Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Relatiivilauseet > Relatiivilauseen paikka > § 1168 Relatiivilause lauseessa

§ 1168 Relatiivilause lauseessa

Relatiivilauseen tavallisin paikka on heti sen määrittämän lausekkeen tai lauseen jäljessä kompleksisen lauseen lopussa:

(a)
Ensimmäinen auto, joka liikkui Kuun kamaralla, oli nelivetoinen. (l) | Autojaan testaavat miehet tulevat kaikista yhteiskuntaluokista, mikä oli yllätys tutkijoille. (k)

Lauseessa saattaa olla useita sisäkkäisiä relatiivilauseita. NP:tä määrittävä relatiivilause voi siis sisältää toisen NP:n, jolla on oma relatiivilausemääritteensä:

(b)
Volvon juuret ovat vahvasti Hollannissa, jossa sitä valmistetaan tehtaalla, josta Mitsubishi, Volvo ja Hollannin valtio omistavat kukin kolmanneksen. (l) | Heinätorin erityiskoulu on perinteikäs opinahjo, jossa nyt etsitään moderneja valvontamuotoja, joita tietosuojavaltuutettu epäilee. (l)

Kun relatiivilause määrittää lauseenalkuista NP:tä, hallitseva lause jatkuu relatiivilauseen jälkeen (c). Lauseenalkuista NP:tä määrittävä relatiivilause voi olla myös parenteettinen lisäys (d) (» § 1071). Mahdollinen relatiivilauseen paikka on genetiivimääritteen ja tämän pääsanan välissä (e).

(c)
Eläkemaksuun, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. (a) | Neuvotteluissa, joita Suomi parhaillaan käy muiden EU-maiden kanssa Suomi on muuttanut kantansa – –. (l) | Tytöt kertovat, että kaveripiirissä kaikki eivät saaneet kesätöitä. Niitä, joita onnisti, ovat työllistäneet esimerkiksi tehtaat, vanhainkodit ja Särkänniemi. (l)
(d)
Israelin poliisin mukaan pommin räjäyttäjä, joka oli ilmeisesti nainen, kuoli iskussa. (l) | Pahoinpitelijät, joita oli useampia, jatkoivat työtä potkimalla. (l) | Viime vuosien tv-rumbassa, joka yhä kiihtyy, on tv:n katselija tahtonut jäädä sivustakatselijan asemaan. (l)
(e)
Kunkin ”kilpailulajin”, joita ovat musiikki, tanssi, kuvataide, kirjallisuus, draama, elokuva ja arkkitehtuuri, kolme ansioituneinta edustajaa saa kunniamaininnan. (l) | – – Yhdysvalloissa seurattiin 15 vuoden ajan suurta joukkoa 30–65-vuotiaita ihmisiä. Niiden, joiden paino vaihteli koko ajan, kuolleisuus oli korkeampi kuin vakaan pysyvästi ylipainoisten ihmisten. (l)

Silloin kun relatiivilauseen määrittämään genetiivimääritteenä toimivaan lausekkeeseen sisältyy demonstratiivitarkenne, relatiivilause on tavallisesti genetiivimääritteen pääsanan jäljessä:

(f)
Julia huomasi suoraan ruokalan alla sen miehen auton, joka ei ollut hävennyt ääntämystään. (k) | – – lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että valtioneuvosto voisi asettaa rajoituksia sellaisten yritysten koolle, joille kehitysalueen investointitukea voidaan myöntää. (l)

Relatiivilause määrittää myös postposition täydennystä, jolla on tällöin yleensä demonstratiivinen tarkenne (g); mahdoton se ei ole ilmankaan (h). Relatiivilause on PP:n jäljessä.

(g)
Hän oli muuttanut yhteen sen huumekaverinsa kanssa, joka vuosia sitten tutustutti meidät oopiumiin. (k) | Moni olisi vaihtanut alaa sellaisten takaiskujen jälkeen, joita Hannele on kokenut. (l)
(h)
Nyt hyväksytty katupiirustus on valmistunut – – keskustelujen kautta, joita on käyty 4–5 talon ryhmissä. (l) | Yhtä hankalaa on jäällä nyt kalastajalla itselläänkin. Verkkojen luona, joita on vedessä 261 kappaletta, on tehtävä ensin puoli tuntia lapiotöitä ennen kuin pääsee tuuratöihin. (l)

Relatiivilause voi sijaita erillään määrittämästään lausekkeesta myös joidenkin sanajärjestyksellä aikaansaatujen korostusten tai emfaasien takia. Pääsanalla on tällöinkin kataforinen tarkenne, joka ennakoi tulevaa relatiivilausetta (» § 14021403).

(i)
Ei sellaisia leikkauksia keksitäkään, joita Andersson ja Huttu-Juntunen eivät hyväksyisi pysyäkseen hallituksessa, – –. (l) | mikä se tie oli nimeltään mitä me kuljettiin (p) | miten perustelis sellanen filosofi kantansa joka väittää että toivoa on (p) | – – olisiko Taysissa kyetty – – pelastamaan maanantaina kuolleen pojan henki. Olisiko joitakin keinoja voinut käyttää, joita ei käytetty? (l) | se vähänen lumi sullaa joka sato viimme yönä (p)

Huom. Lausetta kommentoiva kiteytynyt relatiivilause esiintyy lauseen alussa tai keskelläkin:

 
Mikä parasta, tehdastakuu on voimassa muutostenkin jälkeen. (l) | Äänestykseen osallistui yli 6 miljoonaa koripallofania ja mikä tässä äänestyksessä oli vielä erikoista niin se, että Hill on myös ensimmäinen ns. rookiepelaaja – –, joka voittaa tämän äänestyksen. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot