Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause adverbiaalitäydennyksenä > § 1157 Kun-, jos- ja vaikka-lauseet täydennyksinä

§ 1157 Kun-, jos- ja vaikka-lauseet täydennyksinä

Paljas kun-lause ja jos-lause – samoin kuin mikäli-, ellei- ja jollei-lause – esiintyvät adverbiaalitäydennyksinä ensinnäkin sellaisten predikaattien yhteydessä, joissa on verbi ja mielentilaa kuvaava adjektiivi tai adverbi (a). Harvemmin lause on tällöin tukipronominillinen (b).

(a)
Olen iloinen, kun pystyn auttamaan veteraaneja omalla työlläni. (E) | – – olen tyytyväinen jos olen kuuden joukossa. (l) | Olisin pettynyt, jollei Assa-Abloy pystyisi kaksinkertaistamaan nykyistä liikevaihtoaan, – –. (L) | – – vielä kuukausi pari sitten hän olisi ollut kovastikin innoissaan, jos olisi päässyt tänne loikoilemaan. (k)
(b)
He olivat hyvin iloisia siitä, kun olivat päässet takaisin kotikonnuilleen. (L)

Toiseksi jos- ja kun-lauseet esiintyvät paljaina elatiivi- ja illatiivirektioisten verbien yhteydessä (c); pronominilliset lauseet ovat kuitenkin tavallisempia (d).

(c)
– – faija antoi meille vähän väliä kenkää bändistä sen takia, että järkkärit ei tykkää kun pitkätukat soittaa humppatansseissa, – –. (L) | Lapsen sosiaalinen elämä kärsii, jos on oppimisvaikeuksia. (L) | Hän tosin pettyy, kun emme innostukaan – –. (l) | Oinas haluaa olla perheen ykkönen, mutta kyllästyy, jos kumppani ei anna mitään haasteita. (L)
(d)
Atsalea pitää siitä, jos se pari kertaa viikossa upotetaan ruukkuineen haaleaan veteen. (l) | Lapsi voi kärsiä suuresti myös siitä, jos oma vanhempi jää katselemaan treenejä. (l) | Hänen mukaansa hallitus kyllästyi siihen, kun nuorisokeskuksen sisällöllisen toiminnan kehittäminen ei edistynyt lainkaan – –. (L)

Vaikka-lausetta ei yhtä herkästi tulkita adverbiaalitäydennykseksi kuin jos- ja kun-lauseita (e). Raja määritteisiin on liukuva (» § 1140).

(e)
En olisi yllättynyt, vaikka samanlaisia onnettomuuksia tapahtuisi lisää, – –. (L) vrt. yllättynyt siitä että | Maailma ei juuri piittaa, vaikka humanitaarinen ja ihmisoikeustilanne ovat surkeat. (l)

Huom. Vaikka-lause esiintyy myös vähättelyä ilmaisevassa kiteymässä adessiivisijaisen pronominin kanssa tai paljaana: Mitä väliä sillä on, vaikka suuret ikäluokat ovatkin työssä nuorempien polvien tukkona (l); Ei väliä, vaikka taitoni ovatkin tässä ajassa jo ruostuneet pahasti, – – (E). Lisäksi vaikka esiintyy elatiivisijaisen pronominin kanssa kiteymässä Mitä(pä) ~ viis siitä vaikka (rahat menee).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot