Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Yleistä > § 1144 Alisteisten lauseiden syntaktisia tehtäviä

§ 1144 Alisteisten lauseiden syntaktisia tehtäviä

Yleiskonjunktiolla että alkava lause eli että-lause tai alisteinen kysymyslause toimii subjektina, objektina tai predikatiivina, kun lauseyhteys mahdollistaa merkitykseltään abstraktin jäsenen (a). Subjektiksi ja objektiksi katsottavina esiintyvät lisäksi adverbiaalikonjunktioilla alkavat kun-, jos- ja vaikka-lauseet (» § 1148, 1151). Lauseen yhteydessä voi olla myös tukipronomini (b) (» § 1145).

(a)
On hauskaa, että ~ kun ~ jos sinäkin pääset tulemaan. | On samantekevää, pääsetkö tulemaan vai et. | Miksi aina minä, on normaali kysymys. | Luulin, että sinä et tulekaan. | Muistan, kun tapasimme ensi kerran. | Kysy Maijalta, jos hän tietää asiasta jotain. | Kysypäs, pääseekö hän tulemaan tänään. | Ainoa minkä muistan on että suljin oven. | Keskeinen ongelma on, suostuuko hän ehdokkaaksi.
(b)
Se on hauskaa, että pääset tulemaan. | Sekin tiedettiin, että hän tulee. | Olennaista on se, että tästä ylipäänsä voi tulla jotain.

Adverbiaalitäydennyksen tehtävässä esiintyy tavallisimmin tukipronominillinen lause, esim. Minä pidän siitä, että asiat hoituvat ripeästi, joskin pronomini voi jäädä eräistä tapauksista pois (» § 1145, 11551157). Tukipronominiin liittyvä lause on rakenteellisesti tuon pronominin määrite eli NP:n osa.

Että-lause ja alisteinen kysymyslause esiintyvät myös muissa yhteyksissä lausekkeiden osina, jolloin ilmauksessa on tavallisesti pronomini tai muu pro-sana (» § 11601162). Substantiivilausekkeeseen sisältyvistä, substantiivia määrittävistä lauseista tyypillisin on relatiivilause (» § 11641167).

(c)
PP:ssä: Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että jatkat lomaasi. | AP:ssä: Hän on niin nopea, että ehtii varmaan ajoissa. | AdvP:ssä: Söin sen verran paljon, etten jaksa hievahtaakaan. | NP:ssä: Ajatus, jonka hän esitti, oli aika erikoinen | Ajatus, että hän ei tule, tuntui ikävältä. | Sitten heräsi sellainenkin kysymys, voitaisiinko asia hoitaa myös toisin. | Hän on sellainen matkakaveri, ettei parempaa tarvitse etsiä.

Sellaisissa tapauksissa kuin siksi että, sen vuoksi että ~ koska, siitä huolimatta että ~ vaikka jne. että-lause liittyy sijataivutteiseen pronominiin tai adpositiolausekkeeseen ja ilmaus vastaa merkitykseltään adverbiaalikonjunktiolla alkavia adverbiaalilauseita.

Kuin-sanalla alkava rakenne voi olla lause tai koostua yhdestä tai useammasta lausekkeesta. Kuin-rakenne toimii komparaatiojohdoksen tai muun vertailusanan täydennyksenä, pronominaalisen lausekkeen osana, predikatiivina tai adverbiaalina sekä monissa kiteytyneissä rakenteissa (» § 11721176).

(d)
Tilaisuus onnistui paremmin kuin uskalsin toivoa. | Hän on vähän nuorempi kuin minä. | Hän ei ole niin vanha kuin sinä. | Lähden ennen kuin huomaatkaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot