Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause subjektina > Että-lause ja alisteinen kysymyslause > § 1146 Lausesubjektin sijainti

§ 1146 Lausesubjektin sijainti

Tyypillinen paljas eli tukipronominiton lausesubjekti on predikaatin jäljessä; sen sijaan nominatiivisijaisen NP-subjektin neutraali paikka on predikaatin edellä (lausesubjektin saavista verbeistä » § 458).

(a)
Hiihdossa on suotavaa, että pysyy pystyssä, Isometsä muistutti. (l) | – – saattaa olla hyväksi, että ihmisoikeusraportoija on nainen. (l) | Mistä johtuu, että urheilukalastus on nyt niin pinnalla? (l) | Ei tullut mieleen, että Helsingissä minun pitäisi laulaa tyhjille saleille. (l) | Minusta on ihan yhdentekevää, sataako vai ei. (l) | Avainkysymyksenä on, saadaanko kurittomat joukot tottelemaan määräyksiä. (l) | Näissä tapauksissa tulee väkisinkin mieleen, tapahtuuko virkamieskunnassa toistensa suojelua – –. (a) | Näin selviää, josko jotain on jäänyt huomaamatta. (L)

Predikaatin ja lausesubjektin välissä esiintyy usein tapaa tai näkökulmaa ilmaiseva adverbiaali, jokin partikkeli tai harvemmin ajan tai paikan adverbiaali, johon yleensä liittyy kin-liite:

(b)
Ja tästä seuraa helposti, että katsoja on se, joka menee riman alta uskollisena taiteen pyhäinjäännöksille. (l) | – – parasta tietenkin olisi koulun jatkamisen kannalta, että siihen [kuntoutukseen] ryhdyttäisiin kyllin varhain. (l) | Syksyn kuumin kysymys on hänen mielestään, miten talous saadaan tasapainoon – –. (l) | Epäselvää oli kuitenkin, oliko kyseessä yksi alasammuttujen koneiden lentäjistä. (l) | – – tavoitteena on tulevaisuudessakin, että seura vastaa kaikista kuluista. (l)

Erittäin harvinaista on, että paljas että-lausesubjekti on predikaatin edellä (c), eikä tässä asemassa esiintyminen ole kovin tavallista alisteiselle kysymyslauseellekaan (d) (vrt. itsenäinen relatiivilause » § 1169).

(c)
Vuodesta 1994 sotainvalidilla on ollut oikeus jakaa oma kuntoutusjaksonsa puolisonsa kanssa. Että kuntoutuksen tarjoaman virkistyksen voi näin jakaa, on sotasukupolvelle tietynlainen tasa-arvokysymys. (l)
(d)
Antaako taloudellinen riippumattomuutemme Neuvostoliitosta meille aikaisempaa vapaammat kädet ja miten EY-maiden mahdollisesti aggressiiviseksikin muotoutuva idänpolitiikka meihin vaikuttaa, ovat avainkysymyksiä. (l) | Kenelle kanava annetaan, on ennen kaikkea poliittinen kysymys – –. (l)

Huom. On harvinaista mutta puhetta tai ajatuksia referoitaessa mahdollista, että subjektina toimivassa lauseessa on liitepartikkeli ‑hAn tai ‑pA: Pian selvisi, että tässäpä valmistaudutaan lentokoneen vastaanottoon (l); Välistä tuntui että onhan sitä muutakin elämää kuin projekti, mutta silti selvittiin hyvin (E). Näitä esiintyy enemmän objektina toimivassa lauseessa » § 1149.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot