Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Kuin-rakenteet > Yleistä > § 1172 Kuin-rakenne ja komparatiivi tai muu vertailusana

§ 1172 Kuin-rakenne ja komparatiivi tai muu vertailusana

Kuin – puhutussa kielessä myös ku(n) ~ ko – on monen tyyppisissä ilmauksissa esiintyvä vertailukonjunktio (» § 819). Hallitsevassa lauseessa voi olla komparatiivimuoto (a) tai samanlaisuutta tai erilaisuutta merkitsevä vertailusana: sama, eri, yhtä, toinen, muu; samanlainen, erilainen; samoin, päinvastoin, pikemmin(kin); muualla (b). Itse kuin-rakenne on lauseke, lause tai erilaisista lausekkeista koostuva jakso, joka toimii komparatiivi- tai vertailusanan täydennyksenä. Tässä luvussa tarkastellaan siis paitsi kuin-lauseita, myös tyypillisimpiä kuin-sanan sisältäviä jaksoja, yhtenäisinä kokonaisuuksina toimivia rakenteita.

(a)
Hallitseva jakso kuin-rakenne
Suunnitelma oli paljon parempi kuin toteutus ~ yksikään aikaisemmin ~ uskalsin toivoakaan.
 
Kooltaan Ylöjärvi on hieman pienempi kuin Seinäjoki – –. (l) | Metsä on suomalaisille tärkeämpi kuin ehkä millekään muulle kansalle. (l) | Tuo on vielä enemmän virtahevosen näköinen kuin tämä läski edessä! (k) | Ilkan lukijat olivat uskollisempia kuin Pohjalaisessa haluttiin nähdä. (l) | – – naiset sietävät alkoholia huonommin kuin miehet – –. (k) | Se on ehtinyt kauemmaksi kuin me ollaan huomattukaan. (k)
(b)
Hallitseva jakso   kuin-rakenne
Suunnitelma oli yhtä hyvä kuin sinun ehdotuksesi eilen.
Hän on ihan samannäköinen kuin Liisa.
Kirja on jotakin muuta kuin olin kuvitellut.
 
Ja Oilin ilme oli samanlainen kuin äidin. (k) | Minä olen toisenlainen kuin sinä luulet. (k) | Ajatus innosti minua tasan yhtä vähän kuin pari kuukautta sitten, – –. (E) | Tehtävä on kaikkea muuta kuin helppo. (E) | – – tulevaisuudessa joustot tapahtuisivat ennemmin palkoissa kuin työllisyydessä. (l)

Vertailuilmauksen voi muodostaa kuin-rakenteen kanssa myös demonstratiivisen pronominin tai proadjektiivin sisältävä lauseke sekä adverbi niin (c). Lisäksi kuin-ilmaus esiintyy monissa se-pronominillisissa kiteymissä (d).

(c)
Hallitseva jakso kuin-rakenne
Hän on sellainen kuin on.
 
En minä ole sellainen kuin sinä luulet. (k) | Te olette sen näköinen kuin olisitte nähnyt haamun, – –. (k) | Kertomuksesi saa lukijan tuntemaan niin kuin sinä tunsit, tai ajattelemaan niin kuin sinä ajattelit. (E) | Nukuin niin pitkään kuin halusin. (k)
(d)
Kiintolevyjen tallennuskapasiteetti kasvaa sitä mukaa kuin ulkomitat kutistuvat. (l) | Kekkonen onnistui tavoitteessaan. Ei tosin siinä laajuudessa kuin hän oli alun perin havitellut. (l) | Tyhmä minä olinkin, mutta en lainkaan siinä mielessä kuin sinä yönä kuvittelin. (k) | Yksityiselämästä ei puhuta sen kummempia kuin että odotan jännityksellä, mitä elämä tuo tullessaan. (l)

Verbien näyttää, kuulostaa, tuntua ja vaikuttaa täydennyksenä kuin-rakenne esiintyy ablatiivisijaisen tukipronominin välityksellä: näyttää ~ vaikuttaa siltä kuin x; rakenne voi esiintyä ilmankin tukipronominia:

(e)
Joskus tuntuu siltä kuin mikään muu elämässä ei ole minkään arvoista kuin hirmuinen vauhti. (l) | Jo ovella tulee niin huumaavan eksoottinen tuoksu vastaan, että tuntuu kuin olisi lomalla Etelä-Ranskassa. (l)

Huom. Konjunktiot kun ja kuin on alkuaan erotettu toisistaan kirjakielen normia varten; puhutussa kielessä vertailurakenteenkin konjunktiona on usein ku(n). Tässä luvussa puhutaan kuin-rakenteesta tarkoittaen myös vastaavia puhutun kielen ku(n)-rakenteita.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot