Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause predikatiivina > § 1152 Subjekti vs. predikatiivi: Suurin virhe oli, että...

§ 1152 Subjekti vs. predikatiivi: Suurin virhe oli, että...

Yhdyslauseessa tyyppiä NP + olla + että-lause, voidaan että-lausetta pitää joko predikatiivina tai subjektina (a). Kun olla-verbi edeltää NP:tä ja että-lausetta, lopussa olevaa että-lausetta on helpompi pitää subjektina (b) (vrt. On hyvä että hän tulee).

(a)
Yleinen uskomus on, että ohjelmistokehittäjät jättävät tuotteisiinsa surutta vikoja, – –. (E) | Portugalin garrafeirojen ominaisuus on että ne vaativat todella pitkän, jopa kymmenen vuoden, kypsytyksen. (l)
(b)
On väärä luulo, että koirille pitäisi kiljua. (l) | Monelle suomalaiselle on yllätys että useissa Afrikan maissa myös luterilaiset ja muut protestanttiset kirkot kieltävät kondomien jakamisen naimattomille. (l)

Kun olla-verbiä edeltävä NP on tarkoitteeltaan ainutkertainen, verbin jälkeisen lauseen tulkinta predikatiiviksi vahvistuu. Tällöin NP:hen voi sisältyä tarkentava yksilöivä adjektiivi (ainoa, järjestysluku tai superlatiiviadjektiivi » § 608) (c). Predikatiivina on deklaratiivinen että‑, jos- tai kun-lause tai myös alisteinen kysymyslause. Lauseenalkuiseen NP:hen voi liittyä restriktiivinen relatiivilausekin (d).

(c)
USA:n yleisurheilun suurin takaisku oli, ettei – – parhaasta yleisurheilijasta kasvanut amerikkalaisyleisön suurta suosikkia. (l) | MM-valintojen ainoa kiperä kysymys oli, annetaanko Arsi Harjulle vielä mahdollisuus. (l) | Ensimmäinen rappion merkki miehellä on, jos hän jättää partansa ajamatta, – –. (k)
(d)
Ainoa tapa, jolla ydinaseettomat maat saadaan luopumaan ydinasehaaveistaan, on että ydinasevallat luopuvat omista aseistaan, – –. (l) | Ensimmäinen asia, minkä pääministeri sanoi minulle, oli että hänen hallituksensa on vannoutunut demokratian kannattaja, – –. (l)

Ryhmän (e) kaltaiset tapaukset ovat lauseenjäsentulkinnaltaan horjuvimpia: niiden NP:ssä on abstraktitarkoitteinen substantiivi, jonka relatiivilause eksplikoi.

(e)
Tavallinen virhe, mikä tehdään, on että lapset erotetaan vanhemmistaan. (l)

Tukipronominillinen konjunktiolause on tulkittavissa predikatiiviksi periaatteessa samoin ehdoin, joskin pronominillisen lauseen voi katsoa subjektiksi helpommin kuin paljaan. Substantiivi voi olla myös yleissubstantiivi vailla ainutkertaisuuden merkitystä.

(f)
Jos tavoite on se, että juhannuksena pitäisi olla vatsa timmissä, niin nyt alkaa olla jo kiire. (L) | Ikuinen keskustelunaihe tietysti on se, kannattaako auto jatkuvasti huollattaa merkkiliikkeissä. (l) | Kaiken huippu oli se, kun iltapäivälehti bongasi Lindan muuttopuuhista – –. (L) | Ylikunnon varmin merkki on se, jos koko ajan pitää juosta. (E) | No tota, ku tilanne on se että meille tulee yhdeksältä aamulla lava pihaan. – – Ja homma olis se että ne seinänjätteet pitäs kantaa sinne lavalle. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot