli kuin tiedän, hänen kirjansa ovat nuorten lukijoiden suosiossa. (l)

Kuin esiintyy monissa muissakin kiteymissä. Esimerkiksi kieltolauseessa kielto- ja kuin-sanojen yhdistelmä merkitsee ’vain’ (g). Kiteymä x kuin x ilmaisee yhdentekevyyttä ’mikä x tahansa’; ’kaikki mahdolliset x:t’ (h) (» § 759760).

(g)
Valtakunnan yleisjulkkuja ei Kotimaan katsauksessa alkuvuodesta näkynyt kuin vilaukselta. (l) | Ei niitä ole kuin muutama, alle kymmenen. (l) | Emmä juonu ku, ku tota puol pulloo kuohuviinii. (p)
(h)
Nyky-yhteiskunta etsii asialle kuin asialle neutraaleja, kliinisiä, tunteettomia ilmauksia, – –. (k) | Kansa on opetettu luottamaan viranomaisiin, heiltä saa avun tilanteessa kuin tilanteessa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot