Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause objektina > Että-lause ja alisteinen kysymyslause > § 1150 Tukipronomininillinen lause objektina

§ 1150 Tukipronomininillinen lause objektina

Objektina oleviin että-lauseisiin ja alisteisiin kysymyslauseisiin liittyy usein tukipronomini, vaikkei se olisikaan sijanmerkinnän kannalta välttämätön. Yleisimmin tukipronominia käytetään silloin, kun halutaan esim. poimia asioiden joukosta yksi tarkastelun alaiseksi. Definiittisyys tuo mukanaan faktiivisuuden implikaation: asiaintila esitetään ikään kuin pätevänä.

(a)
Tiesitkö sen, että tietokoneesi varastoi tietoa osoitteista ja sivustoista joissa olet käynyt – –. (E) | kuulit sä jo sen että Raijan sairasloma jatkuu kesään asti. (p)

Tukipronomini esiintyy että-lauseobjektin yhteydessä usein myös sellaisten abstraktien predikaattien kanssa kuin tarkoittaa, merkitä, selittää, aiheuttaa ja pitää jonakin (b). Jos verbillä on lauseobjektin lisäksi predikatiiviadverbiaali, tukipronominin käyttö on yleistä (c). Selvää tehtävää tukipronominin käytöllä ei aina ole.

(b)
Uustyhmyys tarkoittaa sitä, että on entistä vaikeampi hahmottaa syy-yhteyksiä eri asioiden välillä. (k) | Nagasakin tuhoalueella oli noin 30 % asukkaista, kun niitä Hiroshimassa oli 60 %. Tämä selittää sen, että uhrien määrä jäi Nagasakissa pienemmäksi kuin Hiroshimassa. (l) | Omana vahvuutena pitäisin sitä, että haluan tuoda ajatukseni esille selkokielisesti – –. (l)
(c)
Syyksi suomen kielen taitoonsa hän sanoo sen, että kotikielenä on aina ollut suomen kieli. (l) | Tasa-arvovaltuutettu lukee naishakijoiden lisäansioksi sen, että he ovat työskennelleet Tampereella. (l)

Alisteisen kysymyslauseen kanssa käytetään tukipronominia erityisesti ratkaisua ilmaisevien predikaattien kuten määrätä, päättää, ratkaista, asettaa kyseenalaiseksi kanssa. Tukipronominia esiintyy muutoinkin, kun tietty entiteetti nostetaan tarkastelun keskipisteeseen.

(d)
Lähiviikot ratkaisevat sen, loppuvatko lakot Ranskassa ja millä ehdoin. (l) | Aerodynaamisella stabiliteetilla tarkoitetaan sitä, onko tutkittava aerodynaaminen reaktio vakaa vai epävakaa. (l) | Lähipoliisit ovat tutkineet sitä, mitä Hakunilassa tapahtuu, kuka tekee, kenelle ja miksi. (l) | meinasin kysyä vaan sitä et ootko sä paikkakunnalla no – elokuun alussa vai (p)

Tukipronominilliset että-lause ja kysymyslause ovat mahdollisia alkuasemaisina (» § 1403).

(e)
Aaron mielestä naiset ovat häirikköjä, jotka pystyvät suurempiin hirmutekoihin kuin miehet. Sitä että naiset haluavat joissakin kulttuureissa ympärileikata puolustuskyvyttömiä pikkutyttöjä, Aaro pitää sotaa julmempana väkivaltana. (l) | Eihän EMU:ssa olisi mieltä, jos ulkopuolelle jääneiden annettaisiin keikuttaa venettä. – – Kyllä ne jotakin keksivät. Varmasti ja nopeasti. Se, tuleeko EMU vai ei, päätetään Saksan ja Ranskan kesken. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot