Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause adverbiaalitäydennyksenä > § 1155 Vaihtelua: Olen iloinen (siitä), että...

§ 1155 Vaihtelua: Olen iloinen (siitä), että...

Adverbiaalitäydennyksenä toimivan lauseen käyttö ilman sijapäätteellistä tukipronominia on rajoittuneempaa kuin pronominin kanssa. Ensinnäkin paljas lause on aina hallitsevan lauseen lopussa. Tavallisimpia paljas että-lause tai kysymyslause ovat silloin, kun predikaattina on olla-verbin ja asennetta tai mentaalista tilaa luonnehtivan adjektiivipredikatiivin tai predikatiiviadverbiaalin kokonaisuus, joka edellyttäisi oheensa elatiivisijaista adverbiaalia.

(a)
olla (epä)varma ~ huolestunut ~ huolissaan ~ hämmästynyt ~ iloinen ~ ilahtunut ~ kiinnostunut ~ loukkaantunut ~ onnellinen ~ peloissaan ~ tietoinen ~ tietämätön ~ tyytyväinen ~ vakuuttunut ~ ylpeä; olla aavistus ~ selvillä; huolestua, muistuttaa, ottaa selvää, varmistaa, varmistua
 
Hän oli iloinen että äiti oli ottanut kultakorunsa. (k) | – – oudompi kulkija ei ole aina selvillä, onko alue taajaan asuttu vai ei. (L) | Yllätyin silti, että he tekivät sen niin komeasti. (L) | Ja mä en oo ees varma onk se maanantai vai tiistai (p)

Tyypillisesti paljaan että-lauseen kanssa esiintyviä mentaalisia predikaatteja on lisäksi ryhmässä (b) ja kysymyslauseen kanssa esiintyviä ryhmässä (c).

(b)
olla hyvillään ~ mielissään ~ pahoillaan ~ yksimielisiä | kiittää, kiitellä, moittia, pahastua, suuttua, syyttää, varoittaa; huolehtia, pitää huolta, vastata (jostakin); lyödä vetoa, on toiveita
 
Olen hirveän mielissäni, että näin kävi. (l) | Postinjakaja pitää huolen, että Rautiaisen porstuassa riittää hellapuita. (l) | Mugabe on syyttänyt Ahtisaarta, että tämä oli turhautunut eteläafrikkalaisten apuun – –. (l) | Heli löi vetoa, ettei itke palkintopallilla. (L)
(c)
olla eri mieltä ~ erimielisiä, ei olla yksimielisiä | kiistellä, kilpailla, väitellä
 
Kaupunkien keskusten yhdistäminen tulee mahdolliseksi, mutta vielä ei olla yksimielisiä parantaisiko se palvelua. (L) | – – kokouksessa väiteltiin pitkään, oliko vastaväittäjä ylittänyt valtuutensa väitöstilaisuudessa. (l) | Joka kesä kilpailtiin, kuka kasvattaa suurimmat juurekset. (L)

Illatiivirektioisia predikaatteja, joiden yhteydessä paljas että-lause on mahdollinen, ovat mm. tunnesuuntautumista ilmaisevat alistua, kyllästyä, luottaa, tottua, olla tottunut (d); sekä elatiivi että illatiivi ovat mahdollisia esim. adjektiivien tyytyväinen, pettynyt yhteydessä. Paljas kysymyslause taas esiintyy sellaisten vaikuttamista ilmaisevien predikaattien kanssa kuin vaikuttaa, ottaa kantaa, kiinnittää huomiota (e).

(d)
Olemme tottuneet, että merkki ja objekti vastaavat toisiaan. (l) | – – [hän] luottaa, että näyttelijä osaa itsekin ajatella jonkin verran. (l) | Halonen oli silti luottavainen, että Ruotsi tulee hoitamaan hanketta eteenpäin hyvin. (L)
(e)
En halua enkä osaa ottaa kantaa, onko ominaisuus jollakin alkoholismin tyyppi 2:lla perinnöllinen, – –. (a) | Yhteydenotoissa kiinnitettiin myös huomiota, oliko teurastamon edustaja kiinnostunut tästä projektista ja/tai ylipäätään toimintansa kehittämisestä. (E) | – – ajankohta voi vaikuttaa, tuleeko ryhmään. (E)

Tukipronominittomuus on tällaisten elatiivi- ja illatiivirektioisten predikaattien yhteydessä tavallista, mutta esiintyessään pronomini saattaa tuoda saman implikaation kuin subjektin ja objektin yhteydessä: lauseen sisältö esitetään definiittisenä.

(f)
Sähköposti on aika turvaton media. Koskaan ei voi olla varma siitä, että lähettäjä on todellakin se, jonka nimi siinä lukee. (l) | Jotkut väittelevät edelleen siitä, onko Bruce Willis hyvä vai huono näyttelijä. (l) | Miehet eivät olleet 1800-luvun loppupuolella tottuneet siihen, että nainen esitti julkisuudessa omia mielipiteitään. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot