Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Relatiivilauseet > Restriktiiviset ja epärestriktiiviset relatiivilauseet > § 1166 Restriktiivinen eli rajaava relatiivilause

§ 1166 Restriktiivinen eli rajaava relatiivilause

Restriktiivinen relatiivilause identifioi NP:n tarkoitteen mahdollisten tarkoitteiden joukosta. Tyypillinen restriktiivisen relatiivilauseen sisältävä NP onkin määräinen ja siihen kuuluu demonstratiivinen tarkenne:

(a)
– – kuluttaja joutuu tekemään valintansa siitä tarjonnasta, joka liikkeissä on. (l) | Niissä kaupoissa, missä minä käyn, on maksupäätteet. (l) | Pelasimme joukkueena niillä resursseilla, mitä meillä on – –. (l)

Restriktiivisiä ovat yksilöivään adjektiiviin (ainoa, järjestysluvut ja superlatiivit » § 608) tai sellaisen määrittämään substantiiviin liittyvät relatiivilauseet; ne tarkentavat, mistä joukosta puheena oleva on ainoa, ensimmäinen, paras jne. Superlatiivien tapauksessa pronomini on yleensä mi-alkuinen (b), muiden yksilöivien adjektiivien yhteydessä tavallisimmin jo-alkuinen (c) (pronominien joka ~ mikä vaihtelusta » § 736737).

(b)
Niinpä parasta, mitä voin tässä nyt tehdä, on ajella nyt tässä autossa tietä pitkin. (k) | Tämä on paras tilaisuus, missä olen ikinä ollut, – –. (l) | Mikä on kauhein huhu, jonka olet itsestäsi kuullut? (l)
(c)
EU-maista Kreikka on ainoa, jonka kansalaiset tarvitsevat Suomeen matkustaakseen passin. (l) | Ainoa, mitä Floridassa pelättiin keskiviikkona oli, että runsaiden sateiden mukana tulee tulvia. (l) | Nürnbergin oikeudenkäynti oli ensimmäinen ja viimeinen, jonka liittoutuneet järjestivät vihollisiaan vastaan (l) | – – lakko on viimeinen asia, mitä Suomi tässä tilanteessa tarvitsee. (l)

Yksilöivä adjektiivi voi kuitenkin esiintyä myös epärestriktiivisen relatiivilauseen yhteydessä; tällöin kyseessä on genetiivimääritteellä tarkennettu NP, joka ei enää tarvitse tarkennusta tullakseen identifioiduksi.

(d)
Nurmijärven Kivi-juhlat ovat Suomen vanhin kesäteatteritapahtuma, joka järjestetään nyt 53. kerran. (l) | Avauspäivän toritapahtumaan oli leivottu maailman suurin karjalanpiirakka, jolla oli mittaa 45 metriä. (l) | Suomessa vietetään aina 9.10. postimerkin päivää. Eilen julkaistiin Suomen ensimmäinen kissamerkkisarja, jonka ensipäiväleimoja jaettiin mm. Tampereen pääpostissa. (l)

Kvanttoripronominia, esim. kaikki, jokainen, tai sellaisen sisältävää NP:tä määrittävä relatiivilause tulkitaan rajaavaksi (e): se tarkentaa mahdollisuuksien joukosta kyseeseen tulevan. Pelkkää pro-sanaa se, sellainen, siellä, sinne määrittävä relatiivilause on rajaava (f).

(e)
Ilmeisesti näinä aikoina kaikki, mikä lentää, on IN, paitsi Väyrynen. (l) | – – äänioikeutettuja ovat kaikki, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta. (l) | – – nypläämään oppii varmasti jokainen, joka vain haluaa. (l) | Jokaisena vuotena, jonka olemme olleet yhdessä on tullut yli kilo lisää. (l)
(f)
Minä olen se, joka antaa sinulle neuvon. (k) | tule siksi mikä olet! (l) | – – poliittinen virkanimitys on sellainen, missä muodollisesti epäpätevä ohittaa pätevät. (l)

Kvanttorimääritteellisen substantiivilausekkeen saama relatiivilause saattaa tosin olla lisääväkin: Mokasin kaikki yritykset, jotka tosin muutenkin taisivat olla tuhoon tuomittuja.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot